بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

«خواب پلنگ» داستانی با ساختار ساده تاریخی، اما راوی کودک

انتشارات مرتبط : شهرستان ادب

نویسندگان مرتبط : هادی حکیمیان

رمان خواب پلنگ، پاسخی عملی به مخاطبانی است که می خواهند نویسنده به چیزهایی شبیه «اقتصاد ماجرا» در رمان هایش بیشتر فکر کند.

سه‌شنبه 12 شهریور 1398

به گزارش پاتوق کتاب فردا به نقل از خبرگزاری فارس، علیرضا سمیعی به بررسی رمان «هادی حکیمیان» با عنوان «خواب پلنگ» پرداخته و یادداشت خود را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.

آنچه در ادامه می خوانید ماحصل این تحریر است:

رمان «خواب پلنگ» رمان تاریخی است که برای نوجوانان نوشته شده و از طرحی نسبتاً ساده بهره برده است. کوچک علی، پدرش و حسینعلی سه روستایی صاف و ساده هستند که با میرزا رضا کرمانی به تهران می روند. باورکردنش برای مخاطبان هادی حکیمیان دشوار است، ولی واقعاً فقط همین.

شهرت میرزارضا کرمانی بیش از هرچیز حتی بیشتر از این که به سَروسِرّش با سیدجمال الدین اسدآبادی مربوط باشد، به کشتن شاه وقت یعنی ناصرالدین شاه برمی گردد، اما نویسنده به جای تمرکز بر مسئلۀ تاریخی بزرگی چون شاه کشی یا ابعاد زندگی میرزا رضا، از کنار آن می گذرد. درحالی که می دانیم حکیمیان از دانش تاریخی سرشاری برخوردار است و زندگی میرزا رضا پرفراز و فرود است.

طوری که می شود تمامش را جای رمانی حادثه ای جا زد؛ او برای شکایت از ظلم حاکم کرمان به تهران می رود، ولی نه تنها به حق و حقوقش نمی رسد، بلکه در کمال ناباوری توسط کامران میرزا به زندان می افتد. پس از رهایی از بند به استانبول می رود و مدت ها ملازم سیدجمال می شود. از آن جا طی سفری نسبتاً طولانی به ایران می آید و در بابل سر تپانچه ای تهیه می کند تا با آن کار کامران میرزا را یک سره کند. در همین دوره با شیخ هادی نجم آبادی که روحانی مبارزی بوده حشرو نشر دارد و وقتی به شهرری می رود، تصمیم می گیرد به قول خودش با کشتن شاه، ریشۀ ظلم را بزند. میرزا رضا در اعتراف هایش گفته که یک بار می توانسته شاه را در باغی هنگام تفرج به قتل برساند، ولی می ترسد خون شاه به گردن یهودیانی که آن روز مشغول گشت وگذار در آن دوروبرها بودند، بیفتد.

به همین خاطر جوان مردانه کارش را به تعویق می اندازد و وقتی در حرم شاه عبدالعظیم قلب ناصرالدین شاه را نشانه می گیرد، می دانسته که راه فراری ندارد. قصاص او هم ماجرایی خواندنی دارد. مظفرالدین شاه ابتدا قصاص وی را تعلیق می کند، اما سرانجام با سعایت اطرافیان در میدان مشق دو روز به دار آویخته می شود.

ناصرالدین شاه هم تاج داری پرماجرا بود؛ فرانسه می دانست، به خوبی شعر می نوشت، عکاسی را شخصاً به ایران آورد، نهضت ترجمه و تألیف راه انداخت و حتی می گویند او بود که اولین رمان را نوشت. کل این ماجراها در داستان خواب پلنگ درز گرفته می شود. به واقع می توان گفت فقط سایۀ این قتل و آن شخصیت های پیچیده، روی داستان افتاده است و اصلاً موضوع اصلی نیستند. موضوع مرکزی، سفر دو بچه است که تماشاگر ظلم فراگیر زمان شان هستند، طوری که انگار دارند در باغ خرابه ای قدم می زنند که از خارهای گزنه انباشته است. این رویکرد به شکل قاطعی داستان را ساده کرده است.

با این حال ما با رمانی تاریخی مواجه هستیم. وقتی قرار نیست آن موضوع حساس یا شخصیت استثنایی واکاوی شود، چرا با رمانی تاریخی مواجه می شویم. آیا اشاره به موضوع تاریخی برای تاریخی شدن ژانر داستانی کافی است؟ نه، ولی درک تاریخی نویسنده بیشتر از به کارگرفتن کلمه هایی مانند کرباس و آوردن چندشعر فولکلور است.

رابطۀ قدرت میان بچه ها، پدر و مادر کوچک علی و نحوۀ اثرگذاری آن ها بر هم، نسبت خان، شازده و اطرافیان و فاصله گذاری میان اشخاص و اشیاء به تاریخی شدن فضا کمک کرده است؛ زیرا مثلاً در همین مورد آخری، در فصل های اول، افراد و اشیاء آشنای شان در روستا با هم راحت هستند، اما وقتی به کرمان می روند اشیایی را می بینند که برای آن ها تازگی دارد.

همین رابطۀ غربت انسانی در میان اشیاء تازه، در تهران شدت می یابد. نویسنده به واسطۀ انتخاب سه شخصیت روستایی بی تجربه توانسته از ترکیب آن ها با محیط های شهری، غربتی را بسازد که در آن ها اشیاء برجسته می شوند. درست همان طور که در آن زمان بعضی چیزها از عینک تا قطار (ماشین دودی) به نظر مردم تازه و شگفت آور بود. این ها اشیاء عادی روزگار ما هستند و صرف تصور مردمی که این جور چیزها را خاص بیابند، فضا را تاریخی می کند. حتی می تواند یادآور وضع مرعوب و شگفت زدۀ ما در مواجه با ابزارهای تجدد هم باشد. خود این حالت مرعوب بودن نسبت به ظواهر وارداتی و غربی، روح تاریخی آن زمان را بازمی نماید.

ولی هنوز نمی دانیم چرا نویسنده از خیر موضوع های نفس گیر گذشته است. این سؤال باید بتواند بهترین پاسخش را در «صناعات» و «ساختاری» بیابد که هادی حکیمیان برگزیده است. مهم ترین ترفند این داستان، انتخاب کودک ـ راوی در جایگاه زاویه دید است.

در داستان هایی که راوی کودک، رشتۀ قصه پردازی را به دست گرفته، تمهیداتی برای جذابیت معمول است. مثلاً در «هاکلبرفین» و «تام سایر» از «مارک تواین» بچه های ماجراجویی داریم که با شیطنت های شان مخاطب را به دنبال خود می کشند.

این ایده مثل الگویی اغلب رمان های ژانر نوجوان را تدراک می کند و با انداختن نگاهی به مجموعه هایی مانند پرتقال و جز آن می توانیم رد پای آشنایش را بشناسیم. در کارهایی مانند «خانوادۀ تیبو» از «روژه مارتن دوگار» کودک با معصومیتش چیزهایی را افشا می کند که در زمرۀ رفتارهای خجالت آور بزرگ سالان است. کودکک ـ راوی با افشای خرده جنایت ها و شرارت های محقرانۀ آدم بزرگ ها تصویری از واقعیت تکان دهندۀ ما می دهد که در آن واحد، سرگرم کننده و درس آموز است.

صورت دیگر آن کاویدن درون پرماجرای نوجوانان است. در «ناتور دشت»، «سلینجر» در حال کاوش منویات خاص «هولدن کالفید» احوال اگزجره یا همان غلوآمیز نوجوانی را پیش می کشد. تصویر این عواطف بزرگ نمایی شدۀ مفرح درعین حال به شناخت درون عجیب وغریب انسانی منجر می شود.

از قضا رمان خواب پلنگ همۀ این امکانات را در پیش می گذارد: پدر، پلنگی را شکار می کند که حسابی ماجراجویانه است. راوی کودکی است که جا دارد به خراب کاری های بزرگ ترها سرک بکشد و حسینعلی که کچل و سودایی است می تواند انعکاس درون پرشروشورش را بنمایاند، ولی نویسنده از این همه استنکاف می کند.

فقط کودک بودن راوی باعث می شود که او نسبت به مکان ها و ابزارها و رسوم ها کم تجربه تر باشد، درنتیجه فاصلۀ او با چیزها و روال ها، آن ها را قابل روایت می کند. همان طور که گفته شد فاصلۀ شخصیت ها با محیط، رمز موفقیت حکیمیان در دادن لحن تاریخی به رمان است. این فاصله با کودک بودن راوی شدت یافته است. از این رو انتخاب کودک ـ راوی در جایگاه زاویه دید بسیار درست و هوشمندانه است، اما در همین جا متوقف می شود.

ساختار داستان هم ساده است. نویسنده در فصل اول (که اتفاقاً فصل پایانی است) و هم چنین آخرین فصل، نشان می دهد که می تواند ریتم پرتلاطمی به کار بدهد، اما سادگی عمدی که با خط زمانی طبیعی و نثر خلوت و ساده شده (می دانیم که حکیمیان نثر پیچیده ای دارد) درآمیخته، داستانی آرام و رام را به دست می دهد که به کندی جلوی چشم کامل می شود.

درحقیقت، صناعت و ساختاری که در خواب پلنگ می بینیم نهایت تلاشش را برای خلوت کردن اثر به کار بسته است؛ زیرا می خواهد بپرسد چگونه می توان برای مخاطبی که در آغاز راه خواندن است، رمان نوشت؛ خاصه رمانی تاریخی.

حکیمیان که معمولاً رمان هایش را از داستان های فرعی می انبارد، احتمالاً بارها با این سؤال مواجه شده که چرا شلوغش می کنی؟ رمان خواب پلنگ، پاسخی عملی به مخاطبانی است که می خواهند او به چیزهایی شبیه «اقتصاد ماجرا» در رمان هایش بیشتر فکر کند. او در این جا رژیم ماجرا گرفته و خواسته با کم ترین نشانه ها از اشیاء گرفته تا اصطلاح ها، از افسانه ها گرفته تا خاطره ها داستانی بنویسد.

برای خرید اینترنتی کتاب «خواب پلنگ» اینجا را کلیک نمایید.

کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
اخبار مرتبط
محصولات مرتبط