فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب نهادینه سازی خلاقیت در جامعه اسلامی
نهادینه سازی خلاقیت در جامعه اسلامی

نهادینه سازی خلاقیت در جامعه اسلامی

مولف: جواد محمدصالحی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
350,000 ریال
315,000 ریال
خرید کتاب هوش اجتماعی
هوش اجتماعی

هوش اجتماعی

مولف: رسول رمضانیان

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب اگه گفتی!: سطح دشواری (1)
اگه گفتی!: سطح دشواری (1)

اگه گفتی!: سطح دشواری (1)

مولف: فرن نیومن د. آمیکو

ناشر کتاب: مهرسا

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب مارپیچ های حشرات
مارپیچ های حشرات

مارپیچ های حشرات

مولف: فرن نیومن د. آمیکو

ناشر کتاب: مهرسا

قیمت
30,000 ریال
قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب بگرد و پیدا کن: سطح دشواری (1)
بگرد و پیدا کن: سطح دشواری (1)

بگرد و پیدا کن: سطح دشواری (1)

مولف: فرن نیومن د. آمیکو

ناشر کتاب: مهرسا

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب جاده های مارپیچ
جاده های مارپیچ

جاده های مارپیچ

مولف: بکی ردک

ناشر کتاب: مهرسا

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب درآمدی به روانشناسی دین
درآمدی به روانشناسی دین

درآمدی به روانشناسی دین

مولف: کیت مریام لوونتال

ناشر کتاب: ادیان

قیمت
210,000 ریال
خرید کتاب معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی
معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی

معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی

مولف: عباسعلی رستگار

ناشر کتاب: دانشگاه ادیان و مذاهب

قیمت
80,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب خطر خشم گرفتگی!
خطر خشم گرفتگی!

خطر خشم گرفتگی!

مولف: رضا مهکام

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب خلاقیت و نوآوری
خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری

مولف: ناصر مردان پور

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
50,000 ریال
قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب بهداشت روانی خانواده
بهداشت روانی خانواده

بهداشت روانی خانواده

مولف: یدالله کوثری

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب تو هم گاهی مدارا کن: روش های ارتباط با افراد دشوار
تو هم گاهی مدارا کن: روش های ارتباط با افراد دشوار

تو هم گاهی مدارا کن: روش های ارتباط با افراد دشوار

مولف: هادی عبدلی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
خرید کتاب چربی زبان نگیرید: مقابله با چاپلوسی و چاپلوسان
چربی زبان نگیرید: مقابله با چاپلوسی و چاپلوسان

چربی زبان نگیرید: مقابله با چاپلوسی و چاپلوسان

مولف: سید حسین هاشمیان

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
تعداد کل موارد 924
صفحه 1 از 26