فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب الفبای جریان شناسی
الفبای جریان شناسی

الفبای جریان شناسی

مولف: محمدمهدی زارع

ناشر کتاب: تسنیم اندیشه

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن
جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

مولف: دیوید کلارک

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
250,000 ریال
قیمت
185,000 ریال
خرید کتاب سینما: کنش اجتماعی
سینما: کنش اجتماعی

سینما: کنش اجتماعی

مولف: گریم ترنر

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
170,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس
مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس

مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس

مولف: اندرو ادگار

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
200,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
قیمت
180,000 ریال
162,000 ریال
قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب تغییرات اجتماعی از منظر متفکران مسلمان
تغییرات اجتماعی از منظر متفکران مسلمان

تغییرات اجتماعی از منظر متفکران مسلمان

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب شناخت علل کجروی و راه های کنترل آن
شناخت علل کجروی و راه های کنترل آن

شناخت علل کجروی و راه های کنترل آن

مولف: عبدالهادی صالحی زاده

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر جامعه شناسی
درآمدی بر جامعه شناسی

درآمدی بر جامعه شناسی

مولف: محمد فولادی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب اصول نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی
اصول نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی

اصول نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی

مولف: سید احمد رهنمایی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
150,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی
مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی

مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی

مولف: اندی بنت

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی
امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی

امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی

مولف: اصغر افتخاری

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران (آموزش و پژوهش)
اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران (آموزش و پژوهش)

اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران (آموزش و پژوهش)

مولف: سید آیت الله میرزایی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش ها، تحولات و راهبردها
علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش ها، تحولات و راهبردها

علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش ها، تحولات و راهبردها

مولف: نعمت الله فاضلی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها
جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها

جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها

مولف: سید هادی مرجائی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
94,000 ریال
خرید کتاب هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران
هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران

هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران

مولف: محمدتقی ایمان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی
بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی

بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی

مولف: ماکس وبر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری

اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری

مولف: ماکس وبر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
135,000 ریال
خرید کتاب ساخت واقعیت اجتماعی
ساخت واقعیت اجتماعی

ساخت واقعیت اجتماعی

مولف: جان سرل

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
320,000 ریال
قیمت
75,000 ریال
67,500 ریال
خرید کتاب درآمدی بر جامعه شناسی محیط زیست
درآمدی بر جامعه شناسی محیط زیست

درآمدی بر جامعه شناسی محیط زیست

مولف: فیلیپ دبلیو. ساتن

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب هستی شناسی اجتماعی: درآمدی بر یک نظریه نو
هستی شناسی اجتماعی: درآمدی بر یک نظریه نو

هستی شناسی اجتماعی: درآمدی بر یک نظریه نو

مولف: سید علی سیدی فرد

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
130,000 ریال
117,000 ریال
خرید کتاب بحران در جامعه شناسی: نیاز به داروین
بحران در جامعه شناسی: نیاز به داروین

بحران در جامعه شناسی: نیاز به داروین

مولف: تیموتی کریپن

ناشر کتاب: ترجمان علوم انسانی

قیمت
300,000 ریال
270,000 ریال
تعداد کل موارد 41
صفحه 1 از 2