فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب تاریخ زمان سنجی و صنعت ساعت سازی
تاریخ زمان سنجی و صنعت ساعت سازی

تاریخ زمان سنجی و صنعت ساعت سازی

مولف: نادر کریمیان سردشتی

ناشر کتاب: امیرکبیر

قیمت
320,000 ریال
خرید کتاب حیات علمی در روزگار سامانیان
حیات علمی در روزگار سامانیان

حیات علمی در روزگار سامانیان

مولف: احسان ذون ثامری

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب ساختار انقلاب های علمی
ساختار انقلاب های علمی

ساختار انقلاب های علمی

مولف: تامس سامیوئل کیون

ناشر کتاب: فرهنگ نشر نو

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب تاریخ پیدایش علم جدید
تاریخ پیدایش علم جدید

تاریخ پیدایش علم جدید

مولف: ریچارد وستفال

ناشر کتاب: نشر نی

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب اختراعات انسان از ابتدا
اختراعات انسان از ابتدا

اختراعات انسان از ابتدا

مولف: بابک اعتمادی

ناشر کتاب: پیام عدالت

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب احصاء العلوم
احصاء العلوم

احصاء العلوم

مولف: ابونصر محمد فارابی

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
25,000 ریال
خرید کتاب آیا علم ریشه در غرب دارد؟
آیا علم ریشه در غرب دارد؟

آیا علم ریشه در غرب دارد؟

مولف: سی کی راجو

ناشر کتاب: امیرکبیر

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب العلوم فی الاسلام
العلوم فی الاسلام

العلوم فی الاسلام

مولف: سید حسین نصر

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
250,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب هندسه در گذشته و حال
هندسه در گذشته و حال

هندسه در گذشته و حال

مولف: پرویز شهریاری

ناشر کتاب: امیرکبیر

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب Islamic sciences: astronomy, cosmology and geometry
Islamic sciences: astronomy, cosmology and geometry

Islamic sciences: astronomy, cosmology and geometry

مولف: علی اکبر ضیایی

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب اسلحه، میکروب و فولاد
اسلحه، میکروب و فولاد

اسلحه، میکروب و فولاد

مولف: جرد میسن دایموند

ناشر کتاب: بازتاب نگار

قیمت
430,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب خط و نوشتار
خط و نوشتار

خط و نوشتار

مولف: اندرو رابینسون

ناشر کتاب: حکمت سینا

قیمت
80,000 ریال
72,000 ریال
خرید کتاب تکامل انسان
تکامل انسان

تکامل انسان

مولف: برنارد وود

ناشر کتاب: حکمت سینا

قیمت
85,000 ریال
76,500 ریال
خرید کتاب تاریخچه زمان
تاریخچه زمان

تاریخچه زمان

مولف: لئوفرانس هلفورد

ناشر کتاب: حکمت سینا

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
قیمت
500,000 ریال
قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب سرگذشت اتم
سرگذشت اتم

سرگذشت اتم

مولف: مونیک بوردری

ناشر کتاب: سروش

موجود شد باخبرم کن
قیمت
120,000 ریال
قیمت
370,000 ریال
333,000 ریال
خرید کتاب رازوارگی سلامت: هنر شفابخشی در عصر علم
رازوارگی سلامت: هنر شفابخشی در عصر علم

رازوارگی سلامت: هنر شفابخشی در عصر علم

مولف: هانس گئورگ گادامر

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو

قیمت
235,000 ریال
211,500 ریال
خرید کتاب تاریخ ستاره شناسی
تاریخ ستاره شناسی

تاریخ ستاره شناسی

مولف: میخاییل هاسکین

ناشر کتاب: حکمت سینا

قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
خرید کتاب درآمدی تاریخی به فلسفه علم
درآمدی تاریخی به فلسفه علم

درآمدی تاریخی به فلسفه علم

مولف: جان لازی

ناشر کتاب: مرکز نشر دانشگاهی

موجود شد باخبرم کن
تعداد کل موارد 52
صفحه 1 از 2