فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب شیوه های رفتار با جوانان
شیوه های رفتار با جوانان

شیوه های رفتار با جوانان

مولف: احمد طهماسبی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
60,000 ریال
قیمت
20,000 ریال
18,000 ریال
قیمت
45,000 ریال
قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب نام گذاری سال ها به مثابه سیاست گذاری عمومی
نام گذاری سال ها به مثابه سیاست گذاری عمومی

نام گذاری سال ها به مثابه سیاست گذاری عمومی

مولف: مهدیه شیروانی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
190,000 ریال
171,000 ریال
قیمت
130,000 ریال
117,000 ریال
خرید کتاب خلاقیت و نوآوری
خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری

مولف: ناصر مردان پور

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب آسیب شناسی ارکان انقلاب اسلامی
آسیب شناسی ارکان انقلاب اسلامی

آسیب شناسی ارکان انقلاب اسلامی

مولف: عبدالله حاجی صادقی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب راهبردهای بصیرت
راهبردهای بصیرت

راهبردهای بصیرت

مولف: آیت مظفری

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی
جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی

جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی

مولف: مجتبی درودی و همکاران

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
230,000 ریال
قیمت
290,000 ریال
261,000 ریال
قیمت
10,000 ریال
9,000 ریال
قیمت
220,000 ریال
198,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری
درآمدی بر فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری

درآمدی بر فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری

مولف: علی اکبر سیلانی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب قرآن صاعد: دعا از نظرگاه امام خمینی (س)
قرآن صاعد: دعا از نظرگاه امام خمینی (س)

قرآن صاعد: دعا از نظرگاه امام خمینی (س)

مولف: محمدهادی فلاح

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
195,000 ریال
175,500 ریال
تعداد کل موارد 353
صفحه 1 از 10
--> -->-->