فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب حقوق کار (دوره دو جلدی)
حقوق کار (دوره دو جلدی)

حقوق کار (دوره دو جلدی)

مولف: سید عزت الله عراقی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
360,000 ریال
خرید کتاب جامعه پذیری دیوانی
جامعه پذیری دیوانی

جامعه پذیری دیوانی

مولف: زاخاری اوبرفیلد

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب انسان شناسی فطری و رفتار مالی
انسان شناسی فطری و رفتار مالی

انسان شناسی فطری و رفتار مالی

مولف: محمدامین صلواتیان

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد
نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد

نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد

مولف: جعفر عسگری

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب عدالت سیاسی در قرآن کریم
عدالت سیاسی در قرآن کریم

عدالت سیاسی در قرآن کریم

مولف: سید کاظم سیدباقری

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
330,000 ریال
297,000 ریال
خرید کتاب شهر و جنسیت
شهر و جنسیت

شهر و جنسیت

مولف: جاناتان کلاک

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب زمان، مصرف و زندگی روزمره
زمان، مصرف و زندگی روزمره

زمان، مصرف و زندگی روزمره

مولف: الیزابت شاو

ناشر کتاب: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

قیمت
260,000 ریال
قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام
جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام

جریان شناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام

مولف: محسن مهاجرنیا

ناشر کتاب: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قیمت
420,000 ریال
378,000 ریال
خرید کتاب دانشنامه سیاسی افغانستان: احزاب و سازمان های اجتماعی
دانشنامه سیاسی افغانستان: احزاب و سازمان های اجتماعی

دانشنامه سیاسی افغانستان: احزاب و سازمان های اجتماعی

مولف: سید محمدباقر مصباح زاده

ناشر کتاب: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور

قیمت
500,000 ریال
خرید کتاب جنگ و رسانه؛ پیدایش نبردهای تکثیر شونده
جنگ و رسانه؛ پیدایش نبردهای تکثیر شونده

جنگ و رسانه؛ پیدایش نبردهای تکثیر شونده

مولف: بن اولافلین

ناشر کتاب: موسسه مطالعات اندیشه سازان نور

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب معلم؛ معمار اندیشه ها
معلم؛ معمار اندیشه ها

معلم؛ معمار اندیشه ها

مولف: نوریه شادالویی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب مدیران بدانند
مدیران بدانند

مدیران بدانند

مولف: علیرضا صالحی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب مبانی علم سیاست
مبانی علم سیاست

مبانی علم سیاست

مولف: محمداسماعیل خدادادی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
50,000 ریال
خرید کتاب مبانی جامعه شناسی
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

مولف: نوریه شادالویی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
13,000 ریال
خرید کتاب مبانی جامعه شناسی
مبانی جامعه شناسی

مبانی جامعه شناسی

مولف: علی باقی نصرآبادی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
25,000 ریال
خرید کتاب قدرت انگاره
قدرت انگاره

قدرت انگاره

مولف: احد فرامرز قراملکی

ناشر کتاب: مجنون

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب فرهنگ و جهانی شدن
فرهنگ و جهانی شدن

فرهنگ و جهانی شدن

مولف: هادی طاهری

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب شبیخون فرهنگی
شبیخون فرهنگی

شبیخون فرهنگی

مولف: احمد طهماسبی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب جامعه شناسی فرهنگی
جامعه شناسی فرهنگی

جامعه شناسی فرهنگی

مولف: هادی طاهری

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
50,000 ریال
قیمت
20,000 ریال
18,000 ریال
خرید کتاب برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

مولف: علی اصغر ذبیح زاده

ناشر کتاب: یاقوت

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب نظام اقتصادی در اسلام - جلد دوم: مباحث کاربردی
نظام اقتصادی در اسلام - جلد دوم: مباحث کاربردی

نظام اقتصادی در اسلام - جلد دوم: مباحث کاربردی

ناشر کتاب: روزنه

تحقیق و تنظیم کتاب: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید دکتر بهشتی

قیمت
200,000 ریال
خرید کتاب نظام اقتصادی در اسلام - جلد اول: مباحث نظری
نظام اقتصادی در اسلام - جلد اول: مباحث نظری

نظام اقتصادی در اسلام - جلد اول: مباحث نظری

ناشر کتاب: روزنه

تحقیق و تنظیم کتاب: بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید دکتر بهشتی

قیمت
200,000 ریال
قیمت
130,000 ریال
تعداد کل موارد 4485
صفحه 1 از 125
--> -->-->