فراخوانی فراخوانی ...
خرید کتاب هسته های علمی در دانشگاه: از ایده تا عمل
هسته های علمی در دانشگاه: از ایده تا عمل

هسته های علمی در دانشگاه: از ایده تا عمل

مولف: محمد عبدالحسین زاده

ناشر کتاب: دانشگاه امام صادق (ع)

قیمت
140,000 ریال
قیمت
230,000 ریال
قیمت
170,000 ریال
خرید کتاب انقلاب اسلامی: زمینه ها، پیامدها و دستاوردها
انقلاب اسلامی: زمینه ها، پیامدها و دستاوردها

انقلاب اسلامی: زمینه ها، پیامدها و دستاوردها

مولف: منوچهر محمدی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
110,000 ریال
خرید کتاب زنان در آموزش عالی: تغییر توانمند ساز
زنان در آموزش عالی: تغییر توانمند ساز

زنان در آموزش عالی: تغییر توانمند ساز

مولف: جوآن دی جورجیو لوتز

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
240,000 ریال
خرید کتاب اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی
اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی

اجتماعات علمی و دانشگاه ایرانی

مولف: محمدامین قانعی راد

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
420,000 ریال
خرید کتاب توسعه و سیاست آموزش عالی
توسعه و سیاست آموزش عالی

توسعه و سیاست آموزش عالی

مولف: مصطفی معین

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
430,000 ریال
خرید کتاب ایران مدرن و نظام آموزشی آن
ایران مدرن و نظام آموزشی آن

ایران مدرن و نظام آموزشی آن

مولف: عیسی خان صدیق

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی
درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی

درآمدی بر اقتصاد آموزش عالی

مولف: غلامحسین خورشیدی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده
خرید کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف: حسین جوان آراسته

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
265,000 ریال
قیمت
140,000 ریال
خرید کتاب آموزش و پرورش تطبیقی (رویکردها، روشها و اصول)
آموزش و پرورش تطبیقی (رویکردها، روشها و اصول)

آموزش و پرورش تطبیقی (رویکردها، روشها و اصول)

مولف: بهرام محسن پور

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
80,000 ریال
خرید کتاب جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (دوره دو جلدی)
جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (دوره دو جلدی)

جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی (دوره دو جلدی)

مولف: حسین قرچانلو

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
255,000 ریال
خرید کتاب حوزه ها و مکاتب حدیثی
حوزه ها و مکاتب حدیثی

حوزه ها و مکاتب حدیثی

مولف: مهدی مهریزی

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
125,000 ریال
خرید کتاب شبهه شناسی
شبهه شناسی

شبهه شناسی

مولف: هادی صادقی

ناشر کتاب: چاپ و نشر دارالحدیث

قیمت
275,000 ریال
خرید کتاب بر ترنج آرزو: درس نامه متون عرفانی به زبان فارسی
بر ترنج آرزو: درس نامه متون عرفانی به زبان فارسی

بر ترنج آرزو: درس نامه متون عرفانی به زبان فارسی

ناشر کتاب: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

گردآورنده کتاب: روح الله چاوشی

قیمت
28,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه پهلوی به روایت اسناد
دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

دانشگاه پهلوی به روایت اسناد

ناشر کتاب: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

گردآورنده کتاب: فرزاد سلیمانی

قیمت
400,000 ریال
قیمت
100,000 ریال
90,000 ریال
خرید کتاب تمدن ساسانی (دوره دو جلدی)
تمدن ساسانی (دوره دو جلدی)

تمدن ساسانی (دوره دو جلدی)

مولف: علی سامی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
195,000 ریال
خرید کتاب تمدن هخامنشی (دوره دو جلدی)
تمدن هخامنشی (دوره دو جلدی)

تمدن هخامنشی (دوره دو جلدی)

مولف: علی سامی

ناشر کتاب: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

قیمت
165,000 ریال
خرید کتاب کوله پشتی سال اولی ها
کوله پشتی سال اولی ها

کوله پشتی سال اولی ها

مولف: حسن قدوسی زاده

ناشر کتاب: دفتر نشر معارف

قیمت
120,000 ریال
108,000 ریال
خرید کتاب دانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانایی
دانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانایی

دانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانایی

مولف: جرارد دلانتی

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب تشکلهای صنفی دانشجویان
تشکلهای صنفی دانشجویان

تشکلهای صنفی دانشجویان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردآورنده کتاب: دفتر ترجمه پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب جهانی شدن و دانشگاه ها، سپهر نو و کنش گران نوین
جهانی شدن و دانشگاه ها، سپهر نو و کنش گران نوین

جهانی شدن و دانشگاه ها، سپهر نو و کنش گران نوین

مولف: میشل لامبرت

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
150,000 ریال
خرید کتاب چالش ها و چشم اندازهای مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات
چالش ها و چشم اندازهای مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات

چالش ها و چشم اندازهای مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: سید محسن علوی پور

قیمت
300,000 ریال
خرید کتاب مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات
مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات

مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میان رشته ای: مجموعه مقالات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مترجم: سید محسن علوی پور

موجود شد باخبرم کن
خرید کتاب دانشگاه مجازی: رسانه های جدید و نهادهای یادگیری و آموزش عالی
دانشگاه مجازی: رسانه های جدید و نهادهای یادگیری و آموزش عالی

دانشگاه مجازی: رسانه های جدید و نهادهای یادگیری و آموزش عالی

مولف: برایان دی. لودر

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
370,000 ریال
خرید کتاب کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش
کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش

کاربردهای میان رشتگی تحولات علوم، صنعت و آموزش

مولف: دومینیک ونک

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
40,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی
دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی

دانشگاه اجتماعی: تولید و توزیع دانش در جوامع دانایی

مولف: اسماعیل یزدان پور

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
24,000 ریال
خرید کتاب آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد
آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد

آموختار: رویکردی نوین در آموزش دانشگاهی آکسفورد

مولف: دیوید پالفریمن

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
29,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه مجازی جهانی
دانشگاه مجازی جهانی

دانشگاه مجازی جهانی

مولف: لالیتا راجاسینگام

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
46,000 ریال
خرید کتاب یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل
یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل

یادگیری و تدریس میان رشته ای در آموزش عالی؛ نظریه و عمل

مولف: بالاساب رامانیام چاندرا موهان

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
45,000 ریال
خرید کتاب آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال
آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

آموزش عالی و توسعه پایدار: پارادوکس و احتمال

مولف: ویلیام اسکات

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
42,000 ریال
خرید کتاب دانشگاه نهادی امروزین
دانشگاه نهادی امروزین

دانشگاه نهادی امروزین

مولف: آلفونسو بوررو کابال

ناشر کتاب: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

قیمت
51,000 ریال
تعداد کل موارد 2159
صفحه 1 از 60