فراخوانی فراخوانی ...
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب حقوق بشر و امپراتوری
حقوق بشر و امپراتوری

حقوق بشر و امپراتوری

مولف: کوستاس دوزیناس

ناشر کتاب: ترجمان علوم انسانی

قیمت
410,000 ریال
خرید کتاب پیامبران جدید سرمایه
پیامبران جدید سرمایه

پیامبران جدید سرمایه

مولف: نیکول اشاف

ناشر کتاب: ترجمان علوم انسانی

قیمت
170,000 ریال
قیمت
180,000 ریال
162,000 ریال
قیمت
550,000 ریال
495,000 ریال
قیمت
250,000 ریال
225,000 ریال
خرید کتاب فرااخلاق
فرااخلاق

فرااخلاق

مولف: سایمون کرچین

ناشر کتاب: کتاب طه (موسسه فرهنگی طه)

قیمت
290,000 ریال
قیمت
90,000 ریال
81,000 ریال
قیمت
130,000 ریال
117,000 ریال
خرید کتاب اخلاق در فضای مجازی
اخلاق در فضای مجازی

اخلاق در فضای مجازی

مولف: حامد موحدنسب

ناشر کتاب: تلاوت آرامش

قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب آزارشان به مورچه هم نمی رسید
آزارشان به مورچه هم نمی رسید

آزارشان به مورچه هم نمی رسید

مولف: اسلاونکا دراکولیچ

ناشر کتاب: ستاک

قیمت
195,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر شاخص عدالت در الگوی پیشرفت اسلامی
درآمدی بر شاخص عدالت در الگوی پیشرفت اسلامی

درآمدی بر شاخص عدالت در الگوی پیشرفت اسلامی

مولف: محمدتقی کریمی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب بررسی کتب درسی جمهوری آذربایجان
بررسی کتب درسی جمهوری آذربایجان

بررسی کتب درسی جمهوری آذربایجان

ناشر کتاب: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

...

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی
امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی

امنیت اجتماعی شده؛ رویکرد اسلامی

مولف: اصغر افتخاری

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران (آموزش و پژوهش)
اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران (آموزش و پژوهش)

اخلاق علم در علوم اجتماعی ایران (آموزش و پژوهش)

مولف: سید آیت الله میرزایی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

قیمت
150,000 ریال
قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب سیاست نبوی؛ مبانی، اصول، راهبردها
سیاست نبوی؛ مبانی، اصول، راهبردها

سیاست نبوی؛ مبانی، اصول، راهبردها

مولف: علی اکبر علیخانی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی
سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی

سیاست، نظریه و جهان عرب: نگاه انتقادی

مولف: هشام شرابی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی
کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی

کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی

مولف: نسرین جزنی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
32,000 ریال
خرید کتاب پژوهش در علوم سیاسی
پژوهش در علوم سیاسی

پژوهش در علوم سیاسی

مولف: کاووس سیدامامی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
161,000 ریال
خرید کتاب سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل
سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل

سیری در تحولات آموزشی و پژوهشی علوم سیاسی و روابط بین الملل

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: نسرین مصفا

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب پرونده هسته ای ایران: سیر تاریخی و نظریه ها
پرونده هسته ای ایران: سیر تاریخی و نظریه ها

پرونده هسته ای ایران: سیر تاریخی و نظریه ها

مولف: حمید هاشمی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
12,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب غرب آسیا، نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای
غرب آسیا، نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای

غرب آسیا، نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای

مولف: عزت الله عزتی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
27,000 ریال
خرید کتاب سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان
سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان

مولف: محمدرضا یوسفی شیخ رباط

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
285,000 ریال
تعداد کل موارد 3388
صفحه 1 از 95