فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب سفری به دیار خدایان
سفری به دیار خدایان

سفری به دیار خدایان

مولف: رضا کاظمی راد

ناشر کتاب: ادیان

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب درسنامه جغرافیای تشیع: تشیع در جهان معاصر
درسنامه جغرافیای تشیع: تشیع در جهان معاصر

درسنامه جغرافیای تشیع: تشیع در جهان معاصر

مولف: سید ابوالحسن نواب

ناشر کتاب: دانشگاه ادیان و مذاهب

قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب جغرافیای سیاسی - اقتصادی ایران
جغرافیای سیاسی - اقتصادی ایران

جغرافیای سیاسی - اقتصادی ایران

مولف: محمد اسماعیل خدادادی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی
جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

جغرافیای کاربردی و مکتبهای جغرافیایی

مولف: حسین شکوئی

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
33,000 ریال
29,700 ریال
خرید کتاب مبانی، کاربرد و نرم افزار های GIS
مبانی، کاربرد و نرم افزار های GIS

مبانی، کاربرد و نرم افزار های GIS

مولف: مجید یاسوری

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
16,000 ریال
14,400 ریال
خرید کتاب گردشگری (ماهیت و مفاهیم)
گردشگری (ماهیت و مفاهیم)

گردشگری (ماهیت و مفاهیم)

مولف: مهدی سقایی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
75,000 ریال
خرید کتاب جغرافیای تاریخی تهران
جغرافیای تاریخی تهران

جغرافیای تاریخی تهران

مولف: محسن معتمدی

ناشر کتاب: مرکز نشر دانشگاهی

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب مناطق راهبردی جهان
مناطق راهبردی جهان

مناطق راهبردی جهان

مولف: قدرت الله بهرامی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
70,000 ریال
تعداد کل موارد 10
صفحه 1 از 1