فراخوانی فراخوانی ...

بررسی مکتوب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت

«وجوه فقهی نقش مردم در حکومت» اثر سیدمحسن طباطبایی فر منتشر شد. در این کتاب با استفاده از امکانات مقوله اجتهاد در فقه شیعه، جایگاه مردم در تعیین حاکمیت بررسی شده است.

دوشنبه 13 مرداد 1393

سیدمحسن طباطبایی فر کتاب «وجوه فقهی نقش مردم در حکومت» را در چهار بخش سامان داده است. عناوین بخش های چهارگانه کتاب به ترتیب عبارت اند از «چارچوب نظری»، «مبانی فقهی نقش مردم در حکومت»، «مفاهیم فقهی نقش مردم در حکومت» و «لوازم فقهی نقش مردم در حکومت».

بخش نخست ضمن تحلیل رویکردهای سنتی به مساله تعیین نقش و جایگاه مردم در حکومت، با معرفی علمی اجتهاد، این امر را به مثابه یک روش نوگرا در راستای بررسی فقهی تعیین نقش مردم در حکومت به کار می گیرد.

بخش دوم کتاب شامل چهار فصل به ترتیب با عناوین «حق»، «آزادی»، «مساوات» و «عقل و عرف» است. فصل «حق»  پنج مبحث به این شرح را شامل می شود: «حق در دستگاه فقه»، «رویکرد نوگرای اجتهاد، اصالت حق»، «ادله نوگرایان بر حقوق»، «رویکرد سنتی اجتهاد، اصالت تکلیف» و «جمع بندی: حق و نقش مردم در حکومت». در فصل «آزادی» نیز مباحثی چون «تعریف و جایگاه مقوله آزادی در فقه»، «رویکرد نوگرای اجتهاد: توسعه ادله»، «رویکرد سنتی اجتهاد: تحدید ادله» و «جمع بندی: آزادی و نقش مردم در حکومت» طرح و بررسی شده است. فصل «مساوات» شامل این مباحث است: «تعریف مساوات در فقه»، «رویکرد سنتی اجتهاد: مساوات، بدعت در دین»، «رویکرد نوگرای اجتهاد: مساوات قانونی» و «جمع بندی: مساوات و نقش مردم در حکومت». در فصل «عقل و عرف» نیز مباحثی چون «تعریف عقل»، «مخالفان کاربرد عقل»، «مخالفان کاربست عقل»، «رویکرد سنتی اجتهاد: عقل روش کشف حکم»، «رویکرد نوگرای اجتهاد: عقل دلیل کشف حکم»، «عقل و نقش مردم در حکومت»، «سیره عقلا و نقش مردم در حکومت»، «تعریف عرف»، «رویکرد سنتی اجتهاد: عرف قاعده ای فقهی»، «رویکرد نوگرای اجتهاد: عرف ملاک عرفیات» و «عرف و نقش مردم در حکومت» مطرح شده است.

بخش سوم کتاب چهار فصل دارد. در این بخش مهم ترین مفاهیم فقهی در مساله نقش مردم در حکومت یعنی «بیعت»، «شورا و مشورت»، «وکالت» و «امر به معروف و نهی از منکر» هرکدام در قالب یک فصل معرفی و تحلیل شده است.

در بخش انتهایی کتاب نیز در دو فصل دو مقوله مهم انتخابات و قانون گذاری بر مبنای انتخابات به عنوان لوازم فقهی نقش مردم در تعیین حاکمیت خودشان بحث و بررسی شده اند.

نویسنده در بخشی از پیشگفتار خود بر این کتاب نوشته است: «ادعای پژوهش حاضر آن است که نقش مردم در حکومت را می توان بر اساس رویکردهای فقهی بیان کرد. این حضور الگوبرداری از مفاهیم وارداتی نیست، بلکه نشات گرفته از فقه است و می توان بر اساس روش اجتهاد آن را ردیابی کرد. مبانی، سازوکارها و لوازمِ هویت بخش خود را دارد. خود را ملتزم نمی داند که دائم با الگوهای رقیب مشابه سازی کند، بلکه ملتزم به منابع فقه و روش اجتهادی است.»

«وجوه فقهی نقش مردم در حکومت» پایان نامه گسترش یافته مقطع دکتری سید محسن طباطبایی فر در دانشگاه باقرالعلوم (ع)  است.

«وجوه فقهی نقش مردم در حکومت» را نشر نی با شمارگان هزار نسخه، در 480 صفحه به بهای 20 هزار تومان روانه بازار کتاب کرده است.

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
اخبار مرتبط
اخبار مرتبط