بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

  • مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  • مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  • مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
  • مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما

شرح وظایف و ساختار مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای ـ دامت برکاته ـ در حکم انتصاب آقای دکتر علی لاریجانی به سمت ریاست سازمان صدا و سیما (در تاریخ 24/11/1372) بر ضرورت همکاری «متین و سنجیده» صدا و سیما با حوزه های علمیه برای رسیدن به «کیفیت، عمق و والایی» لازم در طرح مباحث اسلامی تأکید کرده و فرمودند:
در مباحث اسلامی به کیفیت و عمق و والایی مطالب توجه شود و از طرح مطالب ضعیف و آمیخته به اوهام و سلائق شخصی پرهیز گردد و برای برآمدن این مقصود، همکاری متین و سنجیده ای با حوزه های علمیه و علمای دین به خصوص فضلا و علمای عالی مقام حوزه مبارکه قم، برقرار گردد.
در پی این رهنمود مقام معظم رهبری، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما در پاییز 1373 به عنوان حلقه اتصال صدا و سیما و حوزه علمیه قم، تأسیس شد.
نخستین ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف این مرکز در سال 1377 تصویب و ابلاغ شد. این ساختار و شرح وظایف در طول سال های اخیر به تناسب گسترش فعالیت ها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. ساختار و شرح وظایف موجود، به ترتیب در مرداد ماه 1381 و مهرماه 1382 به تصویب ریاست محترم وقت سازمان رسیده ابلاغ شده است.
برای تحقق هرچه بهتر مأموریت ها و وظایف محوله، ساختار کنونی مرکز از دو اداره کل، پنج مدیریت و یک اداره تشکیل شده است.
مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، با هدف متعالی تحقق رسانه اسلامی و به منظور سامان دهی پژوهش و تحقیقات اسلامی در رسانه ملی جهت تأمین مطلوب نیازهای پژوهشی و اعتلای محتوایی برنامه های اسلامی این رسانه فراگیر تشکیل شده است. ازاین رو می کوشد تا با بهره مندی از توان پژوهشی خود و مراکز تولید دانش اسلامی، زمینه را برای کاربردی کردن پژوهش های اسلامی در برنامه های رسانه ملی فراهم آورد.

اهداف
سامان دهی پژوهش های اسلامی مورد نیاز صدا و سیما؛
تأمین مطلوب نیازهای پژوهشی برنامه های رسانه ملی با مضامین معارف اسلامی؛
اعتلای محتوای برنامه های اسلامی رسانه ملی.

وظایف کلی
1. شناسایی نیازهای پژوهشی بخش های برنامه ساز سازمان در تهران و مراکز، در زمینه تحقیقات و پژوهش های معارفی؛
2. شناسایی توان مندی های حوزه علمیه و دیگر مراکز دینی و برقراری ارتباط مؤثر و نهادینه به منظور استفاده از آنها برای رسانه ای کردن موضوع ها و مفاهیم دینی و اسلامی؛
3. جذب و تربیت محققان و پژوهشگران دینی، متعهد و هنرمند؛
4. معرفی اصول، سیاست ها، طرح ها، فرم ها و قالب های کارآمد برنامه ای، با موضوع های اسلامی به منظور رشد و اعتلای برنامه سازی در حوزه های مختلف معارف اسلامی؛
5. همکاری، مشارکت و خدمات رسانی برنامه سازی به حوزه های برنامه ساز در زمینه افزایش کیفی غنای برنامه های اسلامی.

1. شورای طرح و برنامه
1-1. بررسی، تبیین و تصویب راهبردها، خط مشی ها و برنامه های پژوهشی، تولیدی، اطلاع رسانی و آموزشی مرکز در چارچوب اهداف و سیاست های تعیین شده صدا و سیما در نظام نامه جامع تحقیقات و مصوبات شورای تحقیقات سازمان؛
2ـ1. بررسی پیشنهادها، طرح ها و تعیین اولویت های پژوهشی، تولیدی، اطلاع رسانی و آموزشی؛
3ـ1. بررسی، تهیه و تصویب ضوابط و معیارهای حاکم بر روش تحقیقات و ساختار پژوهش ها؛
4ـ1. بررسی گزارش های کمی و کیفی طرح های در دست اجرای مدیریت های مرکز و ارائه راه کارهای مناسب برای بهبود روند آنها؛
5ـ1. بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی شورا.

ترکیب اعضا
1. رئیس مرکز پژوهش های اسلامی (رئیس شورا)؛
2. قائم مقام مرکز پژوهش های اسلامی؛
3. مدیر اطلاعات و طرح و برنامه (دبیر شورا)؛
4. مدیر کل پژوهش؛
5. مدیر کل خدمات رسانه ای؛
6. مدیر اطلاع رسانی؛
7. مدیر خانه هنر و اندیشه؛
8. مدیر امور عمومی.

2. مدیریت اطلاعات و طرح و برنامه
1ـ2. تأمین سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی مورد نیاز مرکز؛
2ـ 2. طراحی و تدوین برنامه های بلندمدت و میان مدت مرکز؛
3ـ2. تهیه و تدوین بودجه سالانه و ارائه گزارش های مورد نیاز به معاونت تحقیقات و برنامه ریزی؛
4ـ2. گردآوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمّی و کیفی عملکرد مرکز در مقایسه با برنامه و تعهدات؛
5ـ2. بررسی کارشناسانه طرح های ارائه شده به شورای طرح و برنامه، تشکیل شورا و ابلاغ و پی گیری مصوبات آن.

زیرساخت ها
• واحد کارشناسی و برنامه ریزی؛
• واحد کنترل کیفیت.

3. اداره کل پژوهش
1ـ3. انجام مطالعات، پژوهش ها و تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه دینی متناسب با نیاز برنامه سازان و مدیران رسانه ملی؛
2 ـ 3. ارتباط با شخصیت ها، مراکز علمی و پژوهشی حوزوی به منظور تأمین نیروی انسانی و استفاده از دستاوردها و تولیدات پژوهشی آنها؛
3ـ 3. تهیه متون و محتوای دینی مورد نیاز برنامه سازان و ارتقای سطح دانش و بینش اسلامی آنان با انتشار نشریات برنامه ای یا فکری.

زیرساخت ها
• گروه های پژوهشی؛
• مدیریت نشریات.

گروه های پژوهشی این اداره کل عبارتند از :
• گروه فلسفه
• گروه دین پژوهی
• گروه ارتباطات و رسانه
• گروه جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی
• گروه حقوق
• گروه اقتصاد
• گروه سیاسی
• گروه هنر و ادبیات
• گروه تاریخ

4. اداره کل خدمات رسانه ای
1ـ 4. برنامه ریزی و طراحی برای تولیدات الگویی تلویزیونی با رویکرد دینی و اسلامی؛
2ـ 4. ارائه خدمات مشاوره ای به برنامه سازان درباره کارشناسان و محتوای دینی برنامه ها؛
3ـ 4. ایجاد و گسترش ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و شخصیت های حوزوی و دانشگاهی و صاحب نظران حوزه دین برای استفاده بهینه از آنان در ارتقای کیفی و محتوای برنامه های رسانه ملی؛
4ـ 4. نقد و ارزیابی برنامه های رادیویی و تلویزیونی از منظر دینی.

زیرساخت ها
• مدیریت پژوهش و نگارش فیلم نامه؛
• مدیریت پشتیبانی تولید؛
• مدیریت نقد و ارزیابی برنامه ها؛
• مدیریت اطلاعات کارشناسان و اندیشمندان.

5. مدیریت فناوری اطلاعات (اطلاع رسانی)
1ـ 5. ایجاد، نگه داری و گسترش سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری در داخل مرکز؛
2ـ 5. راه اندازی، پشتیبانی، مدیریت و توسعه خدمات پایگاه اطلاع رسانی مرکز؛

6. مدیریت خانه هنر و اندیشه
1ـ 6. شناسایی، جذب و آموزش هنری افراد مستعد در حوزه علمیه؛
2ـ 6. ایجاد ساز و کار و امکانات لازم برای فعالیت های تجربی در حوزه هنرهای تصویری و نمایشی؛
3ـ 6. تلاش برای دست یابی به مبانی، ابعاد شاخص های هنر دینی؛
4ـ 6. تشکیل گروه های تحقیق درباره مبانی نظری هنر و رسانه.

زیرساخت ها
• واحد پژوهش؛
• واحد آموزش؛
• واحد تکمیل و توسعه.

7. مدیریت چاپ و نشر
1ـ 7. آماده سازی چاپ و نشر کتاب ها، نشریات و محصولات مکتوب مرکز؛
2ـ 7. نظارت بر همه مراحل تولید، نشر و بازخوردگیری از استفاده کنندگان محصولات مرکز.

8. مدیریت امور عمومی
این مدیریت، نماینده معاونت اداری / مالی سازمان است و از شرح وظایف نمایندگی های اداری و مالی تبعیت می کند.

زیرساخت ها
• امور اداری و رفاهی؛
• امور مالی.

9. اداره روابط عمومی
1ـ 9. برنامه ریزی، تنظیم و اجرای تقویم سالانه مراسم، دیدارها و نمایشگاه های مختلف؛
2ـ 9. برنامه ریزی و اجرای برنامه های تبلیغاتی، فرهنگی و مذهبی در محدوده حوزه فعالیت های روابط عمومی و متناسب با طرح جامع و نظام نامه مصوب تبلیغات؛
3ـ 9. تلاش برای معرفی و شناساندن هرچه بیشتر محصولات مرکز به مخاطبان.
  • تاریخ ثبت اطلاعات
    چهارشنبه 2 مرداد 1392
  • شناسه
    13769
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
اخبار مرتبط