بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

محمد سپهری

محمّد سپهری در خرداد ماه 1344 در یک خانواده عشایری بدنیا آمد و پس از گذراندن مدارج تحصیلی عمومی، در سال 1362 به تهران آمد و تحصیلات عالی را در دانشگاه امام صادق(ع) آغاز کرد و در رشته الهیات و معارف اسلامی کارشناسی ارشد گرفت. وی در سال 1377 از پایان نامه خود با عنوان: علم و تمدن در عصر امویان دفاع، و دوره دکتری را در رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی بپایان رساند. او علاوه بر تألیف، تصحیح و ترجمه بیش از سی عنوان کتاب، و شماری مقاله در حوزه تاریخ و تمدن اسلامی، مسئولیتهای اجرایی در بخشهای آموزشی و پژوهشی بر عهده داشته است. رتبه سوم: جشنواره کتاب سال دانشجویی: 1374؛ مترجم نمونه جشنواره کتاب سال دانشجویی: 1375؛ رتبه ممتاز اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان بسیجی: 1376؛ برگزیده جشنواره کتاب مهدویت :1379؛ پژوهش شایسته تقدیر یازدهمین دوره پژوهش فرهنگی سال: 1385؛ برگزیده دومین جشنواره کتاب دین ( با دو اثر برگزیده): 1386 و استاد نمونه کشوری1388 را در کارنامه خود دارد. وی هم اکنون با مرتبه استادی، عضو هیئت علمی دانشگاه است.

1. سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

الف. سوابق تحصیلی
1. دیپلم علوم تجربی: 1362
2. کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع): 1371
3. دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات: 1377

ب. سوابق آموزشی و پژوهشی
1. تدریس در دبیرستانهای تهران: 1364 ـ 1365
2. استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: 1373 تاکنون
3. مشاور پژوهشی فرهنگسرای خاوران: 1376 ـ 1378
4. عضو واحد تدوین و تألیف و دبیر شورای کتاب سازمان تبلیغات اسلامی:1367 ـ 1371
5. پژوهشگر واحد تدوین سیره معصومین (ع)، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: 1371 ـ 1373
6. عضو گروه تاریخ و باستان شناسی، شورای بررسی متون علوم انسانی دانشگاهها: 1375 تاکنون
7. عضو شورای علمی گروه تاریخ وتمدن پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی:1380 تاکنون
8. عضو هیئت تحریریه مجله فروغ وحدت: 1385تاکنون
9. عضو کمیته علمی جشنواره بین المللی فارابی(گروه تاریخ وجغرافیا):1386
10. سردبیر و عضو هیئت تحریریه پژوهش فرهنگی: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات: 1386- 1389
11. عضو هیئت تحریریه نیمسال نامه تاریخ وتمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی(علمی، پژوهشی): 1386تاکنون
12. عضو هیئت تحریریه ماهنامه زمانه پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی: 1387- 1388
13. عضو هیئت مؤسس انجمن علمی تاریخ اسلام.
14. عضو هیئت تحریریه پژوهشنامه تاریخ اسلام(علمی، پژوهشی):1388تاکنون
15. عضو هیئت تحریریه پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی(علمی، پژوهشی): 1389تاکنون
16. عضو هیئت تحریریه نیمسال نامه منهاج(علمی، ترویجی): 1389تاکنون
17. عضو پیوسته کرسی تاریخ و جغرافیا( هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره): 1389تاکنونج. سوابق اجرایی
1. مسئول واحد پرورشی جهادسازندگی بیرجند: 1361 ـ 1362
2. کارشناس امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی: 1367 ـ 1371
3. عضو هیئت مدیره و معاون فنی شرکت چاپ و نشر: 1369 ـ 1371
4. مدیر اموراجتماعی سازمان فرهنگی ، هنری شهرداری تهران: 1375 ـ 1376
5. مدیر کتابخانه فرهنگسرای خاوران: 1376 ـ 1378
6. معاون اداری و مالی دانشکده الهیات، فلسفه و معارف اسلامی، واحد تهران مرکزی: 1379
7. معاون آموزشی ـ دانشجویی مرکز تحصیلات تکمیلی (میرداماد): 1379 ـ 1381
8. مدیر گروه تاریخ و تمدن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: 1380 ـ 1381
9. مدیرکل آموزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی: 1381 ـ 1382
10. مدیر پژوهشی و امور ارزشیابی سازمان سمت: 1383 ـ 1384
11. مدیر گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی سمت:1384- 1388
12. مدیر گروه تاریخ اسلام، دانشگاه مذاهب اسلامی: 1385تاکنون
13. مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی :1387- 1388

د. کسب مقام در جشنواره های علمی وفرهنگی
1. رتبه سوم: جشنواره کتاب سال دانشجویی: 1374
2. مترجم نمونه: جشنواره کتاب سال دانشجویی: 1375
3. رتبه ممتاز: اولین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشجویان بسیجی: 1376
4. برگزیده جشنواره کتاب مهدویت:1379، قم.
5. پژوهش شایسته تقدیر: یازدهمین دوره پژوهش فرهنگی سال: 1385
6. برگزیده دومین جشنواره کتاب دین ( با دو اثر برگزیده): 1386
7. استاد نمونه کشوری: 1388هـ. شرکت در همایشهای علمی
1. همایش ملی هنر اسلامی ،دانشگاه تربیت مدرس و فرهنگستان هنر، اسفند 1380، ارائه مقاله.
2. همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی، سازمان سمت ، دی 1384، ارائه مقاله.
3. همایش ملی سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)،دانشگاه امام صادق (ع)، اسفند1384، ارائه مقاله.
4. همایش منطقه ای الگوهای رفتاری پیامبر اعظم(ص)،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین،اسفند،1384، ارائه مقاله.
5. همایش علمی امربه معروف و نهی ازمنکر، دانشگاه مذاهب اسلامی، بهمن 1387، دبیر علمی.

و. آثار
1. تألیف: 6 عنوان
2. ترجمه: 27 عنوان
3. تصحیح و تحقیق متون قدیم: 3 عنوان
4. مقـاله: 39مورد در زمیـنه های مختلف
5. ویرایش علمی بیش از80 عنوان کتاب
6. راهنمایی و مشاوره بیش از 80 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
2. کتابها
1. اصــــل مقابلـــه به مثل در اسلام (مبدأ المقابلة بالمثل فی الاسلام)، سید جعفر مرتضی عاملی، رقعی، 160 ص، چ اوّل : 1372، امیر کبیر، تهران.
2. اصول تبلیغات اسلامی (اصول الاعلام الاسلامی)، دکتر ابراهیم امام، وزیـــری، 335 ص، 1372، بنیاد بعثت، تهران.
3. امام صادق (ع) و مذاهب اهل سنت (الامام الصادق و المذاهب الاربعه)، اسد حیدر، وزیری، 1366، امیرکبیر، تهران.
4. امام علی (ع) و خوارج (علی علیه السلام و الخوارج)، سید جعفر مرتضی عاملی، وزیری،682 ص، چ اوّل:1384؛ چ دوم: 1385؛ چ سوم: 1385؛چ چهارم: 1387، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی(سازمان انتشارات)، تهران. برگزیده دومین جشنواره کتاب دین ، اردیبهشت1386؛ برگزیده سومین دوره جشنواره فارابی در بخش خارجی، 1387.
5. امپـریالیسم تبلیغی یا تبلیغات بین المللی (الاعلام الدولی بین النظریة و التطبیق)، دکتر محمّد علی العوینی، وزیری، 286 ص،چ اوّل : 1369، مرکزچاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.
6. انقلاب زمینه سازان حکومــــت مهــدی (عج) (ثورة الموطئن للمهدی)، مهدی فتلاوی، وزیــــری، 400 ص،1372، قم.
7. اهل بیت (ع) درآیه تطهیر (اهل البیت فی آیة التطهیر)، سید جعفر مرتضی عاملی، وزیری، 172ص، چ اوّل: 1372؛ چ دوم: رقعی، 1380؛چ سوم: 1383؛ چ چهارم: 1386، بوستان کتاب، قم.
8. بزرگداشتها در اسلام (المواسم و المراسم فی الاسلام)، سید جعفر مرتضی عاملــــی، وزیری، 142 ص، چ اوّل: 1368، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران؛ چ دوم: رقعی، 192 ص، 1375؛ چ سوم: 1378؛ چ چهارم: 1388، بوستان کتاب، قم.
9. تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی(تألیف)، وزیری، 440 ص ،چ اوّل: 1391، حوزه های علمی اهل سنت، تهران.
10.
11. تاریخ قرآن (حقائق هامة حول القرآن الکریم)، سید جعفر مرتضی عاملی، وزیری، 659 ص، چ اوّل : 1374،نشرهماهنگ ،تهران ،چاپ دوم در دست انجام.
12. تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی (ع) (الحیاة السیاسیة للامام الحســـن المجتبی)، سید جعفر مرتضی عاملی، وزیری، 246 ص، چ اوّل: 1369؛ چ دوم: 1372؛ مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران؛ چ سوم : 1374؛چ چهارم :1384؛ چ پنجم :1385؛ چ ششم:1387، بوستان کتاب، قم؛ رتبه سوم کتاب سال دانشجویی، 1374.
13. ترجمه دلائل الصدق (فضائل امیرالمؤمنین و امامته من دلائل الصدق)، محمّد حسن مظفر، وزیری، 3 جلد: ج 1، 540 ص، 1374؛ ج 2، 555 ص ، 1377؛ ج3، 592ص، 1386، امیرکبیر، تهران؛ برگزیده نخستین جشنواره طلاب و دانشجویان بسیجی:1376، تهران.
14. تمدّن اسلامی در عصر امویان (تألیف)، وزیری، 456 ص ،چ اوّل: 1388، چاپ و نشر بین الملل، تهران.
15. تمدّن اسلامی در عصر عباسیان (المدخل الی حضارة العصر العباسی)، دکتر محمّد کاظم مکی، وزیری، 482 ص، چ اوّل : 1383؛ چ دوم: 1391، سمت، تهران.
16. جزیره خضراء در ترازوی نقد (دراسة فی الجزیرة الخضراء و علامات الظهور)، سید جعفر مرتضی عاملی، وزیری، 254 ص، چ اوّل: 1371؛ چ دوم: 1374؛ چ سوم: 1377؛ چ چهارم: 1381؛ چ پنجم: 1386؛ چ ششم: 1387، بوستان کتاب، قم ؛ برگزیده جشنواره کتاب مهدویت:1379، قم.
17. چراغ دلها (بازنویسی و تلخیـصِ مصـابیـح القلوب)، حسن شیعی سبـزواری، رقعی،
165 ص، چ اوّل: 1383؛چ دوم:1384، اهل قلم، تهران.
18. حکومت و ولایت فقیه (ولایة الامر)، محمّد مهدی آصفی، وزیری، 239 ص، چ اوّل: 1383، دانشگاه آزاد اسلامی و احد تهران مرکزی، تهران.
19. خورشید بی غروب (تألیف)، رقعی، 248 ص، چ اوّل: 1369، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.
20. درآمدی بر سیره نبوی(المدخل لدراسة السیرة النبویه)، سید جعفر مرتضی عاملی، 350 ص، چ اوّل : 1376، دارالسیره، قم.
21. در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حول الدستورالاسلامی الایرانی)، محمّد علی تسخیری، وزیری، 592 ص،1385، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران.
22. دولت امویان در اندلس (تاریخ الدولة الامویة فی الاندلس)، دکتر عبدالمجید نعنعی، وزیری، 504 ص، چ اوّل: 1380؛ چ دوم :1386؛ چ سوم: 1387، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
23. راحة الارواح و مونس الاشباح (تصحیح)، حسن شیعی سبزواری، وزیری، 298 ص، چ اوّل: 1375؛ چ دوم: 1378، اهل قلم، تهران.
24. رنجهای زهرا (س) (مأساة الزهراء)، سیدجعفر مرتضی عاملی، وزیری، 656 ص، چ اوّل: 1378، دارالسیره؛ چ دوم: 1380؛ چ سوم: 1381؛ چ چهارم: 1382، تهذیب، قم .
25. ره توشه انقلاب (تألیف)، وزیری، 611 ص، 1376، هماهنگ، تهران.
26. زندان در اسلام: بررسی مشروعیت، موارد و احکام زندان در اسلام (تألیف)، رقعی، 218 ص، چ اوّل: 1372، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.
27. سلام بر ماه خدا(ترجمه برگزیده ای از دعاهای ماه رمضان)، جیبی، 97 ص، چ اوّل: 1373، تهران.
28. سلمان فارسی (سلمان الفارسی فی مواجهة التحدی)، سیدجعفر مرتضی عاملی، وزیری، 204 ص، چ اوّل: 1370؛ چ دوم: 1374؛ مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی؛ چ سوم: 1382؛چ چهارم:1384؛ چ پنجم:1386، چاپ و نشر بین الملل، تهران.
29. سیـــرت جاودانه (ترجمه و تلخیصِ الصحیح من سیرة النبی الاعظم ص)، سید جعفر مرتضی عاملی، ویژه، 2 ج : ج1، 675ص؛ ج2، 763ص،چ اول: 1384؛ چ دوم وسوم: 1385؛ چ چهارم: 1386؛ چ پنجم: 1388، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی(سازمان انتشارات)، تهران.شایسته تقدیر در یازدهمین دوره پژوهش فرهنگی سال: بهمن 1385؛ برگزیده دومین جشنواره کتاب دین، اردیبهشت 1386.
30. سیره صحیح پیامبراعظم(ص)،( الصحیح من سیرة النبی الاعظم ص) سید جعفر مرتضی عاملی، ویژه، 12ج، 6970ص، چ اوّل: 1391، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی(سازمان انتشارات)، تهران.
31. شخصیت اسلامی(الشخصیة الاسلامیة)، البلاغ، جیبی، 94 ص، 1370، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تهران.
32. شیخ مفید پرچم دار آزادی اندیشه (صراع الحریة فی عصر المفید)، سید جعفر مرتضی عاملی، وزیری، 200 ص، چ اوّل: 1372؛ چ دوم، رقعی: 1378، بوستان کتاب، قم.
33. مبانی نظری حکومت اسلامی(ولایة الامر)، محمّد مهدی آصفی، وزیری، 464 ص، 1385، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران.
34. متون تاریخی وجغرافیایی به فارسی(تألیف)، وزیری،392ص، چ اوّل: 1384، سمت، تهران.
35. مصابیح القلوب (تصحیح)، حسن شیعی سبزواری، وزیری، 650 ص، چ اوّل: 1375؛ چ دوم: 1383، میراث مکتوب، تهران.
36. یاس پهلو شکسته (ترجمه و تلخیصِ مأساة الزهراء س)، سید جعفرمرتضی عاملی، وزیری، 222 ص، چ اوّل:1384، نشرمطهر، تهران.

3. مقالات:
الف.علمی ( علمی پژوهشی ؛ علمی ترویجی):
1. پژوهشی در سازمان مالی امویان، پژوهش دینی، علمی پژوهشی، شماره اوّل، بهار 1380، صص 38ـ76.
2. مارقین، سید جعفرمرتضی عاملی، (ترجمه)، دانشنامه امام علی (ع)، زمستان 1380، ج 9، صص 229ـ295.
3. مراکز علم و علوم عقلی در عصر امویان، الهیات، علمی، شماره اوّل، بهار 1381، صص 77ـ109.
4. مراکز دانش و ادب در عصر امویان، ادبیات دانشگاه تهران، پژوهشی، شماره 164، زمستان 1381، صص 99ـ118.
5. تدوین حدیث در عصر امویان، پژوهش دینی، علمی پژوهشی ، شماره 6، زمستان 1382، صص 10ـ26.
6. تاریخ و فلسفه در عصر امویان، الهیات، علمی، شماره 3، تابستان 1383، صص 61ـ77.
7. نجات بخشی در آیین زرتشت، قبسات، علمی ترویجی، شماره 33، پاییز1383، صص 143ـ154.
8. فرق و مذاهب اسلامی در عصر امویان،مجموعه مقالات اسلام و ایران(بررسی تاریخی)، نشر معارف، قم، 1383، صص 135ـ172.
9. مأموریتهای قرآنی در عصر رسالت، پژوهش دینی، علمی پژوهشی ، شماره 10، تابستان 1384، صص 7ـ36.
10. نقش کتاب درسی در تولید علم در تمدن اسلامی ، مجموعه مقالات همایش بین المللی کتاب درسی دانشگاهی، سمت، زمستان 1384 ، صص 97-118 .
11. مشورت در سنت و سیرت رسول خدا (ص) ، سیاست نبوی ( مجموعه مقالات همایش ملی سیره سیاسی پیامبر اکرم)، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ،زمستان 1385، صص327-347.
12. سیاست نظامی رسول خدا (ص) ، مجموعه مقالات همایش منطقه ای الگوهای رفتاری پیامبر اعظم (ص) ، زمستان 1384، صص409-419 .
13. جمع و تدوین قرآن، برهان وعرفان، پژوهشی، شماره 6 ، زمستان 1384، صص 43 – 64 .
14. آموزش و نهادهای آموزشی در عصر امویان، مسکویه، پیش شماره 2، بهار 1385، صص 67ـ82.
15. طبقات اجتماعی در عصر امویان،ادبیات دانشگاه تهران، پژوهشی، شماره 180، زمستان 1385، صص 75ـ94.
16. الصحیح من سیره النبی الاعظم (ص): رهیافتی نوبه سیره نگاری ،تاریخ وتمدن اسلامی،شماره 4، پاییز و زمستان 1385،صص 5-25.
17. المصادرالمالیة للدولة الاسلامیة فی بلدان الخلافة الشرقیة، مجلة العلوم الانسانیة ، علمی پژوهشی ، شماره (4) 14، پاییز 2007/1386،صص63-82.
18. دیوان در اسلام : ازپیدایش تا تحول، دانشنامه، علمی پژوهشی، شماره 69، تابستان 1387، صص 103-116.ب. سایر (علمی مروری؛ تخصصی):
19. تبلیغات اسلامی، اهداف و ویژگیها، دکتر ابراهیم امام، (ترجمه)، بصائر، شماره 4ـ5، دی و بهمن 1373، صص 23ـ30.
20. نقش مسجد در تکوین افکار عمومی،دکتر ابراهیم امام،(ترجمه و اقتباس)،مسجد شماره 19،فروردین و اردیبهشت1374،صص 31ـ40.
21. تبلیغات ضدّ اسلام، دکتر ابراهیم امام، (ترجمه)، بصائر، شماره10، مرداد 1374، صص 26ـ34.
22. تبلیغات گفتاری در اسلام، دکتر ابراهیم امام، (ترجمه)، بصائر، شماره 18، فروردین 1375، صص 22ـ24.
23. روشهای تفسیری قرآن کریم (1)، محمّدمهدی آصفی، (ترجمه)، مسجد، شماره 27، مرداد و شهریور 1375، صص10ـ20.
24. روشهای تفسیری قرآن کریم (2)، محمّدمهدی آصفی، (ترجمه)، مسجد، شماره 29، آذر و دی 1375، صص 22ـ31.
25. مسجد و ساختار جماعت اسلامی، حسین مونس، (ترجمه)، مسجد، شماره 30، بهمن و اسفند 1375، صص 54ـ61.
26. حکومت و رهبری در اسلام (1)، محمّدمهدی آصفی، (ترجمه و تلخیص)، مسجد، شماره 34، مهر و آبان1376، صص42ـ49.
27. حکومت و رهبری در اسلام (2)، محمّدمهدی آصفی، (ترجمه و تلخیص)، مسجد، شماره 35، آذر و دی1376، صص38ـ45.
28. نصیحت، محمّدمهدی آصفی، (ترجمه و تلخیص)، مسجد، شماره 39، مرداد و شهریور1377، صص 33ـ41.
29. فرقه های اسلامی در دوقرن نخست اسلامی، مسجد، شماره 42، بهمن و اسفند 1377، صص 64ـ80.
30. خوارج، از ظهور تا رویارویی، سید جعفر مرتضی عاملی، (ترجمه)، جام جم (روزنامه)، شماره 1011، 22 آبان 1382، ص11.
31. امام صادق(ع) از دیدگاه رهبران مذاهب اهل سنت، جام جم (روزنامه)، شماره 1315، 17 آذر 1383، ص 9.
32. حیات سیاسی و فرهنگی عالم آل محمّد (ص)، جام جم (روزنامه)، شماره 1327، 3 دی 1383، ص 9.
33. انگیزه های خلیفه عباسی از تحمیل ولایت عهدی به امام رضا (ع)، جام جم (روزنامه)، شماره 1400، 18 فروردین 1384، ص 9.
34. جمع آوری قرآن در عهد رسول خدا (ص)، رشد آموزش قرآن، شماره 9، تابستان 1384، صص 38ـ43.
35. کشتار قاریان ، فروغ وحدت ، شماره 10، زمستان 1386، صص69-79.
36. سهم ایرانیان در دیوان سالاری خلافت شرق ، زمانه ، شماره 74-73، مهر و آبان 1387، صص10-15.
37. اسلام و یهود یثرب :از تعامل در تعالیم تا تقابل در مواضع ، فروغ وحدت، شماره1، زمستان 1387، صص30-43.
38. تاریخ قرآن نویسی ، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم ، شماره 14، زمستان 1387، صص127-144.
39. تأسیس تاریخ هجری، فروغ وحدت، شماره 19، بهار 1389، صص17- 30.

ج. مصاحبه های علمی:
40. گفتگو با کتاب هفته، ویژه نامه حضرت رسول اکرم(ص)، شماره 235پیاپی622، اردیبهشت 1384، ص 14.
41. گفتگو با روزنامه ایران پیرامون «تمدن اسلامی در عصر امویان»، شماره 3200، 2 مرداد 1384، ص 24.
42. گفتگو با روزنامه ایران پیرامون «سیرت جاودانه»، شماره 3316، 30 آبان 1384، ص 24
43. بعثت ، ظهورو انتظار ،گفتگو با مجله موعود، شماره 66،مرداد 1385، صص 14-20.
 • زادروز
  1344
 • محل تولد
  عشایر
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  شنبه 15 تیر 1392
 • شناسه
  13524
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
نظرات

رضا فلاح

سلام. خداوند بر توفیقات ایشان بیفزاید . و بنده افتخار شاگردی ایشان را دارم

28 مهر 1394

سید محمد هاشمی مطهر

با سلام. بنده افتخار این را دارم که در دوره دکتری شاگرد استاد هستم.خداوند حافظشان باشد.

31 خرداد 1394

مجید گلمحمدی

با سلام و احترام بسیار عالی بود

27 خرداد 1394

اخبار مرتبط