بعدی
بعدیبازگشت
بعدیبازگشت

سید حسین فدایی حسین

وی متولد 1345 در تهران است. حوزه های تخصص وی نمایشنامه نویسی، طراحی صحنه، و پژوهشگری تئاتر است.
تحصیلات ایشان:
لیسانس طراحی صنعتی/ دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران/ 1373
فوق لیسانس ادبیات نمایشی/ دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد/ تهران/ 1385
فعالیت های ایشان:
شروع فعالیت هنری در زمینه نمایش 1359/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قم
کارشناس تئاتر حوزه هنری استان قم از سال 1368
عضو هیأت موسس گروه تئاتر آیین/ 1374
عضو هیأت موسس دفتر مرکزی نمایش بچه های مسجد/ 1374
عضو شورای نظارت بر نمایش استان قم/ از 1379
عضو شورای تخصصی کانون نمایشنامه نویسان تئاترمقاومت/ از 1384
عضو شورای کانون تئاتر کودک و نوجوان اداره کل هنرهای نمایشی/ از 1384
عضو شورای نظارت بر تئاتر کودک و نوجوان اداره کل هنرهای نمایشی/ از 1385

فعالیت های عمده نمایشی:
◄ نگارش نمایش نامه های : ماجرای جنگلبان/1370 ؛ شهر دندانها/ 1372 ؛ بچه یاکریمها/ 1372 ؛ کچل و خورشید/ 1373 ؛ کارآگاهان مدرسه/ 1373 ؛ شبیه پدر/ 1373 ؛ اجازه آقا/ 1373 ؛ تپه افلاک/ 1375 ؛ اژدها و فلفل دانا/ 1375 ؛ شام غریب/ 1376 ؛ خاک سبز/ 1376 ؛ کانال کمیل/ 1377؛ بانوی بی نشان/ 1378؛ مینا و جنبلو/ 1378 ؛ سحر و گامبالو/ 1378 ؛ غریبه شام/ 1380 ؛ ببعی و گرگ آشپز/ 1381 ؛ مسافران کوفه/ 1381 ؛ بازی نامه سهراب/ 1381 ؛ زنگ خاطرات نرگس/ 1382 ؛ خاک معصوم/ 1382 ؛ خاک آلوده/ 1382 ؛ شب محبوبه/ 1382 ؛ فرات (سرآب)/ 1382؛ حلقه مفقوده/ 1383؛ خاک بکر/ 1383؛ معلمی به نام صفر/ 1383؛ موشگربه/ 1383 ؛ طوفان/ 1384 ؛ دست های سرخ/ 1385
◄ طراحی صحنه نمایش های : به گل نشستگان/ 1374 ؛ تپه افلاک/ 1375؛ شام غریب/ 1375؛ هزار و دومین شب شهرزاد/ 1375 ؛ کانال کمیل/ 1377 ؛ آینه ای توی سقف/ 1378 ؛ غم نامه فرات/ 1378 ؛ بانوی بی نشان/ 1378 ؛ هذیان/ 1379 ؛ فیروزه که می خواند/ 1379 ؛ غریبه شام/ 1380؛ دورگردون/1380؛ قصیده بلند باران/ 1380 ؛ زنان مهتابی مرد آفتابی/ 1381 ؛ مسافران کوفه/ 1381 ؛ خاک آلوده/ 1382 ؛ شب محبوبه/ 1382 ؛ یلدا/ 1382 ؛ فرات(سراب)/ 1382 ؛ شب مویه ها/ 1383
◄ کارگردانی نمایش های: : ماجرای جنگلبان/1370 ؛ بچه یاکریمها/ 1372 ؛ کارآگاهان مدرسه/ 1373 ؛ اجازه آقا/ 1373 ؛ اژدها و فلفل دانا/ 1375 ؛ شام غریب/ 1376 ؛ خاک سبز/ 1376 ؛ ببعی و گرگ آشپز/ 1381 ؛ دورگردون/ 1382 ؛ حلقه مفقوده/ 1383؛

فعالیت های عمده پژوهشی:
زوایای پنهان تئاتر دفاع مقدس/ 1376
تئاتر ضد جنگ/ 1382
مقایسه کمدی چخوف و شاو/ 1384
فرزندکشی در ادبیات جهان/ 1384
سیر تحول مضمون و تطور زمان در ادبیات نمایشی جنگ/ 1385
بررسی وضعیت تئاتر کودک و نوجوان در ایران/ 1385
کندوکاوی درباره نمایشنامه خوانی/ 1385
بررسی نقش هنر در تبلیغ دین/ 1385

جوایز و تقدیرنامه ها:
برگزیده نخستین مسابقه نمایشنامه نویسی سراسری سوره برای نگارش نمایشنامه”ماجرای جنگلبان“ ، 1372
رتبه سوم، دومین یادواره سراسری تئاتر دفاع مقدس برای نگارش نمایشنامه”شبیه پدر“، یزد، 1374
رتبه سوم، سومین یادواره سراسری تئاتر دفاع مقدس برای نگارش نمایشنامه”تپه افلاک“، تهران، 1375
رتبه سوم، چهارمین یادواره سراسری تئاتر دفاع مقدس برای نگارش نمایشنامه”خاک سبز“، اردبیل، 1376
رتبه دوم، کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای نگارش نمایشنامه”یادگار“، 1377
برگزیده پنجمین یادواره سراسری تئاتر دفاع مقدس برای نگارش نمایشنامه”کانال کمیل“، 1377
رتبه اول، ششمین جشنواره تئاتر فتح و معراج برای نگارش نمایشنامه”خاک سبز“، 1380
رتبه اول، نهمین جشنواره تئاتر دفاع مقدس، کودک و نوجوان برای نگارش نمایشنامه”زنگ خاطرات نرگس“، 1382
رتبه اول، نهمین جشنواره منطقه ای تئاتر دفاع مقدس برای نگارش نمایشنامه”خاک معصوم“، 1382
رتبه سوم، دهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس، برای نگارش نمایشنامه”خاک معصوم“، 1382
رتبه دوم، دهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس، برای نگارش نمایشنامه” زنگ خاطرات نرگس“، 1382
رتبه اول، هشتمین جشنواره تئاتر استان قم برای نگارش نمایشنامه”شب محبوبه“، 1382
رتبه دوم، جشنواره منطقه ای تئاتر استان کرمان برای نگارش نمایشنامه”شب محبوبه“، 1382
رتبه اول، جشنواره استانی تئاتر بسیج قم برای نگارش نمایشنامه”خاک بکر“، 1383
رتبه اول از نخستین جشنواره تئاتر استان تهران برای طراحی صحنه نمایش ”به گل نشستگان“، 1374
رتبه اول از سومین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس برای طراحی صحنه نمایش”تپه افلاک“، 1375
رتبه اول از پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر فجر برای طراحی صحنه نمایش ”هزار و دومین شب شهرزاد“، 1375
رتبه اول از پنجمین یادواره سراسری تئاتر دفاع مقدس برای طراحی صحنه نمایش ”کانال کمیل“، 1377
رتبه سوم از نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای طراحی صحنه نمایش ”فیروزه که می خواند“، 1379
رتبه اول از کانون ملی منتقدان تئاتر برای طراحی صحنه نمایش ”فیروزه که می خواند“، 1379
رتبه اول از نهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس برای طراحی صحنه نمایش ”دورگردون“، 1381
رتبه اول از دهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس برای طراحی صحنه نمایش ”خاک آلوده“، 1382
رتبه اول از کانون ملی منتقدان تئاتر برای طراحی صحنه نمایش ”قصیده بلند باران“، 1383

آثار نمایشی منتشر شده
نمایشنامه:
شبیه پدر/ مجموعه نمایشنامه تئاتر مقاومت/ جلد 3/ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس/ 1376
تپه افلاک/ مجموعه نمایشنامه تئاتر مقاومت/ جلد 3/ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس/ 1376
خاک سبز/ مجموعه نمایشنامه تئاتر مقاومت/ جلد 5/ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس/ 1378
کانال کمیل/ مجموعه نمایشنامه تئاتر مقاومت/ جلد 5/ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس/ 1378
شام غریب/ مجموعه نمایشنامه ای مستقل با عنوان کانال کمیل/ دفتر ادبیات مقاومت حوزه هنری/ 1379
زنگ خاطرات نرگس/ نشر عابد/ 1383
خاک بکر/ از مجموعه سه گانه خاک/ نشر عابد/ 1383
زیر خاکی/ از مجموعه سه گانه خاک/ نشر عابد/ 1383
خاک آلوده/ از مجموعه سه گانه خاک/ نشر عابد/ 1383
معلمی به نام صفر/ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس/ 1384
حلقه مفقوده/ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس/ 1384
اسم شب/ نمایشنامه کوتاه/ نشریه صحنه: 31/ 1385
همسری برای زندگی/ ترجمه از نمایشنامه کوتاه یوجین اونیل/ صحنه: 33/ 1385
دست های سرخ/ مجموعه نمایشنامه جشنواره تئاتر رضوی/ انتشارات نمایش/ 1385
بهار/ دو نمایشنامه همراه/ حوزه هنری استان قم/ 1386

مقالات پژوهشی:
زوایای پنهان تئاتر دفاع مقدس/ نشریه کمان/ 1376
تئاتر ضد جنگ/ ویژه نامه جشنواره منطقه ای تئاتر دفاع مقدس تبریز/ 1382
روند شکل گیری تولید و اجرای نمایش بانوی بی نشان/ نمایش و ماوراء/ مجموعه پژوهش های تئاتر دینی - دفتر دوم/انتشارات حوا/ 1385
فرزندکشی در ادبیات جهان/ سپیده/ ویژه نامه جام جم/ شماره 6/ 1385
سیر تحول مضامین نمایشی در تئاتر دفاع مقدس/ سپیده/ ویژه نامه جام جم/ شماره 7/ 1385
مقایسه کمدی چخوف و شاو/ ماهنامه صحنه/ 39-38/ بهمن 1385
بررسی وضعیت تئاتر کودک و نوجوان در ایران/ مجله نمایش/ شماره های 85، 87-86، 88/ 1385
کندوکاوی درباره نمایشنامه خوانی/ مجله نمایش/ شماره های 86-87، 88/ 1385
سیر تحول مضمون و تطور زمان در ادبیات نمایشی جنگ/ انجمن تئاتر دفاع مقدس/1385
مقدمه ای بر ویژگی های نمایش دینی/ سپیده/ ویژه نامه روزنامه جام جم/ شماره 13
موقعیت های داستانی در تئاتر جنگ و دفاع مقدس/ سپیده/ ویژه نامه جام جم/ شماره18/ شهریور86
بررسی نقش هنر در تبلیق دین/ 1385

سایر آثار نمایشی منتشر شده
نمایشنامه کودک و نوجوان:
ماجرای جنگلبان/ مجموعه نمایشنامه سوره دفتر 16/ انتشارات حوزه هنری/ 1373
شهر دندانها/ مجموعه نمایشنامه سوره جوان دفتر 5/ انتشارات حوزه هنری/ 1375
بچه یا کریم ها/ مجموعه نمایشنامه سوره جوان دفتر 6/ انتشارات حوزه هنری/ 1376
یادگار/ مجموعه نمایشنامه سوره جوان دفتر 7/ انتشارات حوزه هنری/ 1377
کارآگاهان مدرسه/ مجموعه نمایشنامه های دانش آموزی/ انتشارات مدرسه/ 1377
اجازه آقا/ مجموعه نمایشنامه های دانش آموزی/ انتشارات مدرسه/ 1377
مینا و خنگله/ مجموعه نمایشنامه های دانش آموزی/ انتشارات مدرسه/ 1379
آبتنی در برکه/ مجموعه قصه- نمایش/ انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان/ 1385
ببعی و گرگ آش پز/ مجموعه نمایشنامه برای کودکان (سحر)/ حوزه هنری استان قم/ 1386
سحر میان خوراکی ها/ مجموعه نمایشنامه برای کودکان/ حوزه هنری استان قم/ 1386
و...
 • زادروز
  1345
 • محل تولد
  تهران
 • تاریخ ثبت اطلاعات
  سه‌شنبه 22 مهر 1393
 • شناسه
  19179
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی
نظرات

جواد اسماعیلی

سلام تبلیق دین در متن بالا غلط بود و تبلیغ دین صحیح است. با تشکر از زحمات شما

18 شهریور 1395

خیلی ممنون