فراخوانی فراخوانی ...


کاربر گرامی، لطفا جهت استفاده از تمامی امکانات سایت مانند ثبت سفارش و ورود به حساب کاربری، تنها از مرورگرهای Chrome و Firefox استفاده نمایید. ممکن است برخی از قابلیت های سایت با مرورگر شما سازگار نباشد. با سپاس فراوان

پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی

پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامیتاریخ ثبت: یکشنبه 24 بهمن 1395
کد : 51074
تعداد بازدید: 28

زیر نظر

زیر نظر
ابن قبه رازی
ابن قبه رازی از معتزلیان شیعه شده در عصر غیبت صغری است که در میانه دو مدرسه کلامی امامیه کوفه و بغداد فعالیت می کرده است. افزون بر شیخ مفید که بیشترین استفاده را از آثار ابن قبه برده و در حقیقت میراث دار اندیشه های وی به شمار می رود، متکلمان امامیه بغداد نیز توجه ویژه ای به رهیافت های کلامی او در بحث های امامت داشته اند. در واقع باید گفت انگاره های کلامی ابن قبه در حوزه امامت عامه و خاصه جایگاه متمایزی در کلام امامیه دارد و همین امر او را به یکی از تأثیر گذارترین حلقه های جریان فکری معتزلیان …

اسلام و مسئله نفس و بدن: مجموعه مقالات
کتاب اسلام و مسئله نفس و بدن برخی آموزه های اسلامی را ذیل سه عنوان «نفس و سرشت انسان از منظر نقلی و کلامی»، «مسئله نفس و بدن و جهان پیش و پس از مرگ» و «مسئله نفس و بدن و آموزه نبوت و اخلاق» بررسی کرده است. از بنیادی ترین پرسش های مابعد الطبیعی دربارۀ انسان این است که آیا انسان صرفاً موجودی مادی است یا افزون بر جنبه های مادی و جسمانی اش، ساحتی غیرمادی نیز دارد. به طور کلی، نظریه های مربوط به مسئلۀ نفس و بدن به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند: نظریه های دوگانه انگارانه که نفس را غیرمادی می دانند و نظریه های …

اسلام و مسیحیت در عصر حاضر، گامی برای گفت و گو
کتاب اسلام و مسیحیت در عصر حاضر به هدف گفت وگوی میان اسلام و مسیحیت نگاشته شده است و نویسنده آن، مونتمگری وات، از مستشرقین به نام است که مطالعات فراوانی در اسلام و مسیحیت انجام داده است. برای خوانندگان ایرانی بسیار مفید است که بدانند نگاه یک اندیشمند مسیحی آشنا به منابع اسلامی به دین اسلام چگونه است و با نگاه رایج مسیحیان تا چه اندازه تفاوت دارد. بخش های اصلی این کتاب عبارتند از: فصل اول: رویکردها و رهیافت ها فصل دوم: اثبات حقیقت دینی در مقابل علم زدگی فصل سوم:اسما و صفات خداوند فصل چهارم: …

افعال گفتاری: جستاری در فلسفه زبان
این اثر، پژوهشی در قلمرو فلسفه ی زبان است که نویسنده می کوشد با طرح نظریه هایی، پرسش های بحث آغازین کتاب به قلم مترجم، حاوی اطلاعاتی درباره ی زبان و فلسفه، فلسفه ی تحلیلی، فلسفه ی زبان، نظریه ی افعال گفتاری، و دیدگاه "جان راجرز سرل" درباره ی افعال گفتاری است که پس از آن مباحث اصلی کتاب آغاز می شود و آن تشریح نظریه ی افعال گفتاری است. بدین ترتیب، نویسنده در بخش نخست درباره ی روش ها و قلمرو، هم چنین عبارات، معنا و افعال گفتاری بحث می کند. سپس ساختار افعال مضمون در سخن را تشریح نموده پس از آن، از …

انتظار بشر از دین
گارنده به منظور روشن کردن ابعاد مختلف بحث "انتظار بشر از دین" و حل مسائل مربوط به آن در بخش نخست کتاب به این پرسش، پاسخ می گوید که مساله ی اصلی در بحث انتظار بشر از دین چیست و در فرهنگ مکتوب فارسی، مخصوصا معاصران از آن چه معنا و مفهومی را اراده کرده اند و این معنا چه نسبتی با مساله ی نیاز بشر به دین دارد؟ موضوع اصلی بخش دوم نیز، بررسی و نقد پیش فهم هایی است که بنا بر ادعا می توانند انتظارات ما را از دین معین کنند. عناوین اصلی کتاب عبارتند از: بخش اول:مبانی و کلیات بخش دوم:حدود و ثغور انتظار بشر از …

انسان کامل از نگاه امام خمینی (ره)
کتاب حاضر به بررسی و تبیین دیدگاه «مکاتب عرفانی» درباره ایده «انسان کامل» و تطبیق آن با «نظریات امام» خمینی (ره) می پردازد. به نظر نویسنده، شناخت انسان کامل از ضروری‏ ترین حقایق عرفانی و اعتقادی است و فهم و شناخت دیدگاههای امام خمینی در این باره هدف تألیف این اثر است. وی سپس به بیان تاریخ مسئله پرداخته و نوشته‏های عبدالکریم جیلی و ابن عربی را در این باره و در باب «مقام ولایت» تحلیل کرده و طی فصولی سیمای انسان کامل، ضرورت وجود آن، جایگاه، مقامات و راه رسیدن به مقام انسان کامل را بحث و در پایان …

ایمان گروی: نظریات کرکگور، ویتگنشتاین و پلانتینگا
موضوع ایمان گروی یکی از مهم ترین مباحث در حوزه فلسفه دین محسوب می شود. نویسنده در مقدمه کتاب آورده است که در مقام نگارش کتابی در باب دیدگاه های اسلامی یا دیدگاه های غربی در این باب مردد بوده است که در نهایت به نگارش کتاب براساس دیدگاه سه اندیشمند مشهور غرب یعنی کرکگور, ویتگنشتاین و پلانتینگا پرداخته تا زمینه برای طرح دقیق تر اندیشه های اسلامی در این باره فراهم شود. عناوین اصلی کتاب عبارتند از: 1.کرکگور (این بخش قسمت های مختلفی دارد که از مهمترین قسمت های این بخش تبیین و نقد نظریه کرکگور است) …

تأثیر گناه بر معرفت با تکیه بر آرای آگوستین قدیس
نگاهی به آموزه های ادیان نشان می دهد که اگر انسان به کسب معرفت تشویق می شود، پیش از آن، به پاک سازی اخلاقی موظف می گردد. پس مسئله تاثیر بر معرفت، برای پیروان ادیان آسمان، امری پذیرفته است. اما آیا در حوزۀ معرفت شناسی نیر چنین است؟ به رغم این پندار که باورهای ما معمولا به پشتوانه استدلال اخذ میشوند، همواره ردپای سرشت عاطفی-ارادی ما که از علایق و احساسات، امیال و خواسته ها و آروزوهای ما شکل میگیرد، در باورهای ما به خوبی قابل پی گیری است. تاثیر گناه بر معرفت در صدد تبیین این که نه تنها آلودگی های …

تناقض نما یا غیب نمون: نگرشی نو به معجزه
«تعریف معجزه»، «امکان وقوع معجزه»، «اثبات و نوع معجزه» و «وجه دلالت معجزه» از مباحث این کتاب است. «معجزه» از مباحث چالش­ برانگیزی است که همواره در نظام­ های کلامی و فلسفی مختلف مورد بحث و بررسی بوده است. این مسئله امروزه نیز به­ ویژه در میان متفکران غربی از مباحث مهم فلسفه دین تلقی می­ شود. کتاب حاضر، به بررسی تطبیقی مسئله معجزه در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب پرداخته، رهیافت­ ها و نظرگاه­ های متفکران مسلمان و غربی را گزارش و بررسی کرده است. بخش های اصلی این کتاب عبارتند از: بخش اول: معجزه چیست؟ …

چیستی فلسفه اسلامی
موضوع اثر حاضر، بررسی مفهوم «فلسفه اسلامی» و وصف اسلامی بودن برای فلسفه و بررسی نظریه های مختلف در این زمینه است. در این نوشتار سعی شده است برای فلسفه اسلامی وجودی مستقل و هویتی جداگانه اثبات شده و به نقد برخی از دیدگاه های مبتنی بر بی ریشه بودن فلسفه اسلامی و تکرار و حاصل دستاوردهای فلسفه یونان بودن آن پرداخته شود. نگارنده بر این باور است آموزه های مطرح شده در فلسفه اسلامی الهام گرفته از تعالیم وحیانی اسلام بوده و اگر از برخی کشفیات و محصولات فکری و فرهنگی پیشینیان بهره برده اما متمایز با …

حکمت الهی و آفرینش هدفدار
کتاب حاضر پژوهشی است در حکمت الهی و به طور مشخص درباره سه پرسش اساسی بحث کرده است: 1. مراد از حکمت چیست؟ حکیم کیست؟ و حکیم بودن خدای متعال به چه معناست؟ 2. خدای متعال با اینکه غنی محض و بی نیاز مطلق است، چرا جهان را آفرید؟ هدف او از آفرینش چه می باشد؟ و حکمت الهی در خلقت چیست؟ 3. آیا آفرینش به عنوان فعل الهی دارای هدف و غایت است؟ اگر پاسخ مثبت است، آن غرض و غایت کدام است؟ در خلال پاسخ به این سؤالات، مباحثی مطرح شده است که خوانندگان را با دیدگاه ها و نگرش های گوناگون درباره حکمت و هدف داری افعال و …

درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی: گفت و گو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه
بی تردید فلسفه اسلامی یکی از تراث تاثیرگذار در میان علوم انسانی است که حجم وسیعی از آثار مکتوب در تمدن اسلامی را تشکیل می دهد. این میراث سترگ، در تاریخ بیش از هزار ساله خود فراز و نشیب ها فراوانی به خود دیده و موافقان و مخالفان زیادی نیز داشته است. در این میان، تعیین چیستی فلسفه اسلامی، تمایز آن با کلام و عرفان اسلامی، کشف توانایی ها و بالقوه گی های آن و نیز روزآمد نمودن آن از طریق ارائه پرسش های عصر حاضر به آن و دریافت پاسخ های مناسبت از آن، بسیار ضروری است. در این کتاب، امکان فلسفه دینی و …

درآمدی به فلسفه ذهن
ذهن چیست و حالات ذهنی چه تفاوت­ هایی با حالات فیزیکی دارند؟ چه ارتباطی میان ذهن و اشیای فیزیکی برقرار است؟ آیا با آنها یکی است یا به آنها وابسته است یا مستقل از آنهاست؟ اینها نمونه­ هایی از مسائل فلسفه ذهن هستند که در کتاب حاضر بررسی شده­اند. موضوعات این کتاب، مهم ­ترین نظریه ­ها و مسائل فلسفه ذهن را در برمیگیرد. نویسنده، نظریه­ های دوگانه ­انگاری، این همان ذهن و بدن، رفتارگرایی، کارکردگرایی و مسائل آگاهی، علیت ذهنی و اذهان دیگر را به بحث می­ گذارد و با بیانی واضح، استدلال­ های له و علیه …

دوازده جانشین: پژوهشی در باب احادیث «خلفای اثنی عشر»
روایات متعددی در منابع اهل سنت و شیعه با سند های صحیح از پیامبر اسلام (صل الله علیه و آله و سلم) بدین مضمون نقل شده که «برای این امت دوازده نفر خلیفه خواهند بود که همه آنان از قریش اند». درباره این که مراد از دوازده خلیفه چیست و مصادیق آن چه کسانی هستند، تفسیر های متعددی از علمای اهل سنت و شیعه نقل شده است. مولف محترم در این اثر کوشیده است با نقل این روایات از منابع دست اول اهل سنت و دسته بندی و بررسی سندی آنها، جنبه های معنا شناختی این روایات را تبیین و نظریه های گوناگون درباره مقادیق دوازده …

دین و اخلاق: بررسی گونه های وابستگی اخلاق به دین
هر چند در ادیان آموزه های اخلاقی بسیاری وجود دارد ولی آیا اخلاق به لحاظ عقلی و منطقی وابسته به دین است؟ آیا اخلاق بدون دین به لحاظ عملی مجال ظهور می یابد؟ در مقام پاسخ به چنین پرسش هایی چهار گونه رابطه و وابستگی معناشناسی، وجودشناختی، معرفت شناسی و روان شناختی اخلاق به دین مطرح شده است. این اثر ضمن گزارش و تحلیل به بررسی و نقد دیدگاه های متفکران به این پرسش ها جواب می دهد. کتاب حاضر در پنج فصل نگارش شده است: فصل اول به تعریف اخلاق و دیدگاه اخلاق در جهان یونان، مسیحیت و اسلام، فصل دوم به بررسی …

زید بن علی
شخصیت های زیادی از فرزندان یا نوادگان اهل بیت (ع) نقش بسزایی در پیشبرد اهداف بلند مرتبه اهل بیت (ع) و احیاناً در توقف این اهداف در جامعۀ اسلامی و شیعی داشته اند. بعضی از این شخصیت ها از لحاظ اندیشه و تفکر در جدول تاریخ و اندیشه مجهول مانده اند. زید بن علی بن الحسین (ع)، یا همان زید شهید، از جمله کسانی است که به عنوان فرزند بلاواسطه امام سجاد (ع) است که اگر بگوییم به لحاظ علمی و به لحاظ اجتماعی و سیاسی بعد از واقعه عاشورا، پررنگ ترین نقش را در بین فرزندان اهل بیت(ع) (غیر از امامان) در جامعه شیعه داشت بی …

سه تقریر رقیب در پژوهش های اخلاقی: دائرة المعارف، تبار شناسی و سنت
این کتاب از «مقدمه و ده فصل با عناوین: فضای طرح تحقیق آدام گیفورد، تبارشناسی ها و ویران گری ها، توماس گرایی های بیش از حد، مفهوم پژوهش اخلاقی از دیدگاه آگوستین، ارسطو و آگوستین یکی علیه دیگری؛ سنت های رقیب در پژوهش، آکویناس و عقلانیت سنت، پیامد سنت شکست خورده، سنت علیه دائرةالمعارف؛ اخلاق روشن بینانه به عنوان خرافات تجدد، سنت در برابر تبارشناسی؛ که با که سخن می گوید و بازبینی دانشگاه همچون یک نهاد و سخنرانی همچون یک گونه ادبی» گردآوری شده است. عناوین اصلی کتاب عبارتند از: فصل اول : فضای طرح …

سید رضی
پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در راستای تدوین تاریخ جامع کلام شیعه و نظر به اهمیت آشنایی با سیر تطور آرای کلامی، کلان مطرح «متکلمان شیعه»را در دست اجرا دارد.معرفی متکلمان برجسته شیعه امامیه، بازشناسی اندیشه های کلامی آنها، روشن شدن نسبت های مطرح شده در مورد متکلمان، تبیین تاثیرات متقابل آنان بر یکدیگر و نشان دادن نقاط قوت کلام شیعه، از مهمترین اهداف این طرح کلان به شمار میرود. این اثر، پس از اشاره به احوال و ابعاد شخصیت سیدرضی- دانشمند شیعی قرن چهارم- و تشریح اوضاع سیاسی - اجتماعی زمانه وی، …

سید مرتضی
اثر حاضر مروری بر زندگانی، افکار و آثار سید مرتضی معروف به علم الهدی و شخصیت علمی و معنوی ایشان است. در این اثر با هدف آشنایی با متکلمان شیعه امامیه و نظریات و آثار کلامی ایشان، به بحث و بررسی اندیشه های کلامی سید مرتضی یکی از متکلمان معروف شیعی در قرن چهارم هجری پرداخته شده و ابعاد مختلف شخصیت فکری ایشان و مهمترین اندیشه های کلامی وی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده نخست به اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی عصر سید مرتضی اشاره کرده و سپس منزلت والای علمی ایشان را با توجه به این …

شکاکیت و تعریف شناخت
نویسنده در این کتاب، ضمن تقدیر فرضیه شکاکیت، می کوشد با طرح دیدگاهی که به بهترین تبیین راه می برد، نشان دهد که فرضیه شکاک مانع جدی بر سر راه معرفت نیست و نمی تواند هیچ آسیبی حتی در عصر چیرگی نسبیت گرایی به فرضیه معرفت وارد سازد. شکاکیت معرفت شناختی از موانعی است که در همه اعصار، سد راه دستیابی بشر به حقیقت بوده است. از همین رو، بسیاری از مکاتب فلسفی در طول تاریخ درگیر آن بوده اند، اما در سده اخیر همگام با چیرگی نسبیت گرایی در سپهر معرفت فلسفی، شکاکیت وجه افراطی به خود گرفت. نسبیت گران شکاکیت را …

شیخ صدوق
ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه، مشهور به شیخ صدوق، فقیه، محدث و متکلم برجسته امامی در سده چهارم هجری است. دوران حیات شیخ صدوق مصادف با سال های آغازین غیبت کبری و پیدایش شک و حیرت در برخی از لایه های جامعه شیعی بود و از طرفی ظهور حکومت شیعی آل بویه در این عصر، فضای گفت و گو و ورود به عرصه های اجتماعی را برای شیعیان فراهم می نمود. شیخ صدوق در چنین برهه ی حساس و سرنوشت ساز، با شیوه ای متن محور به تنظیم، تدوین و دفاع از باورهای کلامی پرداخت و باور های کلامی امامیه را در نظامی منسجم و مرتبط بیان کرد. در …

صراط مستقیم: نقدی بر صراط های مستقیم
دین حقیقتی است که که همواره در زندگی بشر حاضر بوده است و با گذشت زمان نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده، بلکه روز به روز پر فروغ تر شده است. وجود ادیان متعدد در جوامع بشری، واقعیتی است که باعث طرح این مسأله شده است که آیا همه ادیان را باید حق دانست یا حقیقت ازآن یک دین است و ادیان دیگر باطل اند. کثرت گرایی (پلوریالیسم) دینی یکی از پاسخ های ارائه شده به پرسش فوق است. صراط مستقیم نقدی است بر کثرت گرایی دینی با تکیه بر دیدگاه های عبدالکریم سروش. هدف این نوشتار، تبیین و بررسی ادله ای است که عبدالکریم سروش …

عقل و ایمان از دیدگاه سورن کرکگور
وجود انسان در آثار کرکگور روندی ناتمام است که در آن «فرد» مسئولیت دارد از طریق گزینش های آزادانه یا هویتی به عنوان یک خود کسب کند یا در پرتگاه سقوط بیافتد. از سه ساحت ممکن زیبایی شناختی، اخلاقی و دینی تنها در ساحت دینی و با رابطه ای ایمانی انسان با خدا است که فرد خود را به وجود انسانی تبدیل می کند. ایمان نه امری سهل الوصول است و نه چیزی است که بتوان کنارش گذاشت، بلکه والا ترین امری است که انسان به آن دست می یابد . متعلق ایمان مسیحی در متعالی ترین معنای آن امر باطل نمای انسان- خدا، اتحاد نامتناهی و …

عقل و دل: درآمدی به نقد عقل عاطفی
کتاب عقل و دل به یکی از مهم ترین بحث های جذاب در زمینه باورهای دینی می پردازد و آن مسئله نقش عواطف, احساسات و اراده انسان در حوزه باورهای دینی است. مؤلف در آغاز با طرح مقدماتی مسئله باور دینی و شواهد آفاقی, به نزاع دیرینه میان متفکران از جهت نقش شواهد عینی در اثبات گزاره های دینی اشاره می کند و می گوید که معمولاً دو سنّت رایج در این زمینه وجود دارد: یکی از آنها بر لزوم اثبات گزاره های دینی از طریق شواهد آفاقی اصرار می ورزد و معتقد است که در غیر این صورت, عینیّت این گزاره ها زیر سؤال می رود. گروه دوم …

عناصر فلسفه اخلاق
کتاب «عناصر فلسفه اخلاق» اثر جیمز ریچلز، یکی از کتاب های خواندنی و نسبتاً عمیق در حوزه اخلاق هنجاری نظری و کاربردی است. این اثر، بستری مناسب را برای فهم دقیق برخی مسائل پرچالش این دو حوزه فراهم می آورد؛ از جمله نسبیت گرایی فرهنگی، ذهنیت گرایی، سود گرایی، وظیفه گرایی و اخلاق فضیلت. این کتاب در چهارده فصل تنظیم شده است که هفت فصل اول کتاب با تلاش حجت الاسلام محمود فتحعلی و هفت فصل آخر آن با تلاش حجت الاسلام علیرضا آل بویه، مدیر پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی به زبان فارسی ترجمه شده است. چهارده …

فلسفه کانت (و نقد و بررسی آن) به ضمیمه مقایسه ای بین برهان صدیقین و انتولوژی
کانت یکی از فیلسوفان برجسته مغرب زمین است که در تحول فلسفه غرب، سهم بزرگی دارد. در خصوص تبیین آراء او ، کتاب های متعددی نگاشته شده یکی از آن ها اثری است با نام تاریخ الفلسفه الحدیثه، تألیف یوسف کرم (1887 ـ 1959م) دانشمند لبنانی الاصل که سالیان فراوانی در قاهره به تدریس فلسفه پرداخته است. اثر حاضر، ترجمه بخشی از جلد سوم، کتاب الفلسفه الحدیثه است که در سه فصل به بررسی، نقد و بیان فلسفه کانت پرداخته است. عناوین فصل های کتاب به این شرح است: فصل اول: زندگی و آثار کانت فصل دوم: نقادی عقل نظری فصل سوم: …

کتاب شناسی توصیفی فلسفه نفس
در این کتاب، آثار مربوط به فلسفه نفس در گستره تمدن اسلامی (کتاب ها، رساله ها، مقالات، پایان نامه ها و نسخه های خطی) که به صورت مستقل و یا به طور ضمنی به مسئله نفس پرداخته اند، معرفی و توصیف شده است. پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی به دلیل اهمیت نفس و مسئله خودشناسی، چند سالی است که کلان طرح (( رابطه نفس و بدن )) را در دستور کار جدی خود قرار داده و چندین طرح را در این زمینه در دست پژوهش و تدوین دارد. کتاب شناسی توصیفی فلسفه نفس یکی از کارهای مقدماتی مرتبط با این کلان طرح است.بخش های اصلی این کتاب عبارتند از: …

کتاب شناسی توصیفی مکتب تفکیک
با ورود میرزا مهدی اصفهانی به حوزه علمیه مشهد و طرح مباحثی در دفاع از خلوص اندیشه اهل بیت(ع) و بازشناسی آن از اندیشه های فلسفی و عرفانی، جریان فکری تازه ای شکل گرفت که به تدریج حوزه علمیه مشهد را به سیطره خود درآورد. شاگردان میرزا که راه او را ادامه دادند اغلب این جریان را «مکتب معارفی اصفهان» می نامیدند، ولی بعدها محمدرضا حکیمی عنوان «مکتب تفکیک» را پیشنهاد کرد و به تدریج همین عنوان در محافل علمی رواج یافت.تاکنون آثار فراوانی در دفاع یا نقد مکتب تفکیک فراهم آمده است. در «کتاب شناسی توصیفی مکتب …

مأخذشناسی فلسفه غرب: معرفی توصیفی منابع فارسی (کتاب، مقاله و پایان نامه) - جلد اول: تا 1380
جلد اول ماخذشناسی در سال ۱۳۸۵ منتشر و در سال ۱۳۸۸ تجدید چاپ شد. این جلد به معرفی آثاری می پردازد که تا سال ۱۳۸۰ به فارسی تالیف یا ترجمه شده است و جلد دوم ادامه آن تاریخ (تا سال ۱۳۸۵) است. این جلد به معرفی حدود چهارهزار کتاب، پایان نامه و مقاله می پردازد که تا سال 1380 درباره موضوعات و مباحث مرتبط با فلسفه و فیلسوفان غربی به زبان فارسی تالیف یا ترجمه شده است. اندیشوران جامعه ما، هر نوع نگرشی که نسبت به فلسفه غرب داشته باشند، برای مواجهه «واقع بینانه و منصفانه» با این فلسفه چاره ای جز مراجعه به آثار …

مأخذشناسی فلسفه غرب: معرفی توصیفی منابع فارسی (کتاب، مقاله و پایان نامه) - جلد دوم: 1381 - 1385
این جلد به معرفی حدود ۳۴۷۰ کتاب، پایان نامه و مقاله می پردازد که طی سال های ۱۳۸۱ – ۱۳۸۵ درباره موضوعات و مباحث مرتبط با فلسفه و فیلسوفان غربی به زبان فارسی تالیف یا ترجمه شده است.اندیشوران جامعه ما، هر نوع نگرشی که نسبت به فلسفه غرب داشته باشند، برای مواجهه «واقع بینانه و منصفانه» با این فلسفه چاره ای جز مراجعه به آثار فلسفی غرب و تحقیق درباره آنها ندارند. از این رو کتاب حاضر میتواند برای همه اساتید، دانشجویان و کلیه کسانی که به مباحث حوزه فلسفه علاقه دارند مفید باشد و کار آنان را برای جست و جوی …

مأخذشناسی فلسفه غرب: معرفی توصیفی منابع فارسی (کتاب، مقاله و پایان نامه) (دوره دوجلدی)
جلد اول ماخذشناسی در سال ۱۳۸۵ منتشر و در سال ۱۳۸۸ تجدید چاپ شد. این جلد به معرفی آثاری می پردازد که تا سال ۱۳۸۰ به فارسی تالیف یا ترجمه شده است و جلد دوم ادامه آن تاریخ (تا سال ۱۳۸۵) است. این جلد به معرفی حدود چهارهزار کتاب، پایان نامه و مقاله می پردازد که تا سال 1380 درباره موضوعات و مباحث مرتبط با فلسفه و فیلسوفان غربی به زبان فارسی تالیف یا ترجمه شده است. جلد دوم نیز به معرفی حدود ۳۴۷۰ کتاب، پایان نامه و مقاله می پردازد که طی سال های ۱۳۸۱ – ۱۳۸۵ درباره موضوعات و مباحث مرتبط با فلسفه و فیلسوفان …

مجرد سیال: بررسی چگونگی تجرد نفس با تغیر آن
مسئله سازگاری یا ناسازگاری تجرد نفس با حرکت و تغیر آن از دغدغه های اساسی در علم النفس فلسفی است. فیلسوفان از یک سو از حرکت، تغیر و استکمال نفس سخن میگویند و از سوی دیگر، نفس را مجرد و مجردات را ثابت و فاقد هرگونه تغییری می دانند. اگر نفس انسانی مجرد است و حرکت و تغیری در مجرد راه ندارد، چگونه این استکمال در نفس مجرد انسان رخ می دهد؟ این اثر میکوشد پاسخ های فیلسوفان اسلامی به این مسئله را بررسی کند و نظریه برگزیده خود مبنی بر امکان حرکت و تغیر در مجردات را به اثبات رساند.

مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن - جلد اول: نفس و بدن در متون دینی
مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه های اخیر نیز در پژوهش های فلسفی اقبال گسترده ای بدان شده است. از همین رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید …

مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن - جلد پنجم: نفس و بدن و مسئله معاد
مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه های اخیر نیز در پژوهش های فلسفی اقبال گسترده ای بدان شده است. از همین رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید …

مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن - جلد چهارم: نفس و بدن در الهیات تطبیقی
مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه های اخیر نیز در پژوهش های فلسفی اقبال گسترده ای بدان شده است. از همین رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید …

مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن - جلد دوم: نفس و بدن در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه (1)
مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه های اخیر نیز در پژوهش های فلسفی اقبال گسترده ای بدان شده است. از همین رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید …

مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن - جلد سوم: نفس و بدن در فلسفه مشاء و حکمت متعالیه (2)
مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه های اخیر نیز در پژوهش های فلسفی اقبال گسترده ای بدان شده است. از همین رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید …

مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن - جلد ششم: نفس و بدن پیش و پس از مرگ
مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه های اخیر نیز در پژوهش های فلسفی اقبال گسترده ای بدان شده است. از همین رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید …

مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن - جلد هفتم: نفس و بدن در اخلاق و انسان شناسی
مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه های اخیر نیز در پژوهش های فلسفی اقبال گسترده ای بدان شده است. از همین رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید …

مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مسئله نفس و بدن (دوره هفت جلدی)
مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه های اخیر نیز در پژوهش های فلسفی اقبال گسترده ای بدان شده است. از همین رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید …

مسیحیت و مسئله ذهن و بدن: مجموعه مقالات
به جهت اهمیت مباحث انسان شناسی و نفس شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد تا مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند. کتاب مسیحیت و مسئله ذهن و بدن مجموعه مقالاتی گزینشی از فیلسوفان مسیحی است که می کوشند از متون و آموزه های مسیحی (که برخی از آنها با متون و آموزه های اسلامی نیز همسانی دارند)، به ویژه آموزۀ معاد و زندگی پس از مرگ، تبیین یا روایتی مبتنی بر دیدگاهی دوگانه انگارانه یا مادی انگارانه …

معنای زندگی
در این مجموعه -که با هدف طرح و تبیین دقیق و علمی مساله معنای زندگی و واکاوی زوایای پیدا و پنهان آن، از منظر فلسفی توام با نقادی ها و ژرف کاوی های عالمانه تدوین یافته- گاه از دریچه نگاه متفکران مغرب زمین به این مساله نگریسته شده و گاه در پرتو آموزه های روح بخش دینی و اسلامی به این مهم توجه شده است، و این همه گامی در راستای طرح مساله های جدید و پاسخگویی به نیازهای نوآمد و تعمیق و تقویت ژرف کاوی و اندیشه ورزی در عرصه الاهیات و دین پژوهی است. این کتاب شامل بخش های زیر می باشد: 1. آثار جدید درباره معنای …

نظریه این همانی در فلسفه ذهن: مجموعه مقالات
این همانی نظریه ای مادی انگارانه در فلسفه ذهن است که فیلسوفانی مانند جی.جی.سی.اسمارت ، یو.تی.پلیس ، دیوید آرمسترانگ و دیوید لوئیس آن را پیشنهاد داده اند. به باور ایشان ، ذهن همان مغز است یا به تعبیر دقیق تر ، حالات ذهنی همان حالات مغزی یا عصبی اند. شکل اولیه این نظریه در باره این همانی «انواع حالات ذهنی» و «انواع حالات عصبی» است ؛ بدین معنا که در این نظریه یک نوع خاص از حالات ذهنی با نوع خاصی از حالات عصبی این همان دانسته می شود . بخش های اصلی این کتاب عبارتند از: نظریه این همانی احساسات و …

نظریه حذف گرایی در فلسفه ذهن: مجموعه مقالات
کتاب « نظریه حذف گرایی در فلسفه ذهن » پرسش از جایگاه وجودشناختی انسان و چیستی ذهن و حالات ذهنی او پیشینه ای به درازای تاریخ فلسفه دارد. در فلسفه قدیم مفهوم «نفس» هم به قابلیت ها و حالات ذهنی و روانی انسان دلالت می کرد و هم به جنبه های حیاتی یا زیستی او و در نتیجه، اگر دیدگاهی درباره نفس مطرح می شد، هم دیدگاهی درباره حالات ذهنی انسان بود و هم دیدگاهی درباره حالات زیستی او. بخش های اصلی این کتاب عبارتند از: حذف گرایی و ابزارانگاری باورنده های واقعی به عنوان دستگاه های التفاتی مادی انگاری حذفی و …

نظریه کارکردگرایی در فلسفه ذهن: مجموعه مقالات
این کتاب، در کنار سه مجموعه دیگر، مقاله های برگزیده از میان مقالات کلاسیک و بسیار مهم را درباره هر کدام از نظریه های پیش گفته عرضه می کند؛ نخستین مجموعه به نظریه های دوگانه انگاری و رفتارگرایی مربوط است. دومین مجموعه به نظریۀ این همانی ذهن و مغز اختصاص دارد. مجموعه سوم (همین مجلد) مقالاتی دربارۀ کارکردگرایی است. مقالات مجموعه چهارم نیز به نظریه مادّی انگاری حذفی می پردازد.کارکردگرایی نظریه ای در فلسفه ذهن است که حالات ذهنی را اموری کارکردی می داند که می توانند با حالات مغزی تحقق یابند، هرچند …

نظریه های دوگانه انگاری و رفتارگرایی در فلسفه ذهن: مجموعه مقالات
پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در راستای کلان طرح رابطۀ نفس و بدن، مجموعه مقالاتی برگزیده از میان مقالات کلاسیک در مباحث نفس شناسی را در چندین مجلد در دست انتشار دارد که به معرفی مهم ترین نظریه ها در فلسفۀ ذهن می پردازد. نخستین مجموعه (همین مجلد) به نظریه های دوگانه انگاری و رفتارگرایی می پردازد. طبق نظریۀ دوگانه انگاری جوهری، بدن و نفس دو جوهر مستقل اند که در تعامل باهم اند. نحوۀ این تعامل مهم ترین مشکل قائلان به این نظریه است و از همین رو نقدهایی جدّی در عصر جدید بر آن وارد شده و نظریه های بدیلی …

نوبختیان: ابوسهل و ابومحمد
نویسنده تلاش نموده با تکیه بر گزارش های پراکندۀ برجای مانده از اندیشه های نوبختیان در منابع و با توجه به عناوین آثار آنان که در اختیار نیست تا حد امکان مجموعه ای از اندیشه ها و آرای کلامی آنان را بازیابی نماید و نسبتِ آن اندیشه ها را با مدرسۀ کلامیِ کوفه و مدرسة کلامیِ معتزله بسنجد. ابو سهل و ابو محمد نوبختی از برجسته ترین متکلمان امامیه در عصر غیبت صغرا هستند. آنان پس از افول مدرسۀ کلامیِ کوفه، در محیط معتزلیِ بغداد، مدرسۀ کلامیِ امامیه را پایه گذاری کردند که رونق دوبارۀ کلام امامیه را در پی …

نوخاستگی و آگاهی
پاسخ های متعددی برای مسئله ذهن و بدن مطرح شده است که هر کدام مورد نقادی های جدی قرار گرفته اند. در این میان، نوخاسته گرایان کوشیده اند موضعی میانی را مطرح کنند که هم از اشکالات دوگانه انگاری دکارتی به دور باشد و هم نقدهای اساسی علیه مادی انگاری به ویژه در مورد ویژگی آگاهی بر آن کارگر نیفتند. در این کتاب، نخست کاربردهای مختلف مفهوم نوخاستگی و سپس کاربرد آن در مسئله ذهن و بدن بررسی می گردد. نوخاسته گرایان برخی از حالات ذهنی را به حالات عصبی مغز وابسته و در عین حال تحویل ناپذیر به آنها می دانند. …

وظیفه گرایی اخلاقی کانت
کتاب حاضر به تبیین، بررسی و نقد یکی از مهم ترین نظریه های اخلاقی می پردازد. ایمانوئل کانت، با توجه به نیت فاعل و دخالت دادن آن در ارزش اخلاقی عمل، ذاتی دانستن اوصاف درستی و نادرستی برای اعمال و دخیل ندانستن نتایج در آنها و ارائۀ اصل صوری ناظر به وظیفه، یک نظریۀ اخلاقیِ وظیفه گرایانۀ ناب و تمام عیار عرضه کرد. گرچه نظریۀ وظیفه گرایی اخلاقی به حوزۀ اخلاق هنجاری مربوط است، کانت مباحث فرا اخلاقی مهمی دارد که تأثیر مستقیمی در نظریۀ هنجاری او داشته است. ویژگی کتاب حاضر توجه به مباحث فرا اخلاقی نظریۀ …

هشام بن حکم
پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در راستای تدوین تاریخ جامع کلام شیعه و نظر به اهمیت آشنایی با سیر تطور آرای کلامی، کلان طرح «متکلمان شیعه» را در دست اجرا دارد. معرفی متکلمان برجسته شیعه امامیه، بازشناسی اندیشه­ های کلامی آنها، روشن شدن نسبت­های مطرح شده در مورد متکلمان، تبیین تأثیرات متقابل آنان بر یک­دیگر و نشان دادن نقاط قوت کلام شیعه، از مهم­ترین اهداف این طرح کلان به شمار می­رود. نوشتار حاضر که نخستین اثر از مجموعه «متکلمان شیعه» است، به بررسی ابعاد مختلف آرای کلامی «هشام بن حکم» از …نظر دهی
شما می توانید نظر خود را ثبت نمایید.
کاربر گرامی توجه داشته باشید که این بخش صرفا جهت ارائه نظر شما در رابطه با همین مطلب در نظر گرفته شده است. در صورتی که در این رابطه سوالی دارید و یا نیازمند مشاوره هستید از طریق تماس تلفنی و یا بخش مشاوره اقدام نمایید.
کاربر گرامی چناچه در تمایل دارید نظر شما با نام خودتان ثبت شود، وارد سایت شوید.
نام
پست الکترونیک
ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.
نظر

[ فراخوانی مجدد تصویر]


دسته بندی
موردی یافت نشد!


محصولات
موردی یافت نشد!
نویسنده


اخبار
موردی یافت نشد!


ناشرین
موردی یافت نشد!