فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب انقلاب در کشورهای عربی
انقلاب در کشورهای عربی

انقلاب در کشورهای عربی

مولف: امیر عظیمی دولت آبادی

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
175,000 ریال
157,500 ریال
خرید کتاب از بسیج تا انقلاب
از بسیج تا انقلاب

از بسیج تا انقلاب

مولف: چارلز تیلی

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
135,000 ریال
121,500 ریال
خرید کتاب معمای پیش بینی انقلاب ها (با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران)
معمای پیش بینی انقلاب ها (با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران)

معمای پیش بینی انقلاب ها (با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران)

مولف: محمدرضا طالبان

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
115,000 ریال
103,500 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب 1968 سالی که جهان را تکان داد
1968 سالی که جهان را تکان داد

1968 سالی که جهان را تکان داد

مولف: مارک کورلانسکی

ناشر کتاب: امید صبا

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی 6: فلسفه سیاست
سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی 6: فلسفه سیاست

سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی 6: فلسفه سیاست

مولف: قاسم شبان نیا

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب سیاست نامه
سیاست نامه

سیاست نامه

مولف: خواجه نظام الملک طوسی

ناشر کتاب: مرکز نشر دانشگاهی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب زبان سیاسی اسلام
زبان سیاسی اسلام

زبان سیاسی اسلام

مولف: برنارد لویس

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

موجود شد باخبرم کن
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب اسلام گرایی در آسیای مرکزی
اسلام گرایی در آسیای مرکزی

اسلام گرایی در آسیای مرکزی

مولف: امانوئل کاراجیانیس

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
80,000 ریال
72,000 ریال
خرید کتاب علیه لیبرالیسم
علیه لیبرالیسم

علیه لیبرالیسم

مولف: جان کیکس

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب سپاه و احزاب
سپاه و احزاب

سپاه و احزاب

مولف: حسن شرافتی

ناشر کتاب: نشر مقاومت

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب سازکارهای نظارت بر حکومت در اسلام و نظام لیبرال دموکراسی
سازکارهای نظارت بر حکومت در اسلام و نظام لیبرال دموکراسی

سازکارهای نظارت بر حکومت در اسلام و نظام لیبرال دموکراسی

مولف: محمدفلاح سلوکلایی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
65,000 ریال
خرید کتاب دموکراسیهای آسیایی
دموکراسیهای آسیایی

دموکراسیهای آسیایی

مولف: آلن ت. وود

ناشر کتاب: امیرکبیر

قیمت
18,000 ریال
خرید کتاب اصول حکومت آتن
اصول حکومت آتن

اصول حکومت آتن

مولف: ارسطو

ناشر کتاب: امیرکبیر

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب امام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامی
امام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامی

امام خمینی (س) و نهادهای انقلاب اسلامی

مولف: معاونت پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ناشر کتاب: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
خرید کتاب اتحادیه اروپا: «سیاست ها و روندها»
اتحادیه اروپا: «سیاست ها و روندها»

اتحادیه اروپا: «سیاست ها و روندها»

مولف: جان مک کورمیک

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب اعتماد و حکمرانی
اعتماد و حکمرانی

اعتماد و حکمرانی

مولف: چارلز تیلی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
79,000 ریال
خرید کتاب نفت، توسعه دیرهنگام و انقلاب
نفت، توسعه دیرهنگام و انقلاب

نفت، توسعه دیرهنگام و انقلاب

مولف: بنیامین اسمیت

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
113,000 ریال
خرید کتاب متدولوژی تفسیر سیاسی
متدولوژی تفسیر سیاسی

متدولوژی تفسیر سیاسی

مولف: احمد جهان بزرگی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
12,000 ریال
10,800 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی
اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی

اندیشه سیاسی سید جمال الدین اسدآبادی

مولف: غلامرضا ضابط پور

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
10,000 ریال
9,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی
درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی

درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسلامی

مولف: عبدالعلی محمدی

ناشر کتاب: مرکز جهانی علوم اسلامی

قیمت
13,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب مجلس خبرگان: مشروعیت، وظایف، اختیارات
مجلس خبرگان: مشروعیت، وظایف، اختیارات

مجلس خبرگان: مشروعیت، وظایف، اختیارات

مولف: سید احمد حبیب نژاد

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب امنیت در نظام سیاسی اسلام
امنیت در نظام سیاسی اسلام

امنیت در نظام سیاسی اسلام

مولف: بهرام اخوان کاظمی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
29,000 ریال
26,100 ریال
خرید کتاب شورای نگهبان؛ پرسش ها و پاسخ ها
شورای نگهبان؛ پرسش ها و پاسخ ها

شورای نگهبان؛ پرسش ها و پاسخ ها

مولف: فرج الله هدایت نیا گنجی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
خرید کتاب ایران و سازمان ملل متحد
ایران و سازمان ملل متحد

ایران و سازمان ملل متحد

مولف: محمدحسین پورامینی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
تعداد کل موارد 94
صفحه 1 از 3