فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب میان رشته ای و موقعیت های یادگیری
میان رشته ای و موقعیت های یادگیری

میان رشته ای و موقعیت های یادگیری

مولف: آنتونیو والزان‏‫

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

مولف: خسرو باقری

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
208,000 ریال
خرید کتاب فلسفه آموزش
فلسفه آموزش

فلسفه آموزش

مولف: ویلفرد کار

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
قیمت
136,000 ریال
خرید کتاب سواد در نظریه و عمل
سواد در نظریه و عمل

سواد در نظریه و عمل

مولف: برایان استریت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب مدیران آموزشی و بهبود آموزش: نظارت، ارزشیابی و توسعه حرفه ای
مدیران آموزشی و بهبود آموزش: نظارت، ارزشیابی و توسعه حرفه ای

مدیران آموزشی و بهبود آموزش: نظارت، ارزشیابی و توسعه حرفه ای

مولف: وین ک. هوی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
270,000 ریال
خرید کتاب اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی
اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی

اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی

مولف: حمزه علی وحیدی منش

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب روش کلاس داری
روش کلاس داری

روش کلاس داری

مولف: احمد طهماسبی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب تبارشناسی کلاس درس در ایران: تجربه های تاریخی و تجربه های زیسته
تبارشناسی کلاس درس در ایران: تجربه های تاریخی و تجربه های زیسته

تبارشناسی کلاس درس در ایران: تجربه های تاریخی و تجربه های زیسته

مولف: سید محمود نجاتی حسینی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر نظام نامه تربیتی المصطفی (ص)
درآمدی بر نظام نامه تربیتی المصطفی (ص)

درآمدی بر نظام نامه تربیتی المصطفی (ص)

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
460,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی (دوره دو جلدی)
تعلیم و تربیت اقتصادی (دوره دو جلدی)

تعلیم و تربیت اقتصادی (دوره دو جلدی)

مولف: مهدی طغیانی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
380,000 ریال
خرید کتاب تربیت سکولار از دیدگاه صاحب نظران
تربیت سکولار از دیدگاه صاحب نظران

تربیت سکولار از دیدگاه صاحب نظران

مولف: سید نقی موسوی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
قیمت
500,000 ریال
خرید کتاب نظام نامه تربیتی: بایسته های فعالیت های تربیت محور
نظام نامه تربیتی: بایسته های فعالیت های تربیت محور

نظام نامه تربیتی: بایسته های فعالیت های تربیت محور

مولف: محمدرضا فتح الله بیاتی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب اخلاق کاری اسلامی
اخلاق کاری اسلامی

اخلاق کاری اسلامی

مولف: علی حمیدی زاده

ناشر کتاب: ادیان

قیمت
38,000 ریال
قیمت
550,000 ریال
495,000 ریال
خرید کتاب فرااخلاق
فرااخلاق

فرااخلاق

مولف: سایمون کرچین

ناشر کتاب: کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)

قیمت
290,000 ریال
خرید کتاب تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن کریم
تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن کریم

تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن کریم

مولف: دادمحمد امیری

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب فلسفه اخلاق
فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق

ناشر کتاب: زمزم هدایت

گردآورنده کتاب: محسن غرویان

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب پیش نیازهای تعلیم و تربیت
پیش نیازهای تعلیم و تربیت

پیش نیازهای تعلیم و تربیت

مولف: امیرحمزه مهرابی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
85,000 ریال
خرید کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد اول
تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد اول

تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد اول

مولف: مهدی طغیانی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
215,000 ریال
خرید کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد دوم
تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد دوم

تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد دوم

مولف: مهدی طغیانی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
165,000 ریال
خرید کتاب یادگیری چگونه یاد گرفتن
یادگیری چگونه یاد گرفتن

یادگیری چگونه یاد گرفتن

مولف: دی. بی. گوین

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
145,000 ریال
قیمت
135,000 ریال
121,500 ریال
خرید کتاب دانشنامه اخلاق کاربردی - جلد پنجم: اخلاق علم و فرهنگ
دانشنامه اخلاق کاربردی - جلد پنجم: اخلاق علم و فرهنگ

دانشنامه اخلاق کاربردی - جلد پنجم: اخلاق علم و فرهنگ

مولف: احمدحسین شریفی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
210,000 ریال
خرید کتاب دانشنامه اخلاق کاربردی - جلد چهارم: اخلاق حاکمیت و سیاست
دانشنامه اخلاق کاربردی - جلد چهارم: اخلاق حاکمیت و سیاست

دانشنامه اخلاق کاربردی - جلد چهارم: اخلاق حاکمیت و سیاست

مولف: احمدحسین شریفی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
330,000 ریال
خرید کتاب مبانی فلسفی تعلیم و تربیت
مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

مولف: سموئل ام. کراور

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
340,000 ریال
خرید کتاب تحول فهم دعا در کودکان و نوجوانان
تحول فهم دعا در کودکان و نوجوانان

تحول فهم دعا در کودکان و نوجوانان

مولف: سید محمدرضا موسوی نسب

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب تربیت عبادی کودکان در اسلام: با تاکید بر برنامه آموزشی
تربیت عبادی کودکان در اسلام: با تاکید بر برنامه آموزشی

تربیت عبادی کودکان در اسلام: با تاکید بر برنامه آموزشی

مولف: مهدی شکرالهی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
270,000 ریال
تعداد کل موارد 245
صفحه 1 از 7