بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

خدامراد سلیمیان

خدامراد سلیمیان متولد سال1346 زرین شهر اصفهان

اهم فعالیتهای پژوهشی:

1.پایان‌نامه‌ها

1.1.پایان نامه سطح سه با عنوان "تحلیل و بررسی مسئله رجعت"، دفاع 1384

1.2.پایان نامه سطح چهار با عنوان "نقش و جایگاه مردم در قیام و حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام"،دفاع با درجة عالی سال1391

2.مدیریت گروه:

مدیر گروه حدیث پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی، به مدت دو سال

عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهدویت حوزه علمیه قم از سال 1392

سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامه مهدویّت

3.عضو هیئت علمی

از تاریخ 1/2/86 (استاد یار)

4.کتاب:

4.1. دستان سبز نیایش

4.2. بازگشت به دنیا در پایان تاریخ (تحلیل و بررسی مسئله رجعت)

4.3. پرسمان مهدویت (پاسخ به شصت پرسش مهدویت).

4.4. فرهنگ نامه مهدویت. (با 504 صفحه جهت استفاده طلاب و دانشجویان)

4.5. درسنامه مهدوی (1) (حضرت مهدی علیه السلام از ولادت تا امامت)

4.6. درسنامه مهدویت (2) (حضرت مهدی علیه السلام و دوران غیبت)

4.7. درسنامه مهدویت (3) (حضرت مهدی علیه السلام از ظهور تا حکومت جهانی)

4.8. درسنامه مهدویت (4) (حضرت مهدی علیه السلام و حکومت جهانی)

4.9. نقش مردم در انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام

4.10. معارف مهدویّت، گروهی

4.11. روش نقد و بررسی روایات مهدویت

5.مقالات:

5.1.علمی ـ پژوهشی:

1ـ بررسی حدیث شناسانه حکم نام‌بردن حضرت مهدی به محمد (فصلنامه مشرق موعود،ش25).

2 ـ تحلیل روایی ایستادن هنگام شنیدن لقب قائم علیه السلام (فصلنامه مشرق موعود، ش27).

3ـ تبارشناسی واژگانی ظهور امام مهدی(ع) در منابع اسلامی (فصلنامه مشرق موعود، ش38).

4ـ حدیث "یوطئون للمهدی" در ترازوی نقد (فصلنامه پژوهشنامه مهدویت) .

5ـ تسامح در نقل روایات نشانه‌های ظهور با تاکید بر کتاب مأتان و خمسون علامة(فصلنامه انتظار موعود، ش53 )

6ـ رجعت‌ در اهل تسنن (چالش‌ها و عوامل انکار) (فصلنامه حکمت اسلامی)فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی، ش 11.

7ـ تحلیل روایی نقش امدادهای غیبی در قیام جهانی مهدی موعود(ع)، (فصلنامه مشرق موعود، ش42).

8ـ واکاوی روند روبه‌افزایش نقل روایات نشانه‌های ظهور در سیر تدوین منابع روایی (فصلنامه انتظار موعود/ در دست چاپ)

9ـ بررسی اهتمام به نقل روایات مهدویّت در منابع حدیثی اهل سنت (فصلنامه مشرق موعود/ در دست چاپ)

5.2.علمی ـ ترویجی

یک ـ رجعت از نگاه قرآن و مفسران، فصلنامه انتظار موعود، شماره 19

دو ـ ارتباط بداء با ظهور حضرت مهدی علیه السلام، فصلنامه انتظار موعود، شماره 30

سه ـ بیعت سازوکار سیاسی مشارکت مردم در حکومت مهدی موعود، فصلنامه انتظار موعود، ش 37

چهارـ شرق شناسی و مهدویت در برخی دایره المعارف‌های بزرگ پژوهشهای مهدوی، ش 5 با همکاری.

پنج ـ بازخوانی عوامل پیدایش وانحطاط انشعابات انحرافی شیعه در غیبت صغرا، انتظار موعود، ش 42

شش ـ تحلیل نظریه شهادت امام مهدی علیه السلام، فصلنامه انتظار موعود، ش 43

هفت ـ تطور مهدویت در منابع روایی شیعه (در پنج قرن نخست)،فصلنامه پژوهش های مهدوی ، سال سوم، شماره 12.

هشت ـ تحلیل و بررسی تصحیف و تحریف در برخی روایات مهدویت، پژوهشهای مهدوی،فصلنامه پژوهش های مهدوی ، سال چهارم، شماره14.

6. پژوهش های انجام شده

روش نقد استنادی و محتوایی روایات مهدویّت

7. پژوهش های در دست انجام

بررسی تحلیلی روایات نشانه های ظهور (سندی و محتوایی) (مصوب پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی)

8.آثار برگزیده شده

8.1. رتبة دوم، کتاب بازگشت به دنیا در پایان تاریخ. در کتاب سال استان اصفهان

8.2. رتبة دوم، کتاب پرسمان مهدویت در کتاب سال استان اصفهان

8.3. "بررسی خانواده حدیث شعر دعبل در محضر امام رضا علیه السلام "، مقالة برگزیده در جشنواره بین المللی مهدویت در آموزه­های رضوی، مهر 90

8.4. رتبه نخست، کتاب پرسمان مهدویت در نخستین دوسالانه ملی کتاب مهدوی، تیر 91

8.5. "حکم نام بردن حضرت مهدی علیه السلام "، برگزیدة جشنوارة بین المللی مهدویت در آموزه­های رضوی، مهر 91

8.6. پایان نامه سطح چهار با عنوان "نقش و جایگاه مردم در قیام و حکومت جهانی حضرت مهدی(ع)"،برگزیده در "نخستین اجلاسیه مدیران و صاحب نظران حوزوی عرصه پژوهش" به عنوان یکی از پایان نامه های برتر در سال92ـ91(

8.7. مقاله برگزیده با عنوان " عرصه‌های امنیّت در الگوی پیشرفت با تأکید بر حکومت جهانی مهدی(ع(؛ در همایش ملی پیشرفت از منظر قرآن و حدیث، اسفند 93

8.8. کتاب نقش مردم در انقلاب جهانی حضرت مهدی(ع)؛ برگزیده در نخستین همایش کتاب سال حوزه علمیه اصفهان. اسفند 93

9. نظارت و ارزیابی پژوهش

ارزیابی کتاب و مقاله برای کتاب سال حوزه، جشنواره علامه حلی و جشنواره شیخ طوسی.

10. راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه و طرح تحقیقاتی، حدود 50 مورد (حوزة علمیه قم ـ حوزه‌های خواهران ـ دانشگاه ادیان ـ دانشکده اصول دین ـ دانشگاه معارف و دانشگاه اصفهان)

11. در رسانه‌ها

حضور در برنامه های شبکه ماهواره‌ای ولایت و صدا و سیما به عنوان کارشناس مباحث مهدویت برنامه: به سوی ظهور، عطر انتظار، قرار بی قراران و شبکه رادیویی معارف.

نرم افزار

مسئولیت بخش حدیث نرم افزار گنجینه مهدویت
 • زادروز
  1346
 • محل تولد
  اصفهان
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  دوشنبه 23 بهمن 1391
 • تاریخ ویرایش اطلاعات
  جمعه 28 آذر 1399
 • شناسه
  12352