محسن رضوانی

محسن رضوانی

1.
نمایش کالا های موجود
کالا های تخفیف دار
دسته بندی موضوعی
مرتب سازی
فیلتر
مرتب سازی براساس :
جدید ترین
پرفروش ترین
پربازدید ترین
گران ترین
ارزان ترین
محصول پیدا شد
محسن رضوانی
تحصیلات پایه ایشان(1356- 1367):

1. ابتدایی؛ سال اول تا چهارم، مدرسه ایثار جویبار؛ سال پنجم، مدرسه ناصر خسرو بابلسر؛ (1361)

2. راهنمایی؛ سال اول، مدرسه آیت الله طالقانی بابلسر؛ سال دوم و سوم، مدرسه شهید علی پور بابلسر؛ (1364)

3. دبیرستان؛ سال اول، مدرسه شهید باهنر بابلسر؛ سال دوم، سوم و چهارم در جبهه و مجتمع آموزشی رزمندگان؛ دیپلم رشته فرهنگ و ادب؛ (1367)

حضور در جبهه و جانبازی ایشان (1365- 1367):

1. حضور در جبهه؛ به مدت 5/14 ماه، در پنج مرحله:

مرحله اول: فاو (ام القصر)

مرحله دوم: شلمچه (عملیات کربلای پنج)

مرحله سوم: خرمشهر (پل نو)؛ فاو (خور عبدالله)

مرحله چهارم: شلمچه (عملیات بیت المقدس هفت)

مرحله پنجم: شلمچه (نهر عوارض)

2. جانبازی؛ 10 درصد؛ شلمچه (عملیات کربلای پنج)

تحصیلات حوزوی ایشان (1367- ادامه):

1. دوره سطح: (1367- 1374)

1- حوزه علمیه فیضیه مازندران (1367- 1372):

1) ادبیات عرب (مقدمات، سیوطی، مغنی، مختصر، المنجد و ...)

2) منطق (حاشیه، المنطق و ...)

3) اصول (معالم، اصول فقه، رسائل (قطع و ظن، برائت))؛ نزد آیت الله محمد فاضل استرابادی؛

4) فقه (شرح لمعه، مکاسب (محرمه، بیع))؛ نزد آیت الله محمد فاضل استرابادی؛

5) فلسفه اسلامی (آموزش فلسفه، بدایه الحکمه، نهایه الحکمه، فلسفتنا)؛ با استفاده از دروس مضبوط آیت الله مصباح یزدی و حجت الاسلام و المسلمین فیاضی؛

2- حوزه علمیه قم (1372- 1374):

1) اصول: رسائل (استصحاب)؛ آیت الله اعتمادی

2) فقه: مکاسب (خیارات)؛ آیت الله استادی

3) اصول: کفایه (جلد اول)؛ آیت الله محمدی

4) اصول: کفایه (جلد دوم)؛ آیت الله صالحی مازندرانی(ره)

2. دوره عالی (خارج): (1373- ادامه)

1- تفسیر: آیت الله معرفت(ره) (1373)؛ آیت الله جوادی آملی (1374- 1375)؛ مطالعات موردی (1375- ادامه)

2- اصول: آیت الله فاضل لنکرانی(ره) (1374- 1375)؛ آیت الله وحید خراسانی (1375- 1376)؛ آیت الله تبریزی(ره) (1376- 1377)؛ مطالعات موردی (1377- ادامه)

3- فقه: آیت الله فاضل لنکرانی(ره) (1373- 1375)؛ آیت الله جوادی آملی (1375- 1376) و (1386- 1387)؛ آیت الله تبریزی(ره) (1376- 1377)؛ مطالعات موردی (1377- ادامه)تحصیلات دانشگاهی ایشان(1372- 1389):

1. کارشناسی؛ الهیات و معارف اسلامی؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ (1372- 1377)

2. کارشناسی ارشد پیوسته؛ علوم سیاسی؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ (1377- 1383)

3. دکتری؛ علوم سیاسی گرایش فلسفه سیاسی؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ (1383- 1389)

امتیازات و کسب رتبه علمی:

1- دانشجوی ممتاز دوره های مختلف زبان انگلیسی؛ کسب رتبه اول؛ (1377- 1381)

2- دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد؛ کسب رتبه اول؛ عید سعید غدیر؛ (بهمن 1381)

3- فارغ التحصیل ممتاز کارشناسی ارشد؛ کسب رتبه اول؛ میلاد حضرت مهدی(عج)؛ (مهر 1383)

4- ورودی ممتاز دکتری تخصصی؛ کسب رتبه اول؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ (بهمن1383)

5- استاد نمونه مرکز جهانی علوم اسلامی؛ دوازدهمین اجلاس اساتید؛ سال 84 - 85؛ (اردیبهشت 1385)

6- استاد نمونه مرکز جهانی علوم اسلامی؛ سیزدهمین اجلاس اساتید؛ سال 85 - 86؛ (اردیبهشت 1386)

7- دانشجوی ممتاز دکتری رشته علوم سیاسی استان قم؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران؛ (خرداد 1386)

8- استاد نمونه جامعه المصطفی العالمیه؛ چهاردهمین اجلاس اساتید؛ سال 86 - 87؛ (اردیبهشت 1387)

9- لوح تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران؛ کتاب لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی اسلامی؛ (21 آبان 87)فعالیت های آموزشی و پژوهشی ایشان:

1. تدریس:

الف. حوزه علمیه:

1- ادبیات عرب؛ سه سال؛ حوزه علمیه فیضیه مازندران؛ (1369- 1372)

2- منطق و فلسفه؛ دو سال؛ حوزه علمیه فیضیه مازندران؛ (1370- 1372)

3- فقه و اصول؛ دو سال؛ حوزه علمیه فیضیه مازندران؛ (1370- 1372)

4- زبان انگلیسی؛ دوره تلفظ (Pronunciation)؛ 4 دوره؛ حوزه علمیه قم؛ (1378- 1381)

5- زبان انگلیسی؛ دوره هدوی(Headway English Course) ؛ دو سال؛ حوزه علمیه قم؛ (1379- 1381)

ب. کارشناسی:

1- معارف اسلامی؛ 12 واحد؛ دوره های طرح ولایت؛ مراکز آموزشی مختلف کشور؛ (1381- 1383)

2. زبان انگلیسی؛ دوره تلفظ (Pronunciation)؛ 7 دوره؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1384- 1387)

3- نظام سیاسی اسلام؛ 36 واحد؛ دوره های طرح ولایت؛ دانشگاه های مختلف کشور؛ (1383- 1388)

4- غرب شناسی؛ 6 واحد؛ دوره های طرح ولایت؛ دانشگاه های مختلف کشور؛ (1383- 1387)

5- مبانی علم سیاست؛ 14 واحد؛ مؤسسه امام خمینی؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1383- 1389)

6- اندیشه سیاسی غرب کلاسیک؛ 18 واحد؛ مؤسسه امام خمینی؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1383- 1389)

7- اندیشه سیاسی غرب مدرن؛ 12 واحد؛ مؤسسه امام خمینی؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1384- 1387)

8- اندیشه سیاسی غرب معاصر؛ 18 واحد؛ مؤسسه امام خمینی؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1384- 1389)

9- زبان تخصصی علوم سیاسی؛ 10 واحد؛ مؤسسه امام خمینی؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1384- 1387)

10- اندیشه سیاسی اسلام و ایران؛ 6 واحد؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1385- 1386)

11- مطالعات اسلامی در غرب؛ 2 واحد؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1386- 1387)

ج. کارشناسی ارشد:

1- زبان تخصصی رشته تاریخ؛ 2 واحد؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1384)

2- رهبری در نظام سیاسی اسلام؛ 4 واحد؛ دانشکده فرماندهی و ستاد (دافوس)؛ (1385)

3- زبان تخصصی علوم سیاسی؛ 4 واحد؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1386- 1387)

4- فلسفه سیاسی اسلامی؛ 2 واحد؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1385- 1386)

5- مدرسی دانش سیاسی؛ 1 واحد؛ روحانیون وزارت جهاد کشاورزی؛ (1386)

6- مدرسی مبانی علم سیاست؛ 2 واحد؛ جامعه الزهراء (س)؛ (1387)

7- اندیشه سیاسی غرب؛ 2 واحد؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1388)

8- سمینار افکار سیاسی غرب کلاسیک؛ 2 واحد؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1388)

9- متون تخصصی فلسفه سیاسی؛ 2 واحد؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1388)

10- سمینار افکار سیاسی غرب مدرن؛ 2 واحد؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1388)

11- سمینار فلسفه سیاسی غرب؛ 2 واحد؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1388)

12- فلسفه سیاسی تطبیقی؛ 2 واحد؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1389)

13- سمینار فلسفه سیاسی؛ 2 واحد؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1389)

14- دین و سیاست؛ 2 واحد؛ دانشگاه باقرالعلوم (ع)؛ (1389)2. آثار علمی:

1- کتب:

1) تصویر شیعه در دائره المعارف امریکانا؛ سرپرست گروه محسن رضوانی؛ زیر نظر محمود تقی زاده داوری؛ تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1382.

2) پایان جنسیت: معرفی و نقد فمنیسم، تهران، باشگاه اندیشه، 1384. (eBook)

3) لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی اسلامی؛ قم، مرکز انتشارات مؤسسه امام خمینی، بهار 1385.

4) جامعه شناسی فلسفه سیاسی: ترجمه و تألیف، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تابستان 1388.

5) ترجمه کتاب «فلسفه و شریعت»؛ لئو اشتراوس؛ قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، (در حال انجام)

6) ترجمه کتاب «راهنمای فلسفه سیاسی»؛ هاروی منسفیلد؛ (در حال ویرایش)

2- پایان نامه و رساله:

1) پایان نامه کارشناسی ارشد؛ لئو اشتراوس و فلسفه سیاسی اسلامی؛ با کسب نمره 20 و امتیاز عالی؛ (تیر 1383)

2) رساله دکتری؛ نقد و بررسی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب؛ با کسب نمره 5/19 و امتیاز عالی؛ (مهر 1389)

3- مقالات:

1) دولت کارآمد در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی؛ ماهنامه معرفت، شماره 55؛ (تیر 1381)

2) اصول و شاخصه های کارآمدی دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی؛ فصلنامه علوم سیاسی، شماره 19؛ (پاییز 1381)

3) فمنیسم؛ ماهنامه معرفت، شماره 67؛ (تیر 1382)

4) گفتاری در باب علوم و هنرها (گزارشی از مقاله ژان ژاک روسو)؛ ماهنامه معرفت، شماره 68؛ (مرداد 1382)

5) تصویر شیعه در دائره المعارف امریکانا؛ فصلنامه شیعه شناسی، شماره 1؛ (بهار 1382)

6) اشتراوس و روش شناسی فهم فلسفه سیاسی اسلامی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 28؛ (زمستان 1383)

7) کارآمدی معیار مشروعیت؛ ضمیمه خردنامه همشهری؛ ویژه نامه امام خمینی؛ (11 خرداد 1384)

8) کارآمدی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی؛ فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی؛ شماره 1؛ (تابستان 1384)

9) مفهوم فلسفه سیاسی اسلامی؛ فصلنامه پژوهش و حوزه؛ شماره 21- 22؛ (سال 1384)

10) روش شناسی فهم فلسفه سیاسی اسلامی؛ کتاب روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلام؛ دانشگاه امام صادق(ع)؛ (بهار 1386)

11) تحلیلی بر رفتار انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران؛ ماهنامه معرفت، شماره 123؛ (اسفند 86)

12) تربیت سیاسی: چیستی، آسیب ها و راهکارها؛ فصلنامه راه تربیت، جامعه المصطفی العالمیه، شماره 5؛ (تابستان 1387)

13) خواجه نصیر و نگاه راهبردی به حکومت؛ هفته نامه پگاه حوزه، شماره 246؛ (7 دی 1387)

14) درآمدی بر روش شناسی فلسفه سیاسی؛ دوفصلنامه پژوهش، شماره اول، (بهار و تابستان 1388)

15) موردشناسی تحریف اندیشه در فلسفه سیاسی معاصر؛ دوفصلنامه معرفت سیاسی، شماره سوم، (بهار و تابستان 1389)

4- طرح ها:

1) ترجمه و نقد مقالات شیعی دائره المعارف های انگلیسی؛ مؤسسه شیعه شناسی؛ (1380-1382)

2) اندیشه سیاسی اسلام (ریز موضوعات)؛ فصلنامه حکومت اسلامی؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ (1381)

3) بایسته های پژوهشی حکومت اسلامی؛ مرکز تحقیقات حکومت اسلامی؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ (1383)

4) عناوین دروس دکتری تخصصی رشته فلسفه سیاسی؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ (خرداد 1386)

5) ساختار علمی پژوهشگاه حکومت اسلامی؛ مرکز تحقیقات حکومت اسلامی؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ (بهمن 1386)

6) عناوین دروس کارشناسی (رشته علوم سیاسی)؛ کارشناسی ارشد (گرایش فلسفه سیاسی) و دکتری تخصصی (گرایش فلسفه سیاسی)؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ (اسفند 1386)

7) عناوین دروس کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی (در پنج گرایش فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، مسائل سیاسی جهان اسلام، روابط بین الملل، جامعه شناسی سیاسی)؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (آذر 1384)

8) سرفصل دروس کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی (در سه گرایش فلسفه سیاسی، مسائل سیاسی جهان اسلام، روابط بین الملل)؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (خرداد 1387)

9) بایسته های پژوهشی پژوهشگاه حکومت اسلامی؛ پژوهشگاه حکومت اسلامی؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ (بهمن 1387)

10) مشارکت در تدوین برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران؛ ریاست جمهوری؛ (اردیبهشت 1388)

11) سرفصل دروس دکتری تخصصی رشته فلسفه سیاسی؛ گرایش فلسفه سیاسی اسلامی؛ مؤسسه امام خمینی؛ (اسفند 1388)
3. راهنمایی، مشاوره، داوری، نظارت و ارزیابی:

ده ها طرح، مقاله، پایان نامه، پژوهش، کتاب؛ مؤسسات آموزشی و پژوهشی متعدد کشور همچون: مؤسسه امام خمینی، مؤسسه شیعه شناسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)، مرکز تحقیقات حکومت اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشگاه امام صادق (ع)، مرکز جهانی علوم اسلامی، معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم، جامعه المصطفی العالمیه، انجمن مطالعات سیاسی، پژوهشگاه حکومت اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها، جشنواره بین المللی فارابی و دیگر مؤسسات؛ (1380- ادامه)
4. گفتگوها، نشست ها و همایش های علمی:

1- گفتگو با مجله دانش پژوه؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ (دی 1380)

2- نقد کتاب «چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی»؛ پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی؛ (30 آبان 1383)؛ انتشار در فصلنامه پژوهش و حوزه؛ شماره 21- 22؛ (سال 1384)

3- گفتگو با مجله معارف؛ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛ (بهمن 1383)

4- ارائه مقاله «کارآمدی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی»؛ دومین همایش انقلاب اسلامی؛ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، (15 بهمن 1383)؛ پخش در شبکه سراسری رادیو معارف؛ (فروردین 1385)

5- «اسلام و لیبرال دموکراسی»؛ گفتگو با تیموتی گارتن اش (Timothy Garton Ash) استاد دانشگاه آکسفورد انگلستان؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ (17 شهریور 1384)؛ (گزارش این گفتگو در مجله انگلیسی The New York Review of Books به آدرس http://www.nybooks.com/articles/18390 منتشر شده است)؛ انتشار کامل در فصلنامه علوم سیاسی، شماره 30؛ (تابستان 1384)

6- نقد «مجموعه آثار اندیشه سیاسی علمای شیعه» منتشر شده توسط پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ انجمن مطالعات سیاسی؛ (دی 1384)؛ انتشار در مجموعه نقد و نگاه؛ دفتر اول؛ انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم؛ (زمستان 1384)

7- «اشتراوس و جامعه شناسی فلسفه سیاسی»؛ سخنرانی در نشست علمی کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت؛ (16 آذر 1385)

8- «خودباوری و هویت دینی»؛ برنامه پرسمان؛ پخش در سیمای مرکز قم؛ (بهمن و اسفند 1385)

9- «بازخوانی متون فلسفه سیاسی»؛ سخنرانی در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی؛ (3 خرداد 86)

10- «تمایز فکری جریان های سیاسی معاصر ایران»؛ گفتگو با فرانسیس بورگات (Francois Burgat) استاد و محقق فرانسوی و برن اولان آتویک (Bjorn Olan Utvik) استاد دانشگاه اسلو نروژ؛ دانشگاه مفید قم؛ (17 خرداد 86)

11- «روش شناسی فلسفه سیاسی»؛ سخنرانی علمی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ (23 خرداد 86)

12- «بحران معنوی فلسفه سیاسی معاصر»؛ سخنرانی علمی در گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ (25 مهر 87)

13- «ضرورت تمایز مفاهیم در فلسفه سیاسی ایران»؛ سخنرانی علمی در کمیسیون فلسفه سیاسی، همایش ملی دانش سیاسی در ایران؛ (12 دی 1387)

14- نقد مقاله «چیستی حکمت سیاسی متعالیه»؛ کمیسیون تخصصی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ (3 بهمن 1387)

15- «مفهوم فلسفه سیاسی اسلامی»؛ گروه حکمت و اندیشه رادیو سراسری معارف؛ (آذر و بهمن 1387)

16- نشست های علمی متعدد در دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشور سوریه؛ (11 تا 14 اردیبهشت 1388)

17- نشست های علمی متعدد در دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشور لبنان؛ (15 تا 19 اردیبهشت 1388)

18- نشست های علمی متعدد در دانشگاه ها و مؤسسات علمی کشور ترکیه؛ (20 تا 25 اردیبهشت 1388)

19- گزارش تحلیلی و مصور سفر علمی به سوریه، لبنان و ترکیه؛ مؤسسه امام خمینی؛ (5 آبان 1388)


5. عضویت و مدیریت:

1- عضو علمی دائره المعارف علوم عقلی؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1375- 1376)

2- عضو انجمن فارغ التحصیلان؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1377- ادامه)

3- مدیر بخش ترجمه و نقد آثار انگلیسی؛ مؤسسه شیعه شناسی؛ (1380-1383)

4- عضو حلقه پژوهشی اندیشه سیاسی؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1382- 1384)

5- عضو شورای علمی گروه فلسفه سیاسی؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ (1382- ادامه)

6- مدیر گروه حکومت اسلامی؛ مرکز تحقیقات حکومت اسلامی؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ (1383- 1384)

7- عضو شورای عالی مرکز تحقیقات حکومت اسلامی؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ (1383- 1386)

8- عضو گروه سیاست و اجتماع؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ (1383- 1384)

9- عضو شورای علمی گروه علوم سیاسی؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1384- ادامه)

10- مدیر گروه علوم سیاسی؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1384-1388)

11- عضو علمی گروه علوم سیاسی؛ جامعه المصطفی العالمیه؛ (1384- ادامه)

12- عضو انجمن مطالعات سیاسی؛ حوزه علمیه قم؛ (1384- ادامه)

13- مدیر گروه فلسفه سیاسی؛ انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم؛ (1385- 1386)

14- عضو فعال بسیج اساتید کشور؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ (1385- ادامه)

15- عضو هیئت مدیره انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم؛ (1386 - 1388)

16- عضو نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر؛ بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم؛ (1386- ادامه)

17- عضو علمی پژوهشگاه حکومت اسلامی؛ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ (1387- ادامه)

18- عضو کمیته علمی همایش «سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه»؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (1387)

19- عضو شورای فلسفه سیاسی دائره المعارف علوم عقلی؛ مؤسسه امام خمینی؛ (1387- ادامه)

20- عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ (1388- ادامه)

21- عضو کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون مطالعات اسلامی؛ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ (1388- ادامه)