فراخوانی فراخوانی ...
قیمت 250,000 ریال

جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها

مولف: سید هادی مرجائی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت 94,000 ریال

فرهنگ و آموزش عالی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: پدرام الوندی

قیمت 70,000 ریال
قیمت 140,000 ریال

علم، دانشگاه و جامعه: مجموعه مقاله ها

مولف: رضا همتی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت 280,000 ریال

سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی؛ رویکردی فرهنگی به آموزش عالی

مولف: سید ضیاء هاشمی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت 180,000 ریال
قیمت 190,000 ریال
تعداد کل موارد 348
صفحه 1 از 10
محصولات
موردی یافت نشد!
دسته بندی
موردی یافت نشد!
نویسنده
ناشرین
موردی یافت نشد!