بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

کتابی جدید درباره سکولاریسم

کتاب «سکولاریسم؛ خاستگاه، مبانی و مؤلفه‏ها» نوشته سعید کرمی از سوی انتشارات امیرکبیر در 127 صفحه منتشر شده است.


شنبه 26 تیر 1389

سکولاریسم از آن دست مفاهیم دنیای مدرن محسوب می‏شود که مناقشات بسیاری در پی داشته است. معادلهایی از قبیل این جهانی، لادینی، عرفی شدن، جدا شدن دین از دنیا، غیر دینی شدن، اعتقاد به اصالت امور دنیوی، گیتی‏گرایی، دنیامداری، جدایی دین از سیاست و مانند آنها خود گواه این مناقشات است.

مؤلف کتاب "سکولاریسم؛ خاستگاه، مبانی و مؤلفه‏ها" در مقدمه خود چنین نوشته است: سکولاریسم بر خلاف سکولاریزاسیون، که یک پروسه و حادثه خارجی است، یک مسلک و طرز فکر و جهان‏بینی است که بشر را بی‏نیاز از ارزشهای الهی و اخلاقی و معنویت و فضایل دینی و آموزه‏های وحیانی می‏داند.

سکولاریزه شدن دین یک پدیده و جریان است که در متن جامعه و به عنوان یک واقعیت خارجی رخ می‏دهد، اما سکولاریسم یک اندیشه و ایدئولوژی است و از جنس فکر و معنویت است و این دو را نباید با هم در آمیخت.

در یک جمع‏بندی اجمالی، ترجمه دقیق سکولاریسم در برخی دیدگاهها عبارت است از گیتی‏گرایی، این جهانی بودن، دنیامداری، دنیاگرایی و طرفداری از اصول دنیوی و عرفی.

به زعم نویسنده این کتاب، سکولاریسم در غرب به دو صورت الهی و الحادی ظاهر شده است که در اولی بین دین و جامعه و حکومت دیوار کشیده می‏شد و دین در بعد اخلاقی، معنوی و اخروی مورد پذیرش قرار می‏گرفت و در دومی دین در کنار امور اجتماعی و سیاسی،  از متن نیازهای درونی و شخصی حذف می‏شد.

سعید کرمی برخی از شاخصه‏های سکولاریسم را این چنین برشمرده است: حذف دین از متن حیات اجتماعی و سیاسی بشریت یا دنیایی دیدن و این جهانی شمردن زندگی بشری، نگرش مادی و ماتریالیستی به اخلاق، بی‏نیازی از هدایتهای وحیانی و اکتفا به هدایت عقل بشری، تجددگرایی و نوگرایی افراطی، تکیه افراطی بر علوم تجربی یا تحصل‏گرایی پوزیتیویستی، تکیه بر عقلانیت ابزاری و فنی و تساهل و تسامح در عرصه فکر و فعل و اعتقاد و اخلاق.

کتاب "سکولاریسم؛ خاستگاه، مبانی و مؤلفه‏ها" در پنج فصل تدوین شده است که در آغاز به تولد و خاستگاه سکولاریسم و سپس به مبانی جامعه‏شناختی آن می‏پردازد. در ادامه مباحثی چون سکولاریسم حق‏گرا و تکلیف‏گریز و سکولاریسم و روند عرفی شدن دین طرح شده و در نهایت در فصل آخر موضوع اسلام و سکولاریسم مورد بررسی قرار گرفته است.

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
اخبار مرتبط
محصولات مرتبط