فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب An introductory course of English phonetics and phonology
An introductory course of English phonetics and phonology

An introductory course of English phonetics and phonology

مولف: محمدحسین کشاورز

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب هنر بدیع
هنر بدیع

هنر بدیع

مولف: سید محمدرضا طباطبایی

ناشر کتاب: دارالعلم

قیمت
25,000 ریال
خرید کتاب گویش نامه علامرودشت
گویش نامه علامرودشت

گویش نامه علامرودشت

مولف: سعید غلامی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
300,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب مغنی الفقیه: اصول لغت
مغنی الفقیه: اصول لغت

مغنی الفقیه: اصول لغت

مولف: مصطفی جمالی

ناشر کتاب: دارالفکر

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب زبان شناسی عربی
زبان شناسی عربی

زبان شناسی عربی

مولف: محمود فهمی حجازی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
9,000 ریال
خرید کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار
آواشناسی: بررسی علمی گفتار

آواشناسی: بررسی علمی گفتار

مولف: گلناز مدرسی قوامی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
65,000 ریال
خرید کتاب آزمون در آموزش زبان
آزمون در آموزش زبان

آزمون در آموزش زبان

مولف: ربکام. والت

ناشر کتاب: مرکز نشر دانشگاهی

قیمت
19,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر معنی شناسی
درآمدی بر معنی شناسی

درآمدی بر معنی شناسی

مولف: کورش صفوی

ناشر کتاب: سوره مهر

موجود شد باخبرم کن
تعداد کل موارد 10
صفحه 1 از 1