فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب درآمدی بر مدیریت جهادی 5: مدیریت خود و خانواده
درآمدی بر مدیریت جهادی 5: مدیریت خود و خانواده

درآمدی بر مدیریت جهادی 5: مدیریت خود و خانواده

مولف: جمعی از نویسندگان

ناشر کتاب: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
170,000 ریال
153,000 ریال
خرید کتاب سبق و ضمان در فقه اسلامی
سبق و ضمان در فقه اسلامی

سبق و ضمان در فقه اسلامی

مولف: ابوالقاسم یعقوبی

ناشر کتاب: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)

قیمت
115,000 ریال
خرید کتاب توسعه پایدار پیراشهری
توسعه پایدار پیراشهری

توسعه پایدار پیراشهری

مولف: محمدکاظم شمس پویا

ناشر کتاب: امیرکبیر

قیمت
300,000 ریال
قیمت
120,000 ریال
خرید کتاب شبکه های اجتماعی: تئوری و مسائل
شبکه های اجتماعی: تئوری و مسائل

شبکه های اجتماعی: تئوری و مسائل

مولف: زینب طبیجی

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
120,000 ریال
قیمت
320,000 ریال
288,000 ریال
خرید کتاب سند تولید محتوا برای رسانه
سند تولید محتوا برای رسانه

سند تولید محتوا برای رسانه

مولف: هانی چیت چیان

ناشر کتاب: قرآن و اهل بیت نبوت (ع)

قیمت
140,000 ریال
126,000 ریال
خرید کتاب اندیشه های سیاسی محقق نراقی
اندیشه های سیاسی محقق نراقی

اندیشه های سیاسی محقق نراقی

مولف: محمدصادق مزینانی

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
50,000 ریال
قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب دولت اسلامی و امنیت
دولت اسلامی و امنیت

دولت اسلامی و امنیت

مولف: سید مهدی موسوی کاشمری

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب حاکمیت سیاسی معصومان علیهم السلام
حاکمیت سیاسی معصومان علیهم السلام

حاکمیت سیاسی معصومان علیهم السلام

مولف: محمدعلی رستمیان

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب عدالت در فلسفه سیاسی معاصر اسلامی
عدالت در فلسفه سیاسی معاصر اسلامی

عدالت در فلسفه سیاسی معاصر اسلامی

مولف: علی رمضانی

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب قانون طبیعی
قانون طبیعی

قانون طبیعی

مولف: محمدحسین طالبی

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)
قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

مولف: حسنعلی سلمانیان

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی
پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی

پژوهشی در اندیشه سیاسی نائینی

مولف: سید جواد ورعی

ناشر کتاب: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

قیمت
50,000 ریال
قیمت
320,000 ریال
288,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
خرید کتاب دبی ایسم و تمدن ویترینی پوپولیسم
دبی ایسم و تمدن ویترینی پوپولیسم

دبی ایسم و تمدن ویترینی پوپولیسم

مولف: ابراهیم فیاض

ناشر کتاب: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات
جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات

جامعه شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات

مولف: ابراهیم فیاض

ناشر کتاب: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب رسانه ها و فرهنگ عمومی
رسانه ها و فرهنگ عمومی

رسانه ها و فرهنگ عمومی

مولف: عبدالله بیچرانلو

ناشر کتاب: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب مردم شناسی چین
مردم شناسی چین

مردم شناسی چین

مولف: حمیدرضا عشقی پور

ناشر کتاب: ریشه

موجود شد باخبرم کن
قیمت
60,000 ریال
خرید کتاب اندیشه سیاسی آیت الله سیدعلی خامنه ای
اندیشه سیاسی آیت الله سیدعلی خامنه ای

اندیشه سیاسی آیت الله سیدعلی خامنه ای

مولف: سجاد رستمی پور

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

قیمت
330,000 ریال
موجود شد باخبرم کن
قیمت
100,000 ریال
تعداد کل موارد 4633
صفحه 1 از 129