بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت
  • «اسماء و صفات خدا» راهی بازار نشر شد

«اسماء و صفات خدا» راهی بازار نشر شد

کتاب «اسماء و صفات خدا» به قلم حجت الاسلام محمدحسن قدردان قراملکی منتشر شد.

چهارشنبه 26 فروردین 1394

اندیشور دینی بعد از یأس از شناخت ذات الوهی، أسماء و صفات خدا را محور تفکرات خود قرار می دهد که چنین ورودی هر چند موجب روشنگری هایی شده است، لکن در مواردی شاهد ظهور تفاسیر ناسره مثل الهیات سلبی و قول به خلوّ ذات خدا از صفات کمالی(اشاعره و معتزله) هستیم.

در این کتاب افزون بر بررسی دیدگاه های مختلف در باب صفات خدا در سه بخش(لفظ، معنا و هستی شناسی) و تحلیل آنها، به پرسش های ذیل پاسخ داده شده است:

معنی و حقیقت اسماء و صفات الوهی چیست؟ آنها چه رابطه ای با ذات خدا، با یکدیگر و با خلق دارند؟ از چه راه هایی(ظاهر گرایی، اشتراک معنوی، تمثیل)، می توان به تبیین صفات پرداخت؟ آیا صفات الهی نامتناهی است؟ أسماء و صفات حق تعالی چه نقشی در خلق عالم و اداره آن دارند؟ آیا أسماء لفظی تأثیری در جهان و برای انسان دارد؟

کتاب «اسماء و صفات خدا» جهت تبیین أسماء و صفات الهی در سه فصل تنظیم شده است.

فصل اول متکفل مباحث لفظ شناسی مانند: تعریف اسم و صفت و تفاوت آن دو ، امکان وجود اسم برای خدا، تناهی یا عدم تناهی أسماء خدا و توقیفی بودن آن است. در فصل دوم دیدگاه های مختلف در امکان شناخت معانی أسماء و صفات خدا، راه های شناخت آن و معانی صفات خبریه را مورد بررسی و تبیین قرار می دهد. آخرین فصل کتاب ناظر بر هستی شناسی اسماء و صفات خداست که مؤلف در آن به تبیین  نسبت ذات با صفات، حادث یا قدیم انگاری صفات و نقش أسماء و صفات در خلقت و تدبیر جهان می پردازد.

این کتاب با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۸۰ هزار ریال از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی