بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • بررسی «نسبت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی» در یک کتاب

بررسی «نسبت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی» در یک کتاب

کتاب «نسبت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی» تالیف هادی ابراهیمی کیاپی از سوی گروه انتشاراتی بین المللی الهدی روانه کتاتفروشی ها شد.

شنبه 10 خرداد 1399

کتاب «نسبت انقلاب اسلامی با بیداری اسلامی» با زیر عنوان تونس و مصر اثر هادی ابراهیمی کیاپی از سوی گروه انتشاراتی بین المللی الهدی منتشر شد.

این کتاب که در دو بخش به موضوع کتاب می پردازد در بخش اول چارچوب نظری را تبیین می کند و در 3 فصل تحت عنوان «چارچوب نظری انقلاب ها»، «گفتمان به مثابه روش» و «مدل تحقیق» این موضوع را بیان می کند.

بخش اول به تفصیل به تعریف انقلاب، انواع انقلاب و واکاوی نظریه های انقلاب همت گمارده است. این فصل چهار نسل نظریه پردازی انقلاب را بامحوریت انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و مشخصاً تأثیر انقلاب اسلامی را بر حوزه نظری و عملی و عینی انقلابات به بحث گذارده است.

در بخش دوم کتاب «نسبت انقلاب اسلامی با بیداری اسلامی» با عنوان «انقلاب های عربی، بیداری اسلامی شمال آفریقا و نظریه های انقلاب» نیز نویسنده در 3 فصل به انقلاب های منطقه و چیستی و چگونگی آنها اشاره کرده است. «انقلاب های عربی»(بیداری اسلامی)، «انقلاب های عربی و نظریه های انقلاب» و «انقلاب های عربی و گفتمان اسلام سیاسی» نیز سر فصل های بخش دم این کتاب است.

از دیدگاه نویسنده کتاب، انقلاب اسلامی نه تنها نقطه عطفی در تاریخ انقلاب های جهان است، بلکه با واداشتن انقلاب پژوهان به تأمل نظری در بازنگری، بازتولید و بازآوری نظریه های موجود یا نظریه های جدید، نقش مهمی در تکامل نظریه های انقلاب داشته است به گونه ای که به ظهور نسل جدیدی از این نظریه ها منجر شده است.

نویسنده کتاب نسبت انقلاب اسلامی با بیداری اسلامی با پرداختن به ماهیت و اثرات انقلاب های رنگی و انقلاب های عربی در دو وجه ساختاری و گفتمانی، از یک سو ارتباط این دسته از انقلاب ها را با انقلاب های کلاسیک و رنگی مشخص کرده و از سوی دیگر نسبت آن ها را با انقلاب اسلامی ایران سنجیده است.

دکتر ابراهیمی با الهام از نظریه بیداری اسلامی مقام معظم رهبری در فصل دوم از بخش دوم کتاب عوامل و زمینه های پیدایش اسلام سیاسی را در قالب رویارویی با گفتمان مدرنیسم، دال های گفتمانی اسلام سیاسی انقلاب اسلامی و تحلیل گفتمانی بیداری اسلامی را با محوریت گفتمان دین محور، سلطه ستیز و عدالت محور تفسیر می کند.

نکته جالب توجه این کتاب مقدمه دکتر سیدیحیی صفوی استاد دانشگاه های تهران در ابتدای آن است که پس از تقدیر از زحمات مؤلف این کتاب، آن را نه تنها در راستای تقویت ادبیات انقلاب پژوهشی بلکه ادبیات انقلاب اسلامی دانسته است. روش شناسی کتاب بر دومحور اصلی متمرکز است ، از یک سو به سنت های فلسفی و هنجاری وابسته است که متدولوژی آن بر مبنای «روند کاری تاریخی – نظری» است و از سوی دیگر بر محورهای معنایی و گفتمانی متمرکز است.

کتاب «نسبت انقلاب اسلامی با بیداری اسلامی» در 318 صفحه و شمارگان 1000 نسخه از سوی گروه انتشاراتی بین المللی الهدی روانه بازار کتاب شده است.

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی