فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب توسعه پایدار پیراشهری
توسعه پایدار پیراشهری

توسعه پایدار پیراشهری

مولف: محمدکاظم شمس پویا

ناشر کتاب: امیرکبیر

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب دبی ایسم و تمدن ویترینی پوپولیسم
دبی ایسم و تمدن ویترینی پوپولیسم

دبی ایسم و تمدن ویترینی پوپولیسم

مولف: ابراهیم فیاض

ناشر کتاب: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات
جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات

جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات

مولف: ابراهیم فیاض

ناشر کتاب: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

موجود شد باخبرم کن
قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب اندیشه مستقبل: مقالاتی در باب آینده پژوهی
اندیشه مستقبل: مقالاتی در باب آینده پژوهی

اندیشه مستقبل: مقالاتی در باب آینده پژوهی

مولف: علی پایا

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب روش های آینده نگاری
روش های آینده نگاری

روش های آینده نگاری

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: بنیاد توسعه فردا

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب گئورگ زیمل: گزیده مقالات
گئورگ زیمل: گزیده مقالات

گئورگ زیمل: گزیده مقالات

مولف: گئورگ زیمل

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب معمای هابرماس
معمای هابرماس

معمای هابرماس

مولف: لاسه توماس

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب درآمدی نظری بر جنبش های اجتماعی
درآمدی نظری بر جنبش های اجتماعی

درآمدی نظری بر جنبش های اجتماعی

مولف: حمیرا مشیرزاده

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
145,000 ریال
130,500 ریال
خرید کتاب جستارهای روشی در علوم اجتماعی
جستارهای روشی در علوم اجتماعی

جستارهای روشی در علوم اجتماعی

مولف: محمدرضا طالبان

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب جامعه پذیری دیوانی
جامعه پذیری دیوانی

جامعه پذیری دیوانی

مولف: زاخاری اوبرفیلد

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب شهر و جنسیت
شهر و جنسیت

شهر و جنسیت

مولف: جاناتان کلاک

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب زمان، مصرف و زندگی روزمره
زمان، مصرف و زندگی روزمره

زمان، مصرف و زندگی روزمره

مولف: الیزابت شاو

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
260,000 ریال
قیمت
300,000 ریال
270,000 ریال
خرید کتاب مبانی جامعه شناسی
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

مولف: نوریه شادالویی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب مبانی جامعه شناسی
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

مولف: نوریه شادالویی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی

فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی

مولف: مایکل رووت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
65,000 ریال
خرید کتاب آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال
آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

مولف: ویلیام اسکات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
42,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه و جهانی شدن
دانشگاه و جهانی شدن

دانشگاه و جهانی شدن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: رضا باقری

قیمت
66,000 ریال
خرید کتاب ارزیابی دانش بومی
ارزیابی دانش بومی

ارزیابی دانش بومی

مولف: جوهان پاتیر

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری
گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری

گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری

مولف: سید فرید العطاس

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
175,000 ریال
خرید کتاب ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف
ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

مولف: ناتانیل اشمیت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
56,000 ریال
خرید کتاب یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای
یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای

یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای

مولف: دنیس میتوگ

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
140,000 ریال
قیمت
320,000 ریال
خرید کتاب مسئله عواطف در جوامع
مسئله عواطف در جوامع

مسئله عواطف در جوامع

مولف: جاناتان اچ. ترنر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی دین
جامعه شناسی دین

جامعه شناسی دین

مولف: ماکس وبر

ناشر کتاب: ثالث

قیمت
450,000 ریال
قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب الفبای جریان شناسی
الفبای جریان شناسی

الفبای جریان شناسی

مولف: محمدمهدی زارع

ناشر کتاب: تسنیم اندیشه

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن
جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

مولف: دیوید کلارک

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
250,000 ریال
قیمت
185,000 ریال
تعداد کل موارد 208
صفحه 1 از 6