فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب معلم؛ معمار اندیشه ها
معلم؛ معمار اندیشه ها

معلم؛ معمار اندیشه ها

مولف: نوریه شادالویی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب قدرت انگاره
قدرت انگاره

قدرت انگاره

مولف: احد فرامرز قراملکی

ناشر کتاب: مجنون

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

مولف: علی اصغر ذبیح زاده

ناشر کتاب: یاقوت

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب آموزش و اجتماع
آموزش و اجتماع

آموزش و اجتماع

مولف: دایان جرلوک

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب استقلال، آموزش و تفکر انتقادی
استقلال، آموزش و تفکر انتقادی

استقلال، آموزش و تفکر انتقادی

مولف: کریستوفر وینچ

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب اندیشه پیچیده و روش یادگیری در عصر سیاره ای
اندیشه پیچیده و روش یادگیری در عصر سیاره ای

اندیشه پیچیده و روش یادگیری در عصر سیاره ای

مولف: امیلیو - روخر سییو رانا

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب میان رشته ای و موقعیت های یادگیری
میان رشته ای و موقعیت های یادگیری

میان رشته ای و موقعیت های یادگیری

مولف: آنتونیو والزان‏‫

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

رویکردها و روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت

مولف: خسرو باقری

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
208,000 ریال
خرید کتاب فلسفه آموزش
فلسفه آموزش

فلسفه آموزش

مولف: ویلفرد کار

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
قیمت
136,000 ریال
خرید کتاب سواد در نظریه و عمل
سواد در نظریه و عمل

سواد در نظریه و عمل

مولف: برایان استریت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب مدیران آموزشی و بهبود آموزش: نظارت، ارزشیابی و توسعه حرفه ای
مدیران آموزشی و بهبود آموزش: نظارت، ارزشیابی و توسعه حرفه ای

مدیران آموزشی و بهبود آموزش: نظارت، ارزشیابی و توسعه حرفه ای

مولف: وین ک. هوی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
270,000 ریال
خرید کتاب اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی
اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی

اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی

مولف: حمزه علی وحیدی منش

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب روش کلاس داری
روش کلاس داری

روش کلاس داری

مولف: احمد طهماسبی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب تبارشناسی کلاس درس در ایران: تجربه های تاریخی و تجربه های زیسته
تبارشناسی کلاس درس در ایران: تجربه های تاریخی و تجربه های زیسته

تبارشناسی کلاس درس در ایران: تجربه های تاریخی و تجربه های زیسته

مولف: سید محمود نجاتی حسینی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر نظام نامه تربیتی المصطفی (ص)
درآمدی بر نظام نامه تربیتی المصطفی (ص)

درآمدی بر نظام نامه تربیتی المصطفی (ص)

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
460,000 ریال
قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی (دوره دو جلدی)
تعلیم و تربیت اقتصادی (دوره دو جلدی)

تعلیم و تربیت اقتصادی (دوره دو جلدی)

مولف: مهدی طغیانی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
380,000 ریال
خرید کتاب تربیت سکولار از دیدگاه صاحب نظران
تربیت سکولار از دیدگاه صاحب نظران

تربیت سکولار از دیدگاه صاحب نظران

مولف: سید نقی موسوی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
قیمت
500,000 ریال
خرید کتاب نظام نامه تربیتی: بایسته های فعالیت های تربیت محور
نظام نامه تربیتی: بایسته های فعالیت های تربیت محور

نظام نامه تربیتی: بایسته های فعالیت های تربیت محور

مولف: محمدرضا فتح الله بیاتی

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
خرید کتاب اخلاق کاری اسلامی
اخلاق کاری اسلامی

اخلاق کاری اسلامی

مولف: علی حمیدی زاده

ناشر کتاب: ادیان

قیمت
38,000 ریال
قیمت
550,000 ریال
495,000 ریال
خرید کتاب فرااخلاق
فرااخلاق

فرااخلاق

مولف: سایمون کرچین

ناشر کتاب: کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)

قیمت
290,000 ریال
261,000 ریال
خرید کتاب تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن کریم
تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن کریم

تربیت اخلاقی از دیدگاه قرآن کریم

مولف: دادمحمد امیری

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب فلسفه اخلاق
فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق

ناشر کتاب: زمزم هدایت

گردآورنده کتاب: محسن غرویان

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب پیش نیازهای تعلیم و تربیت
پیش نیازهای تعلیم و تربیت

پیش نیازهای تعلیم و تربیت

مولف: امیرحمزه مهرابی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
85,000 ریال
خرید کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد اول
تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد اول

تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد اول

مولف: مهدی طغیانی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
215,000 ریال
خرید کتاب تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد دوم
تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد دوم

تعلیم و تربیت اقتصادی - جلد دوم

مولف: مهدی طغیانی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
165,000 ریال
خرید کتاب یادگیری چگونه یاد گرفتن
یادگیری چگونه یاد گرفتن

یادگیری چگونه یاد گرفتن

مولف: دی. بی. گوین

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
145,000 ریال
تعداد کل موارد 262
صفحه 1 از 8
--> -->-->