فراخوانی فراخوانی ...
لوح فشرده نرم افزار شرح نهج البلاغه (حکمت 1 تا 100)
لوح فشرده نرم افزار شرح نهج البلاغه (حکمت 1 تا 100)

لوح فشرده نرم افزار شرح نهج البلاغه (حکمت 1 تا 100)

ناشر الکترونیک: مدارس علمیه حضرت مهدی (عج)

سخنران: محمدجواد نظافت یزدی

موجود شد باخبرم کن
موجود شد باخبرم کن
لوح فشرده تبیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
لوح فشرده تبیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

لوح فشرده تبیین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

ناشر الکترونیک: موسسه علمی فرهنگی سدید

سخنران: مسعود درخشان

موجود شد باخبرم کن
موجود شد باخبرم کن
لوح فشرده صوتی بیت آسمانی
لوح فشرده صوتی بیت آسمانی

لوح فشرده صوتی بیت آسمانی

ناشر الکترونیک: قرآن و اهل بیت نبوت (ع) (مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران)

...

قیمت
30,000 ریال
لوح فشرده صوتی سوره ها
لوح فشرده صوتی سوره ها

لوح فشرده صوتی سوره ها

ناشر الکترونیک: قرآن و اهل بیت نبوت (ع) (مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران)

کارگردان: الناز دیانت فر

قیمت
30,000 ریال
لوح فشرده تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی
لوح فشرده تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی

لوح فشرده تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی

ناشر الکترونیک: موسسه علمی فرهنگی سدید

سخنران: محمدصالح عطار

موجود شد باخبرم کن
موجود شد باخبرم کن
موجود شد باخبرم کن
موجود شد باخبرم کن
موجود شد باخبرم کن
قیمت
30,000 ریال
لوح فشرده سامانه تبلیغ و تربیت دینی
لوح فشرده سامانه تبلیغ و تربیت دینی

لوح فشرده سامانه تبلیغ و تربیت دینی

ناشر الکترونیک: مرکز فرهنگی تبلیغی آینده سازان

سخنران: یحیی صالح نیا

قیمت
30,000 ریال
لوح فشرده نرم افزار واژه ها - مجموعه صوتی: حقایق زندگی و با دیگران
لوح فشرده نرم افزار واژه ها - مجموعه صوتی: حقایق زندگی و با دیگران

لوح فشرده نرم افزار واژه ها - مجموعه صوتی: حقایق زندگی و با دیگران

ناشر الکترونیک: قرآن و اهل بیت نبوت (ع) (مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران)

مولف: هانی چیت چیان

قیمت
60,000 ریال
لوح فشرده نرم افزار کوثر
لوح فشرده نرم افزار کوثر

لوح فشرده نرم افزار کوثر

ناشر الکترونیک: موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی

سخنران: مجتبی تهرانی

قیمت
60,000 ریال
لوح فشرده نرم افزار شرح حدیث
لوح فشرده نرم افزار شرح حدیث

لوح فشرده نرم افزار شرح حدیث

ناشر الکترونیک: موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی

سخنران: مجتبی تهرانی

موجود شد باخبرم کن
قیمت
25,000 ریال
لوح فشرده نرم افزار شرح خطبه متقین
لوح فشرده نرم افزار شرح خطبه متقین

لوح فشرده نرم افزار شرح خطبه متقین

ناشر الکترونیک: موسسه پژوهشی فرهنگی مصابیح الهدی

سخنران: مجتبی تهرانی

قیمت
60,000 ریال
لوح فشرده صوتی سمفونی ایثار
لوح فشرده صوتی سمفونی ایثار

لوح فشرده صوتی سمفونی ایثار

ناشر الکترونیک: موسسه فرهنگی هنری شاهد

...

موجود شد باخبرم کن
تعداد کل موارد 35
صفحه 1 از 1