فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب حقوق بشر و امپراتوری
حقوق بشر و امپراتوری

حقوق بشر و امپراتوری

مولف: کوستاس دوزیناس

ناشر کتاب: ترجمان علوم انسانی

قیمت
410,000 ریال
خرید کتاب پیامبران جدید سرمایه
پیامبران جدید سرمایه

پیامبران جدید سرمایه

مولف: نیکول اشاف

ناشر کتاب: ترجمان علوم انسانی

قیمت
170,000 ریال
قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
قیمت
130,000 ریال
117,000 ریال
خرید کتاب آزارشان به مورچه هم نمی رسید
آزارشان به مورچه هم نمی رسید

آزارشان به مورچه هم نمی رسید

مولف: اسلاونکا دراکولیچ

ناشر کتاب: ستاک

قیمت
195,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر شاخص عدالت در الگوی پیشرفت اسلامی
درآمدی بر شاخص عدالت در الگوی پیشرفت اسلامی

درآمدی بر شاخص عدالت در الگوی پیشرفت اسلامی

مولف: محمدتقی کریمی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی
امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی

امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی

مولف: اصغر افتخاری

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
350,000 ریال
قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب سیاست نبوی؛ مبانی، اصول، راهبردها
سیاست نبوی؛ مبانی، اصول، راهبردها

سیاست نبوی؛ مبانی، اصول، راهبردها

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی
سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی

سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی

مولف: هشام شرابی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب پژوهش در علوم سیاسی
پژوهش در علوم سیاسی

پژوهش در علوم سیاسی

مولف: کاووس سیدامامی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
161,000 ریال
خرید کتاب سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل
سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل

سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: نسرین مصفا

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب پرونده هسته ای ایران: سیر تاریخی و نظریه ها
پرونده هسته ای ایران: سیر تاریخی و نظریه ها

پرونده هسته ای ایران: سیر تاریخی و نظریه ها

مولف: حمید هاشمی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
12,000 ریال
خرید کتاب غرب آسیا، نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای
غرب آسیا، نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای

غرب آسیا، نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای

مولف: عزت الله عزتی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
27,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (دوره نوزده جلدی)
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (دوره نوزده جلدی)

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (دوره نوزده جلدی)

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
1,400,000 ریال
خرید کتاب حزب در نظام اسلامی
حزب در نظام اسلامی

حزب در نظام اسلامی

مولف: حیات الله یوسفی

ناشر کتاب: کانون اندیشه جوان وابسته به موسسه کانون اندیشه جوان تهران

قیمت
150,000 ریال
135,000 ریال
قیمت
35,000 ریال
قیمت
220,000 ریال
198,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی آخوند خراسانی رحمه الله
اندیشه سیاسی آخوند خراسانی رحمه الله

اندیشه سیاسی آخوند خراسانی رحمه الله

مولف: منصور میر احمدی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
32,000 ریال
خرید کتاب مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی
مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی

مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی

مولف: سید صادق حقیقت

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
22,500 ریال
قیمت
230,000 ریال
خرید کتاب استبداد: 20 درس از قرن بیستم
استبداد: 20 درس از قرن بیستم

استبداد: 20 درس از قرن بیستم

مولف: تیموتی اسنایدر

ناشر کتاب: فرهنگ نشر نو

قیمت
110,000 ریال
قیمت
89,000 ریال
خرید کتاب ارزش ها و نگرش های اقلیت های دینی ایران
ارزش ها و نگرش های اقلیت های دینی ایران

ارزش ها و نگرش های اقلیت های دینی ایران

مولف: محمدحسن آغاز

ناشر کتاب: پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام

قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین (دوره شش جلدی)
حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین (دوره شش جلدی)

حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین (دوره شش جلدی)

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

قیمت
2,550,000 ریال
خرید کتاب نقش آیت الله خامنه ای در مهار بحران 1388
نقش آیت الله خامنه ای در مهار بحران 1388

نقش آیت الله خامنه ای در مهار بحران 1388

مولف: علی اصغر اصغرزاده

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب نقش رسانه های مجازی در فتنه سال 1388
نقش رسانه های مجازی در فتنه سال 1388

نقش رسانه های مجازی در فتنه سال 1388

مولف: علی عنایتی شبکلائی

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب نخستین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نخستین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نخستین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ناشر کتاب: بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی

گردآورنده کتاب: سهراب مقدمی شهیدانی

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب تغییر در ذهنیت ها...: پیروزی از طریق صلح
تغییر در ذهنیت ها...: پیروزی از طریق صلح

تغییر در ذهنیت ها...: پیروزی از طریق صلح

مولف: ادوارد جرجیان

ناشر کتاب: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور

قیمت
12,000 ریال
تعداد کل موارد 1318
صفحه 1 از 37