بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • ماهنامه فرهنگی تشکیلاتی حلقه وصل شماره 39

ماهنامه فرهنگی تشکیلاتی حلقه وصل شماره 39

سردبیر : صادق یزدانی

مدیر مسئول : صادق یزدانی

صاحب امتیاز : مجید کهنوجی

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 4590110003022
به من اطلاع بده

حلقه وصل در این شماره فرازهای دیروز «سرود» را بررسی و فرودهای امروز آن را آسیبشناسی کرده است و به این سوال پاسخ می گوید که چه باید کرد که سرود از حالت ویترینی و نوستالژیک امروز خارج شود؟!

سرود چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد و یک سرود باید چه مولفه هایی داشته باشد؟
موضوع بحث کارشناسان حوزه سرود در شماره 39 ماهنامه حلقهوصل است. در ابتدای این شماره حلقهوصل که به صورت ویژه به سرود پرداخته، پاسخ این سوالات را از بیان رهبر معظم انقلاب بازخوانی می کنیم. در ادامه سردبیر حلقهوصل از «مرثیه ای برای یک صدا» نوشته است و معتقد است که سرود به معنای واقعی کلمه یک هنر تشکیلاتی است و این هنر تشکیلاتی امروز به فراموشی سپرده شده است.

انقلاب، سرود را به حرف واداشت
«حسین دلاوری» در یادداشتی از ضرورت تشکیل سازمانی در قامت سازمان سینمایی برای موسیقی و سرود نوشته است و تاکید دارد که «انقلاب، سرود را به حرف واداشت». «سیدمحمد میزمانی» وضعیت فعلی سرود را آسیب شناسی کرده و معتقد است که صددرصد شناسایی، میتواند در وضعیت فعلی راه گشا باشد؛ چراکه ما شناخت کافی از سرود و مطالبات امروز این حوزه نداریم. «سیدسجاد جلینی» نیز در یادداشتی از «نهاد مسجد و بازیابی قدرت سرود» نوشته است.

سرود باید صدای جامعه باشد
در شماره 39 حلقهوصل «حمید شاهنگیان» چگونگی ساختهشدن اولین سرود انقلابی را روایت می کند و «مهدی صفارهرندی» در یادداشتی معتقد است که «سرود باید صدای جامعه باشد» و سرودهایی مانند «ارغوان» میتوانند دوباره سرود را احیا کنند. همچنین «حسین احمدی» ویژگی ها و معیارهای بررسی سرودهای انقلابی را واکاوی میکند و «ریحانه حسنی» از «دو کلید برای احیای دوباره سرود» مینویسد. اینکه سرودهای امروز چقدر به معنای واقعی سرود هستند سوالی است که «رضا مهدوی» به آن پاسخ گفته و معتقد است که «پاپ را به جای سرود به ما قالب میکنند».

کامیونی که بار برزمین مانده سرود را حمل میکند
گزارش از «کامیونی که بار برزمین مانده سرود را حمل میکند» از دیگر بخش های این ماه نشریه حلقهوصل است. «حسین انفرادی» از نقش خانه سرود انقلاب اسلامی در توسعه سرود نوشته و «شهروز حقی» معتقد است که میراث به جا مانده از سرود را تخریب و تعطیل کردیم و مشکل را باید در آموزش وپروش جستوجو کرد که سیاست هایش سبب گلخانهای شدن سرود شده است. «مجید منصوری» هم در گفتوگو با حلقه وصل از نکته پایانی شهروز حقی شروع میکند و معتقد است که افول وحشتناک سرود از سیاستهای آموزش وپروش و طرح «آوای مدرسه» شروع شد، ولی کسی جرات بیان این موضوع را ندارد.

همه سرجای خودشان هستند
«بیلان، بیلان، بیلان و دیگر هیچ» عصاره گفتوگو با «افشین کردستانی» از وضعیت فعلی سرود است و وی معتقد است که سرود در کشور ما متولی به معنای واقعی ندارد، ولی تا دلتان بخواهد مدعی دارد. در این شماره حلقه وصل حمید شاهنگیان با بررسی سیر تاریخی و وضعیت فعلی سرود، معتقد است که بعد از فرازهایی که سرود در اوایل انقلاب و جنگ داشت، فرودی را تجربه کرد که دیگر هیچوقت فراز نداشت. «مهدی شمسنیکنام» هم درباره وضعیت سرود در جامعه امروز مینویسد که «همه سرجای خودشان هستند».

از علت غریبگی آوازجمعی در ایران
در این شماره حلقهوصل محمدگلریز، فاطمه سادات حسینی و نادر کامرانی هر کدام یک بعد از آسیب های موجود سرود را بیان میکنند و «محمدحسین پورمعین» از گروه بینالملی تواشیح و همسرایی هدی سخن گفته است. سرپرستهای گروه کر «آوای ماهان»، «سونات»، «فرهنگسرای سرو» از علت غریبگی آوازجمعی در ایران میگویند و حلقه وصل در پایان شماره 39 خود گزارشی از دومین جشنواره شعر، موسیقی و ضداستکباری طبس را کار کرده است.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی