فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
قیمت
2,900,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
قیمت
400,000 ریال
خرید کتاب شانزده سال بعد
شانزده سال بعد

شانزده سال بعد

مولف: زهرا سادات حسینی مهرآبادی

ناشر کتاب: حماسه یاران

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب شهربانو
شهربانو

شهربانو

مولف: مریم قربان زاده

ناشر کتاب: نشر ستاره ها

قیمت
150,000 ریال
قیمت
1,000,000 ریال
خرید کتاب پیشینه ها و روند تشدید تعارض
پیشینه ها و روند تشدید تعارض

پیشینه ها و روند تشدید تعارض

مولف: جروم داناوان

ناشر کتاب: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب شهدای محراب و دفاع مقدس
شهدای محراب و دفاع مقدس

شهدای محراب و دفاع مقدس

مولف: مهدی بهرامی

ناشر کتاب: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب مشارکت اجتماعی در جنگ تحمیلی (مجموعه مقالات)
مشارکت اجتماعی در جنگ تحمیلی (مجموعه مقالات)

مشارکت اجتماعی در جنگ تحمیلی (مجموعه مقالات)

ناشر کتاب: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

گردآورنده کتاب: یحیی نیازی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب مراکز اقتصادی خوزستان در جنگ‬‏
مراکز اقتصادی خوزستان در جنگ‬‏

مراکز اقتصادی خوزستان در جنگ‬‏

مولف: بهادر قیم

ناشر کتاب: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب مسایل اساسی جنگ در آثار منتشر شده ارتش و سپاه
مسایل اساسی جنگ در آثار منتشر شده ارتش و سپاه

مسایل اساسی جنگ در آثار منتشر شده ارتش و سپاه

مولف: محمد درودیان

ناشر کتاب: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب منشور هدایت: مطالبات رهبری در حوزه دفاع مقدس
منشور هدایت: مطالبات رهبری در حوزه دفاع مقدس

منشور هدایت: مطالبات رهبری در حوزه دفاع مقدس

مولف: حسن علایی فعال

ناشر کتاب: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

قیمت
500,000 ریال
خرید کتاب اطلس حماسه خرمشهر
اطلس حماسه خرمشهر

اطلس حماسه خرمشهر

مولف: محسن رشید

ناشر کتاب: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

قیمت
300,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب امدادگر کجایی؟: خاطرات علی عچرش
امدادگر کجایی؟: خاطرات علی عچرش

امدادگر کجایی؟: خاطرات علی عچرش

مولف: معصومه رامهرمزی

ناشر کتاب: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

قیمت
300,000 ریال
قیمت
220,000 ریال
198,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
تعداد کل موارد 2096
صفحه 1 از 59