فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران
بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران

بومی سازی رئالیسم جادویی در ایران

مولف: محسن حنیف

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
230,000 ریال
قیمت
550,000 ریال
خرید کتاب ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی
ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی

ولادیمیر پراپ و قصه شفاهی جهانی

مولف: پیتر جیلت

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب سواد روایت
سواد روایت

سواد روایت

مولف: اچ. پورتر ابوت

ناشر کتاب: نشر اطراف

قیمت
480,000 ریال
خرید کتاب ادبیات انقلاب در شیعه - جلد دوم
ادبیات انقلاب در شیعه - جلد دوم

ادبیات انقلاب در شیعه - جلد دوم

مولف: صادق آئینه وند

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب ادبیات انقلاب در شیعه - جلد اول
ادبیات انقلاب در شیعه - جلد اول

ادبیات انقلاب در شیعه - جلد اول

مولف: صادق آئینه وند

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب رمان نویسی در وقت اضافه - جلد دوم
رمان نویسی در وقت اضافه - جلد دوم

رمان نویسی در وقت اضافه - جلد دوم

مولف: محسن سلیمانی

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

مشاهده
خرید کتاب رمان نویسی در وقت اضافه - جلد اول
رمان نویسی در وقت اضافه - جلد اول

رمان نویسی در وقت اضافه - جلد اول

مولف: محسن سلیمانی

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

مشاهده
خرید کتاب طنز و رمز در الهی نامه
طنز و رمز در الهی نامه

طنز و رمز در الهی نامه

مولف: بهروز ثروتیان

ناشر کتاب: سوره مهر

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب رمان نویسی در وقت اضافه (دوره دو جلدی)
رمان نویسی در وقت اضافه (دوره دو جلدی)

رمان نویسی در وقت اضافه (دوره دو جلدی)

مولف: محسن سلیمانی

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
480,000 ریال
خرید کتاب زایشمرگ های متن 2
زایشمرگ های متن 2

زایشمرگ های متن 2

مولف: حمیدرضا شکارسری

ناشر کتاب: فصل پنجم

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب زایشمرگ های متن
زایشمرگ های متن

زایشمرگ های متن

مولف: حمیدرضا شکارسری

ناشر کتاب: فصل پنجم

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب قلم های قدبلند: سیری در ادبیات دفاع مقدس و مقاومت
قلم های قدبلند: سیری در ادبیات دفاع مقدس و مقاومت

قلم های قدبلند: سیری در ادبیات دفاع مقدس و مقاومت

مولف: محمدرضا سنگری

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
قیمت
450,000 ریال
خرید کتاب مشروطیت ایران و رمان خارجی (دوره چهار جلدی)
مشروطیت ایران و رمان خارجی (دوره چهار جلدی)

مشروطیت ایران و رمان خارجی (دوره چهار جلدی)

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

تحقیق و تنظیم کتاب: مسعود کوهستانی نژاد

قیمت
1,200,000 ریال
خرید کتاب مشروطیت ایران و رمان فارسی (دوره پنج جلدی)
مشروطیت ایران و رمان فارسی (دوره پنج جلدی)

مشروطیت ایران و رمان فارسی (دوره پنج جلدی)

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

تحقیق و تنظیم کتاب: مسعود کوهستانی نژاد

قیمت
1,200,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب پیک قصه نویسی
پیک قصه نویسی

پیک قصه نویسی

مولف: مهدی حجوانی

ناشر کتاب: سوره مهر

قیمت
320,000 ریال
خرید کتاب رقص کوه
رقص کوه

رقص کوه

مولف: هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

ناشر کتاب: موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس

قیمت
89,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب دیالوگ
دیالوگ

دیالوگ

مولف: پیتر ومک

ناشر کتاب: حکمت سینا

قیمت
240,000 ریال
216,000 ریال
خرید کتاب نوشتن در سایه جنگ
نوشتن در سایه جنگ

نوشتن در سایه جنگ

مولف: محسن حنیف

ناشر کتاب: شهرستان ادب

قیمت
380,000 ریال
342,000 ریال
قیمت
490,000 ریال
441,000 ریال
خرید کتاب قندان های خالی: تلخ اندیشی در داستان کوتاه ایران
قندان های خالی: تلخ اندیشی در داستان کوتاه ایران

قندان های خالی: تلخ اندیشی در داستان کوتاه ایران

مولف: فاطمه مصطفایی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
230,000 ریال
207,000 ریال
خرید کتاب پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی از انقلاب مشروطه تا امروز
پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی از انقلاب مشروطه تا امروز

پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی از انقلاب مشروطه تا امروز

مولف: مهدی محبتی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
26,000 ریال
تعداد کل موارد 181
صفحه 1 از 6
--> -->-->