فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب تقریب مذاهب: از نظر تا عمل
تقریب مذاهب: از نظر تا عمل

تقریب مذاهب: از نظر تا عمل

مولف: محمد آصف محسنی

ناشر کتاب: ادیان

قیمت
15,000 ریال
خرید کتاب امامان شیعه و وحدت اسلامی
امامان شیعه و وحدت اسلامی

امامان شیعه و وحدت اسلامی

مولف: علی آقانوری

ناشر کتاب: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

قیمت
58,000 ریال
خرید کتاب سب و لعن از منظر فقه مذاهب اسلامی
سب و لعن از منظر فقه مذاهب اسلامی

سب و لعن از منظر فقه مذاهب اسلامی

مولف: مهدی درگاهی

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
215,000 ریال
خرید کتاب همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان آسمانی
همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان آسمانی

همزیستی مسالمت آمیز میان ادیان آسمانی

مولف: علی عطیه الکعبی

ناشر کتاب: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

قیمت
97,000 ریال
87,300 ریال
خرید کتاب زینت باشیم
زینت باشیم

زینت باشیم

مولف: مجله الکترونیکی اخوت

ناشر کتاب: شهید کاظمی

قیمت
80,000 ریال
72,000 ریال
خرید کتاب رویکرد دینی به مساله وحدت و همگرایی
رویکرد دینی به مساله وحدت و همگرایی

رویکرد دینی به مساله وحدت و همگرایی

مولف: محمد منصورنژاد

ناشر کتاب: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

قیمت
18,000 ریال
قیمت
75,000 ریال
67,500 ریال
خرید کتاب وحدت اسلامی در نگاه اهل بیت (علیهم السلام)
وحدت اسلامی در نگاه اهل بیت (علیهم السلام)

وحدت اسلامی در نگاه اهل بیت (علیهم السلام)

مولف: حسین الراضی

ناشر کتاب: اتحادیه بین المللی امت واحده

قیمت
80,000 ریال
72,000 ریال
خرید کتاب تقیه مداراتی از نگاه امام خمینی (س)
تقیه مداراتی از نگاه امام خمینی (س)

تقیه مداراتی از نگاه امام خمینی (س)

مولف: محمدمحسن حیدری

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
80,000 ریال
72,000 ریال
خرید کتاب اهل بیت (ع) محور وحدت
اهل بیت (ع) محور وحدت

اهل بیت (ع) محور وحدت

مولف: احمد حسین یعقوب

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
180,000 ریال
162,000 ریال
قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب وحدت اسلامی: واقعیت ها و توهم ها
وحدت اسلامی: واقعیت ها و توهم ها

وحدت اسلامی: واقعیت ها و توهم ها

مولف: محمدجواد نظافت یزدی

ناشر کتاب: امام مهربان

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب آب را گل نکنیم
آب را گل نکنیم

آب را گل نکنیم

مولف: مهدی شاندیزی

ناشر کتاب: امام مهربان

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل
همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل

همزیستی مسالمت آمیز در اسلام و حقوق بین الملل

مولف: محمدمهدی کریمی نیا

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)
وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)

وحدت از دیدگاه امام خمینی (س)

مولف: معاونت پژوهش موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ناشر کتاب: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)

قیمت
190,000 ریال
171,000 ریال
خرید کتاب آرمانشهر وحدت
آرمانشهر وحدت

آرمانشهر وحدت

مولف: محمدعلی خسروی

ناشر کتاب: موسسه چاپ و نشر عروج

قیمت
16,000 ریال
14,400 ریال
خرید کتاب دین و همزیستی مسالمت آمیز
دین و همزیستی مسالمت آمیز

دین و همزیستی مسالمت آمیز

ناشر کتاب: مرکز مطالعات بین الملل دینی دانشگاه تهران

گردآورنده کتاب: یونس نوربخش

قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب امت واحده: اختلاف چرا؟
امت واحده: اختلاف چرا؟

امت واحده: اختلاف چرا؟

مولف: عباس رحیمی

ناشر کتاب: جمال

قیمت
42,000 ریال
37,800 ریال
خرید کتاب وحدت اسلامی: مبانی، عرصه ها، موانع و راهکارها
وحدت اسلامی: مبانی، عرصه ها، موانع و راهکارها

وحدت اسلامی: مبانی، عرصه ها، موانع و راهکارها

مولف: محمدرسول حسینی

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
26,500 ریال
قیمت
25,000 ریال
خرید کتاب پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت
پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت

پیشوایان شیعه، پیشگامان وحدت

مولف: مهدی مسائلی

ناشر کتاب: سپیده باوران

قیمت
55,000 ریال
تعداد کل موارد 37
صفحه 1 از 2