فراخوانی فراخوانی ...

نگاهی به کتاب «هستی و هبوط» نوشته استاد پارسانیا

«هستی و هبوط؛ انسان در اسلام» نوشته حجتالاسلام دکتر حمید پارسانیا از سوی دفتر نشر معارف منتشر شد.
در این کتاب، نویسنده، مسائل مربوط به انسانشناسی را از دریچه بحث هبوط و عروج انسان با نگرشی تطبیقی ـ البته با تأکید بر انسانشناسی فلسفه و عرفانی اسلامی و توحیدی - بررسی میکند.
کتاب از هفت فصل و هر فصل از هشت بخش تشکیل شده است. رویکردهای مختلف در انسانشناسی و هستیشناسی، مراتب عالم هستی و رابطه بین آنها، تبیین قول نزول و صعود انسان، ابعاد تاریخی و جغرافیایی هبوط و... از جمله مباحثی است که مؤلف به آنها پرداخته است.
این اثر حاصل تردیدی که به ده سال تدریس مستمر نویسنده در درس «انسان در اسلام و دیگر مکاتب» در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. نویسنده در طی اثر کوشیده است که از اصطلاحات تخصصی کمتر استفاده کند تا بنیادهای معرفتی و زمینههای وجود شناختی هبوط به صورت روان و فارغ از استدلالهای عمیق فلسفی و یا اصطلاحات دقیق عرفانی بیان شود. فصل اول کتاب، به بیان برخی نکات مقدماتی اختصاص یافته استو در فصل دوم با عنوان «غیب و شهادت» به جغرافیای هبوط و مراتب وجودی آن اشاره شده است.
در فصل سوم و چهارم با عناوین «نزول و تجلی» و «صعود و سعادت»، حقیقت نزول و صعود را تبیین میکند. قوس نزول و صعود، مسیری است که مراتب هبوط و عروج انسان را تعیین می‌کند.
در فصل پنجم با عنوان «عشق و محبت»، از آشیان و وطن انسان در هندسه هستی بحث میشود و از محبوب و مطلوب او سخن به میان میآید و همچنین به تفاسیر مختلفی درباره عشق پرداخت میشود.
فصل ششم به داستان هبوط آدم از خانه وجود او میپردازد و مسیر حرکت و نزول انسان را بیان میکند. انسان پس از آنکه از خاک آفریده شد و خدای تعالی از روح خود در او دمید، سخن میگفت، تا اینکه عصیان و گناه وی سبب هبوط او به عالمی شد که در حجاب « خود» کاذب و دروغین او ظاهر میگردد. بازگشت آدمی به عالمی که از آن رانده شد، جز با فنا و فدا کردن خود کاذب تحقق نمییابد.
در فصل ششم با عنوان «هبوط اساطیری» به نخستین مرحله هبوط اشاره میشود که با تمثلات مشرکانه اساطیری آغاز میگردد.
حدود ضمن آنکه دارای حقیقتی معنوی آسمانی و متافیزیکی است، از ابعادی تاریخی و جغرافیایی نیز برخوردار است. تصویری که آدمی در تطورات تاریخی هبوط از آدم و عالم، ترسیم میکند، متناسب با موقف و جایگاه تاریخی و اجتماعی او است. این تصویر در طول تاریخ، مراتب نزولی خود را یکی پس از دیگری طی میکند.
فصل هفتم نیز با عنوان «غربت و بیگانگی» به بیان خصوصیات عالمی میپردازد که انسان هبوط کرده، در دنیای مدرن برای خود ترسیم کرده است.
فصل ها نخستین این اثر، بنیادها و مبانی هبوط و عروج آدمی را تبیین میکند. در فصل پایانی - یعنی فصل ششم و هفتم- تجلیات تاریخی هبوط معنوی و آسمانی رادر جغرافیای زمینی - آن هم از مرحله اساطیر تا دورانی که مدعی اسطوره زدایی کردن است- پی میگیرد.
و کتاب «هستی و هبوط» در 184صفحه و تیراژ 3000 نسخه، با قیمت 12000 ریال، برای نخستین بار در سال 1383 از سوی دفتر نشر معارف منتشر شده است.
پارسانیا از شاگردان برجسته فلسفه علامه جوادی آملی است که رئیس سابق دانشگاه باقر العلوم(ع) قم و عضو هیئت علمی این دانشگاه و دانشگاه تهران است که به زودی شاهد انتشار کتابهای «روش شناسی اندیشه سیاسی» و «رنسانس دینی» به قلم وی خواهیم بود.
از پارسانیا تا کنون کتاب‎های متعددی در حوزه تاریخ و اندیشه اجتماعی و سیاسی اسلام منتشر شده که از این میان می‌توان به کتابهایی مانند «حدیث پیمانه»، «علم و فلسفه»، «سنت، ایدئولوژی، علم»، «هستی و هبوط»، «هفت موج اصلاحات»، «عرفان و سیاست»، «سکولاریسم و معنویت؛ مبانی معرفتی و سیمای اجتماعی»، «نماد و اسطوره»، «مبانی و تطورات برهان صدیقین» و «اخلاق و عرفان» اشاره کرد.
پارسانیا همچنین ویراستاری کتاب‎های مهم آیت الله جوادی آملی را برعهده داشته که عمدتا در حوزه فلسفه اسلامی، کلام و عرفان نظری می‎گنجد؛ کتاب‎هایی مانند «انسان در اسلام»، «تبیین براهین اثبات خدا»، «شرح فصوص الحکم»، «ولایت فقیه و رهبری در اسلام»، «ولایت در قرآن»، «معرفت شناسی در قرآن»، «رحیق مختوم؛ شرح حکمت متعالیه»، «عین نضاخ؛ تحریر تمهید القواعد» و نیز «شریعت در آینه معرفت» که جوابی بود به کتاب «قبض و بسط تئوریک شریعت» نوشته عبدالکریم سروش.
در این سال‎های اخیر بیش از آنکه کتاب تازه‎ای از وی چاپ شود شاهد انتشار مقالات او بودیم؛ مقالاتی مانند «روش شناسی و اندیشه سیاسی»، «نسبت فقه سیاسی و اندیشه سیاسی»، «سیمای زن در خطاب های قرآن»، «نسبت علم و فرهنگ»، «رئالیسم انتقادی و حکمت صدرایی»، «روش شناسی فلسفه سیاسی و علم سیاست»، «ضرورت بازخوانی سیره سیاسی نبوی صلی الله علیه و آله»، «عشق چیست؟»، «چیستی و هستی جامعه از دیدگاه شهید مطهری»، «رابطه عقل و جنسیت»، «ولایت فقیه، نظارت و مشروعیت».

چهارشنبه 4 آذر 1388
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
اخبار مرتبط
اخبار مرتبط