فراخوانی فراخوانی ...

توکلی و دونظریه انقلاب و ترورسیم در ایران

کتاب دو نظریه انقلاب و تروریسم در ایران را یعقوب توکلی به نگارش در آورده است و انتشارات سوره مهر آن را منتشر کرده است. کتاب شامل دو بخش می باشد بخش اول مقدمه ای بر ترورسیم در ایران رادر برمی گیرد . بخش دوم نظریه فدارکاری در انقلاب اسلامی را شرح می دهد.

مولف در بخش اول مقدمه ای بر تروریسم در ایران به موضوعاتی چون تعریف ترورسیم و آنارشیم، تقیسم جغرافیایی و ترسیم انگیزه های تروریسم، تقیسم بندی ارزشی تروریسم و سابقه تروریسم در تاریخ اسلام و د رایران می پردازد در آخر این بخش به شکل گیری گروه فرقان و مجاهدین خلق پرداخته می شود.
در بخش دوم به نظریه فداکاری در انقلاب اسلامی پرداخته می شود که در این بخش حاکمیت و حامیان و مخالفان نظریه فداکاری و استراتژی تاسیس نظام سیاسی و عملیاتی نمودن آن شرح داده می شود .

در این کتاب به ارزیابی دو نوع خشونت سیاسی پرداخته شده است: آنانی که در راه رسیدن به اهداف سیاسی به اعمال خشومت‌آمیز تروریستی دست می‌زنند؛ آنانی که در دفاع از ملت و مردم خویش در نبرد و مبارزه‌ای قهرآمیز فداکاری می‌کنند و به شهادت می‌رسند.

گزیده متن:
خشونت دو رویه دارد: اعمال خشونت علیه یک ملت، و در طرف مقابل، مردانی که یاریگر مردم خویش در برابر خشونت اعمال‌شده علیه ملت هستند؛ زیرا اگر آنان در برابر نیروهای متجاوز ایستادگی نکنند آتش خصومت و خشونت همگان را فرا خواهد گرفت و برای جلوگیری از فتنه و آشوب عده‌ای مجبور به ایستادگی و فداکاری هستند و یا آنکه در برابر خطر سیطرة خارجی دست به اعمال مخاطره‌آمیز می‌زنند که در دفاع از آب و خاک وطن، ملت، آیین و ارزش‌های حاکم خواهد بود. چنین فداکارانی در هر جامعه‌ای به عنوان قهرمانان ملی مورد احترام هستند و از آنان با نام شهید یاد می‌شود.

پنج‌شنبه 19 اسفند 1389
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
فراخوانی مجدد تصویر
اخبار مرتبط
اخبار مرتبط