فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
85,000 ریال
خرید کتاب دستور کاربردی زبان فارسی
دستور کاربردی زبان فارسی

دستور کاربردی زبان فارسی

مولف: محمود مهرآوران

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
95,000 ریال
خرید کتاب روش تدریس ادبیات عربی
روش تدریس ادبیات عربی

روش تدریس ادبیات عربی

مولف: سیدکمال طباطبائی امیری

ناشر کتاب: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب ترتیب مقاییس اللغة
ترتیب مقاییس اللغة

ترتیب مقاییس اللغة

مولف: ابوالحسین احمد بن فارس بن زکریا

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب الرائد: فرهنگ الفبایی عربی- فارسی
الرائد: فرهنگ الفبایی عربی- فارسی

الرائد: فرهنگ الفبایی عربی- فارسی

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

مترجم: رضا انزابی نژاد

قیمت
170,000 ریال
153,000 ریال
خرید کتاب گویش نامه علامرودشت
گویش نامه علامرودشت

گویش نامه علامرودشت

مولف: سعید غلامی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
300,000 ریال
قیمت
175,000 ریال
خرید کتاب شرح صمدیه
شرح صمدیه

شرح صمدیه

مولف: سید علی حسینی

ناشر کتاب: دارالعلم

قیمت
180,000 ریال
قیمت
280,000 ریال
خرید کتاب تصاریف (شرح صرف ساده) - جلد دوم
تصاریف (شرح صرف ساده) - جلد دوم

تصاریف (شرح صرف ساده) - جلد دوم

مولف: محمدحسین محمدی

ناشر کتاب: دارالعلم

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب تصاریف (شرح صرف ساده) - جلد اول
تصاریف (شرح صرف ساده) - جلد اول

تصاریف (شرح صرف ساده) - جلد اول

مولف: محمدحسین محمدی

ناشر کتاب: دارالعلم

قیمت
140,000 ریال
قیمت
62,000 ریال
خرید کتاب مکالمه عربی عراقی
مکالمه عربی عراقی

مکالمه عربی عراقی

مولف: یاسین محمود الخالصی

ناشر کتاب: سفیر اردهال

قیمت
300,000 ریال
قیمت
145,000 ریال
130,500 ریال
خرید کتاب نقش قرآن در پایه گذاری و تطور علوم ادبی
نقش قرآن در پایه گذاری و تطور علوم ادبی

نقش قرآن در پایه گذاری و تطور علوم ادبی

مولف: علیرضا دل افکار

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
65,000 ریال
قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب زبان شناسی عربی
زبان شناسی عربی

زبان شناسی عربی

مولف: محمود فهمی حجازی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
9,000 ریال
خرید کتاب روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی
روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی

روش ارزیابی و سنجش کیفی متون ترجمه شده از عربی به فارسی

مولف: حافظ نصیری

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
27,000 ریال
خرید کتاب نحو کاربردی: ساختار نحوی در آیات و روایات
نحو کاربردی: ساختار نحوی در آیات و روایات

نحو کاربردی: ساختار نحوی در آیات و روایات

مولف: سید محمد منصوری (حسینی نیا)

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
185,000 ریال
قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب مبانی زبان شناسی در جهان اسلام
مبانی زبان شناسی در جهان اسلام

مبانی زبان شناسی در جهان اسلام

مولف: غلامرضا دین محمدی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب هه نبانه بورینه: فرهنگ کردی - فارسی
هه نبانه بورینه: فرهنگ کردی - فارسی

هه نبانه بورینه: فرهنگ کردی - فارسی

مولف: عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار)

ناشر کتاب: سروش

قیمت
85,000 ریال
خرید کتاب آزمون در آموزش زبان
آزمون در آموزش زبان

آزمون در آموزش زبان

مولف: ربکام. والت

ناشر کتاب: مرکز نشر دانشگاهی

قیمت
19,000 ریال
تعداد کل موارد 33
صفحه 1 از 1