فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام به گام
ساختار سازمانی: طراحی گام به گام

ساختار سازمانی: طراحی گام به گام

مولف: ریچارد ام. برتن

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب آنچه اقتصاد از بحران آموخت
آنچه اقتصاد از بحران آموخت

آنچه اقتصاد از بحران آموخت

مولف: جرج آکرلف

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب ریاضی مقدماتی
ریاضی مقدماتی

ریاضی مقدماتی

مولف: غلامرضا صفایی صادق

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب لغة النصوص الاقتصادیة
لغة النصوص الاقتصادیة

لغة النصوص الاقتصادیة

مولف: سید عدنان لاجوردی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب ماهیت انسان و نظریه سیاسی
ماهیت انسان و نظریه سیاسی

ماهیت انسان و نظریه سیاسی

مولف: محمد شجاعیان

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب جامع اصول فقه
جامع اصول فقه

جامع اصول فقه

مولف: محمد همتی راد

ناشر کتاب: صالحیان

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب مبانی عدالت اجتماعی در اسلام
مبانی عدالت اجتماعی در اسلام

مبانی عدالت اجتماعی در اسلام

مولف: علیرضا لشکری

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
72,000 ریال
خرید کتاب مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی
مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی

مراحل سه گانه پیشگیری از جرم در آموزه های قرآنی

مولف: قدرت الله خسروشاهی

ناشر کتاب: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

قیمت
65,000 ریال
58,500 ریال
خرید کتاب آسیب شناسی تبلیغ دینی با تأکید بر مخاطبان جوان
آسیب شناسی تبلیغ دینی با تأکید بر مخاطبان جوان

آسیب شناسی تبلیغ دینی با تأکید بر مخاطبان جوان

مولف: سید محمدتقی حسینی آقایی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
74,000 ریال
قیمت
178,000 ریال
قیمت
163,000 ریال
خرید کتاب توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام
توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام

توانمندسازی منابع انسانی در نظام ارزشی اسلام

مولف: امیر حمزه مهرابی

ناشر کتاب: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

قیمت
110,000 ریال
99,000 ریال
خرید کتاب نقش نظام آموزشی بر توسعه ایران معاصر
نقش نظام آموزشی بر توسعه ایران معاصر

نقش نظام آموزشی بر توسعه ایران معاصر

مولف: مهدی نصیری

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
130,000 ریال
قیمت
87,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی (دوره دو جلدی)
مدیریت منابع انسانی (دوره دو جلدی)

مدیریت منابع انسانی (دوره دو جلدی)

مولف: رضا نجاری

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
206,000 ریال
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی - جلد دوم
مدیریت منابع انسانی - جلد دوم

مدیریت منابع انسانی - جلد دوم

مولف: رضا نجاری

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
108,000 ریال
قیمت
233,000 ریال
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی - جلد اول
مدیریت منابع انسانی - جلد اول

مدیریت منابع انسانی - جلد اول

مولف: ابوالفضل گائینی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
98,000 ریال
خرید کتاب پژوهش های مدیریت اسلامی
پژوهش های مدیریت اسلامی

پژوهش های مدیریت اسلامی

مولف: امیر اعظمی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
42,000 ریال
خرید کتاب تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن
تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن

تحلیل زبان قرآن و روش شناسی فهم آن

مولف: محمدباقر سعیدی روشن

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
233,000 ریال
209,700 ریال
خرید کتاب تجارت و نابرابری در بستر جهانی سازی
تجارت و نابرابری در بستر جهانی سازی

تجارت و نابرابری در بستر جهانی سازی

مولف: علیرضا لشکری

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
23,000 ریال
خرید کتاب اینترنت و حرفه تاریخ نگاری
اینترنت و حرفه تاریخ نگاری

اینترنت و حرفه تاریخ نگاری

مولف: رولاندو مینوتی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
100,000 ریال
قیمت
135,000 ریال
قیمت
93,000 ریال
خرید کتاب طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها
طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها

طرح پرسشنامه و سنجش نگرشها

مولف: آبراهام ثفتالی اوپنهایم

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
خرید کتاب عملیات کشت بافت های گیاهی
عملیات کشت بافت های گیاهی

عملیات کشت بافت های گیاهی

مولف: ریچارد. ار. ویلیامز

ناشر کتاب: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

قیمت
11,000 ریال
تعداد کل موارد 189
صفحه 1 از 6