فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب حقوق کار (دوره دو جلدی)
حقوق کار (دوره دو جلدی)

حقوق کار (دوره دو جلدی)

مولف: سید عزت الله عراقی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
360,000 ریال
خرید کتاب نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد
نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد

نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد

مولف: جعفر عسگری

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
200,000 ریال
قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق
ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق

ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق

مولف: سید مرتضی میرزاده اهری

ناشر کتاب: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

قیمت
220,000 ریال
قیمت
300,000 ریال
قیمت
160,000 ریال
قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه (دوره دو جلدی)
گفتارهایی در حقوق رسانه (دوره دو جلدی)

گفتارهایی در حقوق رسانه (دوره دو جلدی)

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
410,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد دوم
گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد دوم

گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد دوم

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد اول
گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد اول

گفتارهایی در حقوق رسانه - جلد اول

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
210,000 ریال
خرید کتاب تحلیل اقتصادی حقوق خانواده
تحلیل اقتصادی حقوق خانواده

تحلیل اقتصادی حقوق خانواده

مولف: گروه مولفان و مترجمان

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
270,000 ریال
خرید کتاب ماخذشناسی پیشگیری از جرم
ماخذشناسی پیشگیری از جرم

ماخذشناسی پیشگیری از جرم

مولف: مهدی احمدی

ناشر کتاب: نورالسجاد

قیمت
22,000 ریال
خرید کتاب ادغام در حقوق رقابت
ادغام در حقوق رقابت

ادغام در حقوق رقابت

مولف: محسن نیک بین

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
180,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی
نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی

نگرشی نوین به بنیادهای نظری حقوق عمومی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

گردآورنده کتاب: علی ربیع زاده

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب حقوق و تکالیف
حقوق و تکالیف

حقوق و تکالیف

مولف: ابوالقاسم شاکر

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب احکام حقوقی خانواده
احکام حقوقی خانواده

احکام حقوقی خانواده

مولف: حجت الله کاوندی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
75,000 ریال
خرید کتاب تاریخ حقوق - دوره دو جلدی
تاریخ حقوق - دوره دو جلدی

تاریخ حقوق - دوره دو جلدی

مولف: حمید بهرامی احمدی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران
حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران

حقوق جوانان در جمهوری اسلامی ایران

مولف: امیرحسین اصل زعیم

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
205,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر حقوق قراردادها
درآمدی بر حقوق قراردادها

درآمدی بر حقوق قراردادها

مولف: نیکلا موناگان

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
105,000 ریال
خرید کتاب رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده
رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده

رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده

مولف: امین امیرحسینی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
95,000 ریال
خرید کتاب حقوق عمومی تطبیقی لبنان
حقوق عمومی تطبیقی لبنان

حقوق عمومی تطبیقی لبنان

مولف: علیرضا نورآبادی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
135,000 ریال
خرید کتاب مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب
مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

مبانی حقوق خانواده در اسلام و غرب

مولف: عاطفه ذبیحی بیدگلی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
230,000 ریال
تعداد کل موارد 516
صفحه 1 از 15
--> -->-->