فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب هشت افتتاحیه در قصه گویی
هشت افتتاحیه در قصه گویی

هشت افتتاحیه در قصه گویی

مولف: عاطفه قاسمی

ناشر کتاب: سوره مهر

قیمت
350,000 ریال
قیمت
350,000 ریال
قیمت
350,000 ریال
قیمت
180,000 ریال
خرید کتاب ادبیات روس به روایتی دیگر
ادبیات روس به روایتی دیگر

ادبیات روس به روایتی دیگر

مولف: زهره روحی

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
130,000 ریال
قیمت
400,000 ریال
خرید کتاب ادبیات فارسی و فلسفه اسلامی
ادبیات فارسی و فلسفه اسلامی

ادبیات فارسی و فلسفه اسلامی

مولف: فاطمه شیخ الاسلامی

ناشر کتاب: بوستان کتاب قم

قیمت
140,000 ریال
126,000 ریال
خرید کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران
بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران

بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران

مولف: محسن حنیف

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
230,000 ریال
قیمت
550,000 ریال
خرید کتاب ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی
ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی

ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی

مولف: پیتر جیلت

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب سواد روایت
سواد روایت

سواد روایت

مولف: اچ. پورتر ابوت

ناشر کتاب: نشر اطراف

قیمت
480,000 ریال
خرید کتاب ادبیات انقلاب در شیعه - جلد دوم
ادبیات انقلاب در شیعه - جلد دوم

ادبیات انقلاب در شیعه - جلد دوم

مولف: صادق آئینه وند

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب ادبیات انقلاب در شیعه - جلد اول
ادبیات انقلاب در شیعه - جلد اول

ادبیات انقلاب در شیعه - جلد اول

مولف: صادق آئینه وند

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب رمان نویسی در وقت اضافه - جلد دوم
رمان نویسی در وقت اضافه - جلد دوم

رمان نویسی در وقت اضافه - جلد دوم

مولف: محسن سلیمانی

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

مشاهده
خرید کتاب رمان نویسی در وقت اضافه - جلد اول
رمان نویسی در وقت اضافه - جلد اول

رمان نویسی در وقت اضافه - جلد اول

مولف: محسن سلیمانی

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

مشاهده
خرید کتاب طنز و رمز در الهی نامه
طنز و رمز در الهی نامه

طنز و رمز در الهی نامه

مولف: بهروز ثروتیان

ناشر کتاب: سوره مهر

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب رمان نویسی در وقت اضافه (دوره دو جلدی)
رمان نویسی در وقت اضافه (دوره دو جلدی)

رمان نویسی در وقت اضافه (دوره دو جلدی)

مولف: محسن سلیمانی

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
480,000 ریال
خرید کتاب زایشمرگ های متن 2
زایشمرگ های متن 2

زایشمرگ های متن 2

مولف: حمیدرضا شکارسری

ناشر کتاب: فصل پنجم

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب زایشمرگ های متن
زایشمرگ های متن

زایشمرگ های متن

مولف: حمیدرضا شکارسری

ناشر کتاب: فصل پنجم

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب قلم های قدبلند: سیری در ادبیات دفاع مقدس و مقاومت
قلم های قدبلند: سیری در ادبیات دفاع مقدس و مقاومت

قلم های قدبلند: سیری در ادبیات دفاع مقدس و مقاومت

مولف: محمدرضا سنگری

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
قیمت
450,000 ریال
خرید کتاب مشروطیت ایران و رمان خارجی (دوره چهار جلدی)
مشروطیت ایران و رمان خارجی (دوره چهار جلدی)

مشروطیت ایران و رمان خارجی (دوره چهار جلدی)

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

تحقیق و تنظیم کتاب: مسعود کوهستانی نژاد

قیمت
1,200,000 ریال
خرید کتاب مشروطیت ایران و رمان فارسی (دوره پنج جلدی)
مشروطیت ایران و رمان فارسی (دوره پنج جلدی)

مشروطیت ایران و رمان فارسی (دوره پنج جلدی)

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

تحقیق و تنظیم کتاب: مسعود کوهستانی نژاد

قیمت
1,200,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
تعداد کل موارد 198
صفحه 1 از 6