فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
قیمت
160,000 ریال
قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب دولت اسلامی و امنیت
دولت اسلامی و امنیت

دولت اسلامی و امنیت

مولف: سید مهدی موسوی کاشمری

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی
منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی

منصب امامت جمعه در حکومت اسلامی

مولف: مصطفی جعفرپیشه فرد

ناشر کتاب: مرکز تحقیقات حکومت اسلامی

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب الدوله الاسلامیه دوله عالمیه
الدوله الاسلامیه دوله عالمیه

الدوله الاسلامیه دوله عالمیه

مولف: عبدالکریم آل نجف

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی
حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی

حکومت اسلامی و اقامه شعائر دینی

مولف: نادعلی علی نیا خطیر

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب حکومت علوی، هدف ها و مسئولیت ها
حکومت علوی، هدف ها و مسئولیت ها

حکومت علوی، هدف ها و مسئولیت ها

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب معیارهای اسلامی بودن حکومت
معیارهای اسلامی بودن حکومت

معیارهای اسلامی بودن حکومت

مولف: سید جواد ورعی

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب حاکمیت سیاسی معصومان علیهم السلام
حاکمیت سیاسی معصومان علیهم السلام

حاکمیت سیاسی معصومان علیهم السلام

مولف: محمدعلی رستمیان

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب حکومت اسلامی و حریم خصوصی
حکومت اسلامی و حریم خصوصی

حکومت اسلامی و حریم خصوصی

مولف: مصطفی اسکندری

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب بیعت و قدرت
بیعت و قدرت

بیعت و قدرت

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

...

قیمت
90,000 ریال
قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب اساس الحکومه الاسلامیه
اساس الحکومه الاسلامیه

اساس الحکومه الاسلامیه

مولف: سید کاظم حسینی حائری

ناشر کتاب: دارالبشیر

قیمت
90,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی: زمینه ها، پیامدها و دستاوردها
انقلاب اسلامی: زمینه ها، پیامدها و دستاوردها

انقلاب اسلامی: زمینه ها، پیامدها و دستاوردها

مولف: منوچهر محمدی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
110,000 ریال
قیمت
137,500 ریال
123,800 ریال
خرید کتاب جایگاه شورا در حکومت اسلامی
جایگاه شورا در حکومت اسلامی

جایگاه شورا در حکومت اسلامی

مولف: کاظم قاضی زاده

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
خرید کتاب درباره نظریه آزادی انقلاب اسلامی
درباره نظریه آزادی انقلاب اسلامی

درباره نظریه آزادی انقلاب اسلامی

مولف: سید جواد طاهایی

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
15,000 ریال
13,500 ریال
خرید کتاب مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران
مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران

مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران

مولف: محمدوحید قلفی

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
72,000 ریال
64,800 ریال
خرید کتاب روش شناسی مطالعات انقلاب با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران
روش شناسی مطالعات انقلاب با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران

روش شناسی مطالعات انقلاب با تاکید بر انقلاب اسلامی ایران

مولف: محمدرضا طالبان

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب معمای پیش بینی انقلاب ها (با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران)
معمای پیش بینی انقلاب ها (با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران)

معمای پیش بینی انقلاب ها (با رویکردی بر انقلاب اسلامی ایران)

مولف: محمدرضا طالبان

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
115,000 ریال
103,500 ریال
قیمت
390,000 ریال
351,000 ریال
خرید کتاب تحول نگرش نسبت به زن و تاثیر آن در انقلاب اسلامی
تحول نگرش نسبت به زن و تاثیر آن در انقلاب اسلامی

تحول نگرش نسبت به زن و تاثیر آن در انقلاب اسلامی

مولف: نرگس نیکخواه قمصری

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
80,000 ریال
72,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی، مهندسی اجتماعی و انقلاب
جامعه شناسی، مهندسی اجتماعی و انقلاب

جامعه شناسی، مهندسی اجتماعی و انقلاب

مولف: محمدرضا طالبان

ناشر کتاب: پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی

قیمت
280,000 ریال
252,000 ریال
خرید کتاب ما سخاوتمندترین مردم دنیا هستیم
ما سخاوتمندترین مردم دنیا هستیم

ما سخاوتمندترین مردم دنیا هستیم

مولف: محمدرضا زائری

ناشر کتاب: خورشید باران

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب الحکومه من وجهه نظر المذاهب الاسلامیه
الحکومه من وجهه نظر المذاهب الاسلامیه

الحکومه من وجهه نظر المذاهب الاسلامیه

ناشر کتاب: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

گردآورنده کتاب: سید جلال میرآقایی

قیمت
100,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
تعداد کل موارد 671
صفحه 1 از 19