فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب دانش در اشتراک: شاخص دانش به منزله منابع عمومی
دانش در اشتراک: شاخص دانش به منزله منابع عمومی

دانش در اشتراک: شاخص دانش به منزله منابع عمومی

مولف: النور استروم

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
257,000 ریال
خرید کتاب باز اندیشی تغییرات علمی و مقایسه نظریه ها: ثبات، گسست، سنجش ناپذیری
باز اندیشی تغییرات علمی و مقایسه نظریه ها: ثبات، گسست، سنجش ناپذیری

باز اندیشی تغییرات علمی و مقایسه نظریه ها: ثبات، گسست، سنجش ناپذیری

مولف: پل هوینینگن - هون

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب گزارش علم یونسکو: نقشه حرکت به سوی سال ۲۰۳۰
گزارش علم یونسکو: نقشه حرکت به سوی سال ۲۰۳۰

گزارش علم یونسکو: نقشه حرکت به سوی سال ۲۰۳۰

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: اسماعیل یزدان پور

قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب فیزیک، فلسفه و الاهیات
فیزیک، فلسفه و الاهیات

فیزیک، فلسفه و الاهیات

مولف: جرج کوین

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
400,000 ریال
360,000 ریال
خرید کتاب نقد مبانی علم مدرن از منظر فرانسیس بیکن
نقد مبانی علم مدرن از منظر فرانسیس بیکن

نقد مبانی علم مدرن از منظر فرانسیس بیکن

مولف: داوود فاضل فلاورجانی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب وضعیت علم و تکنولوژی در کانادا
وضعیت علم و تکنولوژی در کانادا

وضعیت علم و تکنولوژی در کانادا

مولف: هیئت کارشناسی وضعیت علم و تکنولوژی در کانادا

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب مطالعات اجتماعی فناوری؛ تاملاتی نظری و میان رشته ای (مجموعه مقالات)
مطالعات اجتماعی فناوری؛ تاملاتی نظری و میان رشته ای (مجموعه مقالات)

مطالعات اجتماعی فناوری؛ تاملاتی نظری و میان رشته ای (مجموعه مقالات)

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: رضا صمیم

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب علم و دیپلماسی: بعد جدیدی از روابط بین المللی علم، فناوری و نوآوری
علم و دیپلماسی: بعد جدیدی از روابط بین المللی علم، فناوری و نوآوری

علم و دیپلماسی: بعد جدیدی از روابط بین المللی علم، فناوری و نوآوری

مولف: پیر برونو روفینی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب اسلام و علم
اسلام و علم

اسلام و علم

مولف: مظفر اقبال

ناشر کتاب: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

قیمت
95,000 ریال
85,500 ریال
خرید کتاب داستان معرفت تاریخی در سه پرده
داستان معرفت تاریخی در سه پرده

داستان معرفت تاریخی در سه پرده

مولف: فرانک انکراسمیت

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب علم و دین در جستجوی حقیقت
علم و دین در جستجوی حقیقت

علم و دین در جستجوی حقیقت

مولف: جان پوکینگهورن

ناشر کتاب: حکمت

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب تحلیلی بر اندیشه های علم دینی در جهان اسلام
تحلیلی بر اندیشه های علم دینی در جهان اسلام

تحلیلی بر اندیشه های علم دینی در جهان اسلام

مولف: سید محمد تقی موحد ابطحی

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
210,000 ریال
خرید کتاب علم الهی
علم الهی

علم الهی

مولف: جرالد ال. شرودر

ناشر کتاب: دانشگاه ادیان و مذاهب

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب اصول نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی
اصول نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی

اصول نظریه پردازی در قلمرو علوم انسانی

مولف: سید احمد رهنمایی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب علم در جامعه
علم در جامعه

علم در جامعه

مولف: محمد وحیدی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
48,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی علم و انجمن های علمی در ایران
جامعه شناسی علم و انجمن های علمی در ایران

جامعه شناسی علم و انجمن های علمی در ایران

مولف: محمد فاضلی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب پیمایش علم و جامعه: تجربیات جهانی و اجرای نسخه ایرانی
پیمایش علم و جامعه: تجربیات جهانی و اجرای نسخه ایرانی

پیمایش علم و جامعه: تجربیات جهانی و اجرای نسخه ایرانی

مولف: محمدامین قانعی راد

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران
ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران

ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران

مولف: عماد افروغ

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
260,000 ریال
خرید کتاب راه و رسم منزل ها: مقالاتی در باب و از منظر علوم انسانی
راه و رسم منزل ها: مقالاتی در باب و از منظر علوم انسانی

راه و رسم منزل ها: مقالاتی در باب و از منظر علوم انسانی

مولف: علی پایا

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
330,000 ریال
قیمت
88,000 ریال
خرید کتاب تاریخ علم در تمدن اسلامی
تاریخ علم در تمدن اسلامی

تاریخ علم در تمدن اسلامی

مولف: محمدباقر خزائیلی نجف آبادی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
168,000 ریال
خرید کتاب علم و تولید آن
علم و تولید آن

علم و تولید آن

مولف: آلن چالمز

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
74,000 ریال
خرید کتاب علم، عقل و دین
علم، عقل و دین

علم، عقل و دین

مولف: درک استینزبی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب حاصل عمر: 44 مقاله و رساله از متفکری ممتاز
حاصل عمر: 44 مقاله و رساله از متفکری ممتاز

حاصل عمر: 44 مقاله و رساله از متفکری ممتاز

مولف: آلبرت اینشتین

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
85,000 ریال
خرید کتاب مسئله علم در ایران: از تاریخ و فلسفه علم تا فرهنگ دانشگاهی
مسئله علم در ایران: از تاریخ و فلسفه علم تا فرهنگ دانشگاهی

مسئله علم در ایران: از تاریخ و فلسفه علم تا فرهنگ دانشگاهی

مولف: موسی اکرمی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
370,000 ریال
خرید کتاب یک رؤیا و دو بستر: تنش زدایی از دانشگاه و علوم انسانی
یک رؤیا و دو بستر: تنش زدایی از دانشگاه و علوم انسانی

یک رؤیا و دو بستر: تنش زدایی از دانشگاه و علوم انسانی

مولف: خسرو باقری

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب درآمدی تاریخی به فلسفه علم
درآمدی تاریخی به فلسفه علم

درآمدی تاریخی به فلسفه علم

مولف: جان لازی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی معرفت و علم
جامعه شناسی معرفت و علم

جامعه شناسی معرفت و علم

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

...

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب تاریخ علم
تاریخ علم

تاریخ علم

مولف: دمپی یر

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
340,000 ریال
تعداد کل موارد 234
صفحه 1 از 7