فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب تفسیر اثری (1)
تفسیر اثری (1)

تفسیر اثری (1)

مولف: سید محسن میرباقری

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب تفسیر موضوعی (1)
تفسیر موضوعی (1)

تفسیر موضوعی (1)

مولف: کاظم قاضی زاده

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
95,000 ریال
خرید کتاب قواعد توثیق راویان
قواعد توثیق راویان

قواعد توثیق راویان

مولف: روح الله شهیدی

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب مبانی فلسفی تعلیم و تربیت
مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

مبانی فلسفی تعلیم و تربیت

مولف: سموئل ام. کراور

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
340,000 ریال
خرید کتاب سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان
سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

مولف: محمدرضا یوسفی شیخ رباط

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
285,000 ریال
قیمت
220,000 ریال
قیمت
88,000 ریال
قیمت
148,000 ریال
خرید کتاب تاریخ علم در تمدن اسلامی
تاریخ علم در تمدن اسلامی

تاریخ علم در تمدن اسلامی

مولف: محمدباقر خزائیلی نجف آبادی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
168,000 ریال
خرید کتاب نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی
نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی

نگرشی علمی به هزینه و درآمد دولت اسلامی

مولف: محمدتقی گیلک حکیم آبادی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
34,000 ریال
قیمت
65,000 ریال
قیمت
67,000 ریال
خرید کتاب فلسفه تعلیم و تربیت مشاء - جلد دوم
فلسفه تعلیم و تربیت مشاء - جلد دوم

فلسفه تعلیم و تربیت مشاء - جلد دوم

مولف: محمد داودی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
73,000 ریال
خرید کتاب فلسفه تعلیم و تربیت مشاء - جلد اول
فلسفه تعلیم و تربیت مشاء - جلد اول

فلسفه تعلیم و تربیت مشاء - جلد اول

مولف: محمد داودی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
98,000 ریال
خرید کتاب جنسیت و تربیت از منظر اسلام و فمینیسم لیبرال
جنسیت و تربیت از منظر اسلام و فمینیسم لیبرال

جنسیت و تربیت از منظر اسلام و فمینیسم لیبرال

مولف: سید علی حسینی زاده

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
107,000 ریال
خرید کتاب تاریخ 1200 ساله حوزه علمیه قم
تاریخ 1200 ساله حوزه علمیه قم

تاریخ 1200 ساله حوزه علمیه قم

مولف: علی اکبر زهره کاشانی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
185,000 ریال
خرید کتاب ویژگی ها و وظایف مدیران در نهج البلاغه
ویژگی ها و وظایف مدیران در نهج البلاغه

ویژگی ها و وظایف مدیران در نهج البلاغه

مولف: علی نقی امیری

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب الگوی اداره در نهج البلاغه
الگوی اداره در نهج البلاغه

الگوی اداره در نهج البلاغه

مولف: علی نقی امیری

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه پلنتینگا
معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه پلنتینگا

معرفت شناسی باور دینی از دیدگاه پلنتینگا

مولف: سید حسین عظیمی دخت شورکی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
195,000 ریال
خرید کتاب علم و تولید آن
علم و تولید آن

علم و تولید آن

مولف: آلن چالمز

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
74,000 ریال
قیمت
67,000 ریال
قیمت
157,000 ریال
خرید کتاب نقش معلم در تربیت دینی
نقش معلم در تربیت دینی

نقش معلم در تربیت دینی

مولف: محمد داوودی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال
دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال

دولت عثمانی از اقتدار تا انحلال

مولف: اسماعیل احمد یاغی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
95,000 ریال
قیمت
65,000 ریال
خرید کتاب فلسفه تربیت اسلامی (رویکرد وحیانی)
فلسفه تربیت اسلامی (رویکرد وحیانی)

فلسفه تربیت اسلامی (رویکرد وحیانی)

مولف: بهروز رفیعی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
248,000 ریال
خرید کتاب فلسفه دین دیوید هیوم
فلسفه دین دیوید هیوم

فلسفه دین دیوید هیوم

مولف: محمد فتحعلی خانی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
150,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب دولت حمدانیان
دولت حمدانیان

دولت حمدانیان

مولف: فیصل سامر

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
82,000 ریال
خرید کتاب مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی
مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی

مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی

مولف: ابوطالب خدمتی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
62,000 ریال
تعداد کل موارد 306
صفحه 1 از 9