بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • انتشار «روحانیت و سیاست؛ مسائل و پیامدها»

انتشار «روحانیت و سیاست؛ مسائل و پیامدها»

کتاب «روحانیت و سیاست؛ مسائل و پیامدها» نوشته عبدالوهاب فراتی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

پنجشنبه 15 خرداد 1399

کتاب «روحانیت و سیاست؛ مسائل و پیامدها» در پنج فصل به موضوع «آسیب شناسی روحانیت و سیاست» می پردازد. کلیات و تمهیدات نظری، روحانیت؛ وظایف و کارکردها، تجربه مشارکت روحانیت در قدرت، روحانیت و تصدی گری سیاسی و الگوی روابط روحانیت و حکومت اسلامی عناوین پنج فصل این کتاب است.

وظیفه روحانیت در قبال مردم، شیعیان و دشمنان، کارکردهای غیر رسمی روحانیت، روحانیت شیعه از انزوا تا مشارکت در قدرت، روحانیت و فضای انتقادآمیز دهه چهل و پنجاه، روحانیت و عرصه تصدی گری در قدرت، قدرت و اختلال در مدنیت سازمان روحانیت، روحانیت و پیامدهای حضور او در قدرت، امام خمینی(ره) و واگذاری شؤون یا سمت های دولتی به روحانیان و امام خمینی (ره) و الگوی تعامل روحانیت و حکومت اسلامی از جمله ریزموضوعات جذابی است که این کتاب بدان پرداخته است.

روحانیت در شیعه، برخلاف روحانیت در مسیحیت، نهاد متولی دین نیست؛ بلکه نهاد تخصصی وکارشناسی دین است. اقتدار دین بیشتر برخاسته از اقتدار نصوص دینی است که هدایتگر و فعال ساز حاملان نص است. بدین لحاظ، روحانیت شیعه نمی تواند نهادی در حاشیه باشد: یا در قدرت است یا در سپهر سیاست.

همچنین نهاد روحانیت نمی تواند غیرسیاسی بماند: روحانیت بنا به نسبتی که با نص اسلامی دارد، همواره خود را مسئول می داند و برحسب موقعیت تاریخی، ممکن است رسالت یا وظیفه ای جدید بر کارکردهای سنتی و اصیل خویش بیفزاید و نیز بنا به آنچه تکلیف شرعی می داند، در کلیت نظام سیاسی مشارکت کند و این گونه به تصدی گری سیاسی بپردازد.

تجربه انقلاب اسلامی و سه دهه حضور روحانیان در قدرت نشان می دهد که آنان از بسیاری ظرفیت ها و امکانات فکری و نهادی خویش در اداره جامعه آگاه شده اند، با این همه، آسیب های فراروی روحانیان و کارکردها و ساختار و مدنیت سازمان آنان قرار گرفته است.

این اثر به دنبال پاسخ به این پرسش است که روحانیت چه کارکردها و ساختاری دارد و چه پیامدهایی بر کارکرد و سازمان روحانیت مترتب است.

در بخشی از این کتاب با عنوان «امام خمینی(ره) و واگذاری شؤون یا سمت های دولتی به روحانیان» آمده است: «از حدود دویست حکم انتصابی که امام خمینی(ره) برای تصدی مشاغل مختلف از جمله شورای انقلاب، نخست وزیری، کمیته ها، وزارتخانه ها، دادگاه ها و ائمه جمعه صادر کرد بیشتر آنها به نام روحانیان بود. اجازه های شرعی را در این لیست نیاوردیم، غالبا کسانی که چنین مجوزهای شرعی دریافت کرده اند روحانی بوده اند.»

در بخش دیگری با عنوان «امام خمینی و الگوی روابط روحانیت و حکومت اسلامی» می خوانیم: «این تکلیف (حضور روحانیت در سمت های مختلف) نیز محدوده ای روشن دارد؛ نخست آن که روحانیت باید مسؤولیت هایی را بپذیرد که میان رده های مدیریتی نظام سیاسی، کلیدی و مهم قلمداد شوند، مثل تصدی وزارتخانه ها و نمایندگی مجلس. به همین دلیل، سمت های رده پایین دولتی مشمول چنین استثنایی نمی شود، زیرا ورود روحانیان به همه این سمت ها مانع انجام دادن رسالت های اصیل آنان می شود و البته روحانیت نیز فاقد چنین نیروهایی در این سطح از مدیریت است.»
 
کتاب «روحانیت و سیاست: مسائل و پیامدها» نوشته عبدالوهاب فراتی در 283 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و قیمت 4500 تومان در سال 1390 از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چاپ رسیده است.

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی