فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب الگوهای سازمانی
الگوهای سازمانی

الگوهای سازمانی

مولف: استفن پی. فیتزجرالد

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب ساختار سازمانی: طراحی گام به گام
ساختار سازمانی: طراحی گام به گام

ساختار سازمانی: طراحی گام به گام

مولف: ریچارد ام. برتن

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب مدیریت ریسک به زبان ساده
مدیریت ریسک به زبان ساده

مدیریت ریسک به زبان ساده

مولف: توماس برگر

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب اخلاق کاری اسلامی
اخلاق کاری اسلامی

اخلاق کاری اسلامی

مولف: علی حمیدی زاده

ناشر کتاب: ادیان

قیمت
38,000 ریال
قیمت
60,000 ریال
قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب اخلاق مدیریت و فرماندهی
اخلاق مدیریت و فرماندهی

اخلاق مدیریت و فرماندهی

مولف: عبدالحسین بینش

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب بایسته های فرهنگ، اقتصاد و مدیریت جهادی
بایسته های فرهنگ، اقتصاد و مدیریت جهادی

بایسته های فرهنگ، اقتصاد و مدیریت جهادی

مولف: سید رکن الدین رشیدی آل هاشم

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی
معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی

معنویت در سازمان با رویکرد روان شناختی

مولف: عباسعلی رستگار

ناشر کتاب: دانشگاه ادیان و مذاهب

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب اسوه های مدیریت و فرماندهی
اسوه های مدیریت و فرماندهی

اسوه های مدیریت و فرماندهی

مولف: محمد زاهدی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب مدیریت در آینه ارزش ها
مدیریت در آینه ارزش ها

مدیریت در آینه ارزش ها

مولف: علی باقی نصرآبادی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
120,000 ریال
قیمت
70,000 ریال
خرید کتاب مدیریت اسلامی
مدیریت اسلامی

مدیریت اسلامی

مولف: قاسم واثقی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب شرح صدر
شرح صدر

شرح صدر

مولف: قاسم واثقی

ناشر کتاب: زمزم هدایت

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب سیره نبوی (ص) در مدیریت تعارض
سیره نبوی (ص) در مدیریت تعارض

سیره نبوی (ص) در مدیریت تعارض

مولف: محمد علیزاده

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی
جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی

جستارهایی در سیاست های کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی

مولف: مجتبی درودی و همکاران

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب ماخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی
ماخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی

ماخذشناسی تحلیلی کتب مدیریت اسلامی

مولف: حمیدرضا خسروآبادی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
215,000 ریال
خرید کتاب نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی
نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی

نقطه های آغاز در مدیریت اسلامی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

گردآورنده کتاب: علیرضا چیت سازیان

قیمت
260,000 ریال
خرید کتاب رهبری راهبردی در خدمات عمومی
رهبری راهبردی در خدمات عمومی

رهبری راهبردی در خدمات عمومی

مولف: پاول جویس

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب مدیریت: درآمدی بسیار کوتاه
مدیریت: درآمدی بسیار کوتاه

مدیریت: درآمدی بسیار کوتاه

مولف: جان هندری

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب مدیریت، فراسوی اعداد
مدیریت، فراسوی اعداد

مدیریت، فراسوی اعداد

مولف: مارگارت هفرنان

ناشر کتاب: ترجمان علوم انسانی

قیمت
130,000 ریال
خرید کتاب 50 ایده مهم درباره مدیریت که شما باید بدانید
50 ایده مهم درباره مدیریت که شما باید بدانید

50 ایده مهم درباره مدیریت که شما باید بدانید

مولف: ادوارد راسل والینگ

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
200,000 ریال
180,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی (دوره دو جلدی)
مدیریت منابع انسانی (دوره دو جلدی)

مدیریت منابع انسانی (دوره دو جلدی)

مولف: رضا نجاری

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
206,000 ریال
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی - جلد دوم
مدیریت منابع انسانی - جلد دوم

مدیریت منابع انسانی - جلد دوم

مولف: رضا نجاری

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
108,000 ریال
خرید کتاب مدیریت منابع انسانی - جلد اول
مدیریت منابع انسانی - جلد اول

مدیریت منابع انسانی - جلد اول

مولف: ابوالفضل گائینی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
98,000 ریال
خرید کتاب پژوهش های مدیریت اسلامی
پژوهش های مدیریت اسلامی

پژوهش های مدیریت اسلامی

مولف: امیر اعظمی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
42,000 ریال
خرید کتاب مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی
مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی

مبارزه با فساد اداری با رویکرد اسلامی

مولف: ابوطالب خدمتی

ناشر کتاب: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

قیمت
62,000 ریال
خرید کتاب مدیریت تولید
مدیریت تولید

مدیریت تولید

مولف: نصرالله میرشفیعی

ناشر کتاب: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)

قیمت
285,000 ریال
256,500 ریال
تعداد کل موارد 191
صفحه 1 از 6