فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب ایران مدرن و نظام آموزشی آن
ایران مدرن و نظام آموزشی آن

ایران مدرن و نظام آموزشی آن

مولف: عیسی خان صدیق

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب مجمل التواریخ و القصص
مجمل التواریخ و القصص

مجمل التواریخ و القصص

مولف: ناشناخته

ناشر کتاب: سفیر اردهال

قیمت
350,000 ریال
قیمت
320,000 ریال
قیمت
250,000 ریال
قیمت
760,000 ریال
قیمت
330,000 ریال
297,000 ریال
خرید کتاب اصفهان در انقلاب (دوره پنج جلدی)
اصفهان در انقلاب (دوره پنج جلدی)

اصفهان در انقلاب (دوره پنج جلدی)

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

گردآورنده کتاب: محمد حنیف

قیمت
2,000,000 ریال
1,800,000 ریال
قیمت
1,500,000 ریال
1,350,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی تحولات ایران: از انقلاب مشروطه تا قیام خرداد 1342
جامعه شناسی تحولات ایران: از انقلاب مشروطه تا قیام خرداد 1342

جامعه شناسی تحولات ایران: از انقلاب مشروطه تا قیام خرداد 1342

مولف: ابوالفضل دلاوری

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
225,000 ریال
202,500 ریال
خرید کتاب تبریز در انقلاب
تبریز در انقلاب

تبریز در انقلاب

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

تحقیق و تنظیم کتاب: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

قیمت
35,000 ریال
31,500 ریال
خرید کتاب شهر ری در انقلاب
شهر ری در انقلاب

شهر ری در انقلاب

مولف: مراد سلیمانی زمانه

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
180,000 ریال
162,000 ریال
قیمت
160,000 ریال
144,000 ریال
خرید کتاب نقش علمای مشهد در انقلاب اسلامی
نقش علمای مشهد در انقلاب اسلامی

نقش علمای مشهد در انقلاب اسلامی

مولف: حسین شمس آبادی

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
49,000 ریال
44,100 ریال
قیمت
730,000 ریال
657,000 ریال
خرید کتاب مبانی نظری و ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی ایران - جلد دوم
مبانی نظری و ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی ایران - جلد دوم

مبانی نظری و ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی ایران - جلد دوم

مولف: مظفر شاهدی

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

مشاهده
خرید کتاب مبانی نظری و ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی ایران - جلد سوم
مبانی نظری و ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی ایران - جلد سوم

مبانی نظری و ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی ایران - جلد سوم

مولف: مظفر شاهدی

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

مشاهده
خرید کتاب دانشگاه پهلوی به روایت اسناد
دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

گردآورنده کتاب: فرزاد سلیمانی

قیمت
400,000 ریال
قیمت
550,000 ریال
قیمت
520,000 ریال
468,000 ریال
تعداد کل موارد 1942
صفحه 1 از 54