بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • پیش گویی یک شهید از نحوه شهادتش

پیش گویی یک شهید از نحوه شهادتش

خواب دیدم اسب امام حسین(ع) را آورده اند. روی بدن اسب نوشته شده بود پیش به سوی جبهه ها و روی سر اسب هم حک شده بود سیدکمال قریشی.

یکشنبه 21 دی 1393

با توجه به اینکه در سالروز شهادت «سیدکمال قریشی» قرار داریم، انتشارات روایت فتح کتابی را در مجموعه آثار «نیمه پنهان ماه» با نام «قریشی به روایت همسر شهید» منتشر کرده است که امروز به این بهانه به معرفی این اثر می پردازیم.

این کتاب، زندگی شهید سیدکمال قریشی را به نقل از همسر وی «زهرا علی عسگری» بازگو می کند. آنها یکم فروردین ماه سال 1358 با هم ازدواج کردند و کمال قریشی در بیستم دی ماه سال 1365 به شهادت رسید. حاصل زندگی آنها دو پسر به نام های کمیل و محمدحسین و دختری به نام فاطمه شد.

لیلا سادات باقری نویسنده این اثر، کتاب را با مرور خاطرات دوران کودکی «زهرا علی عسگری» در دوران رژیم پهلوی آغاز می کند و خاطرات خود را با رفتن به مدرسه و آشنا شدن با دختری به نام مریم ادامه می دهد، شخصیتی که در ادامه ماجرا باعث ازدواج او با «کمال قریشی» می شود. رعایت حجاب و مشکلاتی که به واسطه آن در مدارس دوران رژیم پهلوی برای او به وجود می آید، علاقه مندی به انجام فعالیت های انقلابی و حضور او در مسجد بخش عمده خاطرات «زهرا علی عسگری» را در صفحات آغازین کتاب در برمی گیرد و در ادامه ازدواج او با کمال قریشی و فضای پر محبت زندگی آنها شرح داده می شود.

* آخرین خداحافظی شهید «سیدکمال قریشی» از همسر جوانش

در صفحه 40 کتاب نویسنده آخرین دیدار آنها را اینگونه در کتاب آورده است: «همان جا جلوی در وقتی قرآن و آینه و کاسه آب دستش بود، به حرف های سید کمال گوش می داد که آنقدر آهسته حرف می زد تا همسایه ها بیدار نشوند...

- خودت و بچه ها رو به خدا می سپارم؛ اما خودت هم مواظب خودت و بچه ها باش.»

سعی کرد بر غم توی دلش غلبه کند با لبخند جوابش را داد: «مثل همیشه مواظبم تا بیایی.» اما مثل اینکه حرفش را نشنیده باشد ادامه داد: «زهرا جان! اگه خواستی ازدواج هم کنی، مانعی نداره، اما من ترجیح می دم بعد ازدواجت، بچه ها رو اگه نمی تونی پیش خودت نگهداری، بدی به پدر و مادرم.» و ساکت ماند. انگار دلش می خواست حرفی از او بشنود که شنید: «حالا نمیشه از این حرف ها نزنی؟ من فقط یه مرد دارم اونم آقا سید کماله.»

با آرامش بیشتری نگاهش کرد و گفت: «پس هر جا برای زندگی راحت تری اونجا باش. یا همین جا بمون یا اگه خواستی برای ادامه تحصیل برو قم. همیشه خدا رو در نظر بگیر. مسؤلیت همه چیز با خودت.» و قرآن را بوسید. آخرین نگاهش را با همان چشم ساکت و آرامش انداخت و رفت.

دلش می خواست همان جا، در همان سرما، در کنار آن خانه نیمه ساخته، زمان می ایستاد و لحظه های بدون مردش آنقدر بی رحمانه از همان جا شروع نمی شد.»

* خواب دیدم روی سر اسب امام حسین (ع) حک شده بود؛ «سیدکمال قریشی»

سرش پایین بود؛ گوشه اتاق نشسته و گل های قالی را ورانداز می کرد. دیدم اگر همین طور ساکت بنشینم، معلوم نیست او تا کی باید تعداد رنگ های قالی را بشمارد و من ثانیه های این سکوت را؛ بنابراین گفتم: «بفرمائید، من آماده شنیدن هستم.» وقتی شروع کرد به حرف زدن، اولش متوجه نشدم که دارد از چی می گوید. کمی جا خوردم از این همه تفاوتی که در همین لحظه اول بین ما فریاد می زد. سیدکمال آنقدر آرام بود که آرامش حتی از کلامش هم می بارید؛ اما من، تا آنجا که می شد پر جنب وجوش و پرحرف بودم.

به مریم قول داده بودم خوب به حرف های سیدکمال گوش بدهم. از آنجایی شنیدم که داشت می گفت؛ بچه روستا است. از شرایطی گفت که دوست داشت همسر آینده اش آنها را داشته باشد. هر چه را که می گفت، در خودم سراغ داشتم تا اینکه اشاره کرد به نظرش درباره مذهبی و انقلابی بودن خانواده همسرش. میان کلامش آمدم و گفتم «آقای قریشی! خانواده من چندان مذهبی نیستند؛ حتی خواهرهایم چادری و محجبه هم نیستند؛ اما خودم همینی هستم که می بینید.» و برایش رفتم بالای منبر و تا آنجا که می شد از خودم گفتم. می خواستم خوب متوجه اش کنم که زهرا با تمام شرایط اطرافش، این تفکرات را دارد و این توقعات را از زندگی. وقتی حرف هایم تمام شد، چند لحظه ای سرش همانطور پایین بود و ساکت. فکر کردم تمام شد و حتماً دنبال کلماتی است که قضیه را تمام کند. سرش را بالا گرفت، نیم نگاهی به من انداخت و گفت: «اگه اجازه بدید، خانواده ا م رو از جیرفت برای خواستگاری بیارم منزلتون.» من آدمی نبودم و نیستم که هر اتفاقی، هر برخوردی یا هر حرفی بتواند به سرعت روی تصمیم هایم اثر بگذارد؛ اما به سیدکمال گفتم: «توسط خانم عرب زاده خبرتون می کنم.» و از اتاق آمدم بیرون.
آن روز خرید ما خیلی زود تمام شد، چون فقط یک حلقه خریدیم و یک دست لباس برای من. داشتیم از کنار یک دست فروش توی همان کوچه سلسبیلِ خیابان هاشمی رد می شدیم که دیدم توی بساطش یک لباس ساده و قشنگ هم است. به سیدکمال گفتم: «من اینو می خوام.» دولا شد و لباس را بالا گرفت. پولش را که خیلی هم کم بود، داد دست فروشنده و لباس را داد به من و گفت، مبارک باشد. من هم گفتم: «همین لباس عقدم.» اینطور وقت ها فقط می خندید. همیشه همینطور کم حرف بود. در ابراز احساساتش هم بی زبان بود. از همین جاها بود که فهمیدم این خنده، یعنی یک دنیا رضایت و شاید هم یک دنیا حرف که همینش برایم بس بود. یک آینه هم خریدیم، بدون شمعدانی؛ انگار همین که آن آینه می توانست هر دوِ ما را یکجا با هم نشان بدهد، هیچ چیز دیگری از دنیا نمی خواستیم.

تنها چیزی که اصرار کردم داشته باشم، سفر حج تمتع توی مهریه ام بود که آن را هم بدون هیچ گونه کلامی قبول کرد. مهریه ام شد یک سفر حج تمتع و مقداری پول که هنوز هم نمی دانم این پول چقدر است. ما آن روزها اهل شعار نبودیم و همانی را که می گفتیم، زندگی اش می کردیم. همین طور هم ساده نشستم سرِ سفره عقد و بعد از مراسمی که توی خانه خودمان برگزار شد.
صبح که از خواب بیدار شده بود، داشت همه چیز را مهیای رفتنش می کرد. موها و صورتش را اصلاح کرد. وقتی دیدمش، یک لحظه خیلی خوشم آمد از قیافه اش. گفتم: «خیلی خوشگل شدی ها.» خوشحال گفت: «سرم رو برای رفتن اصلاح کردم.» ناراحت شدم، گفتم: «نگو این حرف ها رو، آدم دلش می گیره. انشاء الله بازم میری و صحیح و سلامت برمی گردی.» ولی او باخنده جواب داد: «خیال کرده ای. از این خبرها هم نیست. فکر کردی وقتی من می رم و برای من گوسفند قربونی می کنی که به سلامت برگردم، می تونی جلوی رفتنم رو بگیری؟ این دفعه دیگه سر جدا، پیکر جدا می شیم خانم!» دلم ریخت. یاد خوابی افتادم که مدتی پیش دیده بودم. همان موقع برایش تعریف کرده بودم.

خواب دیدم اسب امام حسین (ع) را آورده اند. روی بدن اسب نوشته شده بود پیش به سوی جبهه ها و روی سر اسب هم حک شده بود سیدکمال قریشی. خودش اینطور برایم تعبیر کرد؛ «یعنی حتماً به زیارت خانه خدا مشرف می شی و حتماً من شهید می شم.» آن روز هم همین جمله را گفت: «سر جدا، پیکر جدا.» با اخم گفتم: «نداشتیم ها، یعنی چی این حرف ها.» گفت «خیلی خب، حالا ناراحت نباش، یه چیزی هم از سرم برای تو می فرستم.»
قرار شده بود 27 شهید را در یک روز تشییع کنند. بسیاری از خانواده های شهدای جیرفت کنار ما و خانواده 27 شهید دیگر آمده بودند. بین آنها یک خانم میانسال بود. وقتی من را دید، آمد پیشم. گفت: «یادته وقتی شوهرم شهید شد، شما و آقای قریشی اومدید خونه ما برای دلداری، بعد شوهرت بچه هام رو برد سرِ مزار پدرشون؟ حالا خودت چرا غصه می خوری، شوهر تو خیلی خوب بلد بود آدم رو آروم کنه. یاد حرف هاش بیفت و آروم باش.»

این را که گفت، بیشتر گریه ام گرفت. یاد آن روزها افتادم. تازه فهمیدم آن روز این زن چه می کشیده با داغِ رفتن شوهرش و بی پدر شدن بچه هایش.

بر اساس این گزارش، انتشارات «روایت فتح» کتاب «نیمه پنهان: شهید سیدکمال قریشی» تألیف «لیلا سادات باقری» را در قطع پالتویی و در 62 صفحه با شمارگان 3300 نسخه و بهای 1800 منتشر کرده است.

برای تهیه این کتاب و سایر کتاب های مجموعه ی نیمه پنهان ماه، می توانید به «سایت پاتوق کتاب فردا» از طریق لینک های زیر مراجعه فرمایید.
«نیمه ی پنهان ماه 20: قریشی به روایت همسر شهید»
«نیمه ی پنهان ماه (دوره بیست و دو جلدی)»

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی