فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف: حسین جوان آراسته

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
265,000 ریال
خرید کتاب آموزش و پرورش تطبیقی (رویکردها، روشها و اصول)
آموزش و پرورش تطبیقی (رویکردها، روشها و اصول)

آموزش و پرورش تطبیقی (رویکردها، روشها و اصول)

مولف: بهرام محسن پور

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (دوره دو جلدی)
جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (دوره دو جلدی)

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (دوره دو جلدی)

مولف: حسین قرچانلو

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
255,000 ریال
خرید کتاب حوزه ها و مکاتب حدیثی
حوزه ها و مکاتب حدیثی

حوزه ها و مکاتب حدیثی

مولف: مهدی مهریزی

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب شبهه شناسی
شبهه شناسی

شبهه شناسی

مولف: هادی صادقی

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
275,000 ریال
خرید کتاب بر ترنج آرزو: درس نامه متون عرفانی به زبان فارسی
بر ترنج آرزو: درس نامه متون عرفانی به زبان فارسی

بر ترنج آرزو: درس نامه متون عرفانی به زبان فارسی

ناشر کتاب: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

گردآورنده کتاب: روح الله چاوشی

قیمت
28,000 ریال
خرید کتاب تمدن ساسانی (دوره دو جلدی)
تمدن ساسانی (دوره دو جلدی)

تمدن ساسانی (دوره دو جلدی)

مولف: علی سامی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
195,000 ریال
خرید کتاب تمدن هخامنشی (دوره دو جلدی)
تمدن هخامنشی (دوره دو جلدی)

تمدن هخامنشی (دوره دو جلدی)

مولف: علی سامی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
165,000 ریال
قیمت
68,000 ریال
خرید کتاب نجوم و اختر فیزیک مقدماتی - جلد اول
نجوم و اختر فیزیک مقدماتی - جلد اول

نجوم و اختر فیزیک مقدماتی - جلد اول

مولف: استفان گرگوری

ناشر کتاب: دانشگاه امام رضا (ع)

قیمت
106,000 ریال
خرید کتاب مقدمه ای بر علم نانو
مقدمه ای بر علم نانو

مقدمه ای بر علم نانو

مولف: اس. ام. لیندزی

ناشر کتاب: مرکز نشر دانشگاهی

قیمت
350,000 ریال
قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب An introductory course of English phonetics and phonology
An introductory course of English phonetics and phonology

An introductory course of English phonetics and phonology

مولف: محمدحسین کشاورز

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
90,000 ریال
خرید کتاب تفسیر اثری (1)
تفسیر اثری (1)

تفسیر اثری (1)

مولف: سید محسن میرباقری

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب تفسیر موضوعی (1)
تفسیر موضوعی (1)

تفسیر موضوعی (1)

مولف: کاظم قاضی زاده

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
95,000 ریال
خرید کتاب قواعد توثیق راویان
قواعد توثیق راویان

قواعد توثیق راویان

مولف: روح الله شهیدی

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب مبانی فلسفی تعلیم و تربیت
مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

مولف: سموئل ام. کراور

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
340,000 ریال
خرید کتاب فقه الاطفال
فقه الاطفال

فقه الاطفال

مولف: منیر حق خواه

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب نظریه قراردادها: انگیزه ها و اطلاعات
نظریه قراردادها: انگیزه ها و اطلاعات

نظریه قراردادها: انگیزه ها و اطلاعات

مولف: مرتضی درخشان

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
700,000 ریال
قیمت
140,000 ریال
126,000 ریال
خرید کتاب بررسی روابط آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل
بررسی روابط آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل

بررسی روابط آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: حسین سلیمی

قیمت
11,000 ریال
خرید کتاب سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان
سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

مولف: محمدرضا یوسفی شیخ رباط

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
285,000 ریال
قیمت
105,000 ریال
خرید کتاب نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه
نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه

نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه

مولف: سید محمدکاظم طباطبایی

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
90,000 ریال
قیمت
220,000 ریال
قیمت
88,000 ریال
قیمت
148,000 ریال
خرید کتاب تاریخ علم در تمدن اسلامی
تاریخ علم در تمدن اسلامی

تاریخ علم در تمدن اسلامی

مولف: محمدباقر خزائیلی نجف آبادی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
168,000 ریال
خرید کتاب تاریخ حدیث
تاریخ حدیث

تاریخ حدیث

مولف: سید محمدکاظم طباطبایی

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی
نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی

نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی

مولف: محمدتقی گیلک حکیم آبادی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
34,000 ریال
قیمت
132,000 ریال
قیمت
65,000 ریال
تعداد کل موارد 1809
صفحه 1 از 51