فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب تفسیر اثری (1)
تفسیر اثری (1)

تفسیر اثری (1)

مولف: سید محسن میرباقری

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب آنچه اقتصاد از بحران آموخت
آنچه اقتصاد از بحران آموخت

آنچه اقتصاد از بحران آموخت

مولف: جرج آکرلف

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب تفسیر موضوعی (1)
تفسیر موضوعی (1)

تفسیر موضوعی (1)

مولف: کاظم قاضی زاده

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
95,000 ریال
خرید کتاب قواعد توثیق راویان
قواعد توثیق راویان

قواعد توثیق راویان

مولف: روح الله شهیدی

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب مبانی فلسفی تعلیم و تربیت
مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

مولف: سموئل ام. کراور

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
340,000 ریال
خرید کتاب ریاضی مقدماتی
ریاضی مقدماتی

ریاضی مقدماتی

مولف: غلامرضا صفایی صادق

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب لغة النصوص الاقتصادیة
لغة النصوص الاقتصادیة

لغة النصوص الاقتصادیة

مولف: سید عدنان لاجوردی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی
کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی

کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی

مولف: نسرین جزنی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
32,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان
سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

مولف: محمدرضا یوسفی شیخ رباط

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
285,000 ریال
خرید کتاب علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش ها، تحولات و راهبردها
علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش ها، تحولات و راهبردها

علوم انسانی و اجتماعی در ایران: چالش ها، تحولات و راهبردها

مولف: نعمت الله فاضلی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب دانشگاهی که بود
دانشگاهی که بود

دانشگاهی که بود

مولف: ناصر فکوهی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب از مدرسه تا دانشگاه
از مدرسه تا دانشگاه

از مدرسه تا دانشگاه

مولف: محمد یمنی دوزی سرخابی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب ضرورت اصلاحات در آموزش عالی
ضرورت اصلاحات در آموزش عالی

ضرورت اصلاحات در آموزش عالی

مولف: نعمت الله عزیزی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان‏‫
دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان‏‫

دانشگاه، هویت و سیاست زندگی زنان‏‫

مولف: مهری طیبی نیا

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها
جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها

جامعه پذیری دانشگاهی؛ رویکردها و فرایندها

مولف: سید هادی مرجائی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
94,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ و آموزش عالی
فرهنگ و آموزش عالی

فرهنگ و آموزش عالی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: پدرام الوندی

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب مرور نظام مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی
مرور نظام مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی

مرور نظام مند مسائل اجتماعی زندگی دانشجویی

مولف: مجتبی لشگری

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
160,000 ریال
قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه نخبه، دانشگاه توده
دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

دانشگاه نخبه، دانشگاه توده

مولف: محبوبه پاک نیا

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب علم، دانشگاه و جامعه: مجموعه مقاله ها
علم، دانشگاه و جامعه: مجموعه مقاله ها

علم، دانشگاه و جامعه: مجموعه مقاله ها

مولف: رضا همتی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی؛ رویکردی فرهنگی به آموزش عالی
سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی؛ رویکردی فرهنگی به آموزش عالی

سیاست فرهنگ در دانشگاه ایرانی؛ رویکردی فرهنگی به آموزش عالی

مولف: سید ضیاء هاشمی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب نخبگان دانش: مشارکت یا مهاجرت؟
نخبگان دانش: مشارکت یا مهاجرت؟

نخبگان دانش: مشارکت یا مهاجرت؟

مولف: محمدامین قانعی راد

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
190,000 ریال
قیمت
220,000 ریال
قیمت
88,000 ریال
خرید کتاب ماهیت انسان و نظریه سیاسی
ماهیت انسان و نظریه سیاسی

ماهیت انسان و نظریه سیاسی

مولف: محمد شجاعیان

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
70,000 ریال
قیمت
148,000 ریال
خرید کتاب تاریخ علم در تمدن اسلامی
تاریخ علم در تمدن اسلامی

تاریخ علم در تمدن اسلامی

مولف: محمدباقر خزائیلی نجف آبادی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
168,000 ریال
خرید کتاب جامع اصول فقه
جامع اصول فقه

جامع اصول فقه

مولف: محمد همتی راد

ناشر کتاب: صالحیان

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب مبانی عدالت اجتماعی در اسلام
مبانی عدالت اجتماعی در اسلام

مبانی عدالت اجتماعی در اسلام

مولف: علیرضا لشکری

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
72,000 ریال
خرید کتاب نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی
نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی

نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی

مولف: محمدتقی گیلک حکیم آبادی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
34,000 ریال
خرید کتاب مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی
مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی

مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی

مولف: قدرت الله خسروشاهی

ناشر کتاب: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

قیمت
65,000 ریال
58,500 ریال
تعداد کل موارد 375
صفحه 1 از 11