فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب ادغام در حقوق رقابت
ادغام در حقوق رقابت

ادغام در حقوق رقابت

مولف: محسن نیک بین

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
180,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی
نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی

نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

گردآورنده کتاب: علی ربیع زاده

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب حقوق و تکالیف
حقوق و تکالیف

حقوق و تکالیف

مولف: ابوالقاسم شاکر

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب احکام حقوقی خانواده
احکام حقوقی خانواده

احکام حقوقی خانواده

مولف: حجت الله کاوندی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
75,000 ریال
خرید کتاب تاریخ حقوق - دوره دو جلدی
تاریخ حقوق - دوره دو جلدی

تاریخ حقوق - دوره دو جلدی

مولف: حمید بهرامی احمدی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران
حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران

حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران

مولف: امیرحسین اصل زعیم

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
205,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر حقوق قراردادها
درآمدی بر حقوق قراردادها

درآمدی بر حقوق قراردادها

مولف: نیکلا موناگان

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
105,000 ریال
خرید کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده
رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده

رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده

مولف: امین امیرحسینی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
95,000 ریال
خرید کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان
حقوق عمومی تطبیقی لبنان

حقوق عمومی تطبیقی لبنان

مولف: علیرضا نورآبادی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
135,000 ریال
خرید کتاب مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب
مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

مولف: عاطفه ذبیحی بیدگلی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
230,000 ریال
قیمت
75,000 ریال
خرید کتاب آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی
آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی

آیین دادرسی امور و دعاوی خانوادگی

مولف: فریده شکری

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
360,000 ریال
خرید کتاب حقوق حیوانات در اسلام
حقوق حیوانات در اسلام

حقوق حیوانات در اسلام

مولف: ابوالقاسم مقیمی حاجی

ناشر کتاب: نورالسجاد

قیمت
28,000 ریال
قیمت
156,000 ریال
قیمت
400,000 ریال
360,000 ریال
قیمت
25,000 ریال
22,500 ریال
خرید کتاب ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)
ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)

ساز و کارهای حقوقی حمایت از تولید علم (حقوق پژوهش)

مولف: باقر انصاری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
45,500 ریال
خرید کتاب تفسیر قانون مدنی: اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی
تفسیر قانون مدنی: اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی

تفسیر قانون مدنی: اسناد، آراء و اندیشه های حقوقی

مولف: سید مرتضی قاسم زاده

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
290,000 ریال
خرید کتاب فلسفه حقوق
فلسفه حقوق

فلسفه حقوق

مولف: محمود حکمت نیا

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
420,000 ریال
378,000 ریال
خرید کتاب حقوق کیفری در قرآن: بررسی و نقد شبهات
حقوق کیفری در قرآن: بررسی و نقد شبهات

حقوق کیفری در قرآن: بررسی و نقد شبهات

مولف: سعید داودی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
خرید کتاب نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران
نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران

نشوز زوجین در فقه و نظام حقوقی ایران

مولف: فرج الله هدایت نیا گنجی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
خرید کتاب حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله و تعدیل مهریه)
حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله و تعدیل مهریه)

حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله و تعدیل مهریه)

مولف: فرج الله هدایت نیا گنجی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب رابطه جرم و گناه
رابطه جرم و گناه

رابطه جرم و گناه

مولف: سید صادق سیدحسینی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
26,000 ریال
خرید کتاب مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار
مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار

مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار

مولف: محمود حکمت نیا

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
150,000 ریال
تعداد کل موارد 362
صفحه 1 از 11