فراخوانی فراخوانی ...


کاربر گرامی، لطفا جهت استفاده از تمامی امکانات سایت مانند ثبت سفارش و ورود به حساب کاربری، تنها از مرورگرهای Chrome و Firefox استفاده نمایید. ممکن است برخی از قابلیت های سایت با مرورگر شما سازگار نباشد. با سپاس فراوان

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیتاریخ ثبت: دوشنبه 7 بهمن 1387
کد : 2380
تعداد بازدید: 1237تحقیق و تنظیم کتاب


زیر نظر

آثار نویسنده
استدراج (سقوط گام به گام)
در این مجموعه، به مآخذ معاصر بیشتر توجه و به برخی از مطالب مستحدث مرتبط با موضوع نیز پرداخته می شود. کتاب حاضر در چند عنوان، مساله استدراج را مورد بررسی قرار داده است. درباره استدراج، ابعاد فراگیر استدراج، الگوهای منفی استدراج، عوامل و نشانه های استدراج، فلسفه و حکمت استدراج، آثار زیان بار و فرجام شوم استدراج و راه کارهای ایمنی از استدراج، عناوین مطالب این اثرند. بر اساس مطالب کتاب «استدراج در کنار مراحل هدایت و آزمایش عمومی انسان، از سنت های فراگیر الهی و ویژه مردمان گمراه و سرکش است که در …

اعلام قرآن از دائرة المعارف قرآن کریم - جلد اول: آدم - احقاف
نام‏ های قرآنی، برخی به صراحت و آشکار آمده؛ مثل محمد، موسی، عیسی، ابولهب و... (اعلام مصرّح) و بعضی مبهم و غیرصریح، مثل نام اصحاب و اهل‏بیت و... (اعلام غیرمصرّح)؛ از همین رو در عرصه علوم قرآنی، دو دانش سامان یافته است: اعلام قرآن و مبهمات قرآن. اوّلی درباره نام‏های مصرّح است و دومی درباره اسامی غیرمصرّح. مفسّران از دیرباز در این‏باره کتاب‏هایی نوشته‏ اند، اما کاستی‏ هایی در آنها بود که سبب ضرورت تألیف این کتاب شد. مجموعه حاضر کوشیده است تا در ذیل هر یک از اعلام، قصه ‏های قرآن و نیز فضا و سبب …

اعلام قرآن از دائرة المعارف قرآن کریم - جلد پنجم: حارث بن زمعه - داود علیه السلام
نام‏ های قرآنی، برخی به صراحت و آشکار آمده؛ مثل محمد، موسی، عیسی، ابولهب و... (اعلام مصرّح) و بعضی مبهم و غیرصریح، مثل نام اصحاب و اهل‏بیت و... (اعلام غیرمصرّح)؛ از همین رو در عرصه علوم قرآنی، دو دانش سامان یافته است: اعلام قرآن و مبهمات قرآن. اوّلی درباره نام‏های مصرّح است و دومی درباره اسامی غیرمصرّح. مفسّران از دیرباز در این‏باره کتاب‏هایی نوشته‏ اند، اما کاستی‏ هایی در آنها بود که سبب ضرورت تألیف این کتاب شد. مجموعه حاضر کوشیده است تا در ذیل هر یک از اعلام، قصه ‏های قرآن و نیز فضا و سبب …

اعلام قرآن از دائرة المعارف قرآن کریم - جلد چهارم: تابوت عهد - جهینه
نام‏ های قرآنی، برخی به صراحت و آشکار آمده؛ مثل محمد، موسی، عیسی، ابولهب و... (اعلام مصرّح) و بعضی مبهم و غیرصریح، مثل نام اصحاب و اهل‏بیت و... (اعلام غیرمصرّح)؛ از همین رو در عرصه علوم قرآنی، دو دانش سامان یافته است: اعلام قرآن و مبهمات قرآن. اوّلی درباره نام‏های مصرّح است و دومی درباره اسامی غیرمصرّح. مفسّران از دیرباز در این‏باره کتاب‏هایی نوشته‏ اند، اما کاستی‏ هایی در آنها بود که سبب ضرورت تألیف این کتاب شد. مجموعه حاضر کوشیده است تا در ذیل هر یک از اعلام، قصه ‏های قرآن و نیز فضا و سبب …

اعلام قرآن از دائرة المعارف قرآن کریم - جلد دوم: احمد (ع) - ایوب (ع)
نام‏ های قرآنی، برخی به صراحت و آشکار آمده؛ مثل محمد، موسی، عیسی، ابولهب و... (اعلام مصرّح) و بعضی مبهم و غیرصریح، مثل نام اصحاب و اهل‏بیت و... (اعلام غیرمصرّح)؛ از همین رو در عرصه علوم قرآنی، دو دانش سامان یافته است: اعلام قرآن و مبهمات قرآن. اوّلی درباره نام‏های مصرّح است و دومی درباره اسامی غیرمصرّح. مفسّران از دیرباز در این‏باره کتاب‏هایی نوشته‏ اند، اما کاستی‏ هایی در آنها بود که سبب ضرورت تألیف این کتاب شد. مجموعه حاضر کوشیده است تا در ذیل هر یک از اعلام، قصه ‏های قرآن و نیز فضا و سبب …

اعلام قرآن از دائرة المعارف قرآن کریم - جلد سوم: بئر معونه - پولس
نام‏ های قرآنی، برخی به صراحت و آشکار آمده؛ مثل محمد، موسی، عیسی، ابولهب و... (اعلام مصرّح) و بعضی مبهم و غیرصریح، مثل نام اصحاب و اهل‏بیت و... (اعلام غیرمصرّح)؛ از همین رو در عرصه علوم قرآنی، دو دانش سامان یافته است: اعلام قرآن و مبهمات قرآن. اوّلی درباره نام‏های مصرّح است و دومی درباره اسامی غیرمصرّح. مفسّران از دیرباز در این‏باره کتاب‏هایی نوشته‏ اند، اما کاستی‏ هایی در آنها بود که سبب ضرورت تألیف این کتاب شد. مجموعه حاضر کوشیده است تا در ذیل هر یک از اعلام، قصه ‏های قرآن و نیز فضا و سبب …

اعلام قرآن از دائرة المعارف قرآن کریم (دوره پنج جلدی)
نام‏ های قرآنی، برخی به صراحت و آشکار آمده؛ مثل محمد، موسی، عیسی، ابولهب و... (اعلام مصرّح) و بعضی مبهم و غیرصریح، مثل نام اصحاب و اهل‏بیت و... (اعلام غیرمصرّح)؛ از همین رو در عرصه علوم قرآنی، دو دانش سامان یافته است: اعلام قرآن و مبهمات قرآن. اوّلی درباره نام‏های مصرّح است و دومی درباره اسامی غیرمصرّح. مفسّران از دیرباز در این‏باره کتاب‏هایی نوشته‏ اند، اما کاستی‏ هایی در آنها بود که سبب ضرورت تألیف این کتاب شد. مجموعه حاضر کوشیده است تا در ذیل هر یک از اعلام، قصه ‏های قرآن و نیز فضا و سبب …

اندیشه سیاسی در گفتمان علوی
گفتمان‏ های سیاسی و حقوقی روزگار معاصر به نحو شگفت‏ انگیزی در گفتار و رفتار امیرمؤمنان علی(ع) آمده است که‏ واشکافی و تحلیل آنها می‏ تواند در تعیین سیاست ‏های راهبردی و اجراییِ نظام اسلامی و نیز جهت‏ دهی افکار اندیشه ‏گرانِ این مرز و بوم مؤثر افتد. اثر حاضر را مؤلفان مختلف از پژوهشکده‏ های فقه و حقوق و علوم و اندیشه سیاسی، به انگیزه فوق، سامان داده ‏اند; مقوله ‏هایی چون: مشروعیت، مفهوم دولت، سیاست، حقوق متقابل دولت و ملت، بیعت و شورا، عدالت، مدارا و خشونت، آزادی، جایگاه مصلحت، مدارای بین …

دائره المعارف قرآن کریم - جلد ششم: بقیه الله - پیه
مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعّالیّت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیّات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانش وران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائرة المعارف قرآن کریم اقدام کرد. هدف اصلی این دائرة المعارف، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنی است; به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در جنب این هدف، فرض عمومی تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ …

دائرة المعارف قرآن کریم - جلد اول: آب - ابوصرمه
مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعّالیّت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیّات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانش وران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائرة المعارف قرآن کریم اقدام کرد. هدف اصلی این دائرة المعارف، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنی است; به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در جنب این هدف، فرض عمومی تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ …

دائرة المعارف قرآن کریم - جلد پنجم: انفال - بقعه مبارک
مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعّالیّت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیّات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانش وران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائرة المعارف قرآن کریم اقدام کرد. هدف اصلی این دائرة المعارف، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنی است; به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در جنب این هدف، فرض عمومی تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ …

دائرة المعارف قرآن کریم - جلد چهارم: اعجام قرآن - انفاق
مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعّالیّت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیّات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانش وران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائرة المعارف قرآن کریم اقدام کرد. هدف اصلی این دائرة المعارف، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنی است; به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در جنب این هدف، فرض عمومی تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ …

دائرة المعارف قرآن کریم - جلد دوم: ابوطالب - اسباب نزول
مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعّالیّت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیّات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانش وران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائرة المعارف قرآن کریم اقدام کرد. هدف اصلی این دائرة المعارف، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنی است; به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در جنب این هدف، فرض عمومی تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ …

دائرة المعارف قرآن کریم - جلد دهم: جمعه - حس گرایی
مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعّالیّت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیّات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانش وران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائرة المعارف قرآن کریم اقدام کرد. هدف اصلی این دائرة المعارف، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنی است; به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در جنب این هدف، فرض عمومی تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ …

دائرة المعارف قرآن کریم - جلد سوم: اسباط - اعجاز قرآن
مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعّالیّت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیّات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانش وران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائرة المعارف قرآن کریم اقدام کرد. هدف اصلی این دائرة المعارف، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنی است; به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در جنب این هدف، فرض عمومی تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ …

دائرة المعارف قرآن کریم - جلد نهم: تناسخ - جمع قرآن
مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعّالیّت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیّات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانش وران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائرة المعارف قرآن کریم اقدام کرد. هدف اصلی این دائرة المعارف، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنی است; به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در جنب این هدف، فرض عمومی تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ …

دائرة المعارف قرآن کریم - جلد هشتم: تفسیر - تناسب آیات و سور
مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعّالیّت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیّات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانش وران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائرة المعارف قرآن کریم اقدام کرد. هدف اصلی این دائرة المعارف، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنی است; به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در جنب این هدف، فرض عمومی تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ …

دائرة المعارف قرآن کریم - جلد هفتم: تابستان - تفاخر
مرکز فرهنگ و معارف قرآن که نزدیک به دو دهه فعّالیّت قرآنی دارد با بهره گیری از تجربیّات و پژوهش های انجام شده و با استفاده از دانش وران قرآنی، برای نخستین بار در جهان اسلام به تألیف دائرة المعارف قرآن کریم اقدام کرد. هدف اصلی این دائرة المعارف، ارائه و آسان یاب کردن اطلاعات ناب و اصیل در قلمرو معارف، اعلام و علوم قرآنی است; به گونه ای که اهل تحقیق را به مثابه منبعی مادر و ماندگار از منابع فرعی بی نیاز کند. در جنب این هدف، فرض عمومی تدوین دائرة المعارف حاضر این است که مخاطبان دانش پژوه در حدّ …


گردآوری کتاب
امام خمینی در چشم انداز یاران: مجموعه مصاحبه های مجله حوزه
امام خمینی خورشیدی بود عالم تاب، که اندیشه سیاسی و دینی اش سراسر گیتی را بگرفت و اقتدار و عزّت را برای مسلمانان به ارمغان آورد، از این رو بیان سیره آن دل آرام و قلب مطمئن، طریقی برای زندگی با عزّت و جاودانگی با سعادت است. «امام در چشم انداز یاران» روایت سیره عملی امام خمینی از زبان یاران و شاگردان و نزدیکان اوست که به مناسبت یک صدمین سال فروغ آن مهر تابان، تدوین شده است.


تحقیق و تنظیم کتاب
نگاهی نو به جریان عاشورا
بزرگ‏ترین رویداد تاریخی در زندگانی سیدالشهدا(ع) که بیشترین اطلاعات قابل دست‏رس نیز درباره آن موجود است، واقعه عاشورای سال 61ق است. این رویداد به سبب گستردگیِ دامنه تحولات و تأثیرگذاریش، جای بسیار برای بحث و سخن دارد و از هر زاویه ‏ای که بدان نگریسته شود، افقی جدید پیش روی دیدگان گشوده می‏ شود. اثر حاضر که مجموعه مقالاتی از مباحث تاریخی است درباره سه موضوع اساسی(ع) شخصیت امام‏ حسین(ع) و واقعه عاشورا، یاران سیدالشهدا و بناهای منتسب به آن حضرت بحث می ‏نماید. این اثر بر اساس نگاهی کلان از دیدگاه …


همکاری نویسنده
اشکالیة العلاقة بین السیاسة الدینیة و النظام الملکی: الفکر و الأداء السیاسی لعلماء الشیعة فی العصر الصفوی نموذجاً
ما هی طبیعة العلاقة التی کانت تربط بین علماء الشیعة، باعتبارهم حفظة للشریعة و حملةٌ للرسالة و التعالیم الاسلامیة، و بین سلاطین العصر الصفویّ، بصفتهم حملةٌ للنظام السیاسیّ الغاصب؟ هل حدث طاریء فی ساحة الفکر السیاسیّ الشیعیّ قوّض مبانی النزاع حول (دائرة السلطة) بین أهل الدین و أهل السیاسة؟ هل تحوّلت السلطنة بمرور الزمن فاقتربت من التعالیم الشیعیّة، أم أنّ الفکر السیاسیّ الشیعیّ هو الذی خدم النظام الملکیّ و طفق یلتمس التوجیه و التبریز له؟ و لو افترض وجود اشکالیة أو أکثر بین علماء الشیعة و …

النهضة العلمیة و الثقافیة فی رؤیة الامام الخمینی
الثورة الاسلامیة التی حصلت فی ایران، و بها اختتم القرن العشرون ثوراته، هی ثورة فکریة قبل أن تکون ثورة بالمعنی السیاسی أو غیره من المعانی ... و من هنا، کان لهذا الطابع الفکری و الثقافی تجلیاته فی المجتمع الایرانی بعد الثورة، فتعطلت الجامعات فترة من الزمان و دعا الامام الخمینی الی تعطیل الدروس فی الحوزة العلمیة بغرض اعادة النظر فی المناهج التعلیمیة، و تأسست لجنة علیاٌ للاشراف علی ما سمّی بالثورة الثقافیة ... و ربّما کانت تشی هذه التدابیر بأزمة مرتقبة سوف تضرب الانتاج العلمی و الثقافی فی ایران …

النهضة الفکریة فی رؤیة الامام الخامنئی
الثورة الاسلامیة التی حصلت فی ایران، و بها اختتم القرن العشرون ثوراته، هی ثورة فکریة قبل أن تکون ثورة بالمعنی السیاسی أو غیره من المعانی ... و من هنا، کان لهذا الطابع الفکری و الثقافی تجلیاته فی المجتمع الایرانی بعد الثورة، فتعطلت الجامعات فترة من الزمان و دعا الامام الخمینی الی تعطیل الدروس فی الحوزة العلمیة بغرض اعادة النظر فی المناهج التعلیمیة، و تأسست لجنة علیاٌ للاشراف علی ما سمّی بالثورة الثقافیة ... و ربّما کانت تشی هذه التدابیر بأزمة مرتقبة سوف تضرب الانتاج العلمی و الثقافی فی ایران …


زیر نظر
اصطلاح نامه اخلاق اسلامی
دست‏یابی آسان و سریع به دریای بی کران معارف الهی و نیز دانش‏ های بشری، آرزو و آرمان هر انسانِ دانش ‏طلبی است. تدوین اصطلاح‏نامه نیز گام مهمی است برای تحققِ گوشه‏ ای از این آرمان. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) در یک پژوهشِ جمعی، کار تدوین «اصطلاح‏نامه علوم اسلامی» را وجهه همت خود ساخته است. بخشی از این طرح کلان، اثر حاضر است که با عنوان «اصطلاح‏ نامه اخلاق اسلامی» ارائه شده است. این کتاب انبوهی از مفاهیم و اصطلاحات اخلاق را به شیوه نظام‏ مند در …

اصطلاح نامه علوم حدیث
این اثر شامل اصطلاحات متداول در رشته علوم حدیث است که با بررسی بیش از 120 عنوان مدرک رجالی و درایه ای؛ حدود 7500 واژه کلیدی و کاربردی را ارائه می دهد. در این کتاب، روابط سلسله مراتبی، هم ارز و وابسته، میان اصطلاحات مشخص شده است تا علاوه بر آسان کردن ذخیره و بازیابی اطلاعات، به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی برای مدیریت اطلاعات علوم حدیث به کار آید و در فرایند پژوهش، نقشه تحقیق و آموزش و سازماندهی و طبقه بندی دانش های اسلامی نقش مؤثری ایفا کند. اثر حاضر، یکی از اصطلاح نامه های تخصصی در حوزه علوم …

الشهید الاول: حیاته و آثاره
این کتاب شرح حال زندگانی شهید اول است که به زبان عربی نوشته شده و مطالب آن در پنج باب مشتمل است بر: زندگی شهید (منابع شرح حال، نام و لقب و کنیه، محل ولادت، استادان و شاگردان....) تالیفات و آثار علمی شهید، آثار منسوب به شهید، تجزیه و تحلیل کتاب "غایة المراد" شهید که شرح کتاب "ارشاد الاذهان"علامه حلی و یک اثر فقهی است، و سرانجام شناسایی دقیق کتاب "غایة المراد".

العروه الوثقی فی تفسیر سوره الحمد
شیخ بهائی (1030 – 953 هـ . ق) عالم برجسته شیعی است که در عرصه علم و عمل، تلاش‏ های فراوانی کرد. از وی آثار بسیاری به جای مانده که یکی از آنها اثر حاضر است که در آن به تفسیر سوره حمد، همت گماشته است. ضمیمه آن نیز رسال ه‏ای است درباره سفر به نام «رحله» از پدر شیخ بهایی.

اندیشه سیاسی آیت الله خویی
آیةاللَّه ابوالقاسم خوئی یکی از برجسته‏ ترین فقهای تاریخ معاصر بود که با نگاه عمیق و ژرف خویش به متون دینی عرصه‏ های جدیدی در اندیشه سیاسی دینی گشود. تفسیر او از «حسبه» و رویکرد نو به مفاهیم فقهی - سیاسی مانند «مصلحت»، «ضرورت» و «عرف»، راهکار تازه‏ ای برای عملیاتی کردن فقه در عرصه سیاست و اجتماع ارائه داد.

اندیشه سیاسی آیت الله مطهری
زندگی سیاسی دارای دو دسته پرسش است: پرسش‏ های نوپیدا و پرسش ‏های همیشگی و فرا زمانی؛ پرسش از چیستی و هستی انسان، جامعه، حق، عدالت، برابری، آزادی، حکومت مطلوب، انقلاب و تحولات اجتماعی از زمره پرسش‏ های جاودانه اندیشه سیاسی است. اثر حاضر عهده ‏دار بررسی مباحث مذکور از دیدگاه استاد شهید مرتضی مطهری است

اندیشه سیاسی آیت الله میرزا محمدحسین نائینی
اندیشه‏ های نائینی در حوزه سیاست، تأثیر قابل ملاحظه ‏ای بر ذهن و زبان اندیشوران پس از وی بر جای گذاشته و هم ‏اکنون نیز فواید بسیاری برای جامعه ما دارد. نائینی قبل از هرگونه بحثی در مورد مناسبات قدرت سیاسی، وجهه همت خود را به رفع ظلم از ساحت مفاهیم و واژه‏ های مورد استفاده در حوزه سیاست معطوف کرده و سعی نموده تا اندازه ‏ای مفاهیمی مانند آزادی، مساوات، قانون اساسی، مجلس و غیره را شفاف سازد و آنها را به گونه‏ ای در نظر بگیرد که با آموزه ‏های دینی سازگار باشد. اثر حاضر، اندیشه سیاسی این فقیه بزرگ …

اندیشه سیاسی آیة الله سید محسن طباطبائی (حکیم)
موضوع کتاب حاضر، آشنایی با اندیشه سیاسی «سید محسن حکیم» می باشد که یکی از مراجع بزرگ شیعه در قرن چهاردهم هجری به شمار می آید. وی علاوه بر آثار برجسته فقهی و اصولی، در مبارزه با تهاجم استعمار انگلیس به عراق، نقش و جایگاه ویژه ای داشته و از سویی با مسایل و تحولات سیاسی، اجتماعی ایران از دهه 40 شمسی به بعد همراه و هم گام بوده و نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی را تایید نموده است. فصل اول به حیات علمی، فرهنگی و سیاسی وی پرداخته و در ضمن آن به مواضع سیاسی اجتماعی، داخلی و بین المللی او نیز اشاره …

اندیشه سیاسی آیة الله سید محمدکاظم یزدی
سید محمدکاظم یزدی (1247 ـ 1337 هـ . ق) از فقهای طراز اول شیعه و دارای آثار و تألیفات متعددی به‏ویژه در دانش فقه است. موضع‏ گیری مناسب وی در دو جریان مشروطه و اشغال عراق توسط انگلیس از یک سو و تسلط وی بر فقه از سوی دیگر، بررسی اندیشه سیاسی وی را ضروری می‏ گرداند. پژوهش حاضر با اشاره به اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران سید محمدکاظم یزدی، تلاش می ‏کند پیوندی معنادار میان اوضاع مذکور و اندیشه سیاسی ـ فقهی این فقیه برقرار کرده، مؤلفه ‏های اساسی اندیشه سیاسی وی را توضیح دهد.

اندیشه سیاسی ابن ادریس حلی
ابن ادریس حلی از عالمان و فقیهان برجسته شیعه در سده هفتم است. در این کتاب با مراجعه به آثار و تألیفات وی تلاش شده در 5 فصل عناوین زیر تبیین گردد: مبانی اندیشه سیاسی، نظام حکومتی، نظام سیاسی عصر غیبت، ولایت فقیه و حقوق مردم و حاکمان. در اندیشه سیاسی محقق حلی عنصر امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین اولویت برخوردار است. وی حکومت در عصر غیبت را به دلیل نیابت فقها از معصومین و اینکه آنان آگاهترین افراد به شرع مقدس هستند به آنان اختصاص داده است.

اندیشه سیاسی ابن رشد
موضوع اثر حاضر، بازخوانی دیدگاه های سیاسی «ابن رشد» است. به اذعان نگارنده، اندیشه سیاسی ابن رشد جزئی از فلسفه سیاسی اوست که در آن، از ضرورت اهتمام به ایجاد مدینه فاضله به مثابه الگویی قابل تحقق، بحث شده است. بر پایه این نوشتار، از نظر ابن رشد عقل بشری قادر به تشخیص مبادی و غایت است و عقل عملی که مبتنی بر عقل نظری است، عهده دار تفکیک امور ذاتی از امور عرضی در امور عمومی، همراه با نقد و نقض و ابرام آنچه از سلف رسیده و انتخاب بهترین روش نیل به هدف ها در امور انسانی می باشد.

اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری
"ابوالحسن عامری "از جمله عالمان اسلامی قرن چهارم هجری است که به زعم نویسنده "سهم مهمی در اندیشه ورزی در این قرن و دوره های بعد دارد .عامری با نگاه فلسفی به دنبال توصیف مبانی فکری اندیشه های سیاسی و اجتماعی، بر گرفته از اصول دینی است ."پ در این کتاب ضمن بیان آرای فلسفی عامری، اندیشه ها و آرای سیاسی وی نیز شرح و تبیین شده است . فصل نخست کتاب درباره زندگی ابوالحسن عامری و اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دوره حیات اوست . در فصل پایانی کتاب نیز در خصوص نگرش اسلام درباره سیاست و حکومت با سایر ادیان مقایسه …

اندیشه سیاسی ابوالحسن مسعودی
ابوالحسن مسعودی (280 - 346ه) هر چند در تاریخ و جغرافیا مشهور است، برای نخستین بار به پدیده‏ های سیاسی به ویژه جامعه و دولت و اصول و قواعد کلی رشد و تعالی جامعه و یا شکست و اضمحلال آن با نگرش تجربی می ‏پردازد. وی با وارد ساختن اصل «عبرت» در حوزه معرفت سیاسی، جوامع و دولت‏ها را به شناسایی علل موفقیت و کام‏یابی جوامع متمدن و دولت‏ های پایدار توجه می‏ دهد تا دچار فرسودگی زودرس نشوند؛ توصیه‏ ای که جوامع و دولت‏ها همواره بدان محتاج‏ اند. اثر حاضر اندیشه سیاسی این عالم بزرگ را در شش فصل بررسی می‏کند: …

اندیشه سیاسی ابوریحان بیرونی
ابوریحان بیرونی، یکی از اندیشوران برجسته مسلمان دوره میانه به ‏شمار می ‏رود که در مطالعات خود از روش تجربی و علمی، بهره جسته است. او در مباحث سیاسی خود از جامعه طبیعی، آغاز و در فرجام، به مدینه فاضله دینی می ‏رسد. از منظر وی، ماهیت زندگی آدمی، عقلانی و ارادی است و کنش جامعه انسانی در قوس صعودی خود، از حبّ و بغض به رجاء و خوف و در نهایت، به ‏سوی رضا و تسلیم در تکامل است. و در پرتو آن، حکومت فاضله معطوف به عقل وحیانی در برابر حکومت فاسقه معطوف به جهل، محقق می‏ گردد.

اندیشه سیاسی اخوان الصفا
از دیرباز، نقش سیاست و اندیشه سیاسی در شکل‏ گیری، تحول و پیشرفت جوامع بشری، مورد نظر اندیشمندان بوده و هنوز نیز این نظر به اهمیت خود باقی است. اخوان ‏الصفا با رهیافت فلسفی به تبیین و تشریح مسائل و موضوعات اجتماعی پرداخته و نظریه‏پردازی نموده ‏اند. در این کتاب مقولات اصلی اندیشه سیاسی اخوان الصفا بازگو شده و درباره موضوعاتی چون دولت، سیاست، مدینه فاضله، رئیس فاضل و... سخن می‏ رود.

اندیشه سیاسی جلال الدین دوانی
اثر حاضر، مروری است بر مؤلفه ‏های علم سیاست از منظر جلال‏ الدین دوانی و بررسی دیدگاه‎های وی در مورد سیاست مدرن و رسوم دولت‏داری و حکومت. اثر حاضر با هدف تبیین و بازخوانی اندیشه‏ های سیاسی و اجتماعی جلال‏ الدین دوانی از متفکران بزرگ حوزه تمدنی اسلام تدوین شده است. نگارنده معتقد است که اندیشه ‏های سیاسی اجتماعی جلال ‏الدین دوانی عهده ‏دار توجیه فلسفی مدیریت زندگی دنیوی و حیات سیاسی و پاسخ‏گویی به چیستی و چرایی آن دو بر پایه سنت فلسفی و دینی است. وی ضمن بازخوانی اجمالی زندگی و زمانه …

اندیشه سیاسی جمال الدین محمد خوانساری
جمال الدین محمد خوانساری معروف به آقا جمال ، از فقها وحکمای به نام عصر اخیر صفوی است . حضور فعال و مؤثر خوانساری در دستگاه قدرت و نیز آگاهی وی از ناهنجاری های سیاسی اجتماعی دوران خود موجب گردیدتا برای درمان آنها چاره اندیشی نموده و درصدد تصحیح رفتار دولتمردان صفوی واصلاح ساختار بیمار و رو به زوال دولت صفویّه برآید. او با مبنا قرار دادن سخنان حضرت علی (ع ) در اثر معروف خود شرح غررالحکم سعی نمود با تحلیل های آسیب شناختی از حکومت ، الگوسازی رفتاری برای سیاستمداران ، تأکید برویژگی ها و صفات حاکمان …

اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی
سیّد جعفر کشفی از معدود فقیهانی است که از منظر فلسفه به سیاست نگریسته. او که وارث فکری اندیشه‏ وران سیاسی سلف خویش می باشد دارای منظومه‏ ای از آرا و اندیشه سیاسی است که او را از سایرین متمایز ساخته است. این اثر که اولین دفتر تدوین اندیشه سیاسی اسلام در واحد اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است می‏ کوشد تا طی مباحث روش‏ شناسی، جهان‏ شناسی، انسان‏ شناسی، دولت شناسی و فضیلت شناسی، اندیشه سیاسی وی را مورد بازکاوی وبازخوانی قرار دهد.

اندیشه سیاسی سید مرتضی
سید مرتضی از متکلمان و فقیهان بنام شیعه در قرن پنجم است که در مکتب عقل گرای بغداد رشد و نمو یافته و با تکیه بر عقل در فقه و کلام توانسته است پایه های محکمی برای افکار و اندیشه های بنیادین شیعه بر محور «امامت» فراهم سازد. سید مرتضی در سطح اندیشه های کلامی بر حقانیت «امامت» در مقابل «خلافت» در دوره غیبت استدلال های محکمی اقامه کرده است و در سطح فقهی نیز تلاش کرده است با پذیرش همکاری با سلطان جائر و تصدی اجرای شریعت از سوی فقیه در حاشیه های سلطه جائرانه دورة غیبت، در شکستن بن بست های عملی برای …

اندیشه سیاسی سید نعمت الله جزایری
محدث جزایری (1050 - 1112ه . ق) عالم آگاه و نیک ‏اندیشی است که هر چند به اخباری ‏گری شهره بود، اما در مشی فقهی خود، مسیری بین اخباری و اصولی در پیش گرفت و در مسائل سیاسی و جای‏گاه عالمان و مجتهدان و نقشِ آنان در عصر غیبت همانند اصولی اندیشید؛ از همین رو از نظریه ولایت فقها و ولایت مؤمنانِ عادل حمایت کرده است. با ویژگی‏ های فوق، پژوهش درباره اندیشه سیاسی این عالم بزرگ امری ضروری بود که اثر حاضر آن را در پنج فصل به انجام رسانده است: زندگی و زمانه، مبانی اندیشه سیاسی جزایری، سیاست از دیدگاه جزایری، نظام …

اندیشه سیاسی شهید ثانی
نگارنده در این کتاب بر آن است زندگی و عقاید "زین الدین بن نورالدین علی" معروف به "شهید ثانی" را بررسی کند که البته در این میان، شرح و تبیین اندیشه های سیاسی وی بیشتر مطمح نظر است. در آغاز کتاب پس از بررسی زندگی شهید ثانی و اوضاع سیاسی، اجتماعی و مذهبی عهد صفوی و عثمانی، مبانی فکری سیاسی شهید ثانی شرح و تبیین می شود. فصل سوم کتاب درباره انواع حکومت، به ویژه حکومت مطلوب از دیدگاه شهید ثانی است. حکومت نامطلوب یا جور موضوع فصل چهارم بوده که پس از آن در فصل پنجم، وظایف متقابل مردم حکومت تشریح می شود. در …

اندیشه سیاسی شهید مدرس
شهید آیة اللَّه سید حسن مدرس (1287 ق - 1317) سیاست‏مداری فقیه، شجاع و بیگانه‏ ستیز بود که با فعالیت ‏های خستگی ناپذیرِ دینی - سیاسیِ خود، فصل تازه‏ای از هم‏ آغوشی دین و سیاست و وطن‏ خواهی را رقم زد. او با درکِ کاملی از اوضاع اجتماعی - سیاسیِ ایران و جهان، امتزاج دیانت و سیاست را در حوزه داخلی و نظریه موازنه عدمی را در عرصه سیاست خارجی ارائه داد. درباره این شخصیتِ کم‏ نظیر، آثار متعددی نگاشته شده؛ اما اثر حاضر با تمرکز بر «اندیشه سیاسی» او در سه فصل این مهم را کاویده است: زندگی و زمانه، مفاهیم و کلیات …

اندیشه سیاسی شیخ طوسی
شرایط و مقتضیات سیاسی هر عصری از جمله متغیرهایی است که فرهیختگان را به اندیشه‏ ورزی واداشته و درصدد پاسخگویی به مسائل و موضوعات زمانه بر می ‏آیند. ابوجعفر محمد بن حسن‏ بن علی الطوسی معروف به شیخ طوسی، فقیه و متکلم شیعی قرن چهارم هجری و معاصر دولت آل‏ بویه، از زاویه فقه و کلام شیعه به پدیده‏ های سیاسی اجتماعی زمانه خویش نگریسته است. این اثر تلاشی است که با اتکای بر مبانی فکری سیاسی شیخ الطائفه، اندیشه سیاسی وی شامل: حکومت و ملزومات آن، روابط فرد و دولت و راهکارهای مواجهه با حکومت نامطلوب را …

اندیشه سیاسی شیخ عبدالکریم زنجانی
شیخ عبدالکریم زنجانی (1263 ـ 1347هـ . ش) از معدود فقهای معاصر است که درباب مشکلات و علل عقب‏ ماندگی مسلمانان تأملات تحسین ‏برانگیزی داشته است. از نظر او عدم توجه مسلمانان به علوم عقلی و نیز ناهماهنگی میان تولیدات نظری عالمان مسلمان با نیازهای جامعه در کنار تعمیق ساختارهای استبدادی در جهان اسلام، مهم‏ترین علل عقب ‏ماندگی مسلمانان به حساب می ‏آیند. این اثر، برای نخستین بار، ضمن بررسی مبانی فکری زنجانی و نیز فعالیت های سیاسی ‏اش در جهان اسلام خواننده را با تفکر سیاسی او آشنا می سازد.

اندیشه سیاسی شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی
شیخ مفید (متوفی 398ق.) و شیخ ابوالصلاح حلبی (متوفی 447 ق.) دو تن از فقیهانِ برجستة شیعی اند که با تلاش های علمی خود، رشته های مختلف علوم اسلامی را به پیش بردند. این دو فقیه، در بابِ ضرورت حکومت و انواع آن، شیوه حکومت و حکمرانی، دامنه اختیاراتِ حاکمان اسلامی و وظایف متقابل مردم و آن ها، دیدگاه خاص خود را ابراز داشته اند. اثر حاضر در دو بخشِ جداگانه، نگرگاه های آن ها را درباره موضوعات فوق، کاویده است.

اندیشه سیاسی صاحب جواهر
«آیة اللَّه شیخ محمد حسن نجفی»، صاحب کتاب گران‏ سنگِ «جواهرالکلام» از فقیهان سترگ شیعی است که نقش برجسته‏ ای در پیشبردِ فقه اسلامی دارد. یکی از جنبه ‏های علمی ایشان، اندیشه سیاسی اوست. اثر حاضر، جنبه ‏های مختلفی از فقه سیاسی مبتنی بر آرای ایشان را بررسی می ‏کند: ضرورت و بداهت حکومت دینی در عصر غیبت، فراگیر بودن دایره اختیارات حاکم اسلامی، الهی بودن خاستگاه مشروعیت ولایت فقیه و وجود عناصری چون خردورزی، مصلحت‏ نگری و واقع‏ بینی در پویایی فقه سیاسی، از مشخصه ‏های فقه ‏جواهری و اندیشه …

اندیشه سیاسی صدر المتألهین
گروهی از پژوهشگران معتقدند صدرالمتألّهین هیچ نکته جدیدی بر مباحث سیاسی فارابی و ابن سینا نیفزوده, شمار دیگری بر این باورند که او صرفاً به بسط مباحث مجمل و مبهم فارابی اکتفا کرده است. در اثر حاضر استدلال شده است که با طرح حکمت سیاسی متعالیه دور جدیدی در اندیشه سیاسی شیعه آغاز شد که نشان دهنده چالش و نزاع بیش از پیش میان سیاست دینی و نظم سلطانی بود و زمینه را برای تحقق علمی و عملی حکومت دینی, در ادوار بعدی, فراهم کرد.

اندیشه سیاسی طبرسی
طبرسی براساس تفسیر دین‏ گرایانه از حیات سیاسی، محور اندیشه و نظام سیاسی خود را بر «عدالت» استوار ساخته و گونه ‏شناسیِ نظام ‏ها را در نظام عدل و جور، جست‏ و جو نموده است. ایشان، نظام عدل را که بر محور امامت می‏ چرخد، عالی ‏ترین نظام سیاسی می‏ داند. اثر حاضر در فصل‏ های متعددی، نظام و اندیشه سیاسیِ این مفسّر بزرگ را کاویده است.

اندیشه سیاسی علامه شرف الدین
سید عبدالحسین شرف الدین یکی از چهره های دوره نوگرایی اسلامی است که به صورت مستقیم، استبداد داخلی جامعه لبنان و استعمار دولت فرانسه را تجربه کرد؛ از این رو، اندیشه سیاسی او بازتابی از واکنش اسلامی معاصر در مورد مسئله هویت اسلامی می باشد. در این کتاب با زندگی و زمانه شرف الدین، مبانی اندیشه سیاسی، طرز برخورد با استبداد داخلی و استعمار خارجی، اهمیت محوری وحدت مسلمانان در شرایط بیداری اسلامی و مسئله گفت وگو و راه کارهای عملی آن میان مسلمانان آشنا می شوید. وی از دو عامل اساسی استبداد و استعمار به …

اندیشه سیاسی علامه شیخ یوسف بحرانی
علامه یوسف بن احمد بحرانی (1107 ـ 1186هـ . ق) از فقیهان ژرف‏ اندیش بنام شیعه است. وی از فقهای اخباری مسلک به شمار می ‏رود، ولی خصوصیات فردی و اخلاقی‏اش و نیز تأثیر علامه وحید بهبهانی در او، وی را به اخباری متعادل تبدیل کرده است. اثر حاضر در هفت فصل، اندیشه سیاسی او را بررسی کرده است.

اندیشه سیاسی علامه مجلسی
علامه محمد باقر مجلسی از علمای بزرگ شیعی در سده یازدهم هجری، و از مروّجان مذهب امامیه و انتشار احادیث معصومین(ع) در ایران عهد صفوی بوده است. مجلسی از معدود فقها و محدثانی است که به خاطر برخی از ابتکارهای علمی‏اش مانند تدوین بزرگ‏ترین، جامع‏ ترین و متنوع ‏ترین دائرةالمعارف حدیثی شیعه و نیز به دلیل برخی از «اندیشه ‏ها» و رفتارهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی مؤثر و گسترده ‏اش توجه عالمان دینی و روشنفکران مسلمان و حتی بسیاری از خاورشناسان را به خود جلب کرده است و دیدگاه‏های علمی و مواضع عملی‏ اش …

اندیشه سیاسی علامه محمدتقی جعفری
علامه محمد تقی جعفری (1302 - 1377ش) تکاپوگر بزرگ اندیشه اسلامی در روزگار معاصر بود. وی عالمانه به نقد اندیشه ‏های دنیای معاصر غرب و شرق می ‏پرداخت. یکی از دل‏بستگی ‏های او نقدِ اندیشه‏ ها و کردارها در حوزه سیاست و مدیریت سیاسی بوده و در این میان، ماکیاولی، هابز و نیز لیبرالیسم را بسیار مورد نقد قرار داده است. اثر حاضر، مبانی اندیشه سیاسی و نیز نظریه ‏های سیاسی علامه جعفری را در حوزه بایسته‏ ها و شایسته‏ های سیاسی در این فصل‏ها بررسی می‏ کند: زندگی و زمانه، مبانیِ معرفتی و روش‏ شناسی فلسفی و …

اندیشه سیاسی علامه وحید بهبهانی
وحید بهبهانی (1117 - 1205ه.ق) از فقیهان بزرگ، مجدد شیعه و مکتب اصولی در سده دوازدهم هجری است. ایشان با تقویت مکتب اصولی و استمرار آن طی دو قرن اخیر، فصل جدیدی از حیات سیاسی شیعیان را در عصر غیبت رقم زد و موجب رشد تفکر سیاسی در فقه شیعی، گسترش حوزه اختیارات فقیه و اقتدار عالمان دینی در عرصه اجتماع و سیاست گردید. ضرورت شناخت پیشینه تفکر سیاسی شیعی، مستلزم بازکاوی اندیشه‏ های سیاسی عالمان بزرگی چون علامه وحید بهبهانی است، بدین منظور اثر حاضر به مطالعه و بررسی آرا و نظریه‏ های سیاسی بهبهانی درباره …

اندیشه سیاسی علی نقی کمره ای و فاضل هندی
اثر حاضر، تحقیقی درباره تفکرات سیاسی «شیخ علی‏ نقی کمره ‏ای» و «فاضل هندی» از فقهای برجسته شیعی در دوره حکومت صفویان است. در این پژوهش سعی شده است دیدگاه‏ های این دو فقیه در مورد حکومت اسلامی، مسئولیت ‏های دینی و اجتماعی، ولایت فقیه، اختیارات حاکمان اسلامی و وظایف متقابل حکومت و مردم منعکس گردد. نگارنده ضمن بررسی گوشه‏ هایی از حیات ایشان به جایگاه سیاست و حکومت در اندیشه آنان پرداخته و با توجه به شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر صفویه مبانی فکر سیاسی آنان را در مورد رهبری جامعه اسلامی و …

اندیشه سیاسی فارابی
بازخوانی و بازپیراییِ فلسفه سیاسی فارابی، که بزرگ‏ترین نماینده فکری - فلسفی اسلامی در دوره میانه می‏ باشد، ضرورتی است که برای شناختِ ژرفایِ فلسفه و اندیشه اسلامی باید به آن پرداخته شود. اثر حاضر، با نگاه و قرائتی نو، اندیشه سیاسی فارابی را باز می‏ کاود و علاوه بر تحلیل زندگی سیاسی و سوانح احوال او، به مبانیِ معرفتی، هستی‏ شناسی و انسان‏ شناسی فارابی توجه می ‏کند و با تبیین اجزای منظومه فلسفه سیاسی ادامه می‏ یابد. قدرت سیاسی، اشکال حکومت، جای‏گاه حاکمان، نهادهای حکومتی و گروه‏ های سیاسی، …

اندیشه سیاسی فاضل مقداد
«فاضل مقداد» از فقها و متکلمان قرن نهم هجری است. اندیشه سیاسی وی مشحون از آموزه هایی درباره حکومت و ضرورت و مشروعیت آن، حکومت مطلوب و ارکان و شرایط آن، ادله عقلی و نقلی حکومت و رابطه فرد و دولت است. هم‏چنین به دو نکته کلیدی مقتضیات زمان و مکان و ارتباط آن با فتاوا و احکام شرعی و رابطه دین و سیاست نیز تأکید می‏ورزد. این اثر در فصل‏ های مختلف، موضوعات فوق را با استناد به اندیشه ‏های او به تصویر کشیده است.

اندیشه سیاسی فخرالمحققین
فخرالمحققین (682 ـ 771 هـ . ق) سیاست را به معنای نظام مشارکت فرد با سایرین تلقی کرده و نیاز به قانون و شریعت الهی را برای برقراری نظم مطلوب، ضروری دانسته و از این زاویه، ارتباط وثیقی بین دین و سیاست برقرار می ‏سازد. این ارتباط در عصر حضور، تنها امامان معصوم را شایسته حکومت دانسته و در عصر غیبت، فقیهانِ واجد شرایط را با عناوین «ولیّ‏ المسلمین» و «من له الولایة» دارای همان اختیارات حکومتی دیده و ریاست عمومی آنان را ضروری فرض می‏ کند. اثر حاضر، اندیشه سیاسی وی را در این فصل ها می کاود: زندگی و زمانه …

اندیشه سیاسی فیض کاشانی
بررسی دیدگاه‏ های سیاسی علامه فیض کاشانی که در علوم مختلف از جمله حدیث، تفسیر، عرفان، فلسفه، کلام و فقه تبحّر وافر داشته است، می‏ تواند راه‏گشای مباحث نظری شیعه در حوزه اندیشه سیاسی باشد. در اثر حاضر، مباحثی مانند جایگاه سیاست، ضرورت و انواع حکومت، وظایف و اختیارات حکومت، حقوق متقابل مردم و حاکمان از نگاه ایشان مورد بررسی قرار گرفته است.

اندیشه سیاسی قطب الدین شیرازی
قطب ‏الدین شیرازی (634 - 710 ق) از فیلسوفان بزرگ دوره میانه اسلامی است. وی در نظام فکری و فلسفی خود با پیش ‏فرض وجود اعتدال تکوینی در میان همه اجزا و عناصر عالم هستی، برقراری اعتدال را در جامعه انسانی کار ویژه انسان کامل می‏ داند. نظریه‏ های سیاسی او متأثر از مبانی معرفت ‏شناسی و هستی‏ شناختی بوده و ترسیم ‏گر یک نظام مطلوب است. با وجود اهمیتِ قطب الدین شیرازی تاکنون اندیشه سیاسی او بررسی و معرفی نشده است. اثر حاضر برای نخستین بار این مهم را در هفت فصل به سامان رسانده است.

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان - دفتر اول
اندیشه‏ های متفکران مسلمان از جنبه‏های مختلف اخلاقی، عقیدتی، فقهی و... بر فرهنگ و تمدن اسلامی، تأثیرگذار بوده است. بی‏ تردید یکی از آن جنبه ‏های مهم، «اندیشه سیاسیِ» آنان بوده است که کمتر مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است. اثر حاضر به منظور هویت ‏شناسی سیاسی، به طرح و واکاویِ اندیشه سیاسیِ متفکران مسلمان، پرداخته که در این دفتر، این عالمان، موضوع پژوهش‏ اند: نجم‏ الدین رازی، قطب‏ الدین رازی، میر سید علی همدانی و حاج ملاهادی سبزواری.

اندیشه سیاسی محقق اردبیلی
محقق اردبیلی از مشاهیر و مفاخر علمای امامیه در دوره صفویه و سر سلسله فقهای ایرانی می‏باشد. او را می ‏توان از آغازگران اندیشه ولایت فقیه در عصر غیبت قلمداد کرد که فقهای جامع الشرایط را وارث انبیا و قائم مقام و خلیفه امام عصرعلیه السلام می‏ دانست و آنچه بر امام جایز بود بر فقهای نایب نیز جایز می ‏شود. از این رو معرفت به انسان ‏شناسی و هستی‏ شناسی و نگرش فقهی و کلامی او به ماهیت حکومت و نیز اوضاع و سوانح زمانه، می‏ تواند در تبیین اندیشه ولایت فقیه در زمان ما راهگشا باشد.

اندیشه سیاسی محقق حلی
جعفر بن حسن حلی (676-602ق) مشهور به «محقق حلی» از فقهای به نام شیعه در قرن هفتم، و صاحب تألیفات عدیده ‏ای در فقه، اصول، کلام و منطق می‏ باشد و کتاب شرایع الاسلام وی که در بین فقیهان به «قرآن فقه» مشهور شده یکی از کتاب‏های مهم استدلالی فقه شیعه به شمار می ‏رود و شرح‏ های گرانسنگی همچون مسالک الافهام و جواهر الکلام بر آن نوشته شده است. اندیشه سیاسی محقق بر گرفته از شانزده اثری است که از وی به جا مانده است. محقق حکومت را از ضروریات جامعه و ضامن سلامت آن می‏ داند و در جایْ جایِ آثار خود سخن از سلطان …

اندیشه سیاسی محقق کرکی
محقق کرکی از فقها و علمای بزرگ شیعی قرن دهم هجری است در زمان وی شاه اسماعیل دولت شیعی صفوی را بنیان نهاد و کرکی از اولین فقهایی بود که به همکاری با این دولت نوپا پرداخت و در تقویت آن کوشید و از این جهت او از بانیان هم گرایی علما و دولت در این عصر محسوب می ‏شود. به لحاظ نظری اهمیت کرکی در طرح نظریه ولایت فقیه است نظریه ‏ای که با توجه به شخصیت فقهی - سیاسی کرکی در این‏ دوره رواج گسترده‏ ای یافت به نحوی که شاه طهماسب نیز بر آن صحّه می‏ گذاشت. اثر حاضر در چهار فصل، اندیشه‏ های وی را می‏ کاود.

اندیشه سیاسی مسکویه
بازپژوهی و بازخوانی فلسفه سیاسی معلم ثالث ابوعلی مسکویه رازی اندیشمند اواخر سده چهارم و اوایل سده پنجم هجری قمری در هزاره نخست فقدان او، تلاشی در راستای احیای میراث فرهنگ سیاسی اسلام و ایران اسلامی است. دفتر حاضر در ادامه اندیشه سیاسی فارابی به ماجرای فکر فلسفی در حوزه سیاست می‏ پردازد. بیان زندگی سیاسی و سوانح احوال و بنیادهای اندیشگی دیباچه ای برای ورود به منظومه فکری این فرزانه خردمند است. تحلیل منطق درونی، نگارنده را به بحث‏ های ساختاری، قدرت سیاسی، اشکال حکومت، جایگاه حاکمان …

اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی
ملا احمد نراقی، دانشورِ نام‏ آشنا و بزرگ قرن سیزدهم هجری، اولین فقیهی است که بحث از ولایت فقیه را که در ادوار گذشته، فقها در ابواب مختلف بدان پرداخته ‏اند، به صورت متمرکز و استدلالی و در قالب نظریه سیاسی ولایت عامه فقها در عصر غیبت مطرح کرده است. ایشان دایره اختیارات ولی فقیه را محدود ندانسته، بلکه او را صاحب تمام اختیاراتی می ‏داند که ائمه معصوم(ع) در زمان خود حائز آن بوده‏ اند. مؤلف کتاب حاضر، موضوع فوق را در شش فصل، شرح کرده است: زندگی و زمانه، مفاهیم و کلیات، جایگاه ‏سیاست، قواعد فقه …

اندیشه سیاسی ملا محمدمهدی نراقی
فقیه اخلاقی، محمد مهدی نراقی، در کاوش های فقهی و دینی خود، به اندیشه سیاسی نیز اهمیت فراوانی داده است. در اندیشه او «دولت عدل» آرمانی ‏ترین گونه ‏های دولت به‏ شمار می ‏آید. در این دولت، ساز و کار همزیستی و بالندگیِ خرد بشری در معیت شریعت وحیانی فراهم شده و چشم ‏انداز نیل به «سعادت» ترسیم می‏ گردد و سعادت، مفهومی صرفاً ذهنی با تلقی آخرت‏گ رایانه از زندگی نیست، بلکه تفسیری از نظم، امنیت، رفاه، معنویت و عدالت است که شرع راهکار آن را تبیین نموده و رهبری خردمند، تدبیر اجرای آن‏را عهده ‏دار شده …

اندیشه سیاسی میرزای قمی
میرزای قمی، عالم بزرگ شیعی است که به اذعان فقها اندیشه‏ های او در گستره فقه و اصول، تأثیرگذار بوده است، در عرصه فقه سیاسی، دو دیدگاه به او نسبت داده ‏اند: اعتقاد به مشروعیتِ سلطنت (حکومت شاهان) و اعتقاد به عدم مشروعیت سلطنت. اثر حاضر در صدد بیان این دیدگاه است که میرزای قمی بنابر مصالحی با حکومت، تعامل داشته اما هیچ‏گاه برای سلطنت «مشروعیت بالاصاله» قائل نبوده است و به تدریج نظریه سیاسی ایشان به نظریه «ولایت سیاسیِ فقها» تحول یافته است.

انسان کامل از نگاه امام خمینی و عارفان مسلمان
در این نوشتار سعی شده انسان کامل از منظر امام خمینی (ره) و دیگر عارفان تحلیل و بررسی شود. سیمای انسان کامل، راه رسیدن به مقام انسان کامل، ضرورت وجود انسان کامل در عالم، جایگاه انسان کامل در نظام هستی، مقامات انسان کامل و سیر تاریخی انسان کامل مباحث اصلی کتاب هستند. به زعم نگارنده از دیدگاه امام خمینی (ره)، انسان به یک اعتبار دارای سه مقام است: مقام ملک و دنیا، مقام برزخ و مقام عقل و آخرت این سه مقام در انسان کامل عبارت اند از :مقام تعینات مظاهر، مقام مشیت مطلقه ...و مقام احدیت اسما ."

انیس التجار
اثر حاضر کتاب فقهی فتوائی فارسی است شامل مسائل ابواب معاملات: تجارت، قرض، دیون، مضاربه، شرکت، وکالت، حواله و صلح. مؤلّف گرچه آن را برای عمل مقلّدان و اهل تجارت نوشته، امّا کثرت فروعات و مسائل فقهی آن برای پژوهشگران در فقه بسیار سودمند است.

باروری های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق
یکی از پدیده‏ های دانش پزشکی باروری‏ های پزشکی است. این رخداد نسبت به ره ‏آوردهای دیگر علمی امتیاز خاصی دارد و از جنبه‏ های گوناگونِ جنین‏ شناسی، روان‏ شناسی، جامعه‏ شناسی و در نهایت از دیدگاه فقهی و حقوقی قابل بررسی است. تحقیق حاضر درصدد است که میان عرصه دانش جدید پزشکی و دانش فقه (فقه شیعه و اهل‏ سنت) و حقوق (ایران و پاره ‏ای کشورهای دیگر) تعامل و سازوکار مناسب ایجاد نماید. از این رو در سه بخش پزشکی (موضوع ‏شناسی) فقهی (حکم ‏شناسی) و حقوقی (وضع حقوقی و اثرشناسی) تدوین گردیده است. محوری‏ ترین …

بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت
مهدویت، گفتمان برجسته اسلامی و نه فقط شیعی است که همواره مورد توجه محدثان، متکلمان و اندیشمندان مسلمان بوده است. اگرچه در این میان، افرادی با انگیزه‏ های خاص درصددند این باور را تنها عقیده ‏ای شیعی معرفی کنند، ولی واقعیت های تاریخی و حدیثی، عکس دیدگاه آنان را تأیید می ‏کند. اثر حاضر موضوع فوق را از همین زاویه، در چهار فصل بررسی کرده است: نگاهی کلی به احادیث مهدویت، مشترکات شیعه و سنی در مهدویت، موارد اختلافی مهدویت میان شیعه و سنی و ناقدان احادیث مهدویت.

بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبة شیخ طوسی
«کتاب الغیبة» اثر شیخ طوسی، از مصادر و منابع دست اول روایی شیعی در موضوع مهدویت به شمار می رود. در این اثر، روایات مربوط به مهدویت در یک متن کلامی جا گرفته و هر بحث و عنوان با دلایل متقن عقلی و نقلی به اثبات رسیده است. علاوه بر این، گونه شناسی اندیشه شیعیان در مهدویت نیز از این کتاب قابل استفاده است. استفاده از روایات علم آور در نظر مؤلف از جهت دیگر بر ارزش و اعتبار این کتاب افزوده است. اثر حاضر عهده دار بررسی توصیفی و تحلیلی این کتاب است که به بحث دربارة پدیدآورنده کتاب، شناسایی اثر، حدیث …

بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبة نعمانی
«کتاب الغیبة»، اثر شیخ نعمانی از مصادر و منابع دست اول روایی شیعی در مهدویت و کهن ترین منبع موجود در این موضوع به شمار می رود. نعمانی شاگرد کلینی است و کلینی در کتاب او حضور پر رنگ دارد و همین امر بر اعتبار این کتاب می افزاید. اثر حاضر عهده دار بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب یاد شده است که با روش توصیف و تحلیل مطالب به بحث دربارة پدید آورنده کتاب، شناسایی اثر، حدیث پژوهی و محتواشناسی آن می پردازد.

بررسی توصیفی و تحلیلی کمال الدین و تمام النعمة شیخ صدوق
بررسی محتوای کتاب کمال‎الدین و تمام النعمه از شیخ صدوق موضوع این اثر می‎باشد. نویسنده در ابتدا به ارایه توضیحاتی پیرامون شیخ صدوق از قبیل ولادت، پدر و مادر، فرزندان، اساتید، شاگردان و آثار وی پرداخته است. سپس به تحلیل اثر مذکور در قالب مطالبی با عناوین زمان و مکان تالیف و فضاشناسی آن‎ها، انگیزه‎های تالیف، اساتید صدوق در کمال‎الدین، ارزش و اعتبار آن و نسخه‎های متعددش همت گماشته است. وی در بخش حدیث‎پژوهی پس از شمارش تعداد احادیث این اثر، به ویژگی‎های سندگزاری آن‎ها پرداخته و ارزش و …

برگزیده فرهنگ قرآن - جلد اول: آب - ترور
اثر حاضر برگزیده ای از مجموعه 33 جلدی «فرهنگ قرآن» است که به منظور آسان سازی بهره گیری و امکان حمل این اثر برای مبلغان در یک مجموعه چهارجلدی تدوین یافته و مجموعه بیش از دو هزار موضوع اصلی و هزاران موضوع فرهنگی را در خود جای داده است. این اثر که در زمره معاجم معنایی قرآن کریم به شمار می آید در جلد اول خود، حد فاصل واژه های آب تا ترور را در خود جای داده است. در خلاصه اثر به این روش عمل گردیده که فیش ها، متن آیات و توضیحات مربوط به برداشت ها حذف شده و فقط به شناسه ها، نمایه و نشانی آیات اکتفا شده است

برگزیده فرهنگ قرآن - جلد چهارم: قرآن - یهودا
اثر حاضر برگزیده ای از مجموعه 33 جلدی «فرهنگ قرآن» است که به منظور آسان سازی بهره گیری و امکان حمل این اثر برای مبلغان در یک مجموعه چهارجلدی تدوین یافته و مجموعه بیش از دو هزار موضوع اصلی و هزاران موضوع فرهنگی را در خود جای داده است. این اثر که در زمره معاجم معنایی قرآن کریم به شمار می آید در جلد چهارم خود، حد فاصل واژه های قرآن تا یهودا را در خود جای داده است. در خلاصه اثر به این روش عمل گردیده که فیش ها، متن آیات و توضیحات مربوط به برداشت ها حذف شده و فقط به شناسه ها، نمایه و نشانی آیات اکتفا شده …

برگزیده فرهنگ قرآن - جلد دوم: تزکیه - سبیل الله
اثر حاضر برگزیده ای از مجموعه 33 جلدی «فرهنگ قرآن» است که به منظور آسان سازی بهره گیری و امکان حمل این اثر برای مبلغان در یک مجموعه چهارجلدی تدوین یافته و مجموعه بیش از دو هزار موضوع اصلی و هزاران موضوع فرهنگی را در خود جای داده است. این اثر که در زمره معاجم معنایی قرآن کریم به شمار می آید در جلد دوم خود، حد فاصل واژه های تزکیه تا سبیل الله را در خود جای داده است. در خلاصه اثر به این روش عمل گردیده که فیش ها، متن آیات و توضیحات مربوط به برداشت ها حذف شده و فقط به شناسه ها، نمایه و نشانی آیات اکتفا …

برگزیده فرهنگ قرآن - جلد سوم: سپاس - قذف
اثر حاضر برگزیده ای از مجموعه 33 جلدی «فرهنگ قرآن» است که به منظور آسان سازی بهره گیری و امکان حمل این اثر برای مبلغان در یک مجموعه چهارجلدی تدوین یافته و مجموعه بیش از دو هزار موضوع اصلی و هزاران موضوع فرهنگی را در خود جای داده است. این اثر که در زمره معاجم معنایی قرآن کریم به شمار می آید در جلد سوم خود، حد فاصل واژه های سپاس تا قذف را در خود جای داده است. در خلاصه اثر به این روش عمل گردیده که فیش ها، متن آیات و توضیحات مربوط به برداشت ها حذف شده و فقط به شناسه ها، نمایه و نشانی آیات اکتفا شده است

برگزیده فرهنگ قرآن (دوره چهار جلدی)
اثر حاضر برگزیده ای از مجموعه 33 جلدی «فرهنگ قرآن» است که به منظور آسان سازی بهره گیری و امکان حمل این اثر برای مبلغان در یک مجموعه چهارجلدی تدوین یافته و مجموعه بیش از دو هزار موضوع اصلی و هزاران موضوع فرهنگی را در خود جای داده است. این اثر در زمره معاجم معنایی قرآن کریم به شمار می آید. در خلاصه اثر به این روش عمل گردیده که فیش ها، متن آیات و توضیحات مربوط به برداشت ها حذف شده و فقط به شناسه ها، نمایه و نشانی آیات اکتفا شده است

به سوی حکومت جهانی امام مهدی (عج)
این نوشتار کوتاه، بر آن است تا نخست، ابعادی از ظلم و جور آخرالزّمان را، بر پایه واقعیت ‏ها و آمار به تصویر کشد، آن‏گاه وضعیّت مستضعفان عالم در شرایط نابرابر جهان امروز، چنان روشن می‏ شود که بتوان قضاوت کرد آیا به حدّ «اضطرار» نزدیک شده ‏اند یا نه؟ سپس با نیم نگاهی به فرآیند سیاست ‏های راهبردی استکبار جهانی، احتمال شکل ‏گیری‏ حکومت جهانی را بررسی و در پایان، سرنوشت صلح و عدالت را مرور می ‏کند تا معلوم شود آیا راهی برای تحقّق آن، جز به دست منجی موعود الهی، وجود دارد؟

پرسمان علوم قرآنی
علوم قرآنی، دانشی است که تسلط بر آن آدمی را در فهم معارف قرآن کمکِ فراوان می‏ کند؛ یعنی به منزله پلی است که بدون آن، عبور از دریای معارف قرآن، بسی مشکل و نامطمئن خواهد بود. لذا از دیرباز و از همان صدر اسلام، پایه ‏های اساسی این علم، را قاریان و قرآن‏ شناسان بزرگ؛ به ویژه اهل ‏بیت(ع) پی ‏افکنده ‏اند. اما این علم را از کجا باید آغاز کرد و چگونه؟ نوشته حاضر، پاسخی است به همین پرسش تا راه را برای نوپویندگان هموار کند و وسایل راه‏یابی به پیغام دوست و نامه محبوب را به دست دهد.تاریخ قرآن، …

پرسمان قرآنی امر به معروف و نهی از منکر
قرآن کریم به منظور بر پاییِ جامعه ای سالم و سرشار از فضایل و تهی از رذایل، بر نظارت عمومی و همگانیِ همه افراد جامعه بر رفتار یکدیگر، پای می فشارد و این نظارت، با امر به معروف و نهی از منکر، محقق می شود. امر به معروف و نهی از منکر در قرآن کریم، مورد تأکید قرار گرفته و به عنوانِ دو واجب در میان فروع دین مطرح بوده و وظیفه ای است که مسلمانان در برابر یکدیگر در محدوده جامعه اسلامی و برای تضمین سلامت جامعه از زشتی ها ایفا می کنند. اثر حاضر با موضوع امر به معروف و نهی از منکر، گستره آن را در فصل های مختلفی …

پرسمان قرآنی کودک
پاسخ گویی به پرسشهای قرآنی کار بسیار دقیق و ظریفی است خصوصا اگر پرسش کننده کودک یا نوجوان باشد. چرا که عمق معارف قرآن و محدودیت در انتخاب واژه ها و مثالها ، لزوم مختصر گویی و حساسیت های تربیتی ، همگی در شیوه پاسخ دادن به پرسشها دخالت دارند. این کتاب بر آن است تا پاسخ یک سری از مهمترین پرسشهای قرآنی کودکان و نوجوانان را با ادبیاتی قابل فهم برای آنان، ارائه نماید تا از یک سو پاسخی باشد به پرسشهای آنان و از سوی دیگر الگویی باشد برای مربیان و معلمان در نحوه پاسخگویی به پرسشهای قرآنی .

پرسمان قرآنی نبوت
نبوت، یکی از اصول مهم در همه ادیان آسمانی - به ویژه اسلام - است. قرآن این اصل مهم را در قالب‏های گوناگون و با طرز بیان و سبک‏ های متفاوت بیان کرده است. کتاب حاضر، در قالب پرسش و پاسخ‏ های واقعی که اقشار مختلف جامعه - به ویژه جوانان - با مرکز فرهنگ و معارف قرآن، در میان گذاشته ‏اند در دو بخش و با دسته ‏بندیِ روشن و منطقی تدوین شده است: بخش اول، نبوت عامه و بخش دوم، نبوت خاصه است.

پژوهشی نو درباره مادر امام زمان (عج)
بررسی زندگی مادران ائمه(ع) از جهت قابلیت های ویژه آنان برای پرورش معصوم اهمیتی بسیار داشته که در طول تاریخ مهجور مانده است. بررسی شخصیت مادر امام زمان(عج) به علت هجمه های علمی از ناحیه مخالفان فرهنگ شیعی اهمیتی دو چندان می یابد. اثر حاضر اولین اثر پژوهشی مستقل در این زمینه است. در این اثر ابتدا گونه های روایی مربوط طبقه بندی شده سپس به بررسی سندی و دلالی روایات و انطباق با منابع غیر اسلامی پرداخته و پس از قراردادن یک روایت که بیشتر قابل قبول بوده به عنوان مبنا، شخصیت و زندگانی مادر امام زمان(عج) …

پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم
پلورالیسم یا کثرت گرایی دینی (حقانیت و نجاتْ بخشیِ همه یا مجموعه ای از ادیان در عصرحاضر) از مباحث فلسفه دین و اندیشه ای برخاسته از بستر اختلاف های فرقه ای مسیحیت در دنیای غرب است. برخی کثرت گرایان مسلمان در پی یافتن مبنایی قرآنی برای این اندیشه، پاره ای آیات متشابه قرآن را دستاویز قرار داده اند. در این کتاب با استناد به حدود چهارصد آیه از قرآن، در قالب تفسیری موضوعی، شاخه های گوناگون کثرت گرایی دینی در چند محور بررسی شده اند: 1. مستندات (شبهات) قرآنی کثرت گرایان؛ 2. حصرگرایی در قرآن؛ 3. …

پیام های آسمانی: معارف قرآنی برای کودک و نوجوان - دفتر نخست
کتاب که در دست دارید گامی است به سوی هدفی بزرگ؛ وارد کردن کودکان و نوجوانان به دنیای قرآن. قرآن کریم کلام خدا و گرامی ترین اثر مکتوب در میان مسلمانان است. پیشوایان معصوم و بزرگان دین برای آموزش این کتاب مقدس به مسلمانان، به ویژه کودکان و نوجوانان تاکید دارند. امام علی (ع) یکی از حقوق فرزندان بر پدر را آموزش قرآن به آنان می داند. «مرکز فرهنگ و معارف قرآن» با بیش از بیست سال تجربه در عرصه پژوهش قرآنی، توفیق داشته که در حوزه نشر معارف قرآن، گام های بلندی بردارد. از تلاش های این مرکز، طرح تدوین تفسیری …

پیامبر (ص) و یهود حجاز
شکی نیست که به خاطر اهمیت دوران حکومت پیامبر اکرم(ص) و لزوم الگوپذیری از شیوه ی عملکرد آن حضرت، تمامی رویدادهای این دوره باید بررسی، تحلیل و در دوره های مختلف بازنگری شود. امروزه که نظام جمهوری اسلامی در ایران بر پایه ی ضوابط دینی بنا شده است آشنایی با سنت و شیوه ی عملکرد حکومتی آن حضرت ضرورت بیشتری دارد چون جنگ و صلح بخش مهمی از برخوردها و کارکردهای حکومتی است و دولت مدینه نیز با این دو مقوله فراوان سروکار داشته است. یکی از اهداف مهم این کتاب، تبیین عقلانی و عرفی سیره ی رسول خدا(ص) است. داستان …

پیش فرض های فلسفی در علم اصول
نگارنده به منظور نمایاندن رابطه ی فلسفه و اصول، یک دوره از مباحث اصولی را به صورت فشرده به بحث گذاشته که با بررسی آن ها می توان تاثیر فلسفه را در کلیه ی مباحث اصولی نشان داد. بر این اساس، اصول و قواعدی مطرح گردید، که در عرض یک دیگر باشند، اما از میان اصول و پیش فرض هایی که در طول یک دیگر قرار دارند، نزدیک ترین آن ها به باور اصولی، بحث می شود. برخی از این قواعد، عبارت است از: "اجتماعی الضدین محال"، "اجتماع المثلین محال"، "اخذالشیء فی لازمه و خاصته محال"، "اخذ النوع فی فصله محال"، "انتقال العرض محال"، …

پیشوایی از منظر قرآن کریم
نگاه مذاهب و نحله های فکری به موضوع امامت متفاوت است، اثرحاضر با طرح آن دیدگاه ها به نقد و بررسی آن ها پرداخته است. تلاش شده این اثر استدلالی و خالی از حشو و زواید باشد و بیشتر با نگاه به قشر فرهیخته به نگارش درآمده گرچه برای عموم مردم نیز سودمند است. از ویژگی های دیگر این اثر، پاسخ درخور به شبهاتی است که درباره این موضوع در منابع طرح شده؛ خصوصاً بخش پایانی به بررسی و نقد شبهات روشن فکران معاصر درباره امامت پرداخته است.

تحفه رضویه
کتاب حاضر اثری است فقهی - فتوایی در احکام طهارت و صلاة که مؤلّف آن را به درخواست جمعی از عوام و خواص - در کنار بارگاه ثامن الحجج علیّ بن موسی الرضا(ع) - نگاشته و آن را تحفه رضویّه نامیده است. این اثر در نوع خود قابل توجّه و کم ‏نظیر است.

تذکرة الاحباب
کتاب حاضر اثری است فقهی فتوائی برای عمل مقلّدان. ملّااحمد نراقی این کتاب را در تکمیل تحفه رضویّه پدرش ملّامهدی نراقی نوشته است، آن کتاب در مسائل طهارت و نماز بوده و این کتاب دیگر مسائل ابواب عبادات: روزه، زکات و خمس را برای عمل مقلّدان بیان کرده است.

تربیت اعتقادی و معنوی با نگاهی قرآنی
تربیت در ابعاد مختلفی قابل مطالعه است که مهم ترین آن مربوط به اعتقاد است. اعتقاد صحیح که با توحید آغاز می شود، انسان را وارد جهانی والاتر از عالم ماده یعنی فضای روحانی و معنوی می کند. این جاست که انسان احساس نیاز به تربیت معنوی می کند تا بتواند سیر در عالم معنا را درست انجام دهد و به مقصود نهایی یعنی شایستگی خلافت الهی برسد. کتاب حاضر با این نگاه تدوین شده است.

تفسیر آموزشی - جلد اول: معانی واژه ها و ساختارها
از جمله ضرورت ها در حوزه تفسیر، ارائه متنی آموزشی از تفسیر قرآن برای پایه های مختلف حوزوی است، به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی شده به رتبه ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گرداند. با توجه به این امر بایسته، جلد اول و دوم شکل گرفت که در دو مجلد کلمات هر آیه تحلیل و معانی و ساختار آن ها تبیین می شود و بر مبنای آن ها معنای آیه ارائه می شود و برحسب نیاز تفسیری کوتاه بیان می گردد. مطالب کتاب از منابع معتبر و اصیل استخراج شده و به گونه ای نگاشته شده که هم با سطح …

تفسیر آموزشی - جلد پنجم: بیان نکته های آیات بر پایه علوم بلاغی
از جمله ضرورت ها در حوزه تفسیر، ارائه متنی آموزشی از تفسیر قرآن برای پایه های مختلف حوزوی است، به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی شده به رتبه ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گرداند. جلد پنجم و ششم مرحله سوم تفسیر آموزشی را شکل می دهد. در این مرحله، استخراج نکته ها و پیام های آیات با توجه به علوم بلاغی مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است. در این مرحله افزون بر بیان واژگان جدید و بیان وجه اعرابی کلمات، که در فهم آیات ضرورت دارد، نکته های آیات با توجه به علوم …

تفسیر آموزشی - جلد چهارم: بیان جایگاه کلمات و جملات در کلام
از جمله ضرورت ها در حوزه تفسیر، ارائه متنی آموزشی از تفسیر قرآن برای پایه های مختلف حوزوی است، به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی شده به رتبه ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گرداند. با توجه به این امر بایسته، جلد سوم و چهارم شکل گرفت که در دو مجلد کلمات هر آیه تحلیل و معانی و ساختار آن ها تبیین می شود و بر مبنای آن ها معنای آیه ارائه می شود و برحسب نیاز تفسیری کوتاه بیان می گردد. مطالب کتاب از منابع معتبر و اصیل استخراج شده و به گونه ای نگاشته شده که هم …

تفسیر آموزشی - جلد دوم: معانی واژه ها و ساختارها
از جمله ضرورت ها در حوزه تفسیر، ارائه متنی آموزشی از تفسیر قرآن برای پایه های مختلف حوزوی است، به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی شده به رتبه ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گرداند. با توجه به این امر بایسته، جلد اول و دوم شکل گرفت که در دو مجلد کلمات هر آیه تحلیل و معانی و ساختار آن ها تبیین می شود و بر مبنای آن ها معنای آیه ارائه می شود و برحسب نیاز تفسیری کوتاه بیان می گردد. مطالب کتاب از منابع معتبر و اصیل استخراج شده و به گونه ای نگاشته شده که هم با …

تفسیر آموزشی - جلد سوم: بیان جایگاه کلمات و جملات در کلام
از جمله ضرورت ها در حوزه تفسیر، ارائه متنی آموزشی از تفسیر قرآن برای پایه های مختلف حوزوی است، به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی شده به رتبه ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گرداند. با توجه به این امر بایسته، جلد سوم و چهارم شکل گرفت که در دو مجلد کلمات هر آیه تحلیل و معانی و ساختار آن ها تبیین می شود و بر مبنای آن ها معنای آیه ارائه می شود و برحسب نیاز تفسیری کوتاه بیان می گردد. مطالب کتاب از منابع معتبر و اصیل استخراج شده و به گونه ای نگاشته شده که هم …

تفسیر آموزشی - جلد ششم: بیان نکته های آیات بر پایه علوم بلاغی
از جمله ضرورت ها در حوزه تفسیر، ارائه متنی آموزشی از تفسیر قرآن برای پایه های مختلف حوزوی است، به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی شده به رتبه ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گرداند. جلد پنجم و ششم مرحله سوم تفسیر آموزشی را شکل می دهد. در این مرحله، استخراج نکته ها و پیام های آیات با توجه به علوم بلاغی مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است. در این مرحله افزون بر بیان واژگان جدید و بیان وجه اعرابی کلمات، که در فهم آیات ضرورت دارد، نکته های آیات با توجه به علوم …

تفسیر آموزشی - جلد هشتم: تفسیر قرآن به قرآن
از جمله ضرورت ها در حوزه تدوین کتاب ارائة متنی آموزشی از تفسیر قرآن برای پایه های مختلف حوزوی است به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی شده به رتبه ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گردند. با توجه به این امر بایسته، اثر حاضر شکل گرفت که در دو مجلد (جلد هفتم و هشتم) کلمات هر آیه تحلیل و معانی و ساختار آن ها تبیین می شود و بر مبنای آن ها معنای آیه ارائه می شود و برحسب نیاز تفسیری کوتاه بیان می گردد. مطالب کتاب از منابع معتبر و اصیل استخراج شده و به گونه ای نگاشته …

تفسیر آموزشی - جلد هفتم: تفسیر قرآن به قرآن
از جمله ضرورت ها در حوزه تدوین کتاب ارائة متنی آموزشی از تفسیر قرآن برای پایه های مختلف حوزوی است به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی شده به رتبه ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گردند. با توجه به این امر بایسته، اثر حاضر شکل گرفت که در دو مجلد (جلد هفتم و هشتم) کلمات هر آیه تحلیل و معانی و ساختار آن ها تبیین می شود و بر مبنای آن ها معنای آیه ارائه می شود و برحسب نیاز تفسیری کوتاه بیان می گردد. مطالب کتاب از منابع معتبر و اصیل استخراج شده و به گونه ای نگاشته …

تفسیر آموزشی (دوره هشت جلدی)
از جمله ضرورت ها در حوزه تفسیر، ارائه متنی آموزشی از تفسیر قرآن برای پایه های مختلف حوزوی است، به این هدف که دانش پژوهان با گذراندن مراحل پیش بینی شده به رتبه ای از علم تفسیر دست یابند که بر استخراج حقایق قرآن توانا گرداند. در جلد1 تا 4 کلمات هر آیه تحلیل و معانی و ساختار آن ها تبیین می شود و بر مبنای آن ها معنای آیه ارائه می شود و برحسب نیاز تفسیری کوتاه بیان می گردد. جلد پنجم و ششم مرحله سوم تفسیر آموزشی را شکل می دهد. در این مرحله، استخراج نکته ها و پیام های آیات با توجه به علوم بلاغی مورد توجه …

تفسیر سوره یوسف
تفسیر قرآن همراه با نزول نخستین آیات آن آغاز شد و تا کنون هر چند تفاسیر بیشماری برای این کتاب مقدس تدوین شده، اما همچون اقیانوسی بی کران، اندیشه ها را به ژرفای معانی خود فرا می خواند. تفاسیر تدوین شده دو گونه اند: برخی تمام قرآن را تفسیر کرده اند و برخی به تفسیر یک یا چند سوره پرداخته اند که به آن «تک نگاشته تفسیری» می گویند. کتاب حاضر، تک نگاشته تفسیری است که به تفسیر سوره یوسف پرداخته است.

تفسیر قرآن (سوره های جمعه، مسد، نصر، کافرون و کوثر)
تفسیر قرآن همراه با نزول نخستین آیات آن آغاز شد و تاکنون هرچند تفاسیر بی‏ شماری برای این کتاب مقدس تدوین شده، اما همچون اقیانوسی بی‏کران، اندیشه‏ ها را به ژرفای معانی خودفرامی ‏خواند. تفاسیر تدوین شده دو گونه‏ اند: برخی تمام قرآن را تفسیر کرده ‏اند و برخی به تفسیر یک یا چند سوره پرداخته‏ اند که به آن «تک‏ نگاشته تفسیری» می گویند. کتاب پیش روی تک نگاشته تفسیری است که به تفسیر سوره های جمعه، مسد، نصر، کافرون و کوثر پرداخته است.

تفسیر کلامی - عرفانی آیه نور
آیه نور، تبارنامه ایزدنوشت انسان و کاشف ‏الاسرار آفرینش است. ساخت زبانی این آیه، سخت استعاری و نمادین است؛ بدان پایه که تمثیل نور را پیچیده ‏ترین مَثَل قرآنی شمرده ‏اند که بیشترین سهم را در شکل ‏گیری زبان نمادین در پهنه فرهنگ و معارف اسلامی دارد. بی‏ شک رمزگشایی از نمادهای تمثیل نور -هم‏چون چراغ و چراغدان و آبگینه و زیتون- از بارزترین مصادیق «تدبّر قرآنی» و از بایسته ‏های معرفتی «وحی ‏باوری» است که قرآن خود، اهالی اقالیم ایمان را بدان فراخوانده است. هم از این روست که حکما و متفکرانی چون …

جامعه آرمانی قرآن کریم
همه جوامع آرمانی بشری، هدف کلی خود را تحقق عدالت و تأمین کمال و سعادت آدمی، معرفی کرده‏اند؛ ولی به دلیل آن که سعادت، کمال و عدالت، در دیدگاه هر یک، تعریف و مصداق خاصی دارد، اهداف جزیی و تفصیلی آنان بسیار متفاوت می‏گردد، زیرا پیش‏فرض های اصولی همچون نحوه نگرش به انسان، غایت را دنیا یا آخرت پنداشتن، مادی ‏نگری یا وحی ‏مداری، تعاریف ما را از سعادت، کمال و عدالت به طور اساسی تغییر می‏دهد. شاید بتوان گفت که هدف کلی جامعه اسلامی نیز دستیابی به سعادت، کمال و عدالت حقیقی است اما در تعریف قرآن کریم، …

جایگاه سیاسی عالم دینی در دو مکتب اخباری و اصولی
برای بررسی صحیحِ اندیشه سیاسی شیعه و شناخت جایگاه عالم دینی در آن، باید دو گرایش مهم فقهیِ اخباری و اصولی و چگونگیِ افولِ اخباری‏گری را مطالعه کرد. مکتب اصولی بنابر مبانی معرفتی خود در خصوصِ اجتهاد و تقلید، به عالم دینی اقتدار اجتماعی - سیاسی خاصی می‏بخشد، اما اخباریون با حرام شمردنِ اجتهاد و تقلید، چنین توان و قوه‏ای را از فقه و عالم دینی سلب می‏ کند؛ پ ژوهش حاضر در چهار فصل اندیشه‏های اصولی و اخباری و تأثیر آن را بر جایگاه سیاسی عالم دینی بررسی کرده است: عقل و نقل، سیر تاریخی، مبانی معرفتی …

جایگاه قرآن در استنباط احکام
برای حرکت در مسیری منطقی و مداوم برای استنباط احکام و پاسخ‏گویی به نیازهای جامعه، تثبیت تئوریک و نظام ‏مند جایگاه هر یک از منابع استنباط از جمله قرآن ضروری است. «جایگاه قرآن در استنباط احکام» تلاشی است در جهت تبیین جایگاه قرآن و توجه به آن در عرصه‏ های اصولی و فقهی، که در صدد بررسی مباحث زیر است: تحقیقی تاریخی از جایگاه قرآن در استنباط احکام؛ اصولِ یافتن گزاره‏های قرآنی دراستنباط احکام؛ رابطه قرآن با سایر منابع فقه.

جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد
فلسفه علم و فلسفه دین ، ره آورد نگاه بیرونی به علم و دین است . این نگاه به فقه (فلسفه فقه ) در حال تکوین می باشد و از زمرهء مباحث مهم آن تأثیر علم کلام بر اجتهاد است ;تأثیری که فقه را به سوی فربهی و پویایی بیشتر، سوق داده است . در این کتاب تلاش شده است ضمن شناسایی و بررسی دیدگاه های کلامی تأثیرگذار بر اجتهاد، با ذکر شواهد ونمونه ها تأثیر آن ها نشان داده شود.

چشم و چراغ مرجعیت: مصاحبه های ویژه مجله حوزه با شاگردان آیت الله بروجردی
کتاب چشم و چراغ مرجعیت مجموعه ای از مقالات و گفت وگوها پیرامون شرح حال و زندگی علمی و سیاسی حضرت آیت الله بروجردی است که برای نخستین بار در سال 1370 از سوی مجله حوزه به صورت ویژه نامه در دوشماره منتشر شد. در بخشی از این کتاب آمده است: « اما با توجه به قرائن و شواهد موجود آیت الله بروجردی عقیده اش این بود که حکومت برای فقیه است ولی فرد و نیروی کافی نداریم تا حکومت را در اختیار فقیه قرار دهیم. فقیه جامع الشرایط که خودش به تنهایی نمی تواند جامعه را اداره کند. باید از رأس تا پایین افراد [در حکومت] سالم …

حقوق و وظایف غیرمسلمانان در جامعه اسلامی
طلوع ستاره اسلام و گسترش و انتشار آن از زادگاه خود، که برخورد مسلمانان با ادیان، تمدن ‏ها و فرهنگ‏ های مختلف را به دنبال داشت، زمینه فکری این سؤال را پدید آورد که آیا برخورد با صاحبان ادیان و فرهنگ ‏های مختلف از دیدگاه اسلام چگونه است؟ برخوردی خشونت‏ آمیز و طردکننده یا مهربانانه و جذب‏ کننده؟ سپس ارتباط بیشتر مسلمانان با آنان باعث گردید که این سؤال نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در جوامع غیر مسلمان و به اصطلاح «اقلیت» نیز نضج بگیرد و آنان نیز به دنبال دیدگاه اسلام در این زمینه باشند. در …

حقیقت دینی در عصر ما
جایگاه دین در دنیای جدید و در مواجهه با مسائل پیچیده دهکده جهانی، از مسائل عمده عصر حاضر است که با تمام دوران گذشته تاریخ بشر تفاوت دارد. در این عصر که سکولاریزم فراگیر شده و عقلانیت مسلط غربی بر آن است تا دین را نادیده بگیرد، کوشش برای یافتن مبانی نظری هم بستگی ادیان و بازیابی حقایق اصیل و مشترک دینی، تلاش شایسته ‏ای است که می‏ تواند پاسخ گوی نیازهای انسان معاصر باشد. اثر حاضر ثمره تلاش پروفسور ویلیام مونتگمری وات، استاد سرشناس و برجسته مطالعات غربی و اسلامی، در این زمینه است.

حکم ثانوی در تشریع اسلام
«حکم ثانوی» از مباحثی است که به ویژه در تألیفات اصولی و فقهی پس از شیخ انصاری کم‏ و بیش مورد بحث قرار گرفته است. لیکن این مسئله به صورت مستقل و نظام یافته بحث نشده و مطالعات انجام گرفته در این خصوص، ناچیز و فاقد انسجام وغیر منقح می ‏باشد، هم چنین درباره بحث مهم احکام حکومتی، پژوهشی کافی و دقیق صورت نگرفته است، از این رو، در بیان برخی از احکام اولیه و ثانویه اشتباه و خلط پیش آمده است. «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» با تحقیقی فراگیر، حکم ثانوی و مصادیق مختلف آن را مورد کاوش قرار داده و به ابهام …

دائرة المعارف نگاری با رویکرد به دائرة المعارف قرآن کریم
موضوع اثر حاضر، بیان اصول و ضوابط نگارش دائرةالمعارف نویسی و استانداردهای مربوط به آن است. در این اثر با توجه به اهمیت و نقش انواع دائرةالمعارف در گسترش و تعمیق دانش بشری، به بحث در مورد ویژگی های یک دائرةالمعارف مطلوب با تأکید بر دائرةالمعارف قرآنی پرداخته شده و نقاط ضعف و قوت دائرةالمعارف قرآن کریم تهیه و تنظیم توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مورد ارزیابی قرار گرفته است. نویسنده ضمن معرفی برخی از دانشنامه ها و دائرةالمعارف های رایج، به بحث در مورد ساختار علمی آنها پرداخته و روش …

درآمدی بر اسلام و جهانی شدن
جهانی‏ شدن فرایندی است که زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمانه ما را تحت تأثیر قرار داده است. این فرایند که بیش از هر عاملی تحت تأثیر فنّاوری جدید و تکنولوژی اطلاعات شکل گرفته، پدیده ‏ای دوسویه است که ضمن خصلت فراگیرسازی و جهان‏ شمولی به تشدید مقاومت در الگوهای زندگی بومی و نظام ارزشی فرهنگ‏ ها و تمدن‏ های دیگر می‏ انجامد. فرهنگ و اندیشه اسلامی که داعیه ‏دار مدیریت و حیات اجتماعی جوامع بشری است در مواجه با این پدیده چه موضعی دارد؟ همراهی، واگرایی یا مسیر میانه؟ در این نوشتار ضمن شرح …

دوام اندیشه سیاسی در ایران: ارزیابی تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی
پاره‏ ای ادعا کرده‏ اند که اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، رو به زوال نهاده است. پژوهش حاضر، ادعای فوق را نقد کرده و ضمن ارزیابیِ برخی مدعیات کلی و جزئی نظریه مذکور، به تبارشناسی نظری آن پرداخته و بهره‏ مندی‏ های مستقیم و غیرمستقیم روش ‏شناختی و محتوای صاحب این دیدگاه را از دیگر نظریه ‏ها برای نخستین بار مورد توجه قرار داده است.

ذهن، مغز و علم
عده ای از فیلسوفان، قرن 21 را قرن «فلسفه ذهن» نامیده اند. گرچه تلاش های فیلسوفان معطوف به همان مسائلی است که از قدیم الایام در باب ماهیت [ذهن نفس]، رابطه آن با بدن و مسائلی از این دست مطرح بوده اند، اما این بار دانشمندان حوزه های مختلف از جمله عصب زیست شناسان، کامپیوتریست ها و به طور کلی دانشمندان علوم شناختی در تلاش میان رشته ای و مشترک با فیلسوفان، به دنبال پاسخ گویی به پرسش های اساسی پیرامون ذهن اند. آقای جان سرل از فیلسوفان بزرگ زبان و ذهن معاصر در این کتاب تلاش کرده است با بررسی آرا و انظار …

راه یافته یا چگونه شیعه شدم
راه‏یافته؛ سرگذشت فکری و عقیدتی دکتر سید محمد تیجانی، استاد دانشگاه تونس و دانشور بزرگ جهان اسلام است که پس از سال‏ها مطالعه درباره مذاهب مختلف اسلامی و تتبع در منابع کهن و گفت‏وگو با اندیشوران و فقیهان همه فرقه‏ ها، سرانجام مذهب اهل‏ بیت را برگزیده است. وی در این اثر جذاب، چگونگی راه‏یابی خود را به‏ طور مبسوط و مستند شرح کرده است.

رؤیت هلال - جلد اول
رؤیت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ «میراث فقهی» است که در پنج جلد و در حدود 4000 صفحه عرضه می ‏شود. رؤیت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رؤیت هلال، پژوهش‏ های عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏ای از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایی، دسته‏ بندی، تصحیح یا معرفی شده ‏است. «میراث فقهی» کمک بزرگی به فقه‏ پژوهان برای استنباط است و تقریباً نیمی از زحمت استنباط را از دوش آنان برمی ‏دارد. گفتنی است که نخستین موضوع «میراث فقهی» غنا، موسیقی است که در سه …

رؤیت هلال - جلد پنجم
رؤیت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ «میراث فقهی» است که در پنج جلد و در حدود 4000 صفحه عرضه می ‏شود. رؤیت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رؤیت هلال، پژوهش‏ های عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏ای از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایی، دسته‏ بندی، تصحیح یا معرفی شده ‏است. «میراث فقهی» کمک بزرگی به فقه‏ پژوهان برای استنباط است و تقریباً نیمی از زحمت استنباط را از دوش آنان برمی ‏دارد. گفتنی است که نخستین موضوع «میراث فقهی» غنا، موسیقی است که در سه …

رؤیت هلال - جلد چهارم
رؤیت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ «میراث فقهی» است که در پنج جلد و در حدود 4000 صفحه عرضه می ‏شود. رؤیت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رؤیت هلال، پژوهش‏ های عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏ای از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایی، دسته‏ بندی، تصحیح یا معرفی شده ‏است. «میراث فقهی» کمک بزرگی به فقه‏ پژوهان برای استنباط است و تقریباً نیمی از زحمت استنباط را از دوش آنان برمی ‏دارد. گفتنی است که نخستین موضوع «میراث فقهی» غنا، موسیقی است که در سه …

رؤیت هلال - جلد دوم
رؤیت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ «میراث فقهی» است که در پنج جلد و در حدود 4000 صفحه عرضه می ‏شود. رؤیت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رؤیت هلال، پژوهش‏ های عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏ای از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایی، دسته‏ بندی، تصحیح یا معرفی شده ‏است. «میراث فقهی» کمک بزرگی به فقه‏ پژوهان برای استنباط است و تقریباً نیمی از زحمت استنباط را از دوش آنان برمی ‏دارد. گفتنی است که نخستین موضوع «میراث فقهی» غنا، موسیقی است که در سه …

رؤیت هلال - جلد سوم
رؤیت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ «میراث فقهی» است که در پنج جلد و در حدود 4000 صفحه عرضه می ‏شود. رؤیت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رؤیت هلال، پژوهش‏ های عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏ای از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایی، دسته‏ بندی، تصحیح یا معرفی شده ‏است. «میراث فقهی» کمک بزرگی به فقه‏ پژوهان برای استنباط است و تقریباً نیمی از زحمت استنباط را از دوش آنان برمی ‏دارد. گفتنی است که نخستین موضوع «میراث فقهی» غنا، موسیقی است که در سه …

رؤیت هلال (دوره پنج جلدی)
رؤیت هلال دومین موضوع از طرح بزرگ «میراث فقهی» است که در پنج جلد و در حدود 4000 صفحه عرضه می ‏شود. رؤیت هلال مشتمل بر هفت بخش است و در آن علاوه بر آیات و روایات مربوط به رؤیت هلال، پژوهش‏ های عالمان و فقیهان شیعه و نیز پاره ‏ای از تحقیقات عالمان مذاهب دیگر در این موضوع، شناسایی، دسته‏ بندی، تصحیح یا معرفی شده ‏است. «میراث فقهی» کمک بزرگی به فقه‏ پژوهان برای استنباط است و تقریباً نیمی از زحمت استنباط را از دوش آنان بر می ‏دارد. گفتنی است که نخستین موضوع «میراث فقهی» غنا، موسیقی است که در سه …

ساختار منطقی اندیشه سیاسی اسلام
اندیشه سیاسی اسلام از گفتمان‏ های جدی دوران معاصر است، که نویسندگانِ چندی بدان پرداخته ‏اند. این اثر نیز به شکلی بدیع، در سه بخش به تبیین ساختار منطقی آن پرداخته است: در بخش اول، اندیشه سیاسی اسلام را با توجه به ساختار منطقی آن براساسِ نصوص دینی بر می‏رسد و در بخش ‏های دوم و سوم کتاب، به ‏طور جداگانه از ساختار منطقیِ دو گرایشِ سنی و شیعه در عرصه اندیشه سیاسی، بحث و گفت‏ و گو می‏ کند.

سیمای ابرار در آینه قرآن
بررسی مفهوم "برّ" و "ابرار" در آیات قرآن کریم و ابعاد مختلف مربوط به آن است. در ابتدای این نوشتار به بررسی مفاهیم واژگانی همچون برّ و ابرار و بعضی از واژگان مترادف و متناسب با آن در آیات قرآن کریم مانند: تقوا، خیر، صله، احسان، صدقه، انفاق، عمل صالح و طاعت و نیز واژگان مقابل برّ مانند: عدوان، فجور، جرم و عقوق پرداخته شده و پس از آن مصادیق برّ و ابرار در قرآن مانند پیامبران، فرشتگان، امامان معصوم(ع)، مؤمنان و پرهیزگاران بیان شده است. آنگاه به توصیف خصوصیات ابرار همچون: ایمان به مبدأ و معاد، ایمان به …

صبح امید (نگاهی به مبحث مهدویت و انتظار)
طلوع صبح امید و درخشش خورشید عدالت در گرو «معرفت« به «او« است؛ او که ذخیره الهی و آخرین سفیرِ خداست. این معرفت، ضروری است، چرا که ما را به «محبت» می‏ کشاند و علاقه و محبت به او هم ما را در مسیر «اطاعت» و هم سویی با او قرار می ‏دهد. اثر حاضر، گامی در جهتِ معرفت به حضرت حجت است که مقوله ‏هایی چون: زندگانی حضرت، علت غیبت، زمان ظهور، اوضاع عصر ظهور، یاران او، امکان دیدار با او و... را برای نوجوانان با قلمی روان و شیوا می ‏کاود.

صراط مستقیم: نقدی بر قرائت دکتر سروش از پلورالیسم دینی
ربط و نسبت ادیان متعدد با صدق و حقانیت کدام است؟ آیا می‏توان گفت که همه آن‏ها بهره‏ای از حقیقت دارند، یا تنها یکی حق است و بقیه باطل؟ آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان کثرت گرایی دینی یا پلورالیسم دینی مطرح است، یکی از پاسخ‏ های ارائه شده به پرسش فوق است. این بحث پس از انتشار مقاله «صراط های مستقیم» در مجله کیان (که بعداً با اضافاتی به صورت کتاب درآمد) رونق بیشتری یافت. کتاب حاضر قرائت دکتر سروش از پلورالیسم دینی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

صرف روان با حدیث و قرآن - جلد اول: ویژه سطح یک
این مجموعه که در سه جلد تهیه شده، همه مسائل علم صرف؛ از قواعد اولیه تا عالی ترین و پیچیده ترین آن را به قلمی روان، به نگارش درآورده است. ائمه اطهار(علیهم السلام) با کتاب و نگارش و بیان، انسان ها را از نادانی و کج روی رهانیدند. کتابشان؛ قرآن و بیانشان؛ حدیث است و فهم هر دو به ادبیات عرب و از آن جمله به علوم صرف و لغت منوط است. لغت، روشنگر معانی الفاظ و صرف، بیان کننده قواعد مفردات است. «صرف» از دانش های مهم ادبی است که فراگیری آن برای فهم زبان عربی و تفسیر قرآن کریم و درک کلمات ائمه معصومین(علیهم …

صرف روان با حدیث و قرآن - جلد دوم: ویژه سطح دو
این مجموعه که در سه جلد تهیه شده، همه مسائل علم صرف؛ از قواعد اولیه تا عالی ترین و پیچیده ترین آن را به قلمی روان، به نگارش درآورده است. ائمه اطهار(علیهم السلام) با کتاب و نگارش و بیان، انسان ها را از نادانی و کج روی رهانیدند. کتابشان؛ قرآن و بیانشان؛ حدیث است و فهم هر دو به ادبیات عرب و از آن جمله به علوم صرف و لغت منوط است. لغت، روشنگر معانی الفاظ و صرف، بیان کننده قواعد مفردات است. «صرف» از دانش های مهم ادبی است که فراگیری آن برای فهم زبان عربی و تفسیر قرآن کریم و درک کلمات ائمه معصومین(علیهم …

صرف روان با حدیث و قرآن - جلد سوم: ویژه سطح سه
این مجموعه که در سه جلد تهیه شده، همه مسائل علم صرف؛ از قواعد اولیه تا عالی ترین و پیچیده ترین آن را به قلمی روان، به نگارش درآورده است. ائمه اطهار(علیهم السلام) با کتاب و نگارش و بیان، انسان ها را از نادانی و کج روی رهانیدند. کتابشان؛ قرآن و بیانشان؛ حدیث است و فهم هر دو به ادبیات عرب و از آن جمله به علوم صرف و لغت منوط است. لغت، روشنگر معانی الفاظ و صرف، بیان کننده قواعد مفردات است. «صرف» از دانش های مهم ادبی است که فراگیری آن برای فهم زبان عربی و تفسیر قرآن کریم و درک کلمات ائمه معصومین(علیهم …

صرف روان با حدیث و قرآن (دوره سه جلدی)
این مجموعه که در سه جلد تهیه شده، همه مسائل علم صرف؛ از قواعد اولیه تا عالی ترین و پیچیده ترین آن را به قلمی روان، به نگارش درآورده است. ائمه اطهار(علیهم السلام) با کتاب و نگارش و بیان، انسان ها را از نادانی و کج روی رهانیدند. کتابشان؛ قرآن و بیانشان؛ حدیث است و فهم هر دو به ادبیات عرب و از آن جمله به علوم صرف و لغت منوط است. لغت، روشنگر معانی الفاظ و صرف، بیان کننده قواعد مفردات است. «صرف» از دانش های مهم ادبی است که فراگیری آن برای فهم زبان عربی و تفسیر قرآن کریم و درک کلمات ائمه معصومین(علیهم …

علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تجربه گرا
در میان مسائل فلسفی قانون علّت و معلول از لحاظ سبقت و قدمت اولین مسئله‏ای است که فکر بشر را به خود متوجه ساخته و او را به تفکر و اندیشه برای کشف معمّای هستی وادار کرده است. برای انسان که دارای استعداد «فکر کردن» است مهم‏ترین عاملی که او را در مجرای تفکر می ‏اندازد همانا ادراک قانون کلی علیت و معلولیت است. با توجه به اهمیت بحث علیت در فلسفه قدیم و جدید و تأثیر شگرف آن در نوع نگرش انسان به جهان و وابستگی تام معقولیت عقاید دینی به این بحث، این موضوع در این کتاب برای بحث و بررسی برگزیده شده است. …

فلسفه اخلاق در قرن بیستم
فلسفه اخلاق علمی است که در آن مبادی تصوری و تصدیقی علم اخلاق بحث می ‏شود و در حقیقت معیارهای لازم را برای نقد علم اخلاق در اختیار می ‏نهد و در یک کلام، فلسفه اخلاق منطق علم اخلاق است و به همین دلیل به لحاظ منطقی بر آن مقدم است به گونه ‏ای که بدون داشتن موضعی مبتنی بر تأمل و دقت در باب مسائل فلسفه اخلاق نمی ‏توان علم اخلاقی معتبر و یکسره عاری از تعارض و تهافت داشت؛ خوانندگان محترم می ‏توانند گزارشی تاریخی، تحلیلی و انتقادی در باب اهم مباحث فلسفه اخلاق از سال 1903به بعد را در این کتاب بیابند. مؤلف …

فلسفه کانت (و نقد و بررسی آن) به ضمیمه مقایسه ای بین برهان صدیقین و انتولوژی
کانت یکی از فیلسوفان برجسته مغرب زمین است که در تحول فلسفه غرب، سهم بزرگی دارد. در خصوص تبیین آراء او ، کتاب های متعددی نگاشته شده یکی از آن ها اثری است با نام تاریخ الفلسفه الحدیثه، تألیف یوسف کرم (1887 ـ 1959م) دانشمند لبنانی الاصل که سالیان فراوانی در قاهره به تدریس فلسفه پرداخته است. اثر حاضر، ترجمه بخشی از جلد سوم، کتاب الفلسفه الحدیثه است که در سه فصل به بررسی، نقد و بیان فلسفه کانت پرداخته است. عناوین فصل های کتاب به این شرح است: فصل اول: زندگی و آثار کانت فصل دوم: نقادی عقل نظری فصل سوم: …

کجاست رد پای تو؟
این کتاب مجموعه اشعاری است دربارهء امام زمان (عج ) که در سطح نوجوانان سروده شده است . در ذیل هر یک از اشعار نام سراینده و کارهای هنری و فرهنگی او به اختصار آمده است .

مبانی فلسفه دین
کتاب مبانی فلسفه دین نوشته دیوید پیلین از الهی دانان معاصر مسیحی است که به الهیات پویشی گرایش دارد و چکیده ای از مباحث متنوع و عمیقی که امروز در حوزه فلسفه دین در جریان است را عرضه کرده است. وی سعی می کند ذهن خواننده را به تنوع و پیچیگی مباحث و دیدگاه ها سوق دهد . او کمتر دیدگاهی را ترجیح می دهد و سعی می کند با جلب توجه به طرف هر یک از موضوعات مورد بحث، خواننده را قادر سازد تا خود پیرامون صحت و سقم آن داوری کند. در پیشگفتار کتاب به نقش فیلسوف دین در زمینه ایمان و عمل دینی می پردازد. از نگاه او یافتن …

مبانی و تاریخ تحول اجتهاد
اجتهاد، کوشش و پویش علمی و عملی در گستره دین و شریعت است و در عرف فقیهان و اصولیان به نوعی تلاشِ نظریِ جدّی در مورد استنباط احکام اطلاق می ‏گردد. این تلاشِ پویا از روزگار صدر اسلام تا به امروز در بستری از تقوا و پرهیزگاری برای فهم حکم خدا ادامه داشته و دارد و فقیهان و دین ‏پژوهانِ سترگی با شیوه ‏های گوناگون بدین مهم، همت گماشته‏ اند. تاریخ و مبانی چنین کند و کاوی از مطالب مهم و آگاه ‏کننده است که این اثر در سه بخش و با فصل‏ های مختلف، عهده ‏دار بحث از آن است: کلیات، احکام اجتهاد و ادوار اجتهاد.

محیط زیست و بهداشت در سیره و سنت معصومان (ع)
زندگی بشر در کره زمین با محیط زیست و بهداشت آن گره خورده است، در عصر حاضر دانشمندان بسیاری درباره ضرورت و راه های حفظ محیط زیست و بهداشت آن نظر داده اند، در این میان، نگرگاه های قرآن و روایات معصومان بررسی نشده است. نوشتار حاضر با تکیه بر قرآن و احادیث کوشیده است نظر معصومان را درباره محیط زیست، بهداشت فردی و عمومی و شیوه های ارتقای آن ها و نیز اهمیت حفظ و حراست آنها را بررسی و بیان کند.

مدارای بین مذاهب
اگر بخواهیم از هماهنگی میان اجزای بدنه امت اسلامی سخن به میان آوریم، به ناگزیر باید پیش زمینه‏ های تحقق این وحدت را مورد توجه قرار دهیم. بخشی از این پیش زمینه ‏ها به حوزه اندیشه، و در حوزه اندیشه نیز فرازهای بسیاری به فقه ارتباط می ‏یابند. مدارا از این سنخ است. پرسش فقهی در زمینه مدارا این است که در برابر صاحبان دیدگاه‏ های مختلف کلامی و فقهی چه موضعی باید برگزید؟ آیا حکم شرعی در این زمینه مدارا است؟ یا آن‏که مدارا صرفاً مربوط به حوزه تعامل در زمینه ‏های عملی است و در زمینه برخورد با …

مرور زمان (بررسی فقهی - حقوقی)
دانش حقوق با ابداع و کاربرد ابزار حقوقی «مرور زمان» کوشیده است تا شکاف میان گذر پرتحول زمان و انباشت پرتعداد دعاوی را به نوعی پاسخ گوید و با برش دادن به وضعیت‏های آشفتگی ‏آور در عرصه روابط، به سمت تثبیت و تحکیم این روابط گام بردارد. از این‏ رو اصل مرور زمان در حقوق به وضوح به فلسفه ‏ای اشاره می‏ کند که تحول روابط اجتماعی در گذر زمان بر آن بنا شده است. با توجه به نکته فوق، ضرورت پرداختن به مسئله مرور زمان در فقه که در شرح وظایف، حیطه و اختیار به ‏گونه‏ ای چشم‏گیر با حقوق، هم‏داستان است و …

مسئله شناسی مطالعات سیاسی اسلامی
پژوهش حاضر، عهده‏ دار یافتن مسائل مهم در حوزه مطالعات سیاسی اسلام؛ اعم از فقه سیاسی، فلسفه و کلام سیاسی و مطالعات سیاسی تجربی با گرایش اسلامی است. در این اثر سؤال ‏ها، آسیب ‏ها، معضلات و نیازهای پژوهشی در زمینه مطالعات سیاسی اسلامی با توجه به نیازهای جهان اسلام و برای کمک به پژوهش‏گران این حوزه، مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول
ایجاب و قبول دو رکن اساسی در هر قراردادی است. توسعه روابط اقتصادی و تجاری تأسیس شرکت‏ های تجاری متنوع، پیشرفت گسترده علوم به ویژه علوم ارتباطات و پیدایش مصادیق پیچیده ‏تری از وسایل اعلام اراده موضوعات جدیدی را در این زمینه مطرح ساخته که تحلیل صحیح و مناسب ‏تری از ایجاب و قبول را ضروری می‏ نماید. وجود تنوع در نحوه انعقاد معاملات صرفنظر از شکل سنتی ایجاب و قبول، مانند ایجاب ملزِم، ایجاب عام، عقود مکاتبه ‏ای، عقود مزایده‏ ای و مناقصه ‏ای ما را بر آن می ‏دارد که نگاه جدیدی به نحوه شکل ‏گیری …

معارف مهدویت
اعتقاد به مهدویت از عوامل مهم نشاط، پویایی، رشد و بالندگی جامعه شیعه است که آن را از فروافتادن در ناامیدی و رکود بازداشته است. در عصر کنونی که اقشار و آحاد مختلف جامعه ما به شکل روز افزونی به این‏باور روی آورده است ضرورت توجه به ابعاد مختلف مهدویت امری ضروری است. در اثر حاضر، مباحث عقلی درباره مهدویت، فرقه‏های انحرافی، ولادت حضرت مهدی(ع)، غیبت، انتظار نشانه‏ها و شرایط ظهور و مباحث مربوط به حکومت جهانی حضرت مهدی(ع) از جمله مباحث اساسی در مجموعه معارف مهدوی است که به قلم اساتید و نویسندگان …

معجم مهدویت در تفاسیر شیعه و اهل سنت
مهدویت از گفتمان های اصیل، ریشه دار و با سابقه در اسلام است که همه فرقه های مسلمان به نوعی درباره آن، اتفاق و بحث کرده اند. محل ظهور این اتفاق و عقیده در هنگام تفسیر آیات قرآنی است، چرا که همه آنها «قرآن» را اولین و محکم ترین منبع عقیدتی می دانند. اما چگونه باید بحث های تفسیری و قرآنیِ مربوط به مهدویت را در همه تفاسیر دید؟ بی تردید کار مشکلی است. اثر حاضر آیه های مربوط به «مهدویت» را آورده و مواضع تفسیری آنها را در کتاب های تفسیری شیعه و غیر آن، با ذکر جلد و صفحات به دقت مشخص کرده است.

مفتاح الاحکام
«مفتاح الاحکام للمولی احمد النراقی»، آخرین اثر احمد بن مهدی بن ابو ذر نراقی، مشهور به فاضل نراقی می باشد. این کتاب، به زبان عربی و در بر دارنده گزیده نظریات مؤلف، در زمینه اصول فقه و خلاصه کتاب های اصولی وی بوده و در سال ۱۲۲۸ ق، تدوین شده است. کتاب، با مقدمه مرکز احیاء تراث اسلامی، در سه بخش بیان ماهیت کتاب، اشاره به نسخ موجود و توضیح روش تحقیق مطالب، آغاز شده است. نویسنده، مباحث را در یک مقدمه، سه باب و یک خاتمه مطرح کرده است. باب اول، در بیان دلایل شرعی و فرعی احکام، باب دوم، در بیان دلایلی که …

منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع: الطهارة - الجزء الاول
«منتقد المنافع» که در پایان قرن سیزده هجری قمری تألیف گردیده، بهترین و مفصّل ‏ترین شرح بر کتاب «مختصرالنافع» است. شارح فقیه و دانشمند آن عبارت ‏های متن را با چیره‏ دستی شرح و اقوال فقهای متقدم و متأخّر را از منابع اصلی ذکر کرده و دلایل روایی را با سند کامل آن آورده است. این کتاب که به شیوه ‏ای عالمانه تصحیح و تحقیق شده، به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیة اللَّه خامنه ‏ای «یک سرمایه فقهی» است که بر غنای فقه شیعه افزوده است. در مجلد اول از مجموعه ی "منتقد المنافع" که به زبان عربی نگارش …

منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع: الطهارة - الجزء الثالث
«منتقد المنافع» که در پایان قرن سیزده هجری قمری تألیف گردیده، بهترین و مفصّل ‏ترین شرح بر کتاب «مختصرالنافع» محقق حلی است. شارح فقیه و دانشمند آن عبارت ‏های متن را با چیره‏ دستی شرح و اقوال فقهای متقدم و متأخّر را از منابع اصلی ذکر کرده و دلایل روایی را با سند کامل آن آورده است. این کتاب که به شیوه‏ ای عالمانه تصحیح و تحقیق شده، به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیة اللَّه خامنه‏ ای «یک سرمایه فقهی» است که بر غنای فقه شیعه افزوده است. جلد سوم به فروعات و مسائل غسل، انواع غسل، احکام حیض و …

منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع: الطهارة - الجزء الثانی
«منتقد المنافع» که در پایان قرن سیزده هجری قمری تألیف گردیده، بهترین و مفصّل ‏ترین شرح بر کتاب «مختصرالنافع» محقق حلی است. شارح فقیه و دانشمند آن عبارت ‏های متن را با چیره‏ دستی شرح و اقوال فقهای متقدم و متأخّر را از منابع اصلی ذکر کرده و دلایل روایی را با سند کامل آن آورده است. این کتاب که به شیوه‏ ای عالمانه تصحیح و تحقیق شده، به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیة اللَّه خامنه ‏ای «یک سرمایه فقهی» است که بر غنای فقه شیعه افزوده است. جلد دوم این شرح به احکام و فروعات مربوط به واجبات وضو …

منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع: الطهارة - الجزء الخامس
«منتقد المنافع» که در پایان قرن سیزده هجری قمری تألیف گردیده، بهترین و مفصّل ‏ترین شرح بر کتاب «مختصرالنافع» محقق حلی است. شارح فقیه و دانشمند آن عبارت ‏های متن را با چیره‏ دستی شرح و اقوال فقهای متقدم و متأخّر را از منابع اصلی ذکر کرده و دلایل روایی را با سند کامل آن آورده است. این کتاب که به شیوه‏ ای عالمانه تصحیح و تحقیق شده، به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیة اللَّه خامنه‏ ای «یک سرمایه فقهی» است که بر غنای فقه شیعه افزوده است. کتاب حاضر که جلد پنجم از این مجموعه است، به شرح مسایل …

منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع: الطهارة - الجزء الرابع
«منتقد المنافع» که در پایان قرن سیزده هجری قمری تألیف گردیده، بهترین و مفصّل ‏ترین شرح بر کتاب «مختصرالنافع» محقق حلی است. شارح فقیه و دانشمند آن عبارت ‏های متن را با چیره‏ دستی شرح و اقوال فقهای متقدم و متأخّر را از منابع اصلی ذکر کرده و دلایل روایی را با سند کامل آن آورده است. این کتاب که به شیوه‏ ای عالمانه تصحیح و تحقیق شده، به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیة اللَّه خامنه‏ ای «یک سرمایه فقهی» است که بر غنای فقه شیعه افزوده است. در این جلد از کتاب (جلد چهارم) مباحث مربوط به باب طهارت …

منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع: الطهارة - الجزء السادس
«منتقد المنافع» که در پایان قرن سیزده هجری قمری تألیف گردیده، بهترین و مفصّل ‏ترین شرح بر کتاب «مختصرالنافع» محقق حلی است. شارح فقیه و دانشمند آن عبارت ‏های متن را با چیره‏ دستی شرح و اقوال فقهای متقدم و متأخّر را از منابع اصلی ذکر کرده و دلایل روایی را با سند کامل آن آورده است. این کتاب که به شیوه‏ ای عالمانه تصحیح و تحقیق شده، به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیة اللَّه خامنه‏ ای «یک سرمایه فقهی» است که بر غنای فقه شیعه افزوده است. کتاب حاضر جلد ششم از این مجموعه است.

منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع: الطهارة (دوره شش جلدی)
«منتقد المنافع» که در پایان قرن سیزده هجری قمری تألیف گردیده، بهترین و مفصّل ‏ترین شرح بر کتاب «مختصرالنافع» محقق حلی است. شارح فقیه و دانشمند آن عبارت ‏های متن را با چیره‏ دستی شرح و اقوال فقهای متقدم و متأخّر را از منابع اصلی ذکر کرده و دلایل روایی را با سند کامل آن آورده است. این کتاب که به شیوه‏ ای عالمانه تصحیح و تحقیق شده، به فرموده رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آیة اللَّه خامنه‏ ای «یک سرمایه فقهی» است که بر غنای فقه شیعه افزوده است. مجموعه حاضر در شش جلد تدوین شده است.

منهج تدوین مصطلحات العلوم الاسلامیه
علوم اسلامی، مالامال از اصطلاحاتی است که فهم هر یک از آنها برای دانشوران راه‏ گشاست. این مهم، میسور نیست مگر با معجمی که به وسیله آن بتوان این اقیانوس عظیم را غواصی کرد. از همین روست که تدوین معجم مصطلحات علوم اسلامی، ضرورت می‏ یابد. اثر حاضر، روش تدوین این کار را پیش روی خوانندگان می‏ گذارد.

موسوعة الاجماع فی الفقه الامامیة - الجزء الاول
از آن‏جا که اجماع عنصر مهم و راه‏گشا در زمینه استنباط و اجتهاد است، لازم است که به‏ طور دقیق مورد تحقیق و بررسی علمی قرار گیرد، لذا این موسوعه جهت بررسی اجماع و مسائلی که به نوعی در آن‏ها ادعای اجماع شده و یا به ‏گونه خاص به اجماع ارتباط دادند تهیه شده است. با مراجعه به این موسوعه مسائل ذیل تبیین و روشن می‏ شوند: 1. کمک به فقیه در زمینه شناخت وظائفش در مورد استنباط احکام. 2. راهنمایی فقیه در استنباط از تمام مسائل اجماعی. 3. راهنمایی فقیه در مورد شناخت مسائل مشهور و اقوال شاذ و نادر و متابعت از …

موسوعة الامام شرف الدین - الجزء الاول: المراجعات
مجموعه ده جلدی «موسوعة الامام شرف‏ الدین» که در بردارنده موضوعات مختلف می باشد در واحد احیاء آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تنظیم، تصحیح، مقدمه ‏نگاری و ویرایش شده است. "المراجعات" اولین جلد این مجموعه است که به مناظرات علامه شرف‏ الدین با یکی از دانشمندان دانشگاه الازهر مصر پرداخته است. در این مباحث که در سال 1329 میلادی انجام شده است درباره موضوعات کلامی و اعتقادی به خصوص پیرامون ائمه مذاهب اهل‏ سنّت و ائمه مذهب شیعه بحث شده است و در نهایت شیخ سلیم بشری استاد دانشگاه الازهر به …

نامه ای که نانوشته ماند: تحلیلی درباره حدیث
پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلّم ـ به عنوان آخرین سفیر الهی نه تنها وظیفه ابلاغ وحی را به عهده داشت، بلکه وظیفه تبیین و تفسیر آن را نیز عهده دار بود. ایشان در مدت کوتاه 23سال، و تا آن هنگام که طبق قضای الهی باید با امت خود وداع می گفت، کوشید تا پایه های حکومت اسلامی را تحکیم بخشد. آیا عقل و خرد آدمی می پذیرد که حاصل این همه تلاش و رنج مستمر پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلّم ـ بی هیچ تدبیر قبلی رها شده باشد؟ بر طبق شواهد عقلی و نقلی متعدّد می توان استدلال کرد که استمرار هدایت معصومانه …

نحو روان با حدیث و قرآن - جلد اول: ویژه سطح یک
این مجموعه که در دو جلد تهیه شده، همه مسائل علم نحو از قواعد اولیه تا عالی ترین و پیچیده ترین آن را به قلمی روان، به نگارش درآورده است. کتاب حاضر، نخستین جلد از دوره دو جلدی «نحو روان با حدیث و قرآن» است که با این ویژگی ها به چاپ رسیده است: 1ـ به زبان فارسی است؛ زیرا فارسی زبانانی که تازه می خواهند علم نحو را بیاموزند، قواعد آن را به زبان خود زودتر و بهتر می فهمند. در گذشته اولین کتاب آموزشی علم نحو به زبان عربی بوده که از نظر فن یادگیری، روش صحیحی نیست؛ زیرا خواننده تا بخواهد عبارت های آن را …

نحو روان با حدیث و قرآن - جلد دوم: ویژه سطح دو
این مجموعه که در دو جلد تهیه شده، همه مسائل علم نحو از قواعد اولیه تا عالی ترین و پیچیده ترین آن را به قلمی روان، به نگارش درآورده است. کتاب حاضر، دومین جلد از دوره دو جلدی «نحو روان با حدیث و قرآن» است که با این ویژگی ها به چاپ رسیده است: 1ـ به زبان فارسی است؛ زیرا فارسی زبانانی که تازه می خواهند علم نحو را بیاموزند، قواعد آن را به زبان خود زودتر و بهتر می فهمند. در گذشته اولین کتاب آموزشی علم نحو به زبان عربی بوده که از نظر فن یادگیری، روش صحیحی نیست؛ زیرا خواننده تا بخواهد عبارت های آن را …

نحو روان با حدیث و قرآن (دوره دو جلدی)
این مجموعه که در دو جلد تهیه شده، همه مسائل علم نحو از قواعد اولیه تا عالی ترین و پیچیده ترین آن را به قلمی روان، به نگارش درآورده است. ویژگی های این مجموعه عبارت است از: 1ـ به زبان فارسی است؛ زیرا فارسی زبانانی که تازه می خواهند علم نحو را بیاموزند، قواعد آن را به زبان خود زودتر و بهتر می فهمند. در گذشته اولین کتاب آموزشی علم نحو به زبان عربی بوده که از نظر فن یادگیری، روش صحیحی نیست؛ زیرا خواننده تا بخواهد عبارت های آن را بفهمد، از اصل مطلب که فهم قواعد است باز می ماند و به بیان دیگر فهم قواعد …

نقد برهان ناپذیری وجود خدا
آیا می‏ توان بر وجود خدا برهان اقامه کرد، و آیا برهان‏ های اقامه شده قابل دفاع اند؟ نویسنده در این کتاب ابتدا سخن کسانی را نقد می ‏کند که وجود خدا را به کلی برهان‏ ناپذیر می ‏دانند؛ ویلیام اکامی، هیوم و راسل در این دسته قرار دارند. سپس اشکالاتی را که به هر یک از براهین وجود خدا وارد شده، پاسخ می ‏گوید؛ اشکال‏ های کانت در این دسته می ‏گنجند. در نهایت استدلال‏ هایی را که علیه وجود خدا اقامه شده است، رد می‏ کند؛ تعارض علم خدا با اختیار انسان و مشکل شر از این جمله‏ اند. بدین ترتیب نویسنده …

نقش تقیه در استنباط
تقیه، ابراز سخن و با بروز کرداری برخلاف باور و اعتقاد در شرایط بسیار ویژه است. این حالت در سیره پیشوایان معصوم(ع) و نیز اصحاب آنان بروز کرده و در روایات شیعی، منعکس شده است. از همین رهگذر به «فقه» و «دانش استنباط احکام» هم راه یافته است. اکنون و در هر زمان، فقیهان با این عنصر مهم در گستره فقه، روبرویند، از این رو لازم است تا «جایگاه و نقش عنصر تقیه در استنباط احکام فقهی» به روشنی بازشناخته شود. این اثر با طرح مباحثی همچون تعریف تقیه، تاریخچه، جایگاه آن در معارف اسلامی، شبهه های پیرامون آن و …

نقش دانش رجال در تفسیر علوم قرآنی
فهم بسیاری از آیات قرآن با «حدیث» امکان پذیر است و در این باره، احادیث فراوانی از طریقِ راویان، نقل شده است که برخی از «رجالِ» آنها افراد ثقه و مطمئن نیستند. در فقه و استنباط احکام فقهی، به پالایش حدیث و بازشناسیِ رجال، اهمیت فراوانی می دهند، این امر باید در علوم قرآنی و تفسیر نیز جدی گرفته شود تا بدین وسیله از ساحت وحی و رسالت دفاع نمود و با این کار، به تهذیب احادیث تفسیری از منقولات نادرست و خردستیز، کمک نمود. «نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآنی» کتابی است که بررسی رجالی روایاتی که در باب …


اخبار مرتبط
«جستارهایی در باب سکولاریسم» در راه است : مدیر گروه فلسفه سیاسی انجمن مطالعات سیاسی از تدوین کتابی با عنوان «جستارهایی در باب سکولاریسم» با …
اندیشه سیاسی علامه محمدتقی جعفری : کتاب «اندیشه سیاسی علامه محمدتقی جعفری» نوشته مرتضی یوسفی‌راد، تهیه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی …
تجربه‌های عرفانی در ادیان الهی منتشر شد : مؤسسه بوستان کتاب قم، کتاب «تجربه‌های عرفانی در ادیان» را با موضوع ارتباط میان فطرت، سرشت انسانی و …
شماره دوم ماهنامه «فرهنگ اسلامی» منتشر شد : شماره دوم ماهنامه فرهنگ و ادبیات انقلاب اسلامی با عنوان «فرهنگ اسلامی» به مدیرمسئولی …
فعالیت‌های اندیشه سیاسی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی : قد و بررسی تراث سیاسی اسلامی از اهداف پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی …
کتاب امام خمینی برای نسل سوم رونمایی شد : همزمان با بیستمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) از کتاب امام خمینی برای نسل سوم نوشته سیدعلی …


نظر دهی
شما می توانید نظر خود را ثبت نمایید.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
کاربر گرامی چناچه در تمایل دارید نظر شما با نام خودتان ثبت شود، وارد سایت شوید.
نام
پست الکترونیک
ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.
نظر

[ فراخوانی مجدد تصویر]


دسته بندی
موردی یافت نشد!


محصولات
موردی یافت نشد!
نویسنده


اخبار
موردی یافت نشد!


ناشرین
موردی یافت نشد!