بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

ماهنامه فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه شماره 21

سردبیر : روح الامین سعیدی

مدیر مسئول : محمدمهدی دانی

صاحب امتیاز : محمدمهدی دانی

دبیر تحریره : سید مرتضی مفیدنژاد

خرید پیامکی این محصول
جهت خرید پیامکی این محصول، کد محصول، نام و نام خانوادگی، آدرس و کد پستی خود را به شماره زیر ارسال نمایید: کد محصول : 8069810003022
قابل تهیه از مراکز پخش
20,000 تومان
افزودن به سبد سفارش

نشریه حاضر با آثار و گفتارهایی از: حجت الاسلام محسن قمی،یردار ایرج مسجدی، دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی، دکتر احمدنقیب زاده، پروفسور رابرت جرویس ، پروفسور رودنی بروس جرویس و.... فراهم آمده است.

موضوعات مورد بحث تحت عناوین زیر آورده شده است:
دیپلماسی قدسی
دوگانه ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران
امکان دینداری در جمهوری اسلامی دولت اصلاح گریا دولت پدرماب
لیبرالیسم و دغدغه هویت
سیری در متاب هویت فوکویاما
مناظره علیرضا شجاعی زند با محسن حسام مظاهری و...