بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

انتشار جلد دوم «گامی به سوی علم دینی»

کتاب "گامی به سوی علم دینی(2)" با عنوان فرعی روش بهره‌گیری از متون دینی در علوم اجتماعی نوشته حسین بستان (نجفی) از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در 215 صفحه منتشر شده است.

تحقق اندیشه علم اجتماعی اسلامی بر پایه دو رکن اصلی استوار است: تنقیح مبانی فلسفی این علم و شرح و بسط روش تحقیق آن به طور عملیاتی.

کتاب حاضر با این پیش فرض که مباحث علم دینی در سه دهه اخیر بطور عمده به رکن اول پرداخته و به دلیل کم توجهی به رکن دوم، زمینه شکوفایی اندیشه مزبور را فراهم نکرده‎اند، بیشتر به بررسی رکن دوم می‎پردازد. بدین منظور، سه محور برای مباحث کتاب درنظر گرفته شده است: 1- تنظیم مباحث پارادایمی علم اجتماعی اسلامی به عنوان چارچوبی فلسفی برای مباحث مربوط به روش علم؛ 2- ارائه تصویری روشن از اقسام گوناگون گزاره‎های متون دینی با توجه به جایگاهی که هر یک در فرآیند فعالیت علمی دارد؛ 3- توضیح عملیاتی و مرحله به مرحله روش به کارگیری گزاره‎های متون دینی بخشهای مختلف فعالیت علمی، شامل تدوین چارچوب فراتجربی تحقیق، تعریف و پردازش مفاهیم، فرضیه سازی، نظریه سازی تبیینی، تفسیری و هنجاری و مباحث مربوط به سیاستگذاری.

مطالب این کتاب در دو فصل و 9 مبحث درج شده است. فصل اول این کتاب به مبانی آن اختصاص یافته که مبحث اول آن پارادایم علم اجتماعی اسلامی؛ هستی شناسی؛ مبحث دوم آن پارادایم علم اجتماعی اسلامی؛ معرفت شناسی و مبحث سوم آن به تقسیمات گزاره‎های متون دینی اختصاص یافته است.

در فصل دوم روش مبحث چهارم تدوین چارچوب فرا تجربی تحقیق؛ مبحث پنچم مفهوم سازی و مبحث ششم فرضیه سازی و مبحث هفتم چیستی نظریه و مبحث هشتم نیز الگوهای نظریه سازی و مبحث نهم ترسیم خط مشی آورده شده است.

منابع و مأخذ و نمایه‏ها نیز در آخر کتاب ذکر شده است.

یکشنبه 16 مرداد 1390
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
اخبار مرتبط
محصولات مرتبط