loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

مسعود فکری

سوابق علمی ایشان:

الف-کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (دانشگاه امام صادق علیه السلام1371)

ب-کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب (دانشگاه تهران 1376)

ج-قبولی در دوره ی دکتری زبان و ادبیات عرب (دانشگاه تهران 1376)

د-دکترای فلسفه و کلام اسلامی با گرایش علم و دین (دانشگاه امام صادق علیه السلام 1387)

ه-مطالعات و تحصیل علوم اسلامی حوزوی تا پایان سطح و دریافت گواهینامه ی مدرس معارف اسلامی

و-آشنایی بازبانهای عربی (تسلط کامل)انگلیسی(درسطح تافل)فرانسوی(خوب،گذراندن سی وهشت واحد درسی)

سوابق آموزشی:

الف-عضو هیئت علمی دانشگاه رازی(1374 به بعد)

ب-عضو هیئت علمی دانشگاه آ زاد اسلامی(1376-1372)

ج-عضو هیئت علمی دانشگاه قم(1376)

د-عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(دانشکده الهیات از1383)(دانشکده ادبیات از 1384)

ه-عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام(1390 تا کنون)

و-تدریس در دانشگاههای الزهراء(1387_1383)دانشکده حدیث(1387 به بعد)(دانشکده حج وزیارت 1392)

ز-تدریس بیش از 18 ترم در کانون زبان ایران

ح-تدریس دربیش از 6 دوره ی آموزشی معاونت بین الملل بعثه مقام معظم رهبری در حج

ط-تدریس 4ترم آموزشی درمجلس شورای اسلامی برای نمایندگان دوره هفتم

ی-تدریس دوره ی زبان عامیانه عربی برای کارکنان اداره ی کل اخبار خارجی صدا و سیما

ک-تدریس در دانشکده مجازی علوم حدیث(1388به بعد)و وزارت دفاع(صا ایران)

سوابق پژوهشی:

الف-تألیف کتاب"پندارها و پاسخ ها"(انتشارات دانشگاه امام صادق (ع))

ب- تألیف پروژه بزرگ آموزشی"صدی الحیاة"(پژواک زندگی) شامل 21 جلد کتاب و دفتر تمرین ومنابع شنیداری

(انتشارات کانون زبان ایران)

ج- تألیف کتاب المعلم(راهنمای تدریس زبان عربی)(نشر کانون چاپ)

د- تألیف کتاب"شذی الحیاة"(نخستین کتاب آموزش روشمند زبان عامیانه عربی در ایران)(کانون زبان ایران)

ه- تألیف کتاب"ندی الحیاة"(فرهنگ واژگان عربی-عربی و عربی-فارسی با ده هزار مدخل)(کانون زبان ایران)

و- تألیف کتاب "رحلة مع العربیة"(آموزش زبان عربی ویژه ی حجاج و عمره گزاران)(نشر مشعر)

ز-تألیف کتاب"سفری با زبان فارسی" 2 جلد(آموزش زبان فارسی به عرب زبانان))شبکه الکوثر-انتشارات سروش)

ح- تآلیف کتاب"شاهد و تعلم"(نخستین کتاب فیلم آموزش زبان عربی)(کانون زبان ایران)

ط-ترجمه کتاب "سروش لاجوردی"(الصیحة اللازوردیة)(نشر آثار دفاع مقدس)

ی-نظارت و طراحی نرم افزارهای کمک آ موزشی"المجموعة القصصیة 1و2"و"المقتطفات"1و2)

ک- تألیف درسنامه ونرم افزار الکترونیکی قرائت و درک متون معاصر(دانشکده مجازی علوم حدیث)

ل-مقاله "العولمة و دور وسائل الاعلام الهادفة"(مقاله برگزیده همایش بین المللی رادیوهای اسلامی)

م-مقاله"گوهر نیایش"(2 شماره روزنامه ایران)(1384)

ن-مقاله"امکان سنجی علم دینی بر اساس سنت گرایی"(مجله معرفت1392)

س-مقاله آشنایی با بسته آموزشی صدی الحیاة (مجله انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی1390)

ع- راهنمایی ،مشاوره و داوری پایان نامه های متعدد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران وتربیت مدرس ورازی

ف-داوری چندین کتاب و مقاله از دانشگاهها و مجلات مختلف کشور

ص-عضو کار گروه تدوین سر فصل های دوره ی کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی(دانشگاه تربیت مدرس)

ق-عضو کارگروه تدوین سر فصل های دوره ی دکترای مترجمی زبان عربی(دانشگاه تهران)

ر-ترجمه مقاله"محمد حبوبی"(دائرة المعارف اسلامی)

ش-مقاله تحریف نسبت میان صورت و معنا در حادثه عاشورا(مجموعه مقالات همایش سراسری فرهنگ عزاداری)

ت-مشارکت در تالیف و آماده سازی کتابهای "سراج منیر"و"حکمت علوی"(کانون زبان ایران)

ث-مقاله ی "بیداری اسلامی،پیشینه وپیامدهای آن" کنفرانس بیداری اسلامی تهران (بهار 1391)

خ-تألیف کتاب وحدت و همگرایی در صفوف نماز( انتشارات مشعر1391)

ذ-تألیف کتاب در جستجوی حقیقت(رویکردی روش شناسانه در سپهر اصول اندیشه شیعی)نشر مشعر(1392)

ض-احراز رتبه مقاله برتر"تحلیلی بر صورت بندی گزاره های کلامی امام رضا(ع)"( جشنواره ی ملی فرهنگ رضوی 1390)

ظ-کتاب "السدید فی تعلیم الانشاء الجدید"(در دست تألیف)(سازمان سمت 1392)

غ-طراحی و تولید بزرگ ترین و فراگیر ترین نرم افزار آموزش زبان عربی کاربردی(انتشارات مشعر1392)

ط-ترجمه کتاب نامه ای سرگشاده به فرهیختگان اروپا از عربی به فارسی(سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی1392)

ا-ترجمه کتاب "الامام الخمینی الاصالة و التجدید"از عربی به فارسی(سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی 1392)

ب-ترجمه کتاب معرفت دینی و کتاب نظام اقتصاد اسلامی و کتاب ساخت جامعه قرآنی از فارسی به عربی(مؤسسه ترجمان1392)

ج-ترجمه کتابهای تاریخ صدر اسلام و بن لایه های معرفت از فارسی به عربی(سازمان سمت1392)

د-ترجمه کتاب با قرآن در مکه و مدینه از فارسی به عربی(بعثه مقام رهبری در حج1392)

ه-تألیف فرهنگ اصطلاحات حج و عمره(بعثه مقام رهبری در حج1392)

و-پروژه معرفی شخصیت های ایرانی دو سده اخیر به زبان عربی(علی اجنحة الزمان)(مرکز الحضارة لبنان و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 1392)

ز- ترجمه و ویراستاری شش جلد از آثار علامه سید کمال حیدری(دانشگاه امام صادق(ع)1392)

همایش ها:

الف-شرکت و ارائه مقاله در همایش"کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان"(تونس 2008)

ب-شرکت و ارائه مقاله در همایش"فرهنگ شناسی"(قزاقستان 2009)

ج-برگزاری کارگاه آموزشی روش تدریس با همکاری دانشگاه دمشق(سوریه2009)

د-دبیر همایش بین المللی آموزش زبان عربی در ایران(تهران 1388)

تقدیرها:

الف-تقدیر از تالیف مجموعه "صدی الحیاة"(دریافت لوح)(کانون زبان ایران1386)

ب-تقدیر از فعالیت های مرتبط با نو آوری های آموزشی و گسترش آموزش زبانهای غیر انگلیسی

(دریافت لوح و تندیس)(کانون زبان ایران1387)

ج-تقدیر به جهت دبیری برگزاری نخستین همایش بین المللی آموزش زبان عربی(دریافت لوح و تندیس)

(مدیر عامل کانون پرورش فکری 1388)

د-تقدیر از بسته ی آموزشی "صدی الحیاة"(موسسه فرهنگی البابطین کویت 2005)

ه-تقدیر ریاست دانشکده حدیث حضرت آیت الله ری شهری به جهت فعالیت های آموزشی

و-تقدیر از نخبگان علمی بسیجی(دریافت تندیس)(لشکر 27 محمد رسول الله ص)

ز-تقدیر از مقاله ارائه شده در همایش بین المللی رادیوهای قرآنی(صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 1387)

ح-تقدیر از خدمات آموزشی-پژوهشی ودریافت لوح تقدیر ازحضرت آیت الله مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق(ع)

ط-کارشناس برگزیده همایش بین المللی صدا و سیما حائز رتبه اول دریافت کننده تندیس و لوح و جایزه ویژه(1391)

سوابق اجرایی:

الف-معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازی(78-1377)

ب-رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه رازی(79-1378)

ج-معاون دانشجویی- فرهنگی دانشگاه رازی(80-1379)

د-مدیر بخش عربی کانون زبان ایران(89-1382)

ه-معاون گسترش آموزشهای کانون زبان ایران(1389-1385)

و-مدیر خانه نشریات دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری(1385)

ز-معاون آموزشی کانون زبان ایران(1379)

ح-عضو افتخاری پیوسته مرکر فرهنگی سوریه در تهران(88-1385)

ط-مدیر بخش عربی معاونت بین الملل سازمان سمت(1391 تا کنون)

ی_عضو کمیته برنامه ریزی گروه عربی وزارت علوم و تحقیقات(1391 تا کنون)سوابق فرهنگی:

الف-افتخار حضور بیش از 24 ماه در جبهه های جنگ و آسیب دیدگی در جبهه ها

ب-فعالیت تبلیغی در عرصه بین المللی حج (بالغ بر 16 سال)(همکاری با بعثه ی مقام معظم رهبری در حج)

ج-کارشناس برنامه های فرهنگی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شبکه های 1،2،3،4،5وقرآن ،خبر ،جام

جم ،العالم ،الکوثر و رادیو قرآن، گفتگو و.......با بیش از 450 ساعت در بیش از 30 عنوان برنامه (از 1381 تا کنون)

د-کارشناس تدوین محتوای برنامه ی Truth(حقیقت)با بیش از 120 قسمت پخش شده از شبکه جهانی سحر (1390-1387)

ه-نظارت و هدایت پروژه ی آموزش مجازی و نرم افزارغیرحضوری وتلفن همراه زبان انگلیسی (کانون زبان ایران 90-1387)

و – برنامه ی آموزش زبان فارسی به عرب زبانان با نام " رحلة مع الفارسیة " (سفری با زبان فارسی)

(شبکه الکوثر 1390-1389)(شبکه آی-فیلم 1391)
 • زادروز
  1346
 • نام کامل
  دکترمسعود فکری
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  شنبه 19 بهمن 1392
 • شناسه
  15603
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی