فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب جایگاه و مسئولیتهای رئیس جمهور
جایگاه و مسئولیتهای رئیس جمهور

جایگاه و مسئولیتهای رئیس جمهور

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
5,000 ریال
قیمت
14,000 ریال
خرید کتاب هفت ستون سیاست
هفت ستون سیاست

هفت ستون سیاست

مولف: سید علی اصغر کاظمی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
34,000 ریال
خرید کتاب تقیه در اندیشه سیاسی شیعه
تقیه در اندیشه سیاسی شیعه

تقیه در اندیشه سیاسی شیعه

مولف: حسن تربتی نژاد

ناشر کتاب: دانشگاه مفید

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب مبانی دینی مردم سالاری
مبانی دینی مردم سالاری

مبانی دینی مردم سالاری

مولف: سید ابوالفضل موسویان

ناشر کتاب: دانشگاه مفید

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی
دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی

دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی

مولف: محمد پزشکی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی
اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی

اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی

مولف: حمیدرضا اسماعیلی

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قیمت
420,000 ریال
خرید کتاب اسلام و صلح جهانی
اسلام و صلح جهانی

اسلام و صلح جهانی

مولف: سید قطب

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
81,250 ریال
خرید کتاب پرچم سفید تسلیم ملت ایران
پرچم سفید تسلیم ملت ایران

پرچم سفید تسلیم ملت ایران

مولف: سید محمود نبویان

ناشر کتاب: شهید کاظمی

قیمت
40,000 ریال
36,000 ریال
قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب چگونه با آمار دروغ بگوییم!
چگونه با آمار دروغ بگوییم!

چگونه با آمار دروغ بگوییم!

مولف: حسین راهداری

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب قاعده حفظ نظام
قاعده حفظ نظام

قاعده حفظ نظام

مولف: محسن ملک افضلی اردکانی

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
360,000 ریال
324,000 ریال
قیمت
110,000 ریال
99,000 ریال
قیمت
600,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب خانه دیکتاتور: کاخ یا گور
خانه دیکتاتور: کاخ یا گور

خانه دیکتاتور: کاخ یا گور

مولف: غسان شربل

ناشر کتاب: دنیای اقتصاد

قیمت
230,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
تعداد کل موارد 1558
صفحه 1 از 44