فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب نام گذاری سال ها به مثابه سیاست گذاری عمومی
نام گذاری سال ها به مثابه سیاست گذاری عمومی

نام گذاری سال ها به مثابه سیاست گذاری عمومی

مولف: مهدیه شیروانی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
190,000 ریال
171,000 ریال
قیمت
130,000 ریال
117,000 ریال
خرید کتاب خلاقیت و نوآوری
خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری

مولف: ناصر مردان پور

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب آسیب شناسی ارکان انقلاب اسلامی
آسیب شناسی ارکان انقلاب اسلامی

آسیب شناسی ارکان انقلاب اسلامی

مولف: عبدالله حاجی صادقی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب راهبردهای بصیرت
راهبردهای بصیرت

راهبردهای بصیرت

مولف: آیت مظفری

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی
جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی

جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی

مولف: مجتبی درودی و همکاران

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
230,000 ریال
قیمت
290,000 ریال
261,000 ریال
قیمت
10,000 ریال
9,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری
درآمدی بر فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری

درآمدی بر فلسفه سیاسی مقام معظم رهبری

مولف: علی اکبر سیلانی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب علوم قرآن در اندیشه امام خمینی (س)
علوم قرآن در اندیشه امام خمینی (س)

علوم قرآن در اندیشه امام خمینی (س)

مولف: فرج الله میرعرب

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
قیمت
1,100,000 ریال
990,000 ریال
قیمت
250,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب خاکریز اقتصادی: خوانشی بر اقتصاد مقاومتی
خاکریز اقتصادی: خوانشی بر اقتصاد مقاومتی

خاکریز اقتصادی: خوانشی بر اقتصاد مقاومتی

مولف: محمدجواد توکلی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله
اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله

اندیشه سیاسی امام خمینی رحمه الله

مولف: نجف لک زایی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
180,000 ریال
تعداد کل موارد 326
صفحه 1 از 10