بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

مهدی فرمانیان

 • مهدی فرمانیان
 • مهدی فرمانیان
 • مهدی فرمانیان

اینجانب مهدی فرمانیان متولد 1352 در کاشان، پس از اتمام پایه سوم راهنمایی در سال 1366 شمسی به مدرسه علمیه ولی عصر (عج) قمصر کاشان وارد و تا سال 1371 در قمصر کاشان بودم و از سال 1372 حوزه علمیه قم مشغول به تحصیل هستم. از سال 1376 در مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب به تحقیق و پژوهش در مذاهب کلامی پرداخته و از سال 1381 تا کنون به تدریس در فرق و مذاهب مشغولم که حاصل آن هشت کتاب تألیفی و بیش از سی مقاله علمی است.

کارکرد علمی ـ پژوهشی اینجانب مهدی فرمانیان استادیار دانشگاه ادیان ومذاهب، دارای دکتری کلام با گرایش فلسفه دین و با تخصص فرق و مذاهب اسلامی به شرح ذیل می باشد:الف) ـ فعالیت های آموزشی:

1. تدریس در مقطع دکتری جامعه المصطفی رشته کلام اهل بیت و تاریخ اسلام، 1388 تا کنون

2. تدریس در مقطع دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب، رشته شیعه شناسی و مذاهب اسلامی از 1390 تا کنون

3. تدریس در مقطع دکتری دانشگاه پردیس قم، رشته کلام امامیه، از 1390 تا کنون

3. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد جامعه المصطفی از سال 1381 لغایت 1386 (جمعاً 28 واحد)

4. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزشی ـ پژوهشی مذاهب اسلامی از سال 1381 تا کنون (جمعاً 46 واحد)

5. تدریس در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه ادیان ومذاهب از سال 1384 تا کنون (جمعاً بیش از 60 واحد)

6. تدریس برای اساتید معارف دانشگاه های اصفهان، شیراز و ......، (30 دوره)

7. تدریس در مقطع سطح 3 در معاونت تبلیغ (4 دوره)

8. تدریس در مقطع سطح 3 در مرکز مهدویت (10واحد)

9. تدریس در مقطع سطح 4 مهدویت در موسسه آینده روشن (2 واحد)

10. تدریس در مقطع سطح 4 برای اساتید جامعه الزهراء (6 واحد)

11. تدریس در مقطع سطح 3 در مرکز تخصصی تاریخ (6 واحد)

12. تدریس برای معلم ها در سازمان تبلیغات در بسیاری از شهر ها

13. تدریس در مقطع سطح 4 در موسسه یاران امین (4 واحد)

14. تدریس برای طلاب نخبه استان های گوناگون (بیش از یکصد مرتبه)گفتنی است که کیفیت تدریس اینجانب در تمامی موارد عالی و بالای 90 و گاه نزدیک به 100 بوده است.ب)ـ فعالیت های پژوهشی:

مقالات:

1. مقاله «اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله» ( فصلنامه هفت آسمان شماره 3 و4)

2. مقاله «قادیانیه» (فصلنامه هفت آسمان شماره 17)

3. مقاله «شهرستانی سنی اشعری یا شیعه باطنی» (فصلنامه هفت آسمان شماره 7)

4. مقاله «مونتگمری وات، کشیش پیامبر شناس» (فصلنامه هفت آسمان شماره 32)

5. مقاله «گزارشی از اظهار الحق» (فصلنامه هفت آسمان شماره 32)

6. مقاله «تاریخ وعقاید خوارج» (فصلنامه هفت آسمان شماره 37)

7. مقاله «عثمانیه و اصحاب حدیث قرون نخستین» (فصلنامه هفت آسمان شماره 39)

8. مدخل «اهل سنت» (فصلنامه هفت آسمان شماره 17)

9. مدخل«حجت» (فصلنامه هفت آسمان شماره 8)

10. ترجمه مقاله «عثمانیه» (فصلنامه طلوع شماره 13 و 14)

11. مقاله «از تحریف تا تکریم» چاپ در کتاب اسلام ستیزی در غرب، (انجمن ادیان و مذاهب حوزه علمیه قم 1387ش)

12. مقاله «گزارشی از کتاب محمد در اروپا» (مجله طلوع شماره 18، سال 1385)

13. مقدمه کتاب ترجمه «مسائل امامه» 17 صفحه (چاپ دانشگاه ادیان)

14. مقاله «گزارش از کتاب عقاید و سبعین فرقه» (فصلنامه هفت آسمان شماره 27)

15. مقاله «گزارش از کتاب تاریخ و عقاید اسماعیلیه همراه با نقد آن» همایش بین المللی اسماء

16. مدخل «ناطق» » (فصلنامه هفت آسمان شماره 8)

17. مقاله «خدا و اوصافش از دیدگاه اسماعیلیه» ( مجموعه مقالات اسماعیلیه)

18. مقاله «وضعیت منابع علم کلام» (همایش بین المللی اسماء)

19. مقاله «عماد الدین طبرسی و اهل بیت در قرآن» (کنگره بین المللی غدیر و انسجام اسلامی، مازندران)

20. مقاله «خاورشناسان و عصمت امام» (همایش بین المللی تشیع و خاور شناسان)

21. مقاله «مبانی فکری سلفیه» (ویژه نامه علمی ادیان و مذاهب، انجمن ادیان و مذاهب)

22. مقاله «کتاب شناسی امام رضا (ع)» (مجله اندیشه نو)

23. مقاله «دیوبندیه» (مجله طلوع شماره 6، مدرسه امام خمینی)

24. مقاله «اسماعیلیه» (چاپ در مجله میثاق)

25. مقاله «جایگاه منجی در اهل سنت» (چاپ در مجله مشرق موعود)

26. مقاله «بازتاب مهدویت در تاریخ سیاسی اسلام» (چاپ در کتاب گونه شناسی اندیشه منجی موعود نشر دانشگاه ادیان و مذاهب)

27. مقاله «گرایش های فکری سلفیه» ( فصلنامه علمی ـ ترویجی مشکات، مشهد، شماره 103)

28. مقاله «سلفیه و تقریب» (فصلنامه هفت آسمان شماره 47)

29. گزارش کتاب شفاء السقام ( فصل نامه سراج منیر، ش 3 )

30. گزارش کتاب وفاء الوفاء (فصل نامه سراج منیر، ش 4)

31. گزارش کتاب الصواعق الهیه فی الرد علی الوهابیه (فصل نامه سراج منیر، ش5)

کتاب:

1. درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه (چاپ ادیان و موسسه مذاهب)

2. درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه، با همکاری آقای موسوی نژاد (چاپ ادیان و موسسه مذاهب)

3. فرق تسنن، مجموعه مقالات (چاپ ادیان)

4. آشنایی با فرق تسنن با همکاری اساتید (چاپ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)

5. آشنایی با فرق تشیع با همکاری اساتید (چاپ مرکز مدیریت حوزه علمیه قم) حدود 180 صفحه تألیف اینجانب است.

6. تاریخ و عقاید امامیه از قرن 4 تا 8، در دست چاپ (پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی)

7. گزیده متون کلامی به زبان عربی (کتاب درسی سطح سوم مرکز مدیریت خواهران حوزه علمیه قم)

8. عقاید خاص شیعه، در دست چاپ (مرکز مدیریت خواهران حوزه علمیه قم)

9. فرق و مذاهب کلامی اهل سنت، بررسی و نقد، در دست چاپ (موسسه آموزشی ـ پژوهشی مذاهب اسلامی)

10. درس نامه نقد وهابیت، در دست چاپ (معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم)

11. درآمدی بر پراکندگی سلفیه و وهابیت در جهان اسلام، (سازمان ارتباطات اسلامی)

12. نقد مبانی فکری سلفیه، پایان نامه دکتری، در دست چاپ، (دانشگاه ادیان و مذاهب)

13. سلفیه حال و آینده، در دست چاپ (دانشگاه ادیان و مذاهب)

ج)- راهنمایی و مشاوره پایان نامه:· راهنمایی و مشاوره پایان نامه های سطح 4 حوزه:

1. راهنمایی پایان نامه صفات خبری از دیدگاه اصحاب حدیث و امامیه (علی بهرامی)

2. راهنمایی پایان نامه بررسی تطبیقی عقاید سلف با وهابیت (حسین نیک خواه)

3. مشاوره پایان نامه امامت از دیدگاه قلضی عبد الجبار و سید مرتضی (رضا سعیدی)

4. داوری پایان نامه امامت از دیدگاه اسماعیلیه (حسین علی اکبری)

5. داوری پایان نامه تاریخ آقاخانیه (سید علی حسینی)

· راهنمایی و مشاوره پایان نامه های سطح 3 حوزه:

1. نقد و بررسی سلفیه شمال آفریقا (داریوش رحیمی)

2. تاریخ تشیع در مصر (محمد هادی فلاح)

3. مهدویت از دیدگاه اسماعیلیه (محمد اسماعیلی، جامعه المصطفی)

4. امامت از دیدگاه آقاخانیه و زیدیه (آقای حسینی، جامعه المصطفی)

5. بهره ها درهند (کمیل راجانی، جامعه المصطفی)

6. مبانی وحیانی و عقلانی انسجام اسلامی (حسین حیدری، سطح سه حوزه)

7. آراء و افکار حسین بن فرحان مالکی (نقوی پاکستانی، جامعه المصطفی)

8. آراء فلسفی ناصر خسرو (آقای حیدری، جامعه المصطفی)

9. اهل بیت از دیگاه وهابیت (آقایف، جامعه المصطفی)

10. تقریب در نگاه آیت الله تسخیری و قرضاوی (آقای تسخیری دانشگاه ادیان و مذاهب)

11. ذهبیه (آقای سعیدی، سطح سه حوزه)

12. وضعیت فرهنگی زیدیه و اسماعیلیه در غیبت صغری (آقای بهادری، جامعه المصطفی)

13. وهابیت از دیدگاه اهل سنت (آقای نیک خواه، سطح سه حوزه)

14. نصیریه در پاکستان (آقای . . . ، جامعه المصطفی)

15. تأویل از دیدگاه اسماعیلیه (آقای امینی، جامعه المصطفی)د) ـ مقاله پژوهشی دائره المعارف ها:

1. مدخل «سلفیه» دانشنامه چهان اسلام، پذیرفته شده در دست چاپ.

2. مدخل «صفاتیه» دانشنامه جهان اسلام، پذیرفته شده در دست چاپ.

3. مدخل «حسین بن موسی» دانشنامه جهان اسلام، چاپ در جلد 13.

4. مدخل «آدم» دانشنامه پیامبر اعظم، ارزیابی و نهایی شده است در دست چاپ.

5. مدخل «آیه الکرسی» دانشنامه پیامبر اعظم، ارزیابی و نهایی شده است در دست چاپ.

6. مدخل «اظهار الحق» دانشنامه پیامبر اعظم، ارزیابی و نهایی شده است در دست چاپ.

7. مدخل «اعلام النبوه» دانشنامه پیامبر اعظم، ارزیابی و نهایی شده است در دست چاپ.

8. مدخل «الاقوال الذهبیه» دانشنامه پیامبر اعظم، ارزیابی و نهایی شده است در دست چاپ.

ر) ـ خدمات علمی ـ اجرایی:

1. تدوین کتاب فرق تسنن، مجموعه مقالات (چاپ نشر دانشگاه ادیان و مذاهب)

2. تدوین و ویرایش محتوایی کتاب آشنایی با فرق تسنن (مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)

3. تدوین و یرایش محتوایی اسماعیلیه، مجموعه مقالات (چاپ نشر دانشگاه ادیان و مذاهب)

4. تدوین و ویرایش محتوایی آشنایی با فرق تشیع (مرکز مدیریت حوزه علمیه قم)

5. داوری و نقد وبررسی کتاب فرق و مذاهب کلامی، نگارش ربانی گلپایگانی (انجمن ادیان و مذاهب، چاپ در کتاب نقد و نگاه معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم)

6. داوری ده ها مقاله و کتاب برای جامعه المصطفی و جشنواره شیخ طوسی.

7. داوری ده ها مقاله و کتاب برای مرکز ادیان و مذاهب.

8. داوری آثار کنگره دین پژوهان (حداقل ده کتاب)

9. داوری مقالات همایش تشیع و خاورشناسان (سه مقاله)

10. داوری مقالات مجله تاریخ پژوهان (حداقل ده مقاله)

11. دبیر علمی همایش شیعه شناسی (مدرسه امام خمینی سال 1385)

12. طراحی سولات آزمون دانشگاه ادیان و مذاهب.

13. عضویت در هیئت تحریریه مجله هفت آسمان.

14. سردبیر یک شماره از ویژه نامه علمی ادیان و مذاهب، انجمن ادیان و مذاهب و عضویت در هیئت تحریریه آن.

15. نگارش کتابچه «بهائیت در بوته نقد»د(سازمان تبلیغات اسلامی)

16. عضویت در شورای دانشگاه، شورای آموزش، شورای طرح و برنامه، شورای کتابخانه و شورای انفورماتیک دانشگاه ادیان و مذاهب.

17. مدیر گروه مذاهب اسلامی (کلامی) از سال 1379 تا سال 1384.

18. مدیر گروه فرق تشیع در سال 1386.

19. مدیر گروه مذاهب اسلامی از سال 1387 تا سال 1389.

20. مدیر گروه معارف و کلام، دانشنامه پیامبر اعظم، از سال 1385 تا 1390.

21. عضو شورای علمی موسسه مذاهب.

22. عضو شورای ادیان و مذاهب معاونت تبلیغ.

23. تالیف سر فصل های کارشناسی ارشد مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب.

24. تالیف سر فصل های کارشناسی ارشد مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب.

25. تالیف سر فصل های کارشناسی ارشد فرق تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب.

26. تالیف سرفصل های تخصصی سطح سوم مذاهب اسلامی حوزه علمیه قم.

27. تالیف سرفصل های تخصصی سطح چهارم مذاهب اسلامی حوزه علمیه قم.

28. تالیف سرفصل های دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب.

29. تالیف سرفصل های وهابیت دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

30. همکاری در تالیف سرفصل های شیعه شناسی جامعه المصطفی.

31. مدیر پژوهش مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب (1380 ـ 1381)

32. سرپرست ستاد ملی ساماندهی پاسخگویی دینی 1389 تا 1390.

33. ریاست دانشکده مذاهب اسلامی 1389 تا کنون.
 • زادروز
  1352
 • محل تولد
  کاشان
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  چهارشنبه 24 اسفند 1390
 • شناسه
  10378
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی