فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی

فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی

مولف: مایکل رووت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
65,000 ریال
خرید کتاب آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال
آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

مولف: ویلیام اسکات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
42,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه و جهانی شدن
دانشگاه و جهانی شدن

دانشگاه و جهانی شدن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: رضا باقری

قیمت
66,000 ریال
خرید کتاب ارزیابی دانش بومی
ارزیابی دانش بومی

ارزیابی دانش بومی

مولف: جوهان پاتیر

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری
گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری

گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری

مولف: سید فرید العطاس

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
175,000 ریال
خرید کتاب ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف
ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

مولف: ناتانیل اشمیت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
56,000 ریال
خرید کتاب یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای
یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای

یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای

مولف: دنیس میتوگ

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
140,000 ریال
قیمت
320,000 ریال
خرید کتاب مسئله عواطف در جوامع
مسئله عواطف در جوامع

مسئله عواطف در جوامع

مولف: جاناتان اچ. ترنر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی دین
جامعه شناسی دین

جامعه شناسی دین

مولف: ماکس وبر

ناشر کتاب: ثالث

قیمت
450,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر جامعه شناسی دین
درآمدی بر جامعه شناسی دین

درآمدی بر جامعه شناسی دین

مولف: اینگر فوزشت پل رپستاد

ناشر کتاب: دانشگاه ادیان و مذاهب

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب الفبای جریان شناسی
الفبای جریان شناسی

الفبای جریان شناسی

مولف: محمدمهدی زارع

ناشر کتاب: تسنیم اندیشه

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن
جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

مولف: دیوید کلارک

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
250,000 ریال
قیمت
185,000 ریال
خرید کتاب سینما: کنش اجتماعی
سینما: کنش اجتماعی

سینما: کنش اجتماعی

مولف: گریم ترنر

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
170,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس
مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس

مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس

مولف: اندرو ادگار

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
200,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
قیمت
180,000 ریال
162,000 ریال
قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب تغییرات اجتماعی از منظر متفکران مسلمان
تغییرات اجتماعی از منظر متفکران مسلمان

تغییرات اجتماعی از منظر متفکران مسلمان

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب شناخت علل کجروی و راه های کنترل آن
شناخت علل کجروی و راه های کنترل آن

شناخت علل کجروی و راه های کنترل آن

مولف: عبدالهادی صالحی زاده

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر جامعه شناسی
درآمدی بر جامعه شناسی

درآمدی بر جامعه شناسی

مولف: محمد فولادی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب اصول نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی
اصول نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی

اصول نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی

مولف: سید احمد رهنمایی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
150,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی
مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی

مقدمه ای بر جامعه شناسی فرهنگی

مولف: اندی بنت

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی متعالیه - جلد اول
جامعه شناسی متعالیه - جلد اول

جامعه شناسی متعالیه - جلد اول

مولف: ابراهیم خانی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی: بررسی موردی رشته علوم اجتماعی
تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی: بررسی موردی رشته علوم اجتماعی

تعاملات و ارتباطات در جامعه علمی: بررسی موردی رشته علوم اجتماعی

مولف: محمدامین قانعی راد

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
38,000 ریال
تعداد کل موارد 180
صفحه 1 از 5