بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • جدیدترین اثر فقهی آیت الله اراکی منتشر شد

جدیدترین اثر فقهی آیت الله اراکی منتشر شد

جلد دوم کتاب «اصول فقه نوین» تألیف آیت الله شیخ محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی چاپ و منتشر شد. در این کتاب قواعد خاصه دلالت لفظی مورد بحث قرار گرفته است.

دوشنبه 19 خرداد 1393

کتاب «اصول فقه نوین» دربردارنده بخش دوم از قواعد خاصه دلالت دلیل وضعی لفظی (قواعد خاصه دلالت لفظی) است که پیش تر در جلد اول این کتاب سخن از قواعد عامه دلالت لفظی به میان آمده است.

این کتاب در بخشی «قواعد و قوانین دلالت و فهم» را بر دو دسته «قواعد عام دلالت» و «قواعد خاصه دلالت» تقسیم کرده؛ و مراد از «قواعد عام دلالت» را این گونه بیان می کند: قواعد و قوانینى است که به لفظ معینى بستگى ندارند، و به دو دسته قواعد دلالت ناشى از وضع و قواعد دلالت ناشى از استعمال تقسیم می شود و نیز «قواعد خاصه دلالت» قواعد و قوانینى است که به لفظ خاصى بستگى دارند، نظیر دلالت صیغه امر یا صیغه نهى یا ادات عموم و امثال آنها.

همچنین، در این کتاب «قواعد خاصه دلالت»، در دو مرحله بحث می شود. اول دلالت در مرحله مدلول تصورى: این دسته از دلالت ها، در مفردات، افزون بر تبادر، با به کارگیرى شیوه استقراء یا برهان عقلى به دست مى آید، و در مرکبات، علاوه بر تبادر و استقراء و برهان، با به کارگیرى شیوه تحلیل قابل دسترسی است، و در این مرحله میان مباحث اصولى و فلسفه تحلیلى، مباحث مشترکى قابل طرح است. مرحله دوم؛ دلالت در مرحله مدلول تصدیقى: این دسته نیز با استفاده از برهان عقلى، یا اصول عقلایى به دست آمده از طریق وجدان یا استقراء، قابل اثبات است.

بنابر گزارش وبگاه اجتهاد، کتاب «اصول فقه نوین» بعد از بررسی «قواعد خاصه دلالت» به تبیین «قواعد دلالت خاصه لفظى» در دو بخش مواد و هیئات می پردازد.

کتاب «اصول فقه نوین» مجلد دوم اثر آیت الله محسن اراکی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی توسط انتشارات مجمع الفکر الإسلامی چاپ شده است.

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
اخبار مرتبط