loader-img
loader-img-2
بعدی
بعدی بازگشت
بعدی بازگشت

علی شیروانی

در سال 1343 در تهران متولد شد. در سال 56 به فراگیری علوم حوزوی علاقه مند گشته، فراگیری علوم حوزوی را در مدرسه ملامحمد جعفر (معروف به مدرسه مجتهدی) آغاز کرد، و همزمان با گذراندن دوره دبیرستان ـ در رشته ریاضی فیزیک ـ صرف و نحو و معانی و بیان و منطق و اصول فقه و فقه را نزد اساتید برجسته حوزه تهران (آیةالله ضیاء آبادی، آیةالله رحمانی، آیةالله رئوفی و دیگران) فرا گرفت. در سال 61 پس از اخذ دیپلم، برای ادامه تحصیل به قم هجرت کرد. در سال تحصیلی 64ـ 65، بنا بر تقاضای امام جمعه وقت و مدیر مدرسه، برای تدریس به حوزه علمیه مسجد سلیمان عزیمت نمود. وی در آنجا دروس مختلف ـ از جمله منطق، معالم الاصول و شرح لمعه ـ را تدریس کرد. در سال 65 با کسب امتیاز عالی و درجه ممتازی دوره سطح حوزه را به پایان رساند و به طور فعال و جدی، دوره خارج فقه و اصول را آغاز کرد و از محضر آیات عظام وحید خراسانی و میرزاد جواد آقا تبریزی بهرهمند شد. به سبب علاقه فراوان به دیدگاههای اصولی شهید صدر، به حوزه اصولی ایشان راه یافت و از محضر شاگردان برجسته آن شهید سعید ـ آیةالله حائری و آیةالله شاهرودی ـ بهره برد. همزمان با تحصیل فقه و اصول، فلسفه، کلام و تفسیر را از محضر اساتید بزرگوار، آیات معظم : حسنزاده و جوادی آموخت. وی از همان آغاز به تدریس علاقه داشت. در بدو ورود به قم (سال 61) معالم الاصول را تدریس کرد، و پیش از آن در تهران، ادبیات و منطق میگفت. از سال 61 تا کنون (سال 81) علاوه بر کتابهای رسمی حوزه (مانند اصول فقه، معالم الاصول، شرح لمعه، حاشیه، رسائل و کفایةالاصول) حلقات اصول شهید صدر، بدایةالحکمه، نهایةالحکمه، کشفالمراد، اشارات و تنبیهات و بسیاری کتابهای دیگر را در حوزه و یا دانشگاه تدریس کرد.و اینک به تدریس اسفار اشتغال دارد. در دوران تحصیل به چیزی جز کسب دانش نمیاندیشید و برای تبلیغ جز به جبهه نرفت. وی همزمان با حضور فعال در حوزه علمیه قم ـ که تا کنون ادامه دارد ـ در دانشگاه نیز به تحصیل و تدریس اشتغال داشت. در سال 70 از میان تقریبا 500 تن از فضلای شرکت کننده در آزمون ورودی کارشناسی ارشد الهیات و معارف، رتبه نخست را به دست آورد، و در سال 79 از رساله دکترای خود در دانشگاه تربیت مدرس دفاع کرد، و در رشته فلسفه و کلام فارغ التحصیل شد. ایشان در عرصه تحقیق و نگارش حضوری فعال و جدی داشته و دارد. از میان نوشتههایش برخی رسما و برخی عملا به عنوان متن درسی در حوزه و یا دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله: کلیات فلسفه و تحریر منطق (در حوزههای علمیه خواهران در سراسر کشور)، درسنامه عقاید (در مرکز جهانی علوم اسلامی برای عموم طلاب غیر ایرانی)، منطق و شرح بدایة الحکمه (که هر دو کتاب برگزیده سال 73 بود در رشتههای الهیات و فلسفه) ترجمه لمعه دمشقیه (در رشتههای حقوق و نیز در حوزههای علمیه) معارف اسلامی در آثار شهید مطهری و اخلاق اسلامی و مبانی نظری آن (در دروس عمومی معارف و اخلاق)تحریر الاسفار(در مقطع دکترای فلسفه اسلامی) . کتابهای سرشت انسان، منابع اندیشه مذهبی شیعه، فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، ترجمه الروضةالبهیة (تا کنون 7 جلد آن منتشر شده) شرح نهایةالحکمه و شرح منازل السائرین از دیگر آثار قلمی نامبرده است. از ایشان چندین مقاله در مجلههای علمی معتبر (مانند خردنامه صدرا، قبسات، نامه مفید، ذهن و معرفت،پژوهشهای فلسفی و کلامی) منتشر شده است. آخرین نوشته ایشان، که پژوهش برگزیده کنگره دین پژوهان بوده است، به نام مبانی نظری تجربه دینی توسط بوستان کتاب قم منتشر شده است.
کتب:
تالیفات عنوان / موضوع / ناشر / نوبت چاپ / سال انتشار مبانی نظری تجربه دینی /فلسفه دین /بوستان کتاب قمسرشت انسان /کلام /معاونت اساتید و دروس معارف اسلامی /اول /76منابع اندیشه مذهبی شیعه /کلام /شفق /اول73درسنامه عقاید /کلام /مرکز جهانی علوم اسلامی /دوم78معارف اسلامی در آثار شهید مطهری /کلام /نشر معارف /چهارم /80کلیات فلسفه /فلسفه اسلامی /ثقلین /سوم /80شرح بدایة الحکمه (4 جلد( /فلسفه /الزهراء و بوستان کتاب قم /سوم تا پنجم /80 ـ 79شرح نهایة الحکمه (3 جلد) /فلسفه /الزهراء و بوستان کتاب قم /چهار تا پنجم /80 ـ 79شرح مصطلحات فلسفی /فلسفه /بوستان کتاب قم /دوم 77التمهید فی الحکمة الالهیة /فلسفه /دارالعلم /اول 76آشنایی با حکمت الهی /فلسفه /دارالعلم /اول76فرا اخلاق /فلسفه اخلاق /پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه /اول76اخلاق هنجاری /فلسفه اخلاق /پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه /اول76اخلاق اسلام و مبانی نظری آن /اخلاق و فلسفه اخلاق /دارالفکر /اول /79دین عرفانی و عرفان دینی /عرفان /دارالفکر /اول /77برنامه سلوک در نامههای سالکان /اخلاق /دارالفکر /سوم /80سروش هدایت /اخلاق و عرفان /مرکز ترجمه و نشر کتاب /اول /70آموزههای اخلاقی در مثنوی /اخلاق و ادبیات /دارالعلم /اول /77حکایتها و هدایتها در مثنوی /اخلاق و ادبیات فارسی /بلاغت /اول /76شرح منازل السائرین /عرفان /الزهراء /دوم /79تحریر اصول فقه /اصول فقه /دارالعلم /اول /79تحریر منطق /منطق /دارالعلم /سوم /80التمهید فی علم المنطق /منطق /دارالعلم اول /-/76آشنایی با علم منطق /منطق /دارالعلم /پنجم /78چکیده منطق مظفر /منطق /دارالعلم /دوم /76چکیده اخلاق در قرآن (2 جلد ( /اخلاق /دارالفکر /سوم /80از اندیشه تا شهود / عرفان/ دارالعلم/ اول /82در آمدی بر آموزش منطق / منطق / مرکز نشر هاجر / اول / 82جستارهایی در کلام جدید/ کلام / سمت/ اول / 81ترجمه ها نهجالبلاغه امام علی علیه السلام /حدیث /دارالعلم اول /81صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام /ادعیه /دارالفکر /دوم /80کلمات قصار در نهج البلاغه /حدیث /دارالفکر /اول /81نامههای امام در نهجالبلاغه /حدیث /دارالفکر /اول /80دست جوان در دست علی علیه السلام /حدیث /دارالفکر /اول /80مدارا و مدیریت /حدیث /دارالفکر /اول /80با پیامبر به سوی معراج /حدیث /دارالفکر /اول /80بدایةالحکمه (علامه طباطبایی ( /فلسفه /دارالعلم /ششم /80مبادئ العربیه (شرتونی( /ادبیات /دارالعلم /چهارم /80لمعه دمشقیه (2 جلد، شهید اول( /فقه /دارالفکر /شانزدهم /80شرح اللمعه (7 جلد، شهید ثانی )/فقه /دارالفکر /دوم و سوم /80 ـ 79معالم الدین (2جلد، حسنبن الشهیدالثانی( /اصول فقه /دارالفکر /اول /74سلوک عرفانی در سیره اهل بیت علیهم السلام (آیةالله حسن بحرانی) /اخلاق /وثوق /سوم /80معادشناسی (استاد جعفر سبحانی( /کلام /الزهراء /اول /70رسائل توحیدی (علامه طباطبایی )/فلسفه /الزهراء /اول /70منطق (2 جلد، علامه مظفر( /منطق /دارالعلم /یازدهم /81علم امام (علامه مظفر( /کلام /الزهراء /اول /70حضرت زهرا علیها السلام در کتب اهل سنت (فیروزآبادی ( /حدیث /الزهراء /اول /69کشف المراد (علامه حلی ، دو جلد)/ / دارالعلم / اول / 82رساله حقوق ( امام سجاد ( / / دارالفکر/ اول / 82اصول فقه (علامه مظفر، دو جلد (/ اصول / دارالفکر/ اول / 82اصول استنباط (علامه حیدری )/ اصول / دارالفکر/ اول / 83
  • تاریخ ثبت اطلاعات
    شنبه 14 دی 1387
  • شناسه
    2195
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر
کد امنیتی