فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب اجتماعی سازی کارکنان با رویکرد اسلامی
اجتماعی سازی کارکنان با رویکرد اسلامی

اجتماعی سازی کارکنان با رویکرد اسلامی

مولف: وحید وثوقی راد

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب سلامت کارکنان و ایمنی محیط کار با رویکرد اسلامی
سلامت کارکنان و ایمنی محیط کار با رویکرد اسلامی

سلامت کارکنان و ایمنی محیط کار با رویکرد اسلامی

مولف: محمدحسین شیخی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
270,000 ریال
خرید کتاب تامین مالی شرکت ها
تامین مالی شرکت ها

تامین مالی شرکت ها

مولف: مورتن هلبک

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب منافع سهامدار
منافع سهامدار

منافع سهامدار

مولف: تونی گروندی

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب مدیریت تکثر سازمانی
مدیریت تکثر سازمانی

مدیریت تکثر سازمانی

مولف: راجر کارترایت

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب فرآیند تصمیم گیری در مدیریت
فرآیند تصمیم گیری در مدیریت

فرآیند تصمیم گیری در مدیریت

مولف: استفن پی. فیتزجرالد

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب بازار پژوهی
بازار پژوهی

بازار پژوهی

مولف: رابین بیرن

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب سبک های رهبری بنگاه
سبک های رهبری بنگاه

سبک های رهبری بنگاه

مولف: تونی کیپنبرگر

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب الگوهای سازمانی
الگوهای سازمانی

الگوهای سازمانی

مولف: استفن پی. فیتزجرالد

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام به گام
ساختار سازمانی: طراحی گام به گام

ساختار سازمانی: طراحی گام به گام

مولف: ریچارد ام. برتن

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب نهادینه سازی خلاقیت در جامعه اسلامی
نهادینه سازی خلاقیت در جامعه اسلامی

نهادینه سازی خلاقیت در جامعه اسلامی

مولف: جواد محمدصالحی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب برندها و برندسازی
برندها و برندسازی

برندها و برندسازی

مولف: ریتا کلیفتون

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده
مدیریت ریسک به زبان ساده

مدیریت ریسک به زبان ساده

مولف: توماس برگر

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
120,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
153,000 ریال
خرید کتاب اخلاق کاری اسلامی
اخلاق کاری اسلامی

اخلاق کاری اسلامی

مولف: علی حمیدی زاده

ناشر کتاب: ادیان

قیمت
38,000 ریال
قیمت
60,000 ریال
قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب اخلاق مدیریت و فرماندهی
اخلاق مدیریت و فرماندهی

اخلاق مدیریت و فرماندهی

مولف: عبدالحسین بینش

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب بایسته های فرهنگ، اقتصاد و مدیریت جهادی
بایسته های فرهنگ، اقتصاد و مدیریت جهادی

بایسته های فرهنگ، اقتصاد و مدیریت جهادی

مولف: سید رکن الدین رشیدی آل هاشم

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
100,000 ریال
تعداد کل موارد 460
صفحه 1 از 13