فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب جامعه پذیری دیوانی
جامعه پذیری دیوانی

جامعه پذیری دیوانی

مولف: زاخاری اوبرفیلد

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب شهر و جنسیت
شهر و جنسیت

شهر و جنسیت

مولف: جاناتان کلاک

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب زمان، مصرف و زندگی روزمره
زمان، مصرف و زندگی روزمره

زمان، مصرف و زندگی روزمره

مولف: الیزابت شاو

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
260,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب مبانی جامعه شناسی
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

مولف: نوریه شادالویی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
13,000 ریال
خرید کتاب مبانی جامعه شناسی
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

مولف: علی باقی نصرآبادی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
25,000 ریال
خرید کتاب فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی

فلسفه علوم اجتماعی: روش ها، آرمان ها و سیاست های پژوهش اجتماعی

مولف: مایکل رووت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
65,000 ریال
خرید کتاب آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال
آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

مولف: ویلیام اسکات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
42,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه و جهانی شدن
دانشگاه و جهانی شدن

دانشگاه و جهانی شدن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: رضا باقری

قیمت
66,000 ریال
خرید کتاب ارزیابی دانش بومی
ارزیابی دانش بومی

ارزیابی دانش بومی

مولف: جوهان پاتیر

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری
گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری

گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعی آسیا: پاسخ هایی به اروپا محوری

مولف: سید فرید العطاس

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
175,000 ریال
خرید کتاب ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف
ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

مولف: ناتانیل اشمیت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
56,000 ریال
خرید کتاب یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای
یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای

یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای

مولف: دنیس میتوگ

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
140,000 ریال
قیمت
320,000 ریال
خرید کتاب مسئله عواطف در جوامع
مسئله عواطف در جوامع

مسئله عواطف در جوامع

مولف: جاناتان اچ. ترنر

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی دین
جامعه شناسی دین

جامعه شناسی دین

مولف: ماکس وبر

ناشر کتاب: ثالث

قیمت
450,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر جامعه شناسی دین
درآمدی بر جامعه شناسی دین

درآمدی بر جامعه شناسی دین

مولف: اینگر فوزشت پل رپستاد

ناشر کتاب: دانشگاه ادیان و مذاهب

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب الفبای جریان شناسی
الفبای جریان شناسی

الفبای جریان شناسی

مولف: محمدمهدی زارع

ناشر کتاب: تسنیم اندیشه

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن
جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

مولف: دیوید کلارک

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
250,000 ریال
قیمت
185,000 ریال
خرید کتاب سینما: کنش اجتماعی
سینما: کنش اجتماعی

سینما: کنش اجتماعی

مولف: گریم ترنر

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
170,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس
مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس

مفاهیم کلیدی در اندیشه هابرماس

مولف: اندرو ادگار

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
200,000 ریال
قیمت
540,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب رالز: نظریه ای در باب عدالت
رالز: نظریه ای در باب عدالت

رالز: نظریه ای در باب عدالت

مولف: فرانک لاوت

ناشر کتاب: ترجمان علوم انسانی

قیمت
230,000 ریال
قیمت
180,000 ریال
162,000 ریال
قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب تغییرات اجتماعی از منظر متفکران مسلمان
تغییرات اجتماعی از منظر متفکران مسلمان

تغییرات اجتماعی از منظر متفکران مسلمان

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
200,000 ریال
تعداد کل موارد 196
صفحه 1 از 6
--> -->-->