فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب نهادینه سازی خلاقیت در جامعه اسلامی
نهادینه سازی خلاقیت در جامعه اسلامی

نهادینه سازی خلاقیت در جامعه اسلامی

مولف: جواد محمدصالحی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
430,000 ریال
387,000 ریال
قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب برندها و برندسازی
برندها و برندسازی

برندها و برندسازی

مولف: ریتا کلیفتون

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده
مدیریت ریسک به زبان ساده

مدیریت ریسک به زبان ساده

مولف: توماس برگر

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
120,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
153,000 ریال
خرید کتاب اخلاق کاری اسلامی
اخلاق کاری اسلامی

اخلاق کاری اسلامی

مولف: علی حمیدی زاده

ناشر کتاب: ادیان

قیمت
38,000 ریال
قیمت
60,000 ریال
قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب اخلاق مدیریت و فرماندهی
اخلاق مدیریت و فرماندهی

اخلاق مدیریت و فرماندهی

مولف: عبدالحسین بینش

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب بایسته های فرهنگ، اقتصاد و مدیریت جهادی
بایسته های فرهنگ، اقتصاد و مدیریت جهادی

بایسته های فرهنگ، اقتصاد و مدیریت جهادی

مولف: سید رکن الدین رشیدی آل هاشم

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی
معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی

معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی

مولف: عباسعلی رستگار

ناشر کتاب: دانشگاه ادیان و مذاهب

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب روایت بی صدا
روایت بی صدا

روایت بی صدا

مولف: مسعود جلیلوند

ناشر کتاب: الگونگار پیشرفت

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب اسوه های مدیریت و فرماندهی
اسوه های مدیریت و فرماندهی

اسوه های مدیریت و فرماندهی

مولف: محمد زاهدی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب مدیریت در آینه ارزش ها
مدیریت در آینه ارزش ها

مدیریت در آینه ارزش ها

مولف: علی باقی نصرآبادی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
120,000 ریال
قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب مدیریت اسلامی
مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی

مولف: قاسم واثقی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب شرح صدر
شرح صدر

شرح صدر

مولف: قاسم واثقی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب سیره نبوی (ص) در مدیریت تعارض
سیره نبوی (ص) در مدیریت تعارض

سیره نبوی (ص) در مدیریت تعارض

مولف: محمد علیزاده

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی
جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی

جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی

مولف: مجتبی درودی و همکاران

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی
فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی

فرهنگ سازمانی مبتنی بر آموزه های اسلامی

مولف: علی عسکری وزیری

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب شناسایی و گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسلامی
شناسایی و گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسلامی

شناسایی و گزینش نیروی انسانی با رویکرد اسلامی

مولف: علی عسکری وزیری

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
210,000 ریال
خرید کتاب برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد اسلامی
برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد اسلامی

برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد اسلامی

مولف: محمدرضا رحیمی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب ماخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی
ماخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی

ماخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی

مولف: حمیدرضا خسروآبادی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
215,000 ریال
خرید کتاب نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی
نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی

نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

گردآورنده کتاب: علیرضا چیت سازیان

قیمت
260,000 ریال
خرید کتاب کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی
کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی

کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی

مولف: نسرین جزنی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
32,000 ریال
خرید کتاب تفکر سیستمی (مدیریت آشوب و پیچیدگی)
تفکر سیستمی (مدیریت آشوب و پیچیدگی)

تفکر سیستمی (مدیریت آشوب و پیچیدگی)

مولف: جمشید قرجه داغی

ناشر کتاب: بنیاد قرآن و عترت

قیمت
100,000 ریال
تعداد کل موارد 270
صفحه 1 از 8