فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب فلسفه آموزش
فلسفه آموزش

فلسفه آموزش

مولف: ویلفرد کار

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
قیمت
136,000 ریال
خرید کتاب ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف
ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

ابن خلدون: مورخ، جامعه شناس و فیلسوف

مولف: ناتانیل اشمیت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
56,000 ریال
خرید کتاب یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای
یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای

یادگیری نظریه پردازی استراتژی چهار مرحله ای

مولف: دنیس میتوگ

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
140,000 ریال
قیمت
320,000 ریال
خرید کتاب جایگاه و مسئولیتهای رئیس جمهور
جایگاه و مسئولیتهای رئیس جمهور

جایگاه و مسئولیتهای رئیس جمهور

مولف: محسن اسماعیلی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
5,000 ریال
قیمت
14,000 ریال
خرید کتاب هفت ستون سیاست
هفت ستون سیاست

هفت ستون سیاست

مولف: سید علی اصغر کاظمی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
34,000 ریال
خرید کتاب بحران های تاریخی هویت ایرانی
بحران های تاریخی هویت ایرانی

بحران های تاریخی هویت ایرانی

مولف: علی اکبر ولایتی

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
30,000 ریال
خرید کتاب آزادی بیان
آزادی بیان

آزادی بیان

مولف: نایجل واربرتن

ناشر کتاب: حکمت

قیمت
70,000 ریال
63,000 ریال
قیمت
350,000 ریال
خرید کتاب تقیه در اندیشه سیاسی شیعه
تقیه در اندیشه سیاسی شیعه

تقیه در اندیشه سیاسی شیعه

مولف: حسن تربتی نژاد

ناشر کتاب: دانشگاه مفید

قیمت
250,000 ریال
خرید کتاب ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق
ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق

ترمیم بکارت از منظر فقه و حقوق

مولف: سید مرتضی میرزاده اهری

ناشر کتاب: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب اجتماعی سازی کارکنان با رویکرد اسلامی
اجتماعی سازی کارکنان با رویکرد اسلامی

اجتماعی سازی کارکنان با رویکرد اسلامی

مولف: وحید وثوقی راد

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب مبانی دینی مردم سالاری
مبانی دینی مردم سالاری

مبانی دینی مردم سالاری

مولف: سید ابوالفضل موسویان

ناشر کتاب: دانشگاه مفید

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی
دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی

دانش سیاسی عقلی در تمدن اسلامی

مولف: محمد پزشکی

ناشر کتاب: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد
مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد

مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد

مولف: کریس بارکر

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
420,000 ریال
خرید کتاب سواد در نظریه و عمل
سواد در نظریه و عمل

سواد در نظریه و عمل

مولف: برایان استریت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
190,000 ریال
خرید کتاب مدیران آموزشی و بهبود آموزش: نظارت، ارزشیابی و توسعه حرفه ای
مدیران آموزشی و بهبود آموزش: نظارت، ارزشیابی و توسعه حرفه ای

مدیران آموزشی و بهبود آموزش: نظارت، ارزشیابی و توسعه حرفه ای

مولف: وین ک. هوی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
270,000 ریال
خرید کتاب سلامت کارکنان و ایمنی محیط کار با رویکرد اسلامی
سلامت کارکنان و ایمنی محیط کار با رویکرد اسلامی

سلامت کارکنان و ایمنی محیط کار با رویکرد اسلامی

مولف: محمدحسین شیخی

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
270,000 ریال
خرید کتاب مبانی فقهی - اقتصادی توزیع مخاطره در بازار های مالی‏‫
مبانی فقهی - اقتصادی توزیع مخاطره در بازار های مالی‏‫

مبانی فقهی - اقتصادی توزیع مخاطره در بازار های مالی‏‫

مولف: محمدکاظم بکتاش

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
160,000 ریال
خرید کتاب اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی
اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی

اخلاق؛ لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی

مولف: حمزه علی وحیدی منش

ناشر کتاب: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

قیمت
220,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی
اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی

اندیشه سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی

مولف: حمیدرضا اسماعیلی

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قیمت
420,000 ریال
خرید کتاب اسلام و صلح جهانی
اسلام و صلح جهانی

اسلام و صلح جهانی

مولف: سید قطب

ناشر کتاب: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

قیمت
81,250 ریال
خرید کتاب روش کلاس داری
روش کلاس داری

روش کلاس داری

مولف: احمد طهماسبی

ناشر کتاب: یاقوت

قیمت
40,000 ریال
تعداد کل موارد 4508
صفحه 1 از 126